Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 34-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober, 2000

Punkt 34 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til regler, hvorved der stilles krav om ren straffeattest i forbindelse med ansættelse i offentlige institutioner (dagsinstitutioner og lignende).

(Mogens Kleist, Kandidatforbundet)

(2. behandling).

Forslaget er ligeledes fra Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Mogens Kleist, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

 


Det forslag, jeg har stillet blev ikke tilsluttet fra Landstinget, men jeg er glad for at man efterfølgende også har haft sagen oppe i medierne ligesom Nuup Kommunea også har inddraget netop dette i deres arbejdsmetode.

 

De konsekvenser, som mit forslag kunne have haft for kommunerne, er kommunerne meget opmærksomme på nu, og jeg er også glad for at det også kan få en indflydelse på de enkelte kommuner tiltrods for, at forslaget er blevet tilbagevist.

 

 

Ole Lynge, Formand for Landstinget.

 

Der er ikke andre, som har bedt om at få ordet, og jeg vil anmode de medlemmer, som går ind for forslaget om at rejse sig.

 

"0"

 

De medlemmer, der stemmer i mod forslaget bedes rejse sig.

 

"28"

 

De medlemmer, som har undladt at stemme, bedes rejse sig.

 

"1"

 

Og dermed er punkt 34 færdigbehandlet.