Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 31. Oktober 1996

 

Dagsordenens punkt 3

 

Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.

(Formandskabet).

 

 

Mødeleder: Ruth Heilmann.

 

Det er punkt 3. Vi er kommet til fastsættelse af tidspunktet for næste samling, og det er Formanden for Landstinget ,Knud Sørensen, der forelægger.

 

 

Knud Sørensen, Landstingets Formand.

 

Der skal være Kommunalvalg til foråret, og uden tvivl bliver det 8. april i 1997 der er Kommunalvalg. Derfor  vil Formandskabet foreslå, at Landstingets forårssamling starter i 1997 tirsdag den 15. april, og jeg skal samtidig erindre om, at Landstingets forretningsorden er ændret, og det medfører blandt andet at fristen for aflevering af forslag ikke længere gælder. I kan sådan set begynde at fremsende jeres forslag fra nu af.

 

Formandskabet har indgående drøftet tidspunktet for næste samling, og udvalget for forretningsordenen har været enig i forslaget fra Formandskabet, hvorfor det skal indstilles at Landstingets forårssamling 1997, starter på den dato som jeg lige har nævnt.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut.

 

Vi tænker meget over, i lang tid vi har brugt lang tid på det spørgsmål, vi forestiller jo, at det bliver forår, og når det er forår og folk bliver trætte af at sidde. Jeg blev ellers spurgt om ,det ikke kunne være tidligere, men noget jeg har glemt har Landstingsformanden erindret mig om, vi har jo Kommunalvalg, det havde jeg ellers glemt, og derfor kan vi ikke komme uden om det.

 

Og efter valget, så skal de valgte til Kommunalbestyrelserne også godkendes efterfølgende, og efter grundigere overvejelser og efter overvejelserne, om det ikke kunne have været tidligere, og efter at have drøftet alle disse i Siumut, går vi ind for det fremlagte forslag, nemlig at vi skal til møde i april måned.


 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut.

 

Jeg plejer jo, at tage på hvidhvalfangst og narhvalfangst på den perioder i den periode det var et ..... Atassut går selvfølgelig indfor det forelagte forslag om tidspunktet for næste samling, og jeg vil gerne benytte lejligheden, for at takke alle her og udvalgsmedlemmer og embedsmænd for et godt samarbejde.

 

 

Kuupik Kleist, ordfører for Inuit Atagatigiit.

 

Inuit Atagatigiit går indfor forslaget om at næste samling afholdes fra 15. april til 10. juni 1997. Og vi vil gerne benytte lejligheden til denne samling, og det har været hyggeligt, og der er jo nok nogle der gerne vil stille op til Kommunalvalg, og vi vil ønske dem ønske dem held og lykke i forbindelse med valgkampen.

 

Og da det er mit sidste indlæg i forbindelse som Landstingsmedlem, vil jeg gerne takke jer for samarbejdet, og tak til de tidligere samarbejdspartnere. Mange tak.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Vores Landstingsmøder er altid spændende, men det er ligesom mere spændende, de bliver mere spændende når man går i gang med den samling, hvor man behandler Finansloven, og det har været tilfældet i den her sammenhæng.

 

Med hensyn til næste møde der starter 15. april, den dato går vi indfor i håb om, at I alle får en god jul, så vi ses i april.

 

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit/Kandidatforbundet.

 

Jeg vil heller ikke undlade, at sige tak ikke mindst til de tilstedeværende, de ansatte, betjentene, som arbejder til langt ud på natten, og de øvrige ansatte for et godt samarbejde. Vi glæder os allerede med spænding til næste samling, hvis vi er ved godt helbred, og jeg håber ikke, at formanden vil være efter mig næste gang.

 

 

Knud Sørensen, Landstingets Formand:


Jeg siger tak for, at man går indfor vores forslag. Hvis den bliver godkendt, det bliver så fra tirsdag den 15. april Landstinget starter sin samling, og der er truffet beslutning om 10 uger, men det er jo ikke sikkert, at man bruger hele perioden, men vi starter den 15. april.

 

Jeg plejer ikke at irettesætte dig hr. Anthon Frederiksen, men nogle gange må jeg alligevel komme med en henstilling.

 

Nu hvor i dag kl.” det og det” er alle dagsordenspunkter færdige, og det er godt vi har brugt en periode i går, for at udtale os på grønlandsk, at vi har benytte onsdagen. Onsdagen er ellers blevet benyttet til andre formål.

 

Vi der er tilstede her, som er folkevalgt, hver for sig, og som ansvarlig overfor det samfund vi skal betjene, der har jeg bemærket, at man går meget ansvarsfuldt op i det.

 

Der er nogle tanker der er blevet fremført ud fra partiforhold. Men vores holdning overfor vores land vores fædreland, så siger vi uden tvivl, at det er det vi gerne vil arbejde for. Det er vores opgave, at arbejde for sager til gavn for Grønland og det grønlandske samfund.

 

Vi finder denne ånd som meget vigtigt, at lade tankerne komme frem og lade os diskutere dem. Resultatet vil herefter vise sig.

 

Ja vi har forskellige politiske holdninger, men denne samling viser endnu engang, at vi har gensidigt respekt med hinanden.

 

Da jeg indledte denne samling så havde jeg et citat fra et citat fra Mathias Storch i hans roman der hedder drømmen, en grønlænders drøm, og der sagde jeg, at en gammel mand har udtalt ”Lad os arbejde og den der arbejder får løn herfor”, og jeg mener, at vi selv i dag har fået den løn i dag i forbindelse med, at vi har fuldført denne her samling.

 

I Landsstyremedlemmer og Landstingsmedlemmer er jo kommet til møderne, det vil jeg gerne takke Jer for af hjertet, og jeg takker Jer for, at I er kommet med holdninger til gavn for det grønlandske samfund, og håber for Jer, at I får en god hjemrejse, og skal hilse Jeres familier, og jeg vil heller ikke undlade at udtaler, at takke hr. Landstingsmedlem Kuupik Kleist, som indtil videre træder ud af Landstinget. Jeg takker ham for et godt samarbejde, vi ved jo ikke hvad fremtiden viser, det kan jo være at du kommer tilbage.

 

Tak til alle.

 

Mødeleder:  


Hermed er mødet slut for i dag, og god hjemrejse, og vi ses i aften.