Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 50-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 26. oktober 1993

 

 

 

Dagsordenens punkt 50.

 

 

Forslag til landstingslov om ophævelse af landstingslov om en konjukturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Der er ikke fremsendt ændringsforslag, og da der ikke er nogen, der har bedt om ordet, så vil jeg bede dem, der går ind for, at forslaget vedtages i sin fore­lig­gende form om at rejse sig,

 

24.

 

Det er samtlige tilstedeværende landstingsmedlemmer, der vedtager loven.

 

Punktet sluttet.