Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 21-3.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 19. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 21,

Forslag til Landstingsforordning om socialpædagoguddannelsen,

(3. behandling)

Konrad Steenholdt, Siumut

 

Under forslagets 2. behandling vedtog Landstinget i enighed, at forslaget skulle overgå til 3. behandling i den foreliggende form. Landsstyret skal derfor hermed indstille forslaget til vedtagelse.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand

 

Der er ingen, der har bedt om ordet, hvorfor vi skal gå til afstemning. De, der stemmer for at forslaget vedtages, bedes rejse sig: 28, samtlige tilstedeværende.

Vi går over til punkt 14 Redegørelse om regionalisering af Sundhedsvæsenet i Diskoregionen, og der er 2 forslagsstillere, som skal fremsætte deres forslag.