Kalaallit Nunaanni Inatsisartut

Oqaluuserisassani immikkoortoq 06-1

Ataatsimiinnerit Tilbage Op Næste

Siullermeerneqarnera Aappassaanneerneqarnera Pingajussaaneerneqarnera

Sisamanngorneq 26. april 2001, nal. 14:50.

Oqaluuserisassani immikkoortoq 6.

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannik siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Siullermeernera)

 

 

 

Ataatsimiinnermik aqutsisoq: Siulittaasoqarfimmi ilaasortaq, Anders Andreassen.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Naalakkersuisut Siulittaasuat:

Oqaaseqatigiinnik naqqiineruinnarmat innersuussutigissavara aamma taanna atualaassavara nassuiaatit nalinginnaasuni inatsisissami uani pineqartumi oqaatigineqartut, tassa pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat malillugu Inatsisartut inatsisaani nr. 8, 13. juni 1994-imeersumi ' 9, imm. 1-imi kalaallisuua qallunaatualu assigiinngissuteqartut paasineqarsi­mavoq. Qallunaatuani ' 9, imm. 1 naapertorlugu qinnuteqaatip allassimasuunissaa, tassa allakkatigut taamaaliornissaq piumasarineqanngilaq, kalaallisuuanili taamaappoq. Aalajangersak­kami siunertaasut toqqammaviusullu naapertorlugit ' 9 immikkoortut malillugit qinnuteqaatit allassimasuunissaannik piumasaaqaateqartoqarnissaa siunertarineqanngilaq. Taamaattumik naggataatigut uani oqaatigineqarpoq inatsimmi siunertaq toqqammavigisallu naapertorlugit aalajangersakkakkut aalajangiunneqarpoq ' 9-p immikkoortui naapertorlugit qinnuteqaatit allassimasuunissaannik piumasaqaaateqartoqassanngitsoq. Allanngortitsinerup siunertatuaa tassaavoq kalaallisuua allakkami aallajangersakkami siunertanut toqqammaviusunullu naaper­tuuttungortissallugu. Tassa tamarmi.

 

Daniel Skifte, Atassutip oqaaseqartua:


Nassuiaammi atuarneqarsinnaavoq inatsisip kalaallisuua qallunaatualu oqaasiliornermikkut immikkut imminnut nikingassuteqartut imatsillu eqqortumik oqaasertaqartariaqarmat Atassutip aaqqiiniarneq soorunami akuerissavaa.

 

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit oqaaseqartuat:

Inuit Ataqatigiinniit pingaartipparput Inatsisartut inatsisiliaasa pitsaasumik sulianeqartarnissaat, taamaattumillu qujassutigaarput inatsimmi pineqartumi kukkuneq paasineqarsimammat, naak inatsisissap suliarineqaqqaarnerani paasineqarsimanissaa pissusisamisoornerugaluartoq.

 

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsissaannik suliamut tunngatillugu paasiumasat allaganngorlugit qinnuteqaatigineqartarnissaat toqqammaviusumik piumasaqaataanngilaq, taamaattumik inatsisip kalaallisuuta inatsimmut naapertuuttunngortinne­qarnissa Inuit Ataqatigiit tapersersorparput.

 

Taamatut oqaaseqarluta pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisar­tut inatsisaata allanngortinneqarneranii Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip aappassaaniinn­ginnerani Inatsisartut Inatsisit Atortinneqarnernut Ataatsimiititaliaani suliarineqarnissaa inassuti­gaarput.

 

Mads Peter Grøvold, Kattusseqatigiit oqaaseqartuat:

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisisartut inatsisaata allanngor­tinneqarnissaanut Inatsisartut inatsisissaatut siunnersuut Kattusseqatigiinniit inatsisissatut oqaasertaasa iluarsivigineqanrissaannut piumasaqaat akuersaarsinnaavarput. Kattusseqartigiinniit iluarsiissutissatut siunneruut annerusumik oqaaseqarfiginagu suliap akuersissutigineqarnissaa inassutigigaarput.

 

Taamatut oqaaseqarluta Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut iluarsiivigineqarnissaata Kattus­seqatigiinniit taperserparput.

 

Otto Steenholdt, attaviitsoq:


Inatsisartut inatsisissaattut, tassa pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqatarnerat pillugu allanngortinneqarnerannik siunnersuut oqaaseqarfiginagu matumuuna akuersaarlunga nalunaaru­tigiinnassavara. Ataasiarunnaarpugut taamatut pisqartarluni, ilaat atsaat nassaarineqartarlutik inatsit piareerneqaraangat, tamanna ajuusaarnarluinnartarpoq kisiannili qujanaqaaq suli inatsisit suli iluamik akuerineqaqqaartinnagit nassaarineqarsimagaangata. Tamatumunnga pissutaaginnar­poq ajoraluartumik, tassalu oqarta akueriinnartariaqakatsinnik inatsisiliagut qallunaatut allaq­qaarneqartarmata. Kalaallit Nunatsinni oqaatsigut tassaapput oqaatsit pinaarnersaat Hjem­mestyremi allassimasoq, kisianni taannaluunniit pigaluarutsigu uterfigiuassavagut qallunaatut allakkat ajorneq ajortut kalaallisoornerili kukkussuteqartartut. Taanna inatsimmilluunniit uniuinertut isumaqarpunga taasariaqaleraluartoq.Kisianni pisarneq malillugu kukkusimaneq naqqinneqarniarli kingulliuminanngimmallu aamma allat aamma kukkussutaajumaartussanaartu­naasiit aamma taamatut oqaaseqarfigeqqikkumaarpakka.

 

Jonathan Motzfeldt, Naalakkersuisuut Siulittaasuat:

Oqaluttoq kingulleq akitinnagu siulliit oqaaseqartut tamaasa qutsavigaakka tapersiimmata. Aamma soorunami Ottop tapersiineranut qujavunga. Ilumoorpoq kukkusimaneq una ajuusaarnar­poq. Imaanngilaq kukkunerit amerlasoorparujussuit taamaattut maani aaqqinneqartarsimasut, kisianni ajoraluartumik tassa taama pisoqartarpoq imaluunniit arlalinnguiatigut taama pisoqartar­poq. Nakkutiginiarneri nutserisut tungaaninngaanniit sapinngisamik suliarineqarput aamma oqassaanga nutserneqarneri inatsisissat amerlanerpassuartigut ajunngitsumik nutserneqartarput suliarineqartarlutillu, kisianni aaqqissuunneqarnerisa nutsereernerisigut ilaatigut iluarsineqann­gitsiaarneri pinngitsooratillu iluarsisariaqarneri naammassisariaqarput aamma naammassiniarne­qarput ullumikkut maannakkut pisutigut. Ilumoorpoq oqaatsit marluk atorlugit suligatta ilaannik­kut naammassiniakkagut iluatsittumik naammassineq ajorpagut, kisianni amerlanerpassuartigut, taama oqassaanga, amerlanerpassuartigut suliassat pissusissamisut ingerlapput aammalu inuiaqa­tigiit marlunnik oqaaseqarfiusuni paatsoornanngitsumik tamarmik nutsersimanissaat, tassa taanna pingaarnepaavoq, paatsoorneqanngitsumik tamarmik nutserneqarnissaat.

 


Taamaattumik manna piffissaq iluatsillugu oqaatigissavara aamma neriuutigigakku inatsisissagut kalaallisut allanneqaqqaartalerumaartut, taanna aamma neriuutigissavarput anguniarlugulu. Soorlu ullumikkut Grønlandsflymi timmisartoratta pisimasoq nuannissusia ukiorpassuit siuner­tarineqarsimasoq, tassa tamarmik ingerlatsisuiniik saqisuinut allallu tamarmik kalaaliupput oqaatsillu pingasut atorpaat. Tamarmik kalaallisut pilotii, saqisui allallu tamarmik qallunaatut tuluttullu suliatik ingerlappaat. Aamma kalaallit taamaaliorsinnaapput taannalu aamma siunerta­mi anguniagaavoq. Aamma qularinngilara ullut arlaanni kalaallisut aamma inatsisissagut suliareriarlugit qallunaatut nutserluartarumaarigut.

 

Anders Andreassen, Siulittaasoqarfimmi ilaasortaq:

Allanik oqaaseqartoqarnianngimmat taamaalilluni immikkoortoq 6-ip siullermeerneqarnera tamaannga killeqarpoq, kingusinnerusukkullu aappassaaneerneqarumaarluni.