Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 16-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober, 2000

Punkt 16: 

Forslag til landstingslov nr.    af      om ændring af landstingslov om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark (normeringer af stillinger).

(2. behandling).

 

Per Berthelsen fra Siumut har bedt om ordet. Jeg skal lige meddele, at der ikke er betænkning til nærværende punkt, da den er overgået direkte til 2. behandling uden udvalgsbehandling.

 

Per Berthelsen, ordfører, Siumut.

 

Ganske kort skal jeg blot med henvisning til vore bemærkninger ved 1.behandling af punktet, skal vi hermed fra Siumut meddele, at vi holder fast i vores tilslutning til ændringsforslaget.

 

 

Ole Lynge, Formand for Landstinget.

 

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Således vil jeg anmode dem går ind for at forslaget sendes til 3. behandling i sin foreliggende form, om at rejse sig.

 

Samtlige "31", samtlige tilstedeværende.

 

Der er ikke nogen, der har undladt at stemme ligesom der heller ikke nogen, der har stemt imod.