Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 40-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, mandag den 30. oktober 2000

Punkt 40 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om fastsættelse af huslejeloft for leje af boliger, udlejet til Grønlands Hjemmestyre og kommunerne.

(Mogens Kleist, Kandidatforbundet.)

(2.behandling).

 

Det er et forslaget stillet af Mogens Kleist, værsgo' forslagsstiller.

 

 

Mogens Kleist, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

 

Det udgangspunkt jeg har haft til mit forslag er, at når Hjemmestyret og kommunerne lejer boliger til deres ansatte, så ligger priserne alt for højt, og det er så især i Nuuk, og det er netop for at holde priserne nede, at jeg har stillet forslaget, og at man derved sætter et huslejeloft.

 

Jeg er glad for, at Landsstyret har lovet noget i forbindelse med mit forslag og har så også lovet at de vil sætte noget i gang, som skal træde ikraft pr. 30. november.


Det er jo sådan, at små værelser og små lejligheder og lidt større møblerede lejligheder bliver lejet ud til store penge, og som Hjemmestyrets forskellige direktorater også gør brug af, og da er jeg glad for at man på længere sigt vil finde en løsning på dette problem ligesom Landsstyret også vil gøre deres til for at løse problemet.

 

Det vil jeg blot udtrykke min glæde over.

 

 

Ole Lynge, Formand for Landstinget.

 

Der er ikke andre, der har bedt om at få ordet, hvorfor vi straks går over til afstemningen.

 

De, der stemmer for forslaget, bedes rejse sig.

 

"4"

 

De, der stemmer imod forslaget, bedes rejse sig.

 

"27"

 

De, der har undladt at stemme, bedes rejse sig.

 

"0"

 

Dermed er punkt 40 færdigbehandlet.