Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 37-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 5. maj

 

Dagordenens punkt 37.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fåreavl.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Ove Rosing Olsen, på vegne af landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

Der ikke var ændringsforslag under førstebehand­lingen, og samtlige medlemmer accepterede, at forslaget gik videre til 2. behandling uden at at gå i udvalg.

 

Med disse bemærkninger vil jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget i sin foreliggende form til Lands­tingets videre behandling, og derefter til 3. behand­ling i Tinget.

 

Mødeleder:

Der ingen der har bedt om ordet.

 

Jeg vil bede dem der går ind for, at forslaget overgår i sin foreliggende form til 3. behandling, om at rejse sig: 23.

 

Forslaget overgår således til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Punktet sluttet.