Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 30-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 12. maj

Dagsordenens punkt 30.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om folkeskolen..

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forsk­ning samt Johan Lund Olsen og Atassut).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Under 2. behandlingen blev forslaget godkendt. Er der nogen, der har ændringsforslag til 3. behandlingen. Det er der ikke. Er der nogen, der vil kommentere det. Nej.

 

Dem der går ind for, at forslaget bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig.

 

24.

 

Samtlige til­stedeværende har godkendt forslaget. Der er ikke nogen, der stemte imod eller undlod at stemme.

 

Vi går videre til næste dagsordenspunkt.

 

Punktet sluttet.