Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt. 17-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 19. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt. 17.

 

 

Forslag til landstingslov om optagelse af lån i ud­landet.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der og Boliger:

Jeg kunne med tilfredshed konstatere, at alle Lands­tingets partier ved 1. behandlingen kunne tilslutte sig det forelagte forslag til landstingslov om optagel­se af lån i udlandet, hvor låneloftet reduceres fra 2.500 mio. kr. til 1.900 mio. kr. og at der således fra alle Lands­tingets partier er opbakning til Lands­styrets gældsfor­valtning.

 

Jeg skal på denne baggrund foreslå at forslaget overgår til 3. behandling i foreliggende form.

 

Mødeleder:

Forslag til landstingslov om optagelse af lån i ud­landet, har man ikke til 2. behandlingen modtaget ændringsforslag. Derfor vil jeg bede dem der går ind for, at den går til 3. behandling i sin foreliggende form om at rejse sig,

 

26.

 

Således går den videre til 3. behandling i sin fore­liggende form.

 

Punktet sluttet.