Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 39-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 39.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om afskaffelse af afgift på parfumer, kosmetik og toiletmidler.

2. behandling.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

Jeg finder, at det er nødvendigt med en lille bemærkning.

 

Landsstyret konstaterer med tilfredshed, at et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg i sin betænkning til 2. behandlingen indstiller, at Landstinget stemmer imod beslutningsforslaget. Samtidigt så tager Landsstyrets Skatte- og Afgiftsudvalgets opfordring om, at foretage en analyse af samtlige indførselsafgifter m.h.p. i samråd med udvalget, at påbegynde politiske drøftelser om eventuelle ændringer til efterretning.

 

Formanden for Skatte- og Afgiftsudvalget Per Berthelsen har bedt om ordet.

 

Per Berthelsen, formand for Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalget.

Tak. Jeg er meget glad for Landsstyremedlemmet for Økonomis besvarelse, hvorfor vi ikke skal bruge tiden på småtingsafdelingen, men tager beslutninger på baggrund af et bredere grundlag, det er derfor at vi er meget tilfredse med, at Landsstyret har taget godt imod vores betænkning og glæder os til det fortsatte arbejde.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke flere der har bedt om ordet. Så kan vi gå til afstemningen. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har i enighed indstillet at Landstinget stemmer imod beslutningsforslaget. Og jeg vil anmode dem der stemmer for forslaget om at rejse sig. Ingen. De der stemmer imod lovforslaget bedes rejse. Samtlige landstingsmedlemmer, således er forslaget nedstemt.