Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 25-3.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 18. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 25

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri,

3. behandling.

Paaviaaraq Heilmann, Landsstyremedlem for Fiskeri, fangst og Landbrug

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed meddele, at forslag til ændring af Landstingslov om fiskeri fremlægges til 3. behandling i uændret form.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

Der er ingen, der har bedt om ordet, så skal vi stemme om det. Det er forslag til ændring af Landstingslov om fiskeri, De, der stemmer for, at den vedtages i sin foreliggende form bedes rejse sig. 29 for, det vil sige samtlige tilstedeværende. Der er ingen imod og ingen undlod af stemme.