Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 50-1.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 20. maj  1998

 

Dagsordenens punkt 50,

Landstingsmedlem Peter Ostermann

 

Jeg har fremsat et forslag som nu er henvist til onsdagsforespørgsel vedr. anvendelse af kommunaltbyggesæt til brug i arbejdet omkring børn og unge.

 

Jeg mener at en sådan ordning er meget god, så har jeg foreslået, at det også kan bruges i forbindelse med arbejdet omkring børn og unge. Tak.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Jeg vil anmode formanden om, at forkorte mit svarnotat, og det vil jeg så gøre.

 

Hr. Landstingsmedlem Peter Ostermann har fremsat en onsdagsforespørgsel vedrørende kommunale byggesæt i det han finder, at ordningen med de kommunale byggesæt bør udbygges så de pågældende byggesæt kan anvendes ved brug omkring arbejdet med børn og unge.

 

Landstingsmedlemmet anfører, at børn og unge med problemer må have mulighed for et sted, de kan henvende sig til, et sted hvor de på betryggende vis kan komme til. Siden 1991 er der som led i Landsstyrets initiativer til beskæftigelsesfremme anvendt midler til indkøb af kommunale byggesæt som fordeles til kommunerne efter ansøgning. Byggesættenes materialeudgift finansieres 100 % af Hjemmestyret. Der er siden 1991 bevilget 209 kommunale byggesæt til kommunerne.

 


Så vidt Landsstyret forstår Landstingsmedlem Peter Ostermann forespørgsel forestiller han sig, at de kommunale byggesæt kan anvendes som en slags værested for børn og unge altså en form for små institutioner.

 

Ittorput 2000 er et projekt og udviklet alene til boligformål og udstyr og indretning er tilrettet herefter. Huset er udviklet m.h.p. placering på steder med svag infrastruktur. I grundtyperne er der ikke tilslutning til helårsvand eller kloak, hvorfor de som udgangspunkt skal placeres på arealer uden krav om tilslutning til disse ting.

 

Grundtyperne er husenes våderum og installationsniveau er ikke tilstrækkelig til at kunne klare den belastning det vil være såfremt husene skal anvendes som værested for børn og unge. Husene er forberedt på at kunne tilsluttes vand og kloak, men dette vil indebære, at prisen på husene stiger væsentligt. Det er dog en husform i  ruminddeling ikke umiddelbart er beregnet til andet end boligformål. Landsstyret er imidlertid i færd med at undersøge om konstruktionsprincipperne i Ittorput 2000 kan anvendes til bygdeinstitutioner opført at ufaglært arbejdskraft.

 

Det skal iøvrigt bemærkes at der såfremt der for sådanne væresteder for børn og unge skal være personale ansat opfylder husene ikke kravene til arbejdsbeskyttelseslovgivningen, hvad angår f.eks. lofthøjde og rumstørrelse.

 

Landsstyret er enig i intentioner med Landstingsmedlems Peter Ostermanns forslag, fordi Landsstyret er enig i, at give børn og unge mulighed for at få steder, hvor de kan henvende sig. Dette ligge også helt i tråd med Socialreformkommissionens anbefalinger. Tak.

 

Peter Ostermann, forespørger.

 

Tak. Jeg siger tak for besvarelsen, men jeg godtager ikke besvarelsen. Når man kommer her til Katuaq, hvor børn og unge har mange forskellige beskæftigelse her, så er der mange børn og unge der gerne vil ind, dem misunder man faktisk. Gad vide hvor disse har opholdt sig før Katuaq blev til.

 

Det samme gør sig gældende ude i kysten. Mange unge børn er ude langt ud på natten fordi de ikke har noget at tage sig til, og det er jo derfor, at jeg har foreslået at man lavede noget for disse. Hvis det kan bruges til boligformål, må det vil også kunne bruges til formål vedr. børn og unge.

 


Men jeg ved at der er stor behov for børn og unge, fordi disse har problemer, og således at de har et sted at rette henvendelse til. Mange af initiativerne er baseret på frivilligheden.