Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 37-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 11. maj

 

Dagsordenens punkt 37.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fåreavl.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

Under 2. behandlingen blev den godkendt uden ændringer og derfor vil jeg bede dem, der stemmer for, at den vedtages i sin foreliggende form, om at rejse sig.

 

26.

 

Samtlige tilstedeværende har vedtaget.

 

Punktet sluttet.