Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 29-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 31. oktober 2000

Punkt 29.

Forslag til landstingsforordning om søfartsuddannelser.

 

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke nogen der har ønsket at fremsætte mundtlige betænkninger, og Landsstyremedlemmet for uddannelse har et svarnotat med nogle bemærkninger til betænkningen.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Forskning, Uddannelse og Kirke.

Vi skal fra Landsstyret knytte følgende korte bemærkninger til det anførte i betænkningen fra Kultur- og Uddannelsesudvalget.

 

Indledningsvis takker Landsstyret udvalget for den grundige behandling af forslaget. Og Landsstyret noterer sig med tilfredshed, at et enigt udvalg støtter forordningsforslaget.

 

Til udvalgets bemærkninger iøvrigt, så skal Landsstyret bekræftige, at Landsstyret vil orientere udvalget forinden nye uddannelser påbegyndes eller eksisterende uddannelser nedlægges.

 

Samtidig takker Landsstyret Landsstyremedlem Lars Karl Jensen for hans skriftlige indlæg vedrørende styrkelse af forberedelseskurserne, og Landsstyret vil medtage de anført betragtninger i det videre arbejde.

 

Og med disse korte bemærkninger skal Landsstyret indstille, at forslaget overgår til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke andre der har bedt om ordet, hvorfor vi går til afstemning. Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg indstiller i enighed forslaget til vedtagelse.

 


De der stemmer for forslaget bedes rejse sig. Samtlige tilstedeværende 27. Der er ikke nogen der hverken har undladt at stemme eller stemt imod, og jeg skal foreslå, at forslaget går direkte til 3. behandling uden foregående udvalgsbehandling. Hvis der ikke er nogen der er imod, så anser jeg det for vedtaget, således er det vedtaget.