Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 17-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober, 2000

Punkt 17 

Forslag til landstingslov nr.     af     om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland (normeringer af stillinger).

(2. behandling).

 

Hvis der ikke er nogen, der beder om ordet, så kan vi gå videre til direkte afstemning, og jeg vil anmode dem, som går ind for forslaget fremsendes til 3.behandling i sit foreliggende form om at rejse sig.

 

"31"

 

Samtlige tilstedeværende stemmer for.

 

Der er ikke nogen, der har undladt at stemme ligesom der heller ikke er nogen, der har stemt imod.