Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 40-11-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 20. maj  1998

 

Dagsordenens punkt 40

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd,

3. behandling.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger der kommer med en forelæggelse.

 

Dagsordenens punkt 11: Forslag til landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, 3. behandling.

 

Tak. Da et enigt Landsting tilsluttede sig forslaget under 2. behandlingen skal jeg her til 3. behandlingen indstille forslaget til endelig vedtagelse i den foreliggende form. Tak.

Anders Andreassen, Siumut.

 

Og det er punkt 11 som jeg skal forelægge som hænger sammen med punkt 40. Forslag til landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner.

 

Formandsskabet skal meddele, at forslag til Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner fremlægges til 3. behandlingen i uændret form. Tak.

 

Mødeleder.

 

Er der nogle bemærkninger ? Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning, og jeg skal understrege at vi tager punkt 40 og punkt 11 under et i afstemningen og jeg skal anmode de medlemmer der stemmer for både for 40 og punkt 11 rejse sig. 27 Det vil sige samtlige tilstedeværende. Og ja det er vel unødvendigt at spørge om, hvem der stemmer imod eller undlader at stemme.

 

Således er behandlingen af punkt 40 og punkt 11 færdigbehandlet i forbindelse med 3. behandlingen.