Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 25-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 11. maj

 

Dagsordenens punkt 25.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om særlige institutioner for voksne.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender samt Peter Ostermann)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Da et enigt Landsting tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen skal jeg her til 3. behandling, hvis der ikke er nogen der har bedt om ordet, anmode dem, der stemmer for, bedes rejse sig,

 

25.

 

Der er ingen der stemte imod, ej heller undlod at stemme, der med er forslaget vedtaget.

 

Punktet sluttet.