Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 21-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, mandag den 22. maj 2000

 

Dagsordenens punkt 21

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at der i landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer indføjes en bestemmelse om aldersbegrænsning ved køb af tobaksvarer.

(2. behandling)

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

 

Forslagsstiller er landstingsmedlem Mogens Kleist. Landstingets Sundhedsudvalg har den 23. februar 2000 afgivet en betænkning, hvor i udvalget har indstillet, at der indføjes en bestem­melse i forordningen, som pålægger forretninger, som sælger tobak en pligt til at opsætte skilte.

 

Hvis ingen ønsker ordet, så går vi direkte til afstemning. De der stemmer for Mogens Kleist beslutningsforslag bedes rejse sig. 4 De der stemmer imod Mogens Kleist beslutningsforslag bedes rejse sig. 23. Og de der hverken stemmer for eller imod Mogens Kleists beslutningsfor­slag bedes rejse sig. Ingen.

 

Og dermed er vi færdig med behandlingen af punkt 21.