Samling

20120913 09:27:23
Inatsisartuts samlinger

På denne side finder du yderligere oplysninger vedrørende tidligere Inatsisartuts samlinger eller ved at benytte søgefeltet til højre på denne side.

 

Inatsisartut skal samles mindst to gange om året til ordinære samlinger. Inatsisartut samles iøvrigt ekstraordinært så ofte som Inatsisartutsformanden finder det fornødent til ordinære samlinger. Inatsisartut skal endvidere samles, såfremt Naalakkersuisutformanden eller mindst halvdelen af Inatsisartuts medlemmer kræver det. Under ekstraordinære samlinger behandler Inatsisartut kun de sager, der ligger til grund for den ekstraordinære indkaldelse.

 

I forbindelse med Inatsisartuts samlinger fungerer Formandskabet som dagsordensudvalg. D.v.s, at Formandskabet udarbejder en indstilling til Inatsisartuts godkendelse for, hvorledes de forslag, forespørgsler m.v, der er anmeldt til den pågældende samling, skal behandles. Forud for en samlings afholdelse fremsender Formandskabet en fortegnelse over de forslag, forespørgsler m.v, der forventes at komme til forhandling på den forestående samling, til Inatsisartuts medlemmer.

 

 

Ataatsimiinnerit

Inatsisartut ileqquusumik ataatsimiittarneri.

 

Inatsisartut minnerpaamik ukiumut marloriarlutik ileqquusumik ataatsimiittussaatitaapput. Inatsisartut siulittaasuata pisariaqartutut isigippagu Inatsisartuttaaq immikkut ittumik qasseriarlutilluunniit ataatsimiisinnaapput. Inatsisartut ataatsimiittussaapput Naalakkersiusut siulittaasuata, minnerpaamilluunniit Inatsisartuni ilaasartat affaasa piumasarippaasuk. Immikkut ittumik ataatsimiinnerni Inatsisartut suliassat, immikkut ittumik ataatsiigiaqqusinermut tunngaviliisuusut, taamaallaat suliarisussaavaat.


 

Inatsisartut ataatsimiinnerinut atasumik Siulittaasoqarfik ullormut oqaluuserisassanut ataatsimiititaliatut atuuttussaavoq. Tassa imaappoq, Siulittaasoqarfik siunnersuutinik, apeqqutinik il. il., ataatsimiinnermik pineqartumi suliarisassangortitanik qanoq siliarineqarnissaannik Inatsisartunit akuersissutigisassamik inassuteqaasiortussaasoq. Ataatsimiinneq aallartitsinnagu Siulittaasoqarfik siunnersuutinik, apeqquteqaatinik il. il., Inatsartuni ilaasaortanut ataatsimiinnissami isumaqatigiinniutigineqartussatut naatsorsuutigisanik allattukkamik takussutissiortussaavoq.