Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 50-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 25. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 50.

 

 

Forslag til landstingslov om ophævelse af landstingslov om en konjukturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Det er landstingslov nr. 11 af 4. november 1991, der her er tale om.

 

Der er ikke fremsat nogen ændringsforslag, og der er ikke nogen, der har bedt om ordet fra partierne, derfor vil jeg bede dem, der går ind for, at den overgår til 3. behandling i sin foreliggende form om at rejse sig,

 

25.

 

Således er forslaget til landstingslov om ophævelse af landstingslov nr. 11 af 4. november 1991 om en kon­jukturudligningsfond for fiskeriet i Grønland 2. be­handling færdig, og det åbne møde er så slut for i dag.

 

Tak for i dag.

 

Punktet sluttet.