Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 69-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 31. Oktober 1996

 

Dagsordenens punkt 69

 

Valg af Landstingets Ombudsmand.

(Formanden for Landstingets Lovudvalg)

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets Formand.

 

Vi går videre til punkt 69, og det er valg af Landstingets Ombudsmand, og det er Lovudvalgets formand Otto Steenholdt der forelægger.

 

 

Otto Steenholdt, Formand for Landstingets Lovudvalg, Atassut.

 

Som formand for Lovudvalget, har jeg en meddelelse til Landstinget. For ikke så længe siden meddelte Landstingsformanden, at Landstingets første ombudsmand i landets historie havde meddelt, at han blev nødt til at trække sig tilbage af vægtige grunde efter en kortere periode som Ombudsmand I Grønland. Jeg vil benytte denne lejlighed til, at takke hr. Emil Abelsen af hele mit hjerte for hans store indsats.

 

Jeg har som formand for Lovudvalget fulgt på nært hold fuldt med i arbejdet, for at finde en afløser for hr. Emil Abelsen, heldigvis har man fremkommet med en kandidat med navns nævnelse overfor partierne og Kandidatforbundet, som Landstinget kan samles om.

 

I henhold til loven er det Landstinget selv der vælger Ombudsmanden. Jeg skal hermed præsentere kandidaten til Landstingets Ombudsmand, som er fru Vera Amatsiak Leth, som hed Jensen til efternavn da hun blev født i ..... den 4. juli 1958, indtil hun blev gift med Henrik Leth.

 


Fru Vera Leth fuldførte sit jurastudium på Københavns Universitet i juni 1988, og var efterfølgende ansat på et advokatkontor i 2 1/2 år. Derefter blev hun fra 1991 ansat i Hjemmestyret som fuldmægtig, og har indtil da beskæftiget sig med erhvervslovgivning.

 

Ærede Landstingsformand jeg vil på vegne at Lovudvalget anmode dig om, at foranledige afstemning vedrørende vores indstilling om, at vælge fru Vera Leth som Landstingets Ombudsmand.

 

Lovudvalget har følgende medlemmer Jonathan Motsfeldt og Agnethe Davidsen begge fra Siumut, Otto Steenholdt og Anders Nilsson begge fra Atassut og Johan Lund Olsen Inuit Ataqatigiit.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut.

 

For os har det været vigtigt fra Siumut nu da Emil Abelsen desværre må trække sig, at vi her i Landstinget, og især i vores gruppe i enighed indstiller  overfor tinget her, og det har vi ikke haft problemer med, idet vi erfarer, at vi i enighed kan indstille Vera Amatsiak Leth, idet vi også agter at støtte denne indstilling. Derfor vil vi også ønske hende de bedste ønsker, idet vi også kommer til at arbejde med hende i Lovudvalget, og vi regner også med, at vi kommer til at have et godt samarbejde med hende.

 

Og til sidst skal vi nævne af vi fra Siumut endnu engang ønsker at takke Emil Abelsen, ham har vi haft samarbejdet med på forskellige måder som embedsmand, politiker og som Ombudsmand, det sidste job du havde. Du startede  nemlig Ombudsmandsinstitutionen; os der kender Emil Abelsen på tæt hold, ved at han har været med spændt på at starte institutionen op.

 

Men vi må sige, at han han har startet det hele meget fint op, og selve institutionen og med sit sekretariat må vi vurdere det sådan, at medarbejderne og Emil Abelsen har startet det på en meget betrykkende måde. Derfor takker vi Emil Abelsen for det veludførte arbejde. Vi er kede af at han trækker sig, men vi regner med at vi stadigvæk kommer til at træffe ham også som ven.

 

Man kan godt tænke om, hvorvidt  man skal ændre selve betegnelsen Ombudsmand, idet vi nu får en kvindelig Ombudsmand, det har vi tænkt på nærmere, og heller ikke drøftet det nærmere, og såfremt det skal drøftes, så kan det tænkes, at man blandt Landstingets mange udvalg kommer til at drøfte det, men en ting ved vi, nemlig at ordet Ombudsmand også bliver brugt i resten af verden, uanset om man er englænder, islænding eller en anden nationalitet, selv embedet hedder Ombudsmand.

 


Så vil vi stemme for Ombudsmand Vera Amatsiak Leth.

 

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut.

 

Fra Atassut har vi også i sine at stemme på Vera Amatsiak Leth. Der vil vi stemme med og stemme for velkommen allerede på nuværende tidspunkt, og vi regner med at vi kommer til at have et godt samarbejde fremover, og kære Emil Abelsen, vi vil også takke dig inderligt for den korte periode du har virket som sådan, vi kommer til at savne dig som et varmt menneske. ..... tak indeholder mange ting, og vi takker dig derfor mange gange, og vi ønsker dig alt vel fremover, og velkommen igen til dig Vera.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Efter at have rådført sig med samtlige af Landstingets partier samt Kandidatforbundet har Lovudvalget for ganske kort tid siden indstillet, at den nye Ombudsmand herefter skal være cand. jur. Vera Amatsiak Leth, hvortil jeg på vegne af Inuit Ataqatigiit skal udtale, at vi varmt støtter dette valg, og at det ikke mindst for os er ekstra glædeligt, at det dels er en kvinde der kommer til at beklæde et så vigtigt et embede, og dels fordi vi ved at hun har de fornødne evner til at løfte opgaven.

 

Jeg skal derfor meddele, at vi ligeledes agter at stemme for dette valg. For mit eget vedkommende, og da jeg finder at lejligheden hertil er passende sige, at jeg selv har truffet Vera Leth i 1985 på det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, da hun på daværende tidspunkt endnu studeret til cand. jur., og at jeg ligeledes kan bekræfte at hun netop til dette job har de fornødne kvalifikationer.

 

Vi skal derfor endnu engang fra Inuit Ataqatigiit med ønsket om en god og sober arbejdsindsats for Vera Amatsiak Leth i hendes kommende arbejde hjerteligt ønske hende tillykke, idet vi vores lykønskninger ligeledes også skal gå til familien, ægtemanden og hendes nærmeste pårørende.

 

Vi vil samtidig fra Inuit Ataqatigiit her benytte lejligheden til, at udtrykke vort store tak til hr. Emil Abelsen, der trods en kort periode som Ombudsmand, har formået at lede institutionen kompetent og dygtigt, og derudover har været en( stadig og venligt?) af befolkningen og tillidsvækkende, en varm tak til hr Emil Abelsen og en stor velkomst til dig Vera Leth.

 

 


Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Først vil jeg gerne endnu engang sige tak til Emil Abelsen her i salen, men den tak vil jeg gerne udtrykke igen. Når man starter hvad som helst, så er det første skridt meget vigtigt, og vi er glade for, at vi også her har valgt dig til dette embede, som du har kørt så godt derfor takker vi dig inderligt ....

 

Fra Akulliit Partiiat skal vi med glæde stemme for at Vera Amatsiak Leth bliver valgt til Ombudsmand, og vi ønsker hende velkommen, idet der allerede er absolut flertal, nu mangler vi kun en stemme, så er det uomtvisteligt at Vera Leth bliver Ombudsmand, og derfor ønsker vi dig hjerteligt velkommen, og ønsker dig et godt arbejde fremover, og det samme gælder for dine medarbejdere.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Vi har behandlet Ombudsmandens redegørelse for 1995 årsrapport, og heri fremgår det også at Ombudsmanden har haft et stort arbejde. Og ser man på denne beretning, så har der også været nogle problemer i udøvelsen af arbejdet, og derfor er det ønskeligt, at den vi kommer til at vælge som Ombudsmand, ikke har for mange ting, som kan komme som forhindringer.

 

Vera lærte jeg selv at kende da hendes forældre flyttede fra ..... til Illulissat. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle stemme for hende som Ombudsmand, og jeg skal blot ønske hende god vind i arbejdet fremover, og at hun får et godt samarbejde med medarbejderne, og selvfølgelig ønsker jeg også hendes mand, familie og far hjerteligt tillykke med valget af hende.

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand.

 

Og nu skal vi til at stemme, og inden da så vil jeg benytte lejligheden til, at da man nævner samtlige navne Emil ... Abelsen, ham vil jeg gerne takke hjerteligt, jeg har kendt dig i mange år, vi har samarbejdet i mange år, derfor, uden at bruge mange ord, vil jeg gerne takke dig og din kone Kirsten. Emil Abelsen du er et glad menneske, lad dig altid være glad, du har altid været den første til alting.

 


Du er den første Ombudsmand, du underskrev den første lov i Hjemmestyrets historie, loven nr. 1, du er et glad menneske, du er en stor personlighed. Men nu skal vi til at have en afstemning om en ny Ombudsmand, og derfor vil jeg ønske det grønlandske folk tillykke, at de nu får en Ombudsmand, som lægger vægt på ærlighed, og vælger en ung grønlands kvinde som er veluddannet, og som oven i købet er kvinde, og derfor har vi anledning til, at ønske det grønlandske folk tillykke også tillykke til dig Henrik.

 

Og jeg tror, at det også vil gavne dig i og med at du får en ægtefælde, der er embedsmand, og Vera Leth hjerteligt tillykke til dig, og jeg håber at du får god vind fremover.

 

 

Mødeleder:

 

Og nu skal Landstinget stemme. Den foreslået Ombudsmand fru Vera Leth, og dem der stemmer for, at fru Vera Leth bliver Ombudsmand eller dem der går indfor, at hun   indtræder i embedet bedes rejse sig: 30. Det vil sige samtlige tilstedeværende Landstingsmedlemmer vælger Landstingets Ombudsmand.

 

Og som Landstingets formand vil jeg ønske dig velkommen som Landstingets Ombudsmand, og ønske dig tillykke, idet du påtager dig et stort arbejdsområde for samfundet, og jeg ved også, at dette embede vil du føre på den bedste måde, og når den dag indtræder, at du reelt indtræder i jobbet, så vil jeg holde en anden tale i forbindelse med indsættelsen.

 

Men den første Ombudsmand, grønlands første Ombudsmand, min ven Emil Abelsen, og når du den dag officielt træder tilbage, der får du også en mindre tale, men tak for i dag, og dermed er vi færdig med punktet af valget af Landstingets Ombudsmand. Vera velkommen og tillykke.