Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 16-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

5. mødedag, tirsdag den 25. september 2000

 

Punkt 16.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark vedr. normering af stillinger.

(1. behandling)

 

Anthon Frederiksen, næstformand for Landstinget.

Her har Landsstyret besluttet, at de ikke vil være forelægge notatet mundtligt, hvorfor vi straks går videre med partiernes ordførere, da forelæggelsesnotatet har været omdelt.

 

Først er det Per Berthelsen, Siumut.

 

Per Berthelsen, ordfører, Siumut.

Som konsekvens vedtagelse af Budgetloven, så er det blevet nødvendigt, at man ændre § 6 i nærværende landstingslov som vi drøfter, således at normeringer af tjenestemandsstillinger ikke længere skal fremgå af Finanslovens bilag 3.

 

Da lovforslaget ikke får nogen økonomiske konsekvenser, og efter at have sikret sig, at forslaget har været sendt til høring til alle relevante parter, skal vi fra Siumut blot henstille, at Landsstyrets anmodning om godkendelse af ændringen af landstingsloven støttes til at træde i kraft den 1. januar 2002.

 

 

Så er det Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.

 

Asii Chemnitz Narup, ordfører, Inuit Ataqatigiit.


Landstinget vedtog i oktober 1999 lov om Hjemmestyrets budget. En følge heraf blev, at normeringen af tjenestemandsstillinger ikke mere skulle medtages som et bilag til Finansloven.

 

Men for at sikre en anden måde, at offentliggøre normeringen af tjenestemandsstillingerne stiller Landsstyret forslag om en ændring af § 6 i landstingsloven om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark, således at tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre i Danmark med virkning fra 1. januar 2001 vil blive oplistet i et normativ.

 

Nødvendigheden af lovændringen er affødt af Budgetloven, som trådte delvis i kraft den 1. januar i år, og træde til fulde i kraft den 1. januar år 2001. Der er således tale om en tilpasning af en enkel bestemmelse i loven til Budgetloven.

 

Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at Hjemmestyret får mulighed for, at på en anden måde, at offentliggøre normeringen af tjenestemandsstillinger på, og støtter derfor Landsstyrets forslag.

 

Og med disse ord foreslår vi derfor, at ændringsforslaget inden 2. behandlingen sendes til udvalgsbehandling i Finansudvalget.

 

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Til det forelagte af Landsstyremedlemmet for Økonomi har vi fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger.

 


Fra Kandidatforbundet skal vi udtale, at vi fuldt ud støtter nødvendigheden af at ændre § 6 i landstingsloven nr. 8 af 29. oktober 1999 om tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark.

 

I Budgetlovens bemærkninger fremgår det, at normeringen af antallet af tjenestemænd ikke længere skal fremgå af bilag 3 til Landstingets Finanslov, og det er af Landsstyret oplyst, at relevante organisationer og direktorater er ble et hørt, hvorfor vi fra Kandidatforbundet tager forslaget til efterretning.

 

Idet vi fra Kandidatforbundet går ind for forslaget vil vi derefter foreslå, at sagen herefter overgår til et relevant udvalg.

 

Tak. Så er det Otto Steenholdt.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

I forhold til sidste punkt, så er det klart, at det er et forslag som har været indgående behandlet, og derfor er der ingen hindringer for, at jeg kan gå ind for forslaget. Tak.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, Josef Motzfeldt med en besvarelse.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

Tak for denne støtte til forslaget, og det er vi glad for fra Landsstyret.

 

M.h.t. Budgetloven og dens ikrafttræden pr. 1. januar og hvor normativ som ellers fremgå af bilag 3 og i den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at vi vil også medtage tillægget ud over de normerede stillinger, som så kan uddeles til samtlige, således at vi får mere realistiske oplysninger. Tak.

 

Anthon Frederiksen, næstformand for Landstinget.


Da der ikke er flere der har bedt om ordet, da der er fuldt støtte til nærværende forslag, vil jeg spørge om der er nået til hindring for, at forslaget går videre i den foreliggende form til 2. behandling og 3. behandling, det er der ikke. Det skal forstås på den måde, at der ikke er behov for en udvalgsbehandling, det er der ikke behov for. Tak.