Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 05-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 15. september 2000

 

 


Punkt  5.

Valg af formand for landstinget

 

I henhold til Forretningsorden for Grønlands Landsting § 3, stk. 1 og 2, er det et krav, at man skal være medlem af Landstinget for at kunne vælges som landstingets formand samt, at der opnås mere end halvdelen af stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer.

 

Jeg skal bede om forslag til posten som landstingets formand.

 

Uanset, at der kun opstilles én kandidat, vil der blive afholdt afstemning. Partierne meddeler efter størrelse, hvem de opstiller som formandskandidat.

 

Jeg vil nu bede partiernes repræsentanter samt ??? repræsentanterne om at fremlægge deres forslag til landstingsformands kandidater.

 

Først er det Ruth Heilmann, Siumut.

 

 

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut1.Ruth Heilmann, ordfrer Siumut.

Fra Siumut foreslår vi, at Ole Lynge fortsætter som landstingsformand.

 

 

Daniels Skifte, Atassut.1.Nste taler er Daniel Skifte, Atassut

Indledningsvis vil jeg gerne henvise til Landstingets Forretningsorden, kapitel 3 som vedrører valg af Landstingets Formand og Landstingets Formandskab, som vi vedtog 4. november 1999.

 

Denne paragraf indeholder blandt andet bestemmelser om valg af Landstingets Formand. Denne nye bestemmelse er begrundet af senere års erfaringer, der er blevet indhøstet i landstinget i forudgående tid, som ikke har været den bedste.


Atassut finder det vigtigt, at Landstingets Formand, at han uafhængigt af sit partitilhørsforhold skal arbejde for samtlige landstingsmedlemmer. Atassut er af den opfattelse, at det i forbindelse med vort arbejde i Landstinget og på baggrund af Forretningsordenen, at man ved førstgivne lejlighed må følge den, og at vi ikke bruger landstingsformandsposten som et handelsobjekt i forbindelse med landsstyrekoalitionsaftaler.

 

Dette skyldes primært, at vi det sidste år blev nødt til at erstatte Landstingsformanden, og efter afskedigelsen af Landstingets anden direktør, at serviceringen af landstingsmedlemmerne, ikke er blevet bedre siden dengang.

 

Hvis man skal fastholde det nuværende system, hvor man holder fast ved landsstyrekoalitionsaftalen, så skal Atassut over for IA erindre om, at IA for ganske kort tid siden ellers har foreslået, at Landstingets Formand var repræsentant for oppositionspartierne.

 

Dengang gik Atassut ikke ind for dette.

 

Men i henhold til den nuværende Forretningsordens § 3, så er det umuligt at undgå at lade Landsstyreformandsposten blive forhandlet imellem landsstyrekoalitionspartierne.

 

Når dette er sagt, så vil Atassut til Landstingsformand indstille Landstingets nuværende første Næstformand, Finn Karlsen.

 

 

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.1.Nste taler er Lars Srensen, Inuit Ataqatigiit.

Fra Inuit Ataqatigiit foreslår vi Ole Lynge som Landstingsformand.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.


Tak.

 

Som en del af oppositionen, så finder vi det helt på sin plads, at vi støtter Atassuts forslag om, at man indstiller Landstingets nuværende første Næstformand til Landstingsformand.

 

 

Der er ikke andre, der har bedt om ordet.

 

Og jeg skal herfra meddele, at der er opstillet to kandidater, nemlig Ole Lynge, indstillet af Siumut og Inuit Ataqatigiit, altså et flertal i Landstinget, og at den anden opstillede kandidat er Finn Karlsen, som indstillet af Atassut og Kandidatforbundet.

 

Som enegænger, løsgænger, skal jeg meddele, at jeg ikke indstiller nogen kandidater.

 

Så går vi over til selve afstemningen.

 

For det første så skal vi stemme om, nemlig mindretallets indstilling om valg af Finn Karlsen, og jeg vil bede dem, der er enige heri om at rejse sig.

 

Elleve.

 

Og jeg vil endvidere bede dem, er er imod Finn Karlsen om at rejse sig.

 

Nitten.  (??)

 

Jeg vil også spørge, om der er nogen, der undlader at stemme?

 

Der var atten, der stemte imod Finn Karlsen, og der er to, der har undladt at stemme. Tak.

 


Så har vi stemt om det.

 

Og det næste vi skal nu, er at stemme om man kan godkende Siumut og Inuit Ataqatigiits indstilling om valg af Landstingets nuværende Formand, Ole Lynge.

 

Og jeg vil anmode dem, der stemmer på Ole Lynge som Landstingsformand om at rejse sig.

 

Atten.

 

Jeg vil nu også anmode dem, der stemmer imod Ole Lynge om at rejse dig.

 

Elleve.

 

Jeg vil ligeledes også spørge, om der er nogen, der undlader at stemme? Jeg vil anmode dem om at rejse sig.

 

To.

 

Således som samtlige tilstedeværende har kunnet se og erfaret, så har Landstinget valgt Ole Lynge som Landstingsformand i den kommende periode.

 

Og jeg ønsker ham tillykke.

 

Jeg har en meddelelse om, at der for i år 2000, så har Landstinget valgt Ole Lynge som Landstingsformand i den kommende periode.

 

Og jeg ønsker ham tillykke.