Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 33-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 26. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 33.

 

 

Forslag til landstingsforordning om kontrol med lev­-ned­smidler og zoonoser.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, Agnethe Nielsen, Kaj Egede, Pavia Nielsen og Atassut)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Ingen har bedt om ordet, der er ingen ændringsforslag og jeg skal bede dem, der går ind for forslagets ved­tagelse i den foreliggende form rejse sig,

 

24.

 

Samtlige tilstedeværende landstingsmedlemmer går ind for det.

 

Punktet sluttet.