Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 25-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Dagsordenens punkt 25.

 

 

Forslag til landstingsforordning om Kirken.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, For­skning og Kirke)

(2. behandling)

 

 

                                          

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Uddan­nel­se, Forskning og Kirke:

Da der i forbindelse med Landstingets 1. behandling af forslag til landstingsforordning om Kirken den 5. oktober ikke fremkom ændringsforslag fra partierne, fremlægges forslaget hermed i uændret form til 2. behandling.

 

Mødeleder:

Der er ikke nogen, der har bedt om ordet, derfor skal vi have afstemning.

 

De, der går ind for, at det overgår til 3. behandling i sin foreliggende form, bedes rejse sig,

 

25.

 

Det går således over til 3. behandling i den forelig­gende form.

 

Punktet sluttet.