Samling

20120913 09:24:32
Dagsordenspunkter med resultater

Landstingets Bureau

 

Resultater af behandling af dagsordenspunkter på EM 2007

   

Ajourført 15. november 2007

J.nr. 01.25.01/07EM-LABU-00002

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:

 

Forslagstitel:

 

Pkt. 1:

Beh. 21/9

Beh. 25/9

Mødets åbning og

Landsstyreformandens åbningstale.

(Landstingets Aldersformand) / (Landsstyreformanden)

Pkt. 2:

Beh. 21/9

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

Beh. 12/10

Vedtaget

Fastsættelse af tidspunkter for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2008.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4:

Beh. 21/9

Beh. 27/9

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg og repræsentationer.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 5:

 

Beh. 21/9

Beh. 14/11

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Lukket møde)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 6:

 

Beh. 21/9

Valg af Formand for Landstinget samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

Pkt. 7:

1. beh. 8/11

2. beh. 8/11

Ombudsmandens beretning for 2006.

(Landstingets Lovudvalg)

Pkt. 8:

1. beh.EM 2006 18/10

2. beh. Trukket den 29/10.

(FM 2007/13)

(EM 2006/64)

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte midler til projektering af en landingsbane til mindre fastvingede fly i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq til FFL2008.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 9:

1. beh. EM 2006 11/10

2. beh. FM2008.

(FM 2007/14)

(EM 2006/94)

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret skal arbejde for etablering af et dataindsamlingssted for observationer af forskellige natur- miljø- eller dyrefænomener.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 10:

 

1. beh. EM 2006 19/9

2. beh. 8/11

(FM 2007/24)

(EM 2006/47)

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til om ændring af færdselsloven for Grønland.

Lovforslag 

Almindelige enkelte bemærkninger 

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 11:

 

1. beh. FM 2007 2/5

2. beh. 14/11

 

(FM 2007/25)

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens regnskab for 2006.

bilag

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 12:

 

1. beh. FM 2007 14/3

2. beh. 9/11

3. beh. 14/11

 

(FM 2007/50)

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om medieansvar.

 

Almindelige samt enkelte bemærkninger

Bilag til bemærkningerne

(Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke)

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1. - Bilag 2. - Bilag 3a. 

- Bilag 4 - Bilag 5a - Bilag 5b - Bilag 5c - Bilag 9

Forelæggelsesnotat 2. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Tillægsbetænkning 3. beh.

Forelæggelsesnotat 3. beh.

Pkt. 13:

 

Beh. 14/11

(FM 2007/73)

Forslag til forespørgselsdebat om lærermangelen på folkeskoleområdet.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat for punkt 13

Svarnotat for punkterne 18/13

Pkt. 14:

 

1. beh. FM 2007 26/3

2. beh. 8/11

 

(FM 2007/79)

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive mulighederne for at forbedre vilkårene for personer med autisme og Aspergers syndrom og deres nære pårørende.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 15:

 

1. beh. FM 2007 21/3

2. beh.  24/10

3. beh. 14/11

 

(FM 2007/102)

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst.

(Ændring af alderskrav for anskaffelsestilskud til erhvervsjoller)

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 16:

 

1. beh. FM 2007 23/3

2. beh. FM2008

 

(FM 2007/103)

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativer til:

at praktikplads mangel ikke længere skal være begrundelse for ikke at blive optaget på en uddannelse, at alle erhvervsdrivende pålægges at optage praktikanter og oprette praktikpladser samt at der i licitationsloven indføres krav om optagelse af praktikanter i forbindelse med renoverings- og anlægsopgaver.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh  - Bilag 1 - Bilag 2

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 17:

 

1. beh. FM 2007 26/3

2. beh. 8/11

 

(FM 2007/104)

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af et Videns- og Rådgivningscenter for handicappede samt at fremsætte forslag om bevilling på finanslovsforslaget for 2008.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 18:

 

Beh. FM2008

 

(FM 2007/109)

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den allerede eksisterende læreruddannelse.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 19:

 

1. beh. FM 2007 27/3

2. beh. 8/11

 

(FM 2007/113)

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at opgradere den nuværende forsøgsordning om decentral uddannelse af socialarbejdere, så denne uddannelsesform kommer til at omfatte alle byer og bygder.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 20:

Trukket

Pkt. 21:

 

1. beh. FM 2007 20/4

2. beh. 8/11

 

(FM 2007/133)

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret skal pålægges, at der tages initiativ til, at vore værdier som folk - kulturelle, historiske, samfundsvidenskabelige og litterære - samles struktureret, samt at disse efter prioritering samles og redigeres som undervisningsmateriale. Der tænkes her på Folkeskolen og de gymnasiale uddannelser.

( Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1Bilag 2

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 22:

Trukket

Pkt. 23:

 

1. beh. FM 2007 27/3

2. beh. 8/11

 

(FM 2007/139)

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 24:

1. beh. EM 2006 6/10

2. beh. Trukket den 29/10.

(EM 2006/62)

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at man uden for beboede områder kan få tildelt koncession til at drive turismeaktiviteter m.m.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 25:

1. beh. EM 2006 29/9

2. beh. 14/11

 

(EM 2006/140)

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af gældende regler, således at lesbiske får samme adgang til kunstig befrugtning som ufrugtbare kvinder.

(Inuit Ataqatigiits Landstingsgruppe)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.Bilag1. -  Bilag2. -  Bilag3.

Pkt. 26:

 

1. beh. 27/9

2. beh. 12/10

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at forøge og styrke samarbejde, samråd og koordination med de nordiske lande samt med øvrige lande omkring Nordatlanten, vedrørende sikkerhed i Nordatlanten, specielt med hensyn til redningsarbejde. Vestnordisk Råd opfordrer til, at der satses på fælles øvelser omkring redning samt koordination vedrørende mulige katastrofe i Nordatlanten.

(Delegationsformanden)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 27:

 

1. beh. 27/9

2. beh. FM2008

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem redningstjenesterne og bjergningskorpsene til søs og til lands i de tre lande og yde støtte til et sådant samarbejde.

(Delegationsformanden)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 28:

 

1. beh. 27/9

2. beh. 12/10

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 5/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at øge forskningssamarbejdet omkring størrelserne af bestandene af de vigtigste arter af fiskebestande inden for landenes søterritorier, især de fælles bestande, og til at koordinere undersøgelsesmetoderne for derigennem at lette en realistisk sammenligning mellem landene. Samtidig opfordres regeringerne til at sikre at der laves undersøgelser af årsagssammenhængen mellem på den ene side bestandsstørrelser, og på den anden side miljøfaktorer, rovfiskeri og fiskeri, og at der etableres en effektiv formidling af informationer mellem landene om udbredelsen af fiskebestande og havpattedyr.

( Delegationsformanden)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 29:

 

1. beh. 27/9

2. beh. 12/10

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 6/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at sikre, at der udarbejdes obligatorisk undervisningsmateriale om kvinders forskellige vilkår og betingelser i Arktis og om menneskerettigheder. Undervisningsmaterialet skal tage sigte på elever på ungdomsuddannelserne. Målet er, at sætte gang i diskussionen om ligeretsspørgsmål og øge forståelsen for, at kvinders rettigheder er menneskerettigheder uafhængige af kultur, samt at bidrage til øget indsigt i kvinders forskellige vilkår og betingelser i Arktis.

(Delegationsformanden)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 30:

 

1. beh: 25/9

2. beh: 7/11

3. beh: 14/11

 

Vedtaget med ændringer 

Forslag til landstingslov om strukturreform af den kommunale sektor.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyreformanden)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Ændringsforslag 2. beh. (rettelse)

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 3. beh.

Svarnotat 3. beh.

Ændringsforslag 3. beh.

Pkt. 31:

 

1. beh: 2/10

2. beh: 7/11

3. beh: 14/11

 

Vedtaget med ændringer

Forslag til Landstingsfinanslov for 2008.

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Svarbrev til Inuit Ataqatigiit 2. beh.

Svarbrev til Kattusseqatigiit Partiiat 2. beh.

Betænkning 3. beh.

Svarnotat 3. beh.

Pkt. 32:

 

1. beh: 5/10

2. beh: 25/10

3. beh: 6/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift.

(Fritagelse for stempelafgift)

Almindelige bemærkninger

Enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1

Pkt. 33:

 

1. beh: 5/10

2. beh: 25/10

3. beh: 25/10

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler om transfer pricing, tynd kapitalisering og CFC-beskatning)

Almindelige bemærkninger

Enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat 1. beh. (rettelse)

Ændringsforslag 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1

Pkt. 34:

 

1. beh: 5/10

2. beh: 25/10

3. beh: 25/10

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.

(Ophævet sambeskatning for ægtefæller og fortrykt selvangivelse)

Almindelige bemærkninger

Enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1

Pkt. 35:

 

1. beh: 5/10

2. beh: 25/10

3. beh: 25/10

 

Vedtaget

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

(Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Almindelige bemærkninger

Enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1 - Bilag a1 - Bilag b1 - Bilag c1 - Bilag d1

Bilag e1  - Bilag f1

Pkt. 36:

 

1. beh: 3/10

2. beh: 12/11 

3. beh: 14/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingslov om fredning af kulturminder.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Familie, Kultur, Uddannelse og Kirke)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1  - Bilag 2

Forelæggelsesnotat 2. beh.

Tillægsbetænkning 2. beh.  - Bilag 1. - Bilag 2.

Tillægsforelæggelsesnotat 2. beh.

Pkt. 37:

 

1. beh: 3/10

2. beh: 24/10

3. beh:  14/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Familie, Kultur, Uddannelse og Kirke)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Ændringsforslag 2. beh. - Ændringsforslag bilag6 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh. - Bilag 1Bilag 2 - Bilag 3 - Bilag 4 - Bilag 5 - Bilag 6

Forelæggelsesnotat 3. beh.

Pkt. 38:

Tom

Pkt. 39:

 

1. beh: 9/10

2. beh: UPA2008

3. beh:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler om magtanvendelse)

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Familie, Kultur, Uddannelse og Kirke)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 40:

1. beh: 27/9

2. beh: FM2008

3. beh:

Forslag til landstingslov om fiskeri.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Forelæggelsesnotat 1. beh. (rettelse2)

Pkt. 41:

 

1. beh: 5/10

2. beh: 14/11

3. beh: 14/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

(Landbrugsrådet kompetence og sammensætning).

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh. - Bilag 1

Tillægsbetænkning 2. og 3. beh.

Ændringsforslag 3. beh.

Pkt. 42:

 

1. beh: 28/9

2. beh: 24/10

3. beh: 24/10

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

(Affaldsforebyggelse, herunder indførelse af nye miljøretlige principper, samt præcisering af bemyndigelser)

Bilag

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Natur)

Forelæggelsesnotat 1. beh. (rettelse)

Ændringsforslag 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh. - Bilag 1  - Bilag 2 - Bilag 3

Pkt. 43:

 

1. beh: 26/9

2. beh: FM2008

3. beh: 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarbrev til Siumut 1. beh.

Svarbrev til Atassut 1. beh.

Svarbrev til Inuit Ataqatigiit 1. beh.

Svarbrev til Demokraterne 1. beh.

Svarbrev til Kattusseqatigiit Partiiat 1. beh.

Pkt. 44:

 

1. beh: 26/9

2. beh: 25/10

3. beh: 14/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarbrev til Siumut 1. beh.

Svarbrev til Atassut 1. beh.

Svarbrev til Inuit Ataqatigiit 1. beh.

Svarbrev til Demokraterne 1. beh.

Svarbrev til Kattusseqatigiit Partiiat 1. beh.

Ændringsforslag 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 45:

 

1. beh: 17/10

2. beh: 14/11

 

Vedtaget

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets forårssamling 2008 at fremlægge et forslag til landstingslov om anlæggelse af en ny landingsbane ved lufthavnen i Ilulissat på 1.799 meter og forlængelse af den eksisterende landingsbane i Nuuk til 1.799 meter alternativt til 2.200 meter. Landingsbanerne vil blive realiseret, såfremt der kan tilvejebringes ekstern finansiering ud fra en driftsøkonomisk betragtning til den enkelte landingsbane enten særskilt eller i forening. I modsat fald gennemføres projekterne ikke. Landsstyret skal endvidere udfærdige en forretningsplan, der bl.a. tager stilling til, hvilken selskabsform lufthavnene skal ejes af og drives i. I medfør af samme landstingslov skal der gennemføres undersøgelse af mulighed for anlæggelse af korte baner ved Nanortalik, Narsaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, der skal søges realiseret under hensyntagen til trafikafvikling og trafikøkonomi. Endelig skal Landsstyret søge at belyse mulighed for indførelse af Open Skies for luftfart fra og til Grønland. (rettelsesblad)

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Svarbev til Atassut 2. beh.

Pkt. 46:

 

1. beh: 26/9

2. beh:  25/10

3. beh:  14/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

Bilag 1

Bilag 2

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Svarbrev til Siumut 1. beh.

Svarbrev til Atassut 1. beh.

Svarbrev til Inuit Ataqatigiit 1. beh.

Svarbrev til Demokraterne 1. beh.

Svarbrev til Kattusseqatigiit Partiiat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh. 

Pkt. 47:

 

1. beh: 28/9

2. beh: 19/10

3. beh: 24/10

 

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om vandforsyning.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Forelæggelsesnotat 1. beh. (rettelse)

Ændringsforslag 2. beh.

Betænkning 2.beh.

Bilag 1

Bilag 2

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 48:

 

1. beh: 28/9

2. beh: 19/10

3. beh: 24/10

 

Vedtaget

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om energiforsyning.

(hjemmel til opkrævning af tilslutningsbidrag)

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Betænkning 2.beh.

Bilag 1

Bilag 2

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 49:

 

1. beh: 10/10

2. beh: 6/11

3. beh:  14/11

 

Vedtaget med ændringer 

Forslag til landstingslov om konkurrence.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Forelæggelsesnotat 1. beh. (rettelse)

Ændringsforslag 2. beh.

Betænkning 2. beh.   -  Bilag 1

Svarnotat 2. beh.

Tillægsbetænkning 3. beh.

Pkt. 50:

 

1. beh: 26/9

2. beh: Trukket

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret på forårssamlingen 2008 fremsætter forslag til en ny kommunal styrelseslov, som indeholder regler som anført i beslutningsforslaget om lokalråd.

Bilag

(Landsstyreformanden)

Betænkning 2. beh.   -  Bilag 1  - Bilag 2

Pkt. 51:

 

1. beh. 5/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget med ændringer 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om

  1. Forslag til retsplejelov for Grønland,
  2. Forslag til kriminallov for Grønland og
  3. Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland.

(Landsstyreformanden)

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 52:

 

Beh:  3/10

Nordisk Redegørelse 2007.

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

Forelæggelsesnotat

Pkt. 53:

 

Beh: 9/11

Redegørelse fra arbejdsgruppen om kirkens styrelse og organisation.

(Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 54:

 

1. beh. 25/10

2. beh. FM2008

Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Lovforslag

Notat

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Svarbrev fra Landsstyret.

Pkt. 55:

1. beh: FM2008

2. beh:

3. beh:

Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond.

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 56:

 

1. beh: 10/10

2. beh: 6/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ratifikation af den Europæiske konvention om undgåelse af statsløshed ved statssuccession.

Bilag 1

Bilag 2

(Landsstyreformanden)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.   -  Bilag 1  - Bilag 2

Pkt. 57:

 

1. beh: 27/9

2. beh: 12/10

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner.

Lovforslag

Bilag 1

Almindelige samt enkelte bemærkninger

(Landsstyreformanden)

Pkt. 58:

 

1. beh. 9/10

2. beh. 14/11

 

Vedtaget med ændringer 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven i Grønland.

(Adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland samt beskikkelse af pantefogeder)

(Landsstyreformanden)

Lovforslag

Bemærkninger til lovforslaget

Svarbrev

Betænkning 2. beh.Bilag1. -  Bilag2. -  Bilag3. -  Bilag4. -  Bilag5.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 59:

 

1. beh. 9/10

2. beh. UPA2008

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til EM 2008 at fremsætte forslag til landstingsforordning om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab, samt fremlæggelse af "Redegørelse om omdannelse af Nukissiorfiit til  aktieselskab" og "Strategi- og handlingsplan for energiområdet 2008-2015".

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Pkt. 60:

1. beh. 19/10

2. beh. 19/10

3. beh. 19/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Betænkning 2. og 3. beh.

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 61:

1. beh. 19/10

2. beh. 19/10

3. beh. 19/10

Vedtaget

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Betænkning 2. og 3. beh.

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 62:

 

1. beh. 19/10

2. beh. FM2008

3. beh.

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 63:

Tom

Pkt. 64:

Tom

Pkt. 65:

Tom

Pkt. 66:

Tom

Pkt. 67:

Tom

Pkt. 68:

Tom

Pkt. 69:

Tom

Pkt. 70:

 

1. beh: 19/10

2. beh: 12/11

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret fremsætter et lovforslag til FM 2008 således at erhvervsfangere/fiskere får mulighed for at modtage erstatning for mistede redskaber og indtjening på grund af pukkelhvalers ødelæggelse af fiskeredskaber.

( Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Svarnotat 1. beh. (rettelse)

Betænkning 2. beh.

Pkt. 71:

 

1. beh: 17/10

2. beh: 14/11

Vedtaget med ændringer 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af en regional lufthavn i Qaqortoq.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 72:

 

1. beh: 12/10

2. beh: 7/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at vi i Grønland får etableret én hjemmehørende bank med forsikringsafdeling.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 73:

 

1. beh: 5/10

2. beh: 24/10

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tilpasse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle, således at befolkningen i Nordgrønland får mulighed for at jage fugle, og at den tilpassede bekendtgørelse træder i kraft i 2008.

( Landstingsmedlem Jens-Lars Fleischer, Siumut)

Svarnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.  

Pkt. 74:

 

1. beh: 16/10

2. beh: 7/11

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at videreudvikle kommunikation og elforsyningen for fåreholderstederne, samt at regionalisere ESU-ordningen.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 75:

 

1. beh: 12/10

2. beh: FM2008

Beslutningsforslag om, at Landsstyret senest til Landstingets Efterårssamling 2008 fremsætter et lovforslag om, at der kræves varselspligt i forbindelse med planer om masseafskedigelser.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 76:

 

1. beh: 10/10

2. beh: FM2008

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret senest til Landstingets Efterårssamling 2008 fremlægger et lovforslag om ansættelsesbrev i forbindelse med ansættelse.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 77:

 

Beh: 14/11

Forslag til forespørgselsdebat om forbedring af kommunernes muligheder for at yde økonomiske bidrag til erhvervsudvikling m.m.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat

Pkt. 78:

 

Beh: 9/11

Forslag til forespørgselsdebat om behovet for, at der laves en særskilt lov om slædehunde i Grønland, således at "Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde og kattehold" for fremtiden adskilles i to love.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat

Pkt. 79:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag planlægger Landsstyret for at fiskere, der sejler med søgående trawlere noget af året samt fiskere og fangere, der begynder at oppebære aldersrente og fiskere og fangere, der er involveret i turismeerhvervet noget af året ikke mester deres erhvervsjagtbevis?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat

Pkt. 80:

 

1. beh. 27/9

2. beh. FM2008

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 8/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at støtte finansieringen af en arbejdsgruppe, som via Vestnordisk Råds præsidium og sekreteriat skal udarbejde forslag til oprettelsen af nordiske højskoler i Island, Grønland og Færøerne.

(Delegationsformanden)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 81:

 

1. beh. 24/10

2. beh. 24/10

 

Vedtaget

Landstingsbeslutning: Landstinget konstaterer, at mindst 2/5 af Landstingets medlemmer tilslutter sig, at Revisionsudvalget pålægges at indhente en uafhængig juridisk vurdering af Skattedirektoratets holdning til, at der ikke foreligger skattepligt af den årlige nedskrivning/ gældseftergivelse af konjunkturpantet i forbindelse med Hjemmestyrets salg af udlejningsboliger som anbefalet af det eksterne revisionsselskab Deloitte.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 82:

Tom

Pkt. 83:

Tom

Pkt. 84:

Tom

Pkt. 85:

Tom

Pkt. 86:

Tom

Pkt. 87:

Tom

Pkt. 88:

Tom

Pkt. 89:

Tom

Pkt. 90:

 

1. beh: 10/10

2. beh: 7/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en landsdækkende undersøgelse, der skal afdække befolkningens brug af hash med det formål at få klarlagt, hvordan samfundet bedst kan forebygge hashmisbrug hos især unge mennesker.

( Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh (rettelse)

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 91:

 

1. beh: 26/9

2. beh: 17/10

 

 

Vedtaget med ændringer

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække, hvor mange hjemløse, der er i Grønland, og derefter i samarbejde med de relevante grønlandske kommuner at igangsætte tiltag, der skal munde ud i etablering af herberger og boliger for hjemløse de steder, hvor der er behov.

( Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 92:

 

1. beh: 23/10

2. beh: 14/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således, at anbragte børn mellem 0 og 4 år, der har boet to år hos samme plejeforældre, og anbragte børn over fire år, der har boet tre år eller mere hos samme plejeforældre, skal have mulighed for at blive boende uanset, at de biologiske forældre ønsker at få barnet tilbage.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 93:

 

1. beh: 26/9

2. beh: 17/10

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette psykiatriske plejehjemspladser for alkoholdemente.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 94:

 

1. beh: 25/10

2. beh: FM2008

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte penge til en forsøgsordning således, at langtidssyge i 2008 og 2009 får mulighed for ledsagelse af en nærtstående under langvarig sygdomsbehandling uden for hjemkommunen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 95:

 

1. beh: 19/10

2. beh: 12/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en pengestrømsanalyse, der skal analysere de økonomiske sammenhænge inden for det havgående fiskeri, herunder også fiskeriet efter krabber og hellefisk.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 96:

 

1. beh: 28/9

2. beh: 19/10

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tilsikre ejerne af de private elproduktionsanlæg mulighed for levering af elektricitet fra vedvarende energianlæg til både det nuværende elforsyningsnet og private elforsyningsnet.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen og Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 97:

 

1. beh: 25/10

2. beh: FM2008

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der sætter grænseværdier for udledninger af forurenende stoffer fra industrien.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 98:

 

1. beh: 25/10

2. beh: 14/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at omdanne Greenland Venture A/S til en fond som den danske "Vækstfonden" med et lovgrundlag, der skal regulere fondens organisation, virke og aktiviteter i lighed med "Vækstfonden".

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 99:

 

1. beh: 12/10

2. beh: 7/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en landbrugspolitik, som sikrer det grønlandske landbrugserhverv de nødvendige rammebetingelser, der skal til for i de kommende år, at øge Grønlands selvforsyning af fødevarer af højeste kvalitet, sikre en økologisk bæredygtig udnyttelse af den grønlandske natur og muligheden for at skabe udvikling og forbedring af erhvervet.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen og Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 100:

 

1. beh: 22/10

2. beh: 12/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for senest til FM2008 at fremkomme med forslag til en samlet handlingsplan for ældreinstitutionsområdet.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)  

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 101:

 

1. beh: 23/10

2. beh: FM2008

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med sammenhængende handlingsplan til oplysningskampagne for de skolesøgende børn om livets værdier.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 102:

 

1. beh: 5/10

2. beh: 24/10

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at tilvejebringe en vurdering af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle, og såfremt der er grundlag dertil, at tilpasse bekendtgørelsen til de faktiske forhold.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 103:

 

Trukket den 22/10.

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, med senere ændringer, hvorved mulighederne for gældseftergivelse erstattes af en mulighed for konvertering til rente- og afdragsfrie lån, som forfalder til betaling ved ejerskifte, og hvorved muligheden for afskrivning af rente- og afdragsfrie lån afskaffes.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 104:

 

1. beh: 16/10 

2. beh: 7/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme samtidig overdragelse af landbrug og hertil knyttede beboelsesejendom, ved at sikre køber samme mulighed for at optage Hjemmestyre-lån til landbrugs beboelsesejendomme i lighed med landbrugets driftsbygninger, besætning/dyr, maskiner samt brugsretten til markarealer.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 105:

 

1. beh: 22/10

2. beh: FM2008

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at fremkomme med ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, således at lejere, der bl.a. på grund af forringelse af økonomiske forhold, er kommet bagud med betaling af husleje, vand og varme, gives mulighed for at kunne indgå aftale om afdrag på restancer.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh. (rettelse)

Betænkning 2. beh.

Pkt. 106:

Trukket

Pkt. 107:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er Landsstyrets vurdering til spørgsmålet om hvorvidt der ved indsejling til de grønlandske havne fremover skal være krav om lokale styrmænd, der har kendskab til sikker sejlads i de lokale farvande omkring havnene?

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat

Pkt. 108:

 

1. beh: 16/10

2. beh: 7/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at fremme mulighederne for at opnå offentlig garantistillelse i forbindelse med banklån til etablering af små vandkraftværker.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 109:

 

Trukket den 25/10

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at indgå forhandlinger med trafikselskaber med det formål at rette op på de forringede trafikale forhold for skibspassagertrafikken.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 110:

1. beh: 22/10

2. beh: 12/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre yderligere indhandlingssteder for torsk i Vest- og Østgrønland.

( Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1.beh.

Pkt. 111:

 

1. beh: 22/10

2. beh: 12/11

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at landstyret sammen med repræsentant fra fiskere- og fangererhvervet nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på en nyordning af narhval, isbjørne og fugle fangsten.

( Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1.beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 112:

 

1. beh: 16/10

2. beh: 7/11

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af lov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat med henblik på:

a) at indrømme børnefamilier et skattemæssigt fradrag i størrelsesorden 20.000 kr. pr. barn,

b) at indrømme familier et skattemæssigt fradrag i størrelsesorden 50.000 kr. i tilfælde af, at et familiemedlem i husstanden er ramt af en kritisk sygdom, samt

c) at indrømme virksomheder et skattemæssigt fradrag i størrelsesorden 30.000 kr. pr. erhvervspraktikant,

d) at indrømme ældre pensionister og førtidspensionister et skattemæssigtfradrag i størrelsesorden  30.000,- kr.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 113:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad synes Landsstyret om muligheden for oprettelse af militærskole i Qaanaaq?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat

Pkt. 114:

1. beh: 25/10

2. beh: 14/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en afdeling af Nordgrønlands Gymnasiale uddannelser i Ilulissat.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 115:

 

1. beh: 24/10

2. beh: 14/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre loven om valg til Landstinget i Grønland, så antallet af landstingsmedlemmer højst bliver 25.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 116:

1. beh: 16/10

2. beh: 7/11

Forkastet 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at oprettelse af isbjørnezoologisk haver i turist byer.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 117:

 

1. beh: 8/11

 

Spørgsmål til Landsstyret: Anser Landsstyret at den i Grønland, gennemførte landbrugsuddannelse lever op til nutidens krav og de for landbruget forudsete udviklingsmuligheder, herunder bedes oplyst hvad den nuværende uddannelse nærmere indeholder samt hvor mange elever, der de seneste år har gennemført uddannelsen.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat

Pkt. 118:

 

1. beh: 9/11

2. beh: 14/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte en omfattende renovering samt udvidelse af Nuussuaq kirke i Upernavik Kommune.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 119:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: For at opnå Qaanaaqs kommunalbestyrelses optimal medvirken i bearbejdning af kommunesammanlægningen ved møderne i norgrønlands kommende storkommuner

1.      hvad synes landsstyret om Qaanaaqs kommunalbestyrelses fuldtud deltagelse betalt fra landskassen? eller

2.      hvilke overvejelser har Landsstyret omkring det?

3.      Hvad vil man stille op med Qaanaaq kommunes og uden tvivl andre enkelte byers gæld til landskassen, når storkommunerne er gældende?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat

Pkt. 120:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke hindringer eksisterer der for at kunne anvende nettolønsordningen ved udbetaling af hyre til besætningerne på de hjemmehørende trawlere, og hvilke hindringer eksisterer der for besætningerne på hjemmehørende trawlere at have adgang til køb af skatte- og afgiftsfrie varer, når de sejler i internationalt farvand?

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 121:

 

1. beh: 17/10

2. beh: 14/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges ved førstkommende lejlighed at drage omsorg for, at aftalen mellem Island og Grønland om flypassagertrafik og luftfragt - benævnt "Open Skies Arrangement" bliver ratificeret af den islandske regering og det grønlandske Landsstyre.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 122:

 

1. beh: 16/10

2. beh: 7/11

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges ved førstkommende lejlighed at udarbejde et forslag til indførelse af en progressiv beskatningsform.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Svarbrev 1. beh.

Pkt. 123:

 

1. beh: 22/10

2. beh: 12/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 23 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, således at bestemmelsen giver mulighed for, at kommunerne kan dække udgifter til kistetransport.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 124:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: I henhold til § 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v. må en kommune ikke forpligte sig til investering og garantistillelse til et projekt med mere end 350.000 kr. uden forudgående godkendelse fra Landsstyret.

Hvornår agter Landsstyret at forhøje denne begrænsning?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 125:

 

Beh: 9/11

Forslag til forespørgselsdebat om det er nødvendigt at tilpasse forvaltningen af vore levende ressourcer, samt om vi skal sprede brugen af vore levende ressourcer i geografisk henseende som følge af klimaændringen.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 126:

 

1. beh: 16/10

2. beh: 7/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere en fond med det formål at støtte udviklingen og nystruktureringen af husdyrhold- og landbrugserhvervene.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 127:

 

Beh: FM2008

Forslag til forespørgselsdebat: Mener Landstinget at pensionsreformen har været vellykket for alle alderspensionister?

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 128:

 

1. beh: FM2008

2. beh.

Forslag til Landstingsbeslutning om at der igangsættes en forfatningsforberedende proces og at Landstinget derfor træffer beslutning om, at der nedsættes en grundlovskommission for Grønland.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 129:

 

1. beh: 10/10

2. beh: FM2008

Forslag til landstingsbeslutning om at der pr. 01.01.2009 indføres total rygeforbud i alle offentlige rum, alle indendørs områder, hvor offentligheden har adgang, såsom restauranter, cafeer, forretninger, skoler, institutioner, transportmidler mm. Dette gælder desuden for private virksomheder og arbejdspladser.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 130:

Tom

Pkt. 131:

Tom

Pkt. 132:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret vedr. arbejdsudeblivelser.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat

Pkt. 133:

 

1. beh: 24/10

2. beh: 14/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at optage realitetsforhandlinger med Upernavik Kommune om støtte til byggemodning til en ny bydel ved Upernavik by, herunder etableringen af en vej, således at Landsstyret kan foreslå midler afsat til formålet senest på Finanslovsforslaget for 2009.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 134:

 

1. beh: 9/11

2. beh: 14/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret i forbindelse med de førstkommende bloktilskudsforhandlinger imellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre pålægges at arbejde for at det fulde ansvar for renovering og vedligeholdelse af kirkens bygninger overdrages til kommunerne suppleret med et bloktilskud fastsat efter nærmere forhandling.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 135:

 

1. beh: 25/10

2. beh: 14/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret som ejer af KNI A/S pålægges at hindre, at underskuddet i KNI A/S, som følge af det fejlslagne forsøg på bygdesamordning, alene væltes over på bygdebefolkningen gennem højere priser på dagligvarer i Pilersuisoq.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 136:

 

1. beh: 22/10

2. beh: 12/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sørge for at indføre regler således, at alle importbegrænsende og eksportfremmende produktionsvirksomheder gives den samme rabat på el, vand og varme, som i dag kun gives til fiskeindustrien.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 137:

 

1. beh: 23/10

2. beh: 14/11

 

Vedtaget med ændringer

Forslag til landstingsbeslutning om, Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at der laves en undersøgelse af, hvordan personer, der har været anbragt i Herstedvester har klaret sig efter endt afsoning.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh. (rettelse)

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 138:

Tom

Pkt. 139:

 

1. beh: 24/10

2. beh: FM2008

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret senest til FM 2008 pålægges at fremlægge en opgørelse over alle de offentlige bygninger, der ikke sikrer handicappede adgang og mulighed for anvendelse af faciliteter, og at der samtidig redegøres for finansieringsbehovet, der skal tilsikre, at handicappede gives adgang til alle eksisterende offentlige bygninger og faciliteter.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 140:

 

Beh: FM2008

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

Forelæggelsesnotat

Pkt. 141:

1. beh: 16/10

2. beh: FM2008 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette et internationalt videncenter om klima og miljø.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 142:

1. beh: 17/10

2. beh:  14/11

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at lukke de regionale lufthavne i Qaarsut og Qaanaaq.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 143:

 

1. beh: 22/10

2. beh: 12/11

 

Forkastet

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre niveauopdelt grønlandsk- og danskundervisning på Ilinniarfissuaq.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 144:

 

Trukket den 12/11

Forslag til forespørgselsdebat: Er en stramning på lovgivningen omkring tobak vejen til mindre tobaksforbrug i det grønlandske samfund? Hvilke andre muligheder er der for at få reduceret tobaksforbruget?

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Pkt. 145:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tanker har Landsstyret med hensyn til natureefterskoler i Grønland?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat

Pkt. 146:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er man nået med indsamling af gammelt jern/ metal-affald fra amerikanernes efterladte militæranlæg, byerne, bygdernes samt fåreholderstederne?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

Svarnotat

Pkt. 147:

 

1. beh: 24/10

2. beh: 14/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre loven om landstingsvalg i Grønland for at sikre repræsentanter fra Qaanaaq og Ittoqqortoormiit Kommune.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 148:

 

1. beh: 19/10

2. beh: 12/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativer til lov-opstramning hvad angår fiskeri af for små hellefisk.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Pkt. 149:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Har lejere der genhuses under renovering af offentlige boliger ret til at flytte tilbage til  deres oprindelig bolig?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat

Pkt. 150:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Er det virkelig naturligt for Landsstyret at forbrugerne betaler for underskud i nogle af offentlige drevet virksomheder pga. fejl i drift? Er der følger for de ansvarlige, når der er underskud i offentlige drevet virksomheder pga. fejl i drift?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat

Pkt. 151:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder har selvstændige garverier for tilskud ligesom Great Greenland, i konkurrencens navn?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Svarnotat

Pkt. 152:

Tom

Pkt. 153:

Tom

Pkt. 154:

 

1. beh: 10/10

2. beh: 7/11

 

Vedtaget

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at foranledige et initiativ til iværksættelse af en særlig tilbundsgående og forstærket informationskampagne med udgangspunkt i skoler og uddannelsesinstitutioner omkring bestræbelserne på at bekæmpe brugen af euforiserende stoffer og arbejdet med forebyggende foranstaltninger i forbindelse hermed.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 155:

 

1. beh: 17/10

2. beh: 25/10

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret afsætter de nødvendige midler på Finansloven for 2008  til imødekommelse af Ilimmarfik´s ansøgning om et University Charter.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Svarnotat 2. beh.

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1 - Bilag 2

Pkt. 156:

 

Beh. FM2008

Forslag til forespørgselsdebat om fornyelse af Kirkens organisation.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 157:

 

1. beh: 25/10

2. beh: Trukket

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at drage omsorg for, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. til kulturmidler.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 158:

 

1. beh: 25/10

2. beh: FM2008

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med henblik på fremme af filmproduktion drager omsorg for, at filmproduktion optages på listen over erhvervsfremmende initiativer.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 159:

 

1. beh: 3/10

2. beh: 19/10

 

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges snarest at nedsætte en velfærdskommission.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Pkt. 160:

 

1. beh: FM2008

2. beh:

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for en ændring af Landstingslov nr. 13 af 2. november 2006 om børneopsparing,  hvorved det enkelte års ret til børneopsparing for herboende unge mellem 14 og 16 år gøres betinget af udførelse af 80 timers samfundsgavnligt arbejde efter nærmere aftale, dog med mulighed for dispensation.

(Landstingsmedlem  Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 161:

 

1. beh: 25/10

2. beh: 14/11

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre vaccine til reduktion af risiko for/forebyggelse af livmoderhalskræft.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh.

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 162:

 

Beh: FM2008

Forslag til forespørgselsdebat om status på psykiatrien og principdebat om den fremtidige organisering og udvikling at tilbud til psykiatriske patienter.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 163:

 

Beh: FM2008

Forespørgselsdebat om service- og kvalitetsniveau og dokumentation vedrørende de offentlige serviceydelser - det sociale område - set i lyset af dannelsen af de nye storkommuner.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 164:

 

Beh: 8/11

Spørgsmål til Landsstyret: Her midt under kapløbet mod Nordpolen, skal jeg spørge Landsstyret om, hvilke initiativer Landsstyret har taget og, hvilke planer der ellers er, for at fremme de grønlandske interesser i sagen. I den forbindelse skal jeg også spørge om, hvilke tiltag man agter at sætte i gang, mht. den forventede meget større trafik med store skibe, som formodentlig vil følge af klimaforandringerne, bl.a. med henblik på at etablere nye forskrifter med krav til skibes ruter, sikkerhed og hvilke laster der kan tillades eller ikke tillades.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 165:

 

Beh: 12/11

Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt forskningen i Grønland er baseret på samfundets behov?

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat

Pkt. 166:

 

Beh: FM2008

Forslag til forespørgselsdebat om de store udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse af personale, der varetager offentlige kerneydelser.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 167:

 

1. beh: 16/10

2. beh: 7/11

Forkastet

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag til skatteloven, således at der sikres stigende personfradrag for børnefamilier med mange børn.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 168:

 

1. beh: 23/10

2. beh:  FM2008

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, etablering af en specialskole af dysleksipatienter i Grønland.

(Landstingsmedlem  Doris Jakobsen, Siumut)

Svarnotat 1. beh.

Pkt. 169:

 

1. beh: 10/10

2. beh: FM2008

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at der indrettes særlige rygeområder på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o.lign.  (rettelse2)

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Svarnotat 1. beh.

Betænkning 2. beh

Svarnotat 2. beh.

Pkt. 170:

 

Beh: 12/11

Forslag til forespørgselsdebat om at arbejdspladser og direktorater tager initiativ til at etablere børnepolitik på deres arbejdspladser.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Svarnotat

Pkt. 171:

 

1. beh. 28/9

2. beh. 28/9

 

Vedtaget

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage kontakt til den danske regering og det færøske Landstyre således, at det samlede Rigsfællesskab kan tage skarpt afstand fra militærstyret i Burma/Myanmar, som i de sidste 30 år har undertrykt det burmesiske folks ønske og krav om demokrati.

(Demokraternes Landstingsgruppe)

Svarnotat 1. og 2. beh.

 

Ullormut oqaluuserisassat qulequtaat inernerilu

Inatsisartut Allattoqarfiat

 

UKA 2007-imi ullormut oqaluuserisat suliarineqarnerisa inerneri

 

Kingullermik suliarineqarpoq 15. november 2007

J.nr. 01.25.01/07EM-LABU-00002

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:

 

 

Siunnersuutip qulequtaa:

 

 

Imm. 1:

 

Sul.. 21/9

Sul.. 25/9

Ataatsimiinerup ammarneqarnera, kiisalu

 

Naalakkersuisullu Siulittaasuata ammaanersiornermi oqalugiaataa.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq / Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 2:

Sul. 21/9

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:

Sul. 12/10

Akuerineqarpoq

2008-imi Inatsisartut upernaakkut ukiakkullu ataatsimiinnissaata aalaja-ngiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4:

Sul. 21/9

Sul. 27/9

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:

 

Sul. 21/9

Sul. 14/11

Siunnersuisoqatigiinnut nævninullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 6:

 

Sul. 21/9

Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 7:

Siull. 8/11

Aappass. 8/11

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2006-imut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaat)

Imm. 8:

 

Siull. UKA 2006 18/10

Aappass. Tunuartinneqarpoq ulloq 25/10.

 

(UPA 2007/13)

(UKA 2006/64)

Qeqertarsuarmi, Qasigiannguani Kangaatsiamilu timmisartunut mikinerusunut mittarfiliornissap pilersaarusiorneqarneranut AIS2008-mi aningaasaleeqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 9:

 

Siull. UKA 2006 11/10

(UPA 2007/14)

(UKA 2006/94)

 

Aappass. UPA2008

Pinngortitap-, avatangiisit- imaluunniit uummasut pissusai pillugit ilisimasanik katersuiffimmik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 10:

 

Siull. UKA 2006 19/9

(UPA 2007/24)

(UKA 2006/47)

 

Aappass. 8/11

 

Akuerineqarpoq

Kalaallit Nunaanni aqqusinertigut angallannermut inatsisip allannguutissaatut siunnersuutip Namminersornerullutik Oqartussanit oqaaseqarfigineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Inatsisissatut siunnersuut

Naliginnaasumik aalajangersakkanullu ataasiakkaanut oqaaseqaatit

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 11:

 

Siull. UPA 2007 2/5

Aappass. 12/11

 

(UPA 2007/25)

 

Akuerineqarpoq

Nunatta karsiata 2006-imut naatsorsuutaasa Inatsisartuni akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Ilanngussaq

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 12:

 

Siull. UPA 2007 14/3

 

Aappass. 9/11 

Pingajuss. 14/11

 

 

(UPA 2007/50)

 

Akuerineqarpoq

Tusagassiuisarnermi akisussaassuseqarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

Nassuiaatinut ilanngussaq

(Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut.  - Ilanng.1. - Ilanng. 2. - Ilanng. 3a.  - Ilanng. 4 - Ilanng. 5a -  Ilanng. 5b - Ilanng. 5c - Ilanng. 9

Aappassaaneernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut  - Ilanng.1.

Pingajussaaneernerani saqqummiussissut

Imm. 13:

 

Sul. 14/11

 

(UPA 2007/73)

Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisussaaleqineq pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Akissuteqaat  imm. 13-mut

Akissuteqaat  imm. 18/13-mut

Imm. 14:

 

Siull. UPA 2007 26/3

Aappass. 8/11

 

(UPA 2007/79)

 

Akuerineqarpoq

Siunnersuut inatsisartut aalajangernissaannut Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misissuinissaminnut qulaajarniarlugu takussutissiorniarlugulu inuit autismeqartut Aspergers syndromeqartullu kiisalu ilaqutaasut atugarisaat pillugit paasissutissanik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 15:

 

Siull. UPA 2007 21/3

Aappass. 24/10

Pingajuss. 14/11

 

 

(UPA 2007/102)

 

 

Akuerineqarpoq

Aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiutillit inuussutissarsiornerannik siuarsaaneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 20. november 2006-imeersup allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inussutissarsiutigalugu umiatsiaaqqat pissarsiarinerini tapiissuteqartarnermut ukiorisassanik piumasaqaatip allanngortinneqarnera)

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 16:

 

Siull. UPA 2007 23/3

Aappass. UPA2008

 

 

(UPA 2007/103)

Praktikkerfissaaleqineq patsisaajunnaartariaqarpoq ilinniarfinnut isinngitsoortarnermut, tamanna qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut allatut iliuuseqarnissaminnut peqquneqarnissaat siunnersuutigaara, makku ilanngullugit: Suliffeqarfiit tamarmik praktikkertunik tigummisaqartarnissaminnut pisussaaffeqalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut aaqqissuussissasut aammalu suliariumannittussarsiuussisarneq pillugu inatsimmi sanaartugassanik iluarsagassanillu suliassaqalernermi ilinniartuuteqartarnissap piumasaqaataalernissaa eqqunneqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut   - Ilanng. 1  - Ilanng. 2

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 17:

 

Siull. UPA 2007 26/3

Aappass. 8/11

 

 

(UPA 2007/104)

 

Akuerineqarpoq

Innarluutillit pillugit ilisimasanik katersuiffimmik siunnersuisarfiutigisumik pilersitsinissaq aammalu tassunga 2008-mi aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi aningaasaliissuteqarnissamut siunnersuuteqarnissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 18:

 

Sul. UPA2008

 

(UPA 2007/109)

Ullumikkut ilinniartitsunngorniartarnerup ingerlanneqareersup saniatigut nunatsinni ilinniartitsisussaaleqinerujussuaq akiorniarlugu piaartumik immikkut qanoq ittumik iliuuseqarfigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarnersut pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Akissuteqaat 

Imm. 19:

 

Siull. UPA 2007 27/3

Aappass. 8/11

 

 

(UPA 2007/113)

 

Akuerineqanngilaq

Isumaginninnikkut sulisut amerlasuut amigaataanerat qaangerniarlugu nuna tamakkerlugu isumaginninnermi sulisut ikorfartuisullu ilinniartitaanikkut piginnaanngorsaanikkullu periarfissinneqarnissaat anguniarlugu nunagisaq qimannagu ilinniartitaanerup atuutilivinnissaata illoqarfinni nunaqarfinnilu ingerlateqqittariaqarnerannik Naalakkersuisut iliuuseqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut.  - Ilanng. 1.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 20:

Tunuartinneqarpoq

Imm. 21:

 

Siull. UPA 2007 20/4

Aappass. 8/11

 

 

(UPA 2007/133)

 

Akuerineqarpoq

Matumuuna siunnersuutigaara inatsisartunit Naalakkersuisut peqquneqassasut:

Inuiattut pingaartitagut: kulturikkut, oqaluttuarisaanikkut, inuiaqatigiilerinikkut atuakkialerinerinikkullu aaqqissuussaasumik katersorneqassasut, kingornagut taakku pingaarnersiorneqarlutik ilinniartitsissutissatut katersorneqassasut suliarineqarlutillu. Tamatumani meeqqat atuarfii, ilinniarnertuunngorniarfiit eqqarsaatigalugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissutIlanngussaq 1 - Ilanngussaq 2

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 22:

Tunuartinneqarpoq

Imm. 23:

 

Siull. UPA 2007 27/3

 

Aappass. 8/11

 

 

(UPA 2007/139)

 

Akuerineqarpoq

Meeqqanik inuusuttuaqqanillu toqqaannartumik attaveqarsinnaaffiusuni sulisussanik atorfinitsitsinissamut atatillugu meeqqanik innarliisuusiman-nginnermut uppernarsaammik takussutissiisoqarnissaanik piumasaqaatitalimmik Naalakkersuisut inatsisissatut siunnersuummik suliaqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

(Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen aamma Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissutIlanngussaq 1

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 24:

 

Siull. UKA 2006 6/10

Aappass. Tunuartinneqarpoq ulloq 25/10.

 

(UKA 2006/62)

Inoqarfiit avataanni nunaminertani akuerisaalluni takornariartitsisarnermik il.il. ingerlatsisoqartarsinnaalernissaa anguniarlugu suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 25:

Siull. UKA 2006 29/9

Aappass.  14/11

 

(UKA 2006/140)

Akuerineqarpoq

Arnaannaasartut aappariit ikkussivigitillutik merartaarsinnaalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik siunnersuut - assigalugit aappariit meerartaarniarneranni periarfissat assigalugit.

(Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut Ilanng.1. Ilanng.2. - Ilanng.3.

Imm. 26:

 

Siull. 27/9

Aappass. 12/10

 

Akuerineqanngilaq

Pingaartumik annaassiniartarneq eqqarsaatigalugu Atlantikup avannaani isumannaallisaaneq pillugu nunanik avannarlernik kiisalu Atlantikup avannaani nunanik allanik suleqateqarnermik, isumasioqatigiittarnermik atataqatigiissaarinermillu Savalimmiuni Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aammalu Islandip Naalagaaffia annertusaaqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 3/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Atlantikup avannaani ajunaarnersuaqarsinnaanera pillugu annaassiniarnermik ataatsimut sungiusaqatigiittarnissaq kiisalu ataqatigiissaarinissaq suliniutigineqassasoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat kaammattuivoq.

(Aallartitat siulittaasuat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 27:

 

Siull. 27/9

Aappass. UPA2008

Savalimmiuni Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Islandillu naalagaaffiata nunani taakkunani pingasuni imaatigut nunamilu annaassiniartarnerup umiarsuarmillu umiialersunik annaassiniarnerup akornanni suleqatigiinnermik aallartitsiniaqqullugit aammalu suleqatigiinnermut taamaattumut tapiissuteqaqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 4/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 28:

 

Siull. 27/9

Aappass. 12/10

 

Akuerineqanngilaq

Nunat imartaasa iluini aalisakkat suussusiisa pingaarnerit, pingaartumik ataatsimut aalisagaatit qanoq annertutiginerisa ilisimatusaatigineranni suleqatigiinnermik Savalimmiuni Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aammalu Islandip Naalagaaffia annertusaaqqullugit nunallu akornanni piviusorsiortumik sanilliussisarnermik oqilisaataasussamik misissueriaatsinik ataqatigiissaareqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 5/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Tamatumunnga peqatigitillugu illuatungaatigut aalisagartat annertussusiata illuatungaatigullu avatangiisitigut pissutsit, aalisapilunnerup aalisarnerullu akornanni pissutaasut ataqatigiinnerata misissorneqarnissaa qulakkeeqqullugu aammalu aalisakkat uumasullu imarmiut siaruarternerat pillugu nunat akornanni paasissutissanik ingerlatitseqqittarnermik sunniuteqarluartumik pilersitseqqullugit naalagaaffiit kaammattorneqarput.

(Aallartitat siulittaasuat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 29:

 

Siull. 27/9

Aappass. 12/10

 

Akuerineqarpoq

Issittumi arnanut atugassarititaasut piumasaqarfigineqarneratalu assigiinnginnerat pillugu aammalu inuit pisinnaatitaaffii pillugit atuartitsissutinik pinngitsoorani atuagassanik suliarinnittoqarnissaanik Savalimmiut Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Islandillu Naalagaaffia qulakkeereqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 6/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Inuusuttunut ilinniartitaanerni ilinniartunut atuartitsissutit sammitinneqassapput. Assigiimmik atugassaqartitaanermik apeqqutit pillugit oqallinnermik aallartitsinissaq aammalu arnanut pisinnaatitaaffiit kulturi apeqqutaatinnagu inuit pisinnaatitaaffiunerannik paasisimanninnermik annertusaanissaq kiisalu Issittumi arnanut atugassarititaasut piumasaqarfigineqarneratalu assigiinnginnerannik paasisimasaqarnerulernissamut ikorfartuinissaq siunertarineqarpoq.

(Aallartitat siulittaasuat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 30:

 

Siull. 25/9

Aappass. 7/11

Pingajuss.  14/11

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Kommunit aaqqissugaanerata nutarternera pillugu Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut (naqqiut)

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Pingajussaaneernerani isumaliutissiissut.

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Imm. 31:

 

Siull. 2/10 

Aappass. 7/11

Pingajuss. 14/11

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

2008-mut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

 

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani Naalakkersuisumit  Inuit Ataqatigiinnut akissut

Aappassaaneernerani Naalakk. Kattusseqatigiit Partiiannut akissut

Pingajussaaneernerani isumaliutissiissut

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

Imm. 32:

 

Siull. 5/10

Aappass. 25/10

Pingajuss. 6/11

 

Akuerineqarpoq

Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Naqissusiinermut akitsuuserneqannginnissaq)

Nassuiaatit naliginnaasut

Aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissutIlanngussaq 1

Imm. 33:

 

Siull. 5/10

Aappass. 25/10

Pingajuss. 25/10

 

Akuerineqarpoq

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Aappariit ataatsimut akileraartussaatitaanerannik atorunnaarsitsineq, aammalu selskabit piginneqatigiissut iluminni nuutsinerinut akeqartitsinermut, aamma selskabit imminnut pigisut aningasanik attartortarnerinut CFC-mik akileraarusiineq pillugit malittarisassanik atuutilersitsineq)

Nassuiaatit naliginnaasut

Aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut (naqqiut)

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissutIlanngussaq 1

Imm. 34:

 

Siull. 5/10

Aappass. 25/10

Pingajuss. 25/10

 

Akuerineqarpoq

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik siunnersuut.

(Aappariinnik ataatsimut akileraarusersuinerup atorunnaarnera naqeriikkamillu namminneerlunilu nalunaarusiorneq)

Nassuiaatit naliginnaasut

Aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissutIlanngussaq 1

Imm. 35:

 

Siull. 5/10

Aappass. 25/10

Pingajuss. 25/10

 

Akuerineqarpoq

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allannguutissaatut Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Nunamut tamarmut atuuttuusumik akiliisitsiniarnermi oqartussaasoq)

Nassuiaatit naliginnaasut

Aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  -  Ilanngussaq 1 -  Ilanngussaq a1

Ilanngussaq b1  -  Ilanngussaq c1  -  Ilanngussaq d1 - Ilanngussaq e1  -  Ilanngussaq f1

Imm. 36:

 

Siull. 3/10

Aappass. 12/11

Pingajuss. 14/11

 

Akuerineqarpoq

Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  -  Ilanngussaq 1  - Ilanngussaq 2

Aappassaaneernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut   - Ilanng. 1 - Ilanng. 2

Aappassaaneernerani ilassutitut saqqummiussissut

Imm. 37:

 

Siull. 3/10

Aappass. 24/10

Pingajuss. 14/11

 

Akuerineqarpoq

Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut - ilanng. 6

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  -  Ilanngussaq 1Ilanngussaq 2

Ilanngussaq 3   -  Ilanngussaq 4 - Ilanngussaq 5 - Ilanngussaq 6

Pingajussaaneernerani saqqummiussissut

Imm. 38:

Imaqanngilaq

Imm. 39:

 

Siull. 9/10

Aappass.  UPA2008

Pingajuss. 

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

(Pisariaqalerfiatigut nukinnik atuisinnaaneq pillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut tunngaviissutaasumik aalajangersagaq)

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 40:

 

Siull. 27/9

Aappass. UPA2008

Pingajuss. 

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut (naqqiut-2)

Imm. 41:

 

Siull. 5/10

Aappass. 25/10

Pingajuss. 14/11

 

Akuerineqarpoq

Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 5, 2. maj 1996-imeersup allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Nunalerineq pillugu Siunnersuisoqatigiit piginnaatitaanerat katiterneqarnerallu).

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  -  Ilanngussaq 1

Aappassaaneernerani pingajussaaneerneranilu isumaliutissiissut

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Imm. 42:

 

Siull.  28/9

Aappass. 24/10

Pingajuss. 24/10

 

Akuerineqarpoq

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

(Igitanik maaniinnarmiititsinaveersaarneq, tassunga ilanngullugit avatangiisinut tunngassuteqartut eqqartuussisutigoortinneqartarneranni periaatsit nutaat kiisalu piginnaatitsissutit erseqqissaavigineqarnerat)

Ilanngussaq

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Peqqissutsimut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut (naqqiut)

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

Ilanngussaq 1  - Ilanngussaq 2 - Ilanngussaq 3

Imm. 43:

 

Siull. 26/9

Aappass. UPA2008 Pingajuss.

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Siullermeerneranut atatillugu Siumumut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Atassummut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Inuit Ataqatigiinnut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Demokraatinut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Kattusseqatigiit Partiiannut akissut

Imm. 44:

 

Siull. 26/9

Aappass. 25/10

Pingajuss. 14/11

 

Akuerineqarpoq

Inissialiornermut, illunut ataatsimoorussanut, illuliassanut il.il. tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Siullermeerneranut atatillugu Siumumut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Atassummut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Inuit Ataqatigiinnut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Demokraatinut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Kattusseqatigiit Partiiannut akissut

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

Imm. 45:

 

Siull.   17/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqarpoq

 

Ilulissani timmisartoqarfimmi mittarfimmik nutaamik 1.799 meterimik aamma Nuummi mittarfik pioreersoq 1.799 meterimut imaluunniit 2.200 meterimut tallillugu sananissaq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Inatsisartut 2008-mi upernaakkut ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut siunnersuuteqarnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Mittarfinnut ataasiakkaanut immikkut imaluunniit ataatsimoortillugit ingerlatsinermut aningaasaqarneq eqqarsaatigalugu avataaniit aningaasalersuisoqarsinnaappat mittarfiit piviusunngortinneqassapput. Taamaattoqanngippat suliniutit piviusunngortinneqassanngillat. Aammattaaq Naalakkersuisut niuernermik pilersaarusiussapput, tassuuna ilaatigut timmisartoqarfiit piginneqatigeeriaaseq qanoq ittoq atorlugu pigineqarnissaat ingerlanneqarnissaallu isummerfigineqassalluni. Inatsisartut inatsisaat taanna naapertorlugu Nanortalimmi, Narsami, Kangaatsiami, Qasigiannguani, Qeqertarsuarni, Tasiilami aamma Ittoqqortoormiini, angallassisarnissaq angallannermilu aningaasaqarneq eqqarsaatigalugit piviusunngortinniarneqartussanik, naatsunik mittarfiliortoqarsinnaaneranik misissuisoqassaaq. Kiisalu Kalaallit Nunaannit aammalu Kalaallit Nunaannut timmisartukkut angallannermi Open Skies atuutsinneqalersinnaanersoq Naalakkersuisut qulaajaassapput. (aaqqiissut)

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani Atassummut akissut

Imm. 46:

 

Siull. 26/9

Aappass.  25/10

Pingajuss.  14/11

 

Akuerineqarpoq

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

Ilanngussaq 1

Ilanngussaq 2

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Siullermeerneranut atatillugu Siumumut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Atassummut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Inuit Ataqatigiinnut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Demokraatinut akissut

Siullermeerneranut atatillugu Kattusseqatigiit Partiiannut akissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 47:

 

Siull. 28/9

Aappass. 19/10

Pingajuss. 24/10

 

Akuerineqarpoq

Imermik pilersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut (naqqiut)

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanngussaq 1

Ilanngussaq 2

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 48:

 

Siull. 28/9

Aappass. 19/10

Pingajuss. 24/10

 

Akuerineqarpoq

Nukimmik pilersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(attavilersinnermut akiliisitsinermut tunngavik)

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissutIlanngussaq 1Ilanngussaq 2

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 49:

 

Siull. 10/10

Aappass. 6/11

Pingajuss.  14/11

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut (naqqiut)

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  -  Ilanngussaq 1

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

Imm. 50:

 

Siull. 26/9

Aappass. 

Tunuartinneqarpoq.

Kommunit aqutsinermut inatsisissaatut nutaatut siunnersuummik Inatsisartut 2008-mi ukiakkut ataatsimiinnissanni najukkani aqutsisut pillugit aalajangigassatut siunnersuummi taaneqartutut malittarisassanik imalimmik Naalakkersuisut saqqummiussaqarnissaannik siunnersuut.

Ilanngussaq

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  -  Ilanngussaq 1  - Ilanngussaq 2

Imm. 51:

 

Siull. 5/10

Aappass.  14/11

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Namminersornerullutik Oqartussat ukununnga oqaaseqaatissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut:

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 52:

Sul.  3/10

Nunat Avannarliit pillugit nassuiaat 2007.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Saqqummiussissut

Imm. 53:

 

Sul. 9/11

Ilagiit aqunneqarnerat aaqqissuussaanerallu pillugit suleqatigiissitap nassuiaataa.

(Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 54:

 

Siull. 25/10

Aappass. UPA2008

Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni sulisilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip atortuulersinneqarneranik peqqussutissatut siunnersuummut tunngatillugu oqaaseqaateqarnissaannik Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut.

Inatsisissatut siunnersuut

Allakkiaq

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Naalakkersuisuniit akissuteqaat

Imm. 55:

 

Siull. UPA2008

Aappass.

Pingajuss. 

Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut.

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 56:

 

Siull. 10/10

Aappass. 6/11

 

Akuerineqarpoq

Naalagaaffiup atorunnaarneratigut naalagaaffeeruttarneq pinngitsoortinniarlugu Europamiut isumaqatigiissutaata atortussanngortinneqarnissaanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Ilanngussaq 1

Ilanngussaq 2

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  -  Ilanngussaq 1  - Ilanngussaq 2

Imm. 57:

 

Siull. 27/9

Aappass. 12/10

 

Akuerineqarpoq

Misissuisussatut ataatsimiititaliat pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaanik inatsisissatut siunnersuutip Inatisartunit akuersissutigineqarnissaa pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Inatsisissatut siunnersuut

Ilanngussaq

Nassuiaatit naliginnaasut kiisalu aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 58:

 

Siull. 9/10

Aappass. 14/11

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsisip aamma eqqartuussisarnermi inatsisip allanngortinneqarnissaanik inatsisissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Kalaallit Nunaata ilaani aalajangersimasumi angalasinnaatitaaneq aamma tamaani angallanneq pillugu piumasaqaatit aamma akiliisitsiniartartunik atorfinitsitsisarneq)

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Inatsisissatut siunnersuut

Inatsisissamut oqaaseqaatit

Akissut

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut Ilanng.1.Ilanng.2. - Ilanng.3.

Ilanng.4.  -  Ilanng.5.

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 59:

 

Siull. 9/10

Aappass. UPA2008

 

 

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngorlugit allanngortinneqarnissaat pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuummik UKA 2008-mi saqqummiussisussanngorlugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, kiisalu "Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngorlugit allanngortinneqarnissaat pillugu nassuiaat"-ip aamma "2008-2015-imut Nukissiuuteqarnikkut iliuusissatigut suliassatigullu pilersaarut"-ip saqqummiunneqarnerinut tunngasoq. (Iluarsiissut)

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Imm. 60:

Siull. 19/10

Aappass. 19/10

Pingajuss. 19/10

Akuerineqarpoq

Nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaanut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Aappassaaneernerani pingajussaaneerneranilu isumaliutissiissut 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 61:

 

Siull. 19/10

Aappass. 19/10

Pingajuss. 19/10

Akuerineqarpoq

Imigassat ethanolimik akullit Kalaallit Nunaanni sananeqarsimasut akitsuutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Aappassaaneernerani pingajussaaneerneranilu isumaliutissiissut

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 62:

 

Siull. 19/10

Aappass. UPA2008

Pingajuss.

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit aamma inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerni pikkorissaasarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq.)

Siullermeernerani saqqummiussissut

Imm. 63:

Imaqanngilaq

Imm. 64:

Imaqanngilaq

Imm. 65:

Imaqanngilaq

Imm. 66:

Imaqanngilaq

Imm. 67:

Imaqanngilaq

Imm. 68:

Imaqanngilaq

Imm. 69:

Imaqanngilaq

Imm. 70:

 

Siull. 19/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqanngilaq

Qipoqqaat amerlavallaalernermikkut aalisartut piniutaannik aserorterisarnerisigut aalisartut annaasaqarnerminni piniutinik aningaasarsiassaraluanillu taarsiiffigineqarsinnaalernissaat anguniarlugu Inatsisartut 2008-mi upernaakkut ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut inatsisissamik saqqummiusseqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Siullermeernerani akissuteqaat (naqqiut)

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 71:

Siull. 17/10

Aappass.  14/11

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Qaqortumi nunap immikoortuani timmisartoqarfiliornissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 72:

 

Siull. 12/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqarpoq

Nunatsinni namminerisatsinnik sillimmasiivittalimmik aningaaseriveqalernissap pilersinneqarsinnaaneranut Naalakkersuisut suliniuteqarlutik aallartitsinissaannut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 73:

 

Siull. 5/10

Aappass. 24/10

 

Akuerineqanngilaq

Kalaallit Nunaata avannaani najugaqartut timmiarussanik ilangeeqataasarnissaannik qulakkeerisumik timmissat illersorneqarnerat pillugu nalunaarutip nr. 1. 21. januar 2004-meersup 2008-mi atuutilersumik naleqqussaqqullugu Naalakkersuisut piumaffigineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens-Lars Fleischer, Siumut)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

Imm. 74:

 

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqarpoq

Savaateqarfiit teknikikkut atortorissaarutaasa, soorlu oqarasuaatitigut innaallagissiornikkullu ineriartorteqqinnissaat anguniarlugu, aammalu ESU sineriammut aggulunneqarnissaa pillugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 75:

 

Siull. 12/10

Aappass. UPA2008

Amerlasuunik soraarsitsinissamut ilimasaarisarnissamik piumasaqartarnissaq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Naalakkersuisut kingusinnerpaamik 2008-imi Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnissaannut siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 76:

 

Siull. 10/10

Aappass. UPA2008

Atorfininnermi allagartaq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Naalakkersuisut kingusinnerpaamik 2008-imi Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnissaannut siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 77:

 

Sul.  UPA2008

Kommunit inuussutissarsiutini il.il. aningaasaliinermikkut inuussutissarsiutinik ineriartortitseqataanissaminnut periarfissaasa pitsaanerulernissaat pillugit Inatsisartut oqallinnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Akissut

Imm. 78:

 

Sul. 9/11

Kalaallit Nunaanni qimmit qimuttut pillugit immikkut inatseqartariaqalerpugut Qimmit qimuttut kiisalu qimmeqarneq qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaannit nr. 18, 30. oktober 1998-imeersumit avissaartillugit.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Akissuteqaat

Imm. 79:

 

Sul. 8/11

Aalisartut ukiup ilaani kilisaatini avataasiutini inuttaasartut, aalisartut piniartullu utoqqalinersiuteqalersimasut, kiisalu aalisartut piniartullu takornariartitsisarnermik ukiup ilaani ingerlataqartartut inuutissarsiutigalugu piniarnermut allagartaqaannartarsinnaanissaat anguniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Akissuteqaat

Imm. 80:

 

Siull. 27/9

Aappass. UPA2008

Suleqatigiissitaliap Nunat Avannarliit Killiiit siulittaasoqarfiat allattoqarfiallu aqqutigalugit Islandimi, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu nunat avannarliit højskoliinik pilersinissamut siunnersuusiortussap aningaasalersorneqarneranik Savalimmiut Naalakkersuisui, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Islandillu Naalagaaffia taperseeqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 8/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 81:

 

Siull. 24/10

Aappass. 24/10

 

Akuerineqarpoq

Inatsisartut aalajangiinerat: Inatsisartut paasivaat, ikinnerpaamik Inatsisartut 2/5-iisa isumaqatigigaat, Kukkunerssiuinermut ataatsimiititaq pisussaaffilerneqassasoq immikkut pituttugaanngitsunit inatsiseqarnikkut ilisimasalinnit naliliiffigineqassasoq Akileraartarnermut qullersaqarfiup qanoq isigineraa, ukiumoortumik nalikilliliisarneq/akiitsunik isumakkeerfigineqarneq Namminersornerullutik Oqartussat illunit attartortittagaanni avataanit kukkunersiuisunit Deloitte-mit innersuussutigineqartut malinneqarnersut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 82:

Imaqanngilaq

Imm. 83:

Imaqanngilaq

Imm. 84:

Imaqanngilaq

Imm. 85:

Imaqanngilaq

Imm. 86:

Imaqanngilaq

Imm. 87:

Imaqanngilaq

Imm. 88:

Imaqanngilaq

Imm. 89:

Imaqanngilaq

Imm. 90:

 

Siull. 10/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqarpoq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut nuna tamakkerlugu misissuinissamut suliniuteqaqqullugit, qulaajarniarlugu innuttaasut hashimik atuinerannut, qulaarniarlugu qanoq iliornikkut inuiaqatigiit pingaartumik inuusuttuni hashimik atornerluineq qanoq iliorluni pitsaanerpaamik akiorneqarsinnaasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 91:

 

Siull. 26/9

Aappass. 17/10

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Inatsisartut aalajangiivissaatut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misissuinerup ingerlanneqarnissaanut, qulaajarniarlugu Kalaallit Nunatsinni qanoq amerlatigisut angerlarsimaffeqannginnersut, tamatumalu kingorna kommuunit pineqartut suleqatigalugit iliuuseqarneq aallartissagaat, aanguneqarsinnaaqqullugu piffinni assigiinngitsuni angerlarsimaveqanngitsut ornittagassaannik illussaannilluunniit pilersitsisoqarsinnaaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 92:

 

Siull. 23/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inatsit imaalillugu allanngorteqqullugu, meeqqat inissitaasimasut 0 aamma 4 akornanni ukiullit, ukiunilu marlunni aalajangersimasunik angajoqqaarsiaqarsimasut, kiisalu meeqqat inissitaasimasut sisamat sinnerlugit ukioqartut ukiunilu pingasuni amerlanerusuniluunniit aalajangersunik angajoqqaarsiaqarsimasut, periarfissaqartinneqartariaqartut najugaqartitsiinnarnissaannut, angajoqqaaviusut meerartik tigujumagaluarpassulluunniit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 93:

 

Siull. 26/9

Aappass. 17/10

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut imerpallaarnerup kingunerisaanik puigortunngorsimasut tarnimikkut nappaateqartutut sapilersut angerlarsimaffiinik pilersitsinissamut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 94:

 

Siull. 25/10

Aappass. UPA2008

Inatsisartut aalajangiivissaattut siunnersuutigaara, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misiligummik aaqqissuussinissamut aningaasaliissuteqaqqullugit, taamaaliornikkut sivisuumik napparsimasut 2008-mi 2009-milu kommuunertik qimallugu sivisuumik nakorsartittariaqartut qanigisaminnit angalaqatigineqarsinnaanngoqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 95:

 

Siull. 19/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut aningaasat ingerlaarnerannut takussutissiamik suliaqassasut, tassani takussutissiorneqassallutik avataasiorluni aalisarneq, taassumalu ataani assagiarsunnik qaleralinnillu aalisarnerit ataqatigiiaartut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 96:

 

Siull. 28/9

Aappass. 19/10

 

Akuerineqarpoq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut innaallagissiorfinnik piginnittuusut namminersortut qulakkeerunneqassasut sarfamik ataavartumik aallaaveqartumik pilersitamik innaallagissiorfinnut namminersorlutillu sarfamik pilersitsiortortunut tunisisinnaanissaannut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen aamma Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 97:

 

Siull. 25/10

Aappass. UPA2008

Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inatsisilioqqullugit, suliffissuarniit mingutsitsisumik aniatitsinerannut killiliisuusussamik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 98:

 

Siull. 25/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut Greenland Venture A/S-ip allanngortinnissaa sulissutigeqqullugu, aningaasaateqarfinngorlugu Danmarkimi "Vækstfond"-ip pissuseqataanik inatsisinik tunngaveqartillugu, aaqqiisartussanngorlugu aningaasaateqarfiup aaqqissugaaneranut, sulinera ingerlassaalu "Vækstfond"-ip sulineranut assingusunngorlugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 99:

 

Siull. 12/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut nunalerinermut politikkilioqqullugit, qulakkeerutaasussamik kalaallit nunalerinermi inuussutissarsiutaata pisariaqartutigut periarfissaqaleqqullugit, ukiuni aggersuni pisariaqarumaartunik, Kalaallit Nunaat inuussutissatigut imminut pilersorsinnaajartortikumallugu nerisassanik pitsaanerpaanik, qulakkiissallugu allanik akoorinani imminut nammassinnaasumik Kalaallit Nunaata pinngortitartaa atorneqarsinnaaqqullugu, periarfissaqaqqullugulu inuussutissarsiutip pitsanngoriaataasumik ineriartortinnissaanut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen aamma Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 100:

 

Siull. 22/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqarpoq

Kingusinnerpaamik 2008-mi Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinneranni utoqqaat angerlarsimaffii pillugit pilersaarummik tamakkiisumik siunnersuusiornissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 101:

 

Siull. 23/10

Aappass. UPA2008

Inuunerup naleqassusia pillugu ataqatigiissakkamik atuarfinni paasisitsiniaasoqarnissaa siunertaralugu suliniutissanik Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 102:

 

Siull. 5/10

Aappass. 24/10

 

Akuerineqarpoq

Timmissat illersorneqarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaata nr. 1, 21. januar 2004-imeersup nalilersorneqarnissaanik, nalersuinerullu inerneri pissutissaqartitsissappata nalunaarutip pissutsinut naleqqussarneqarnissaanik Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani akissuteqaat (naqqiut)

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 103:

 

Tunuartinneqarpoq ulloq 22/10

Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 9. april 1992-meersup kingusinnerusukkullu allanngortinneqartup allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaaliornikkut taarsigassarsianik isumakkeerfiginnittarnermut periarfissat atorunnaarsillugit paarlattuanillu taarsigassarsiarititanut ernialersugaanngitsunut akilersugassaanngitsunullu piginnittut nikinnerini akilerneqartussanngorlugit aaqqissorneqartussanngorlugit, tamatumalu nassatarisaanik taarsigassarsiat ernialerneqanngitsut akilersugassaanngitsullu nalikillilerneqarnissaannut periarfissat atorunnaarsinneqartussanngorlugit.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 104:

 

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqarpoq

Savaateqarfinnik tunisisoqassatillugu tunisinermut atatillugu illut najugarineqartut ilanngullugit ataatsimut tunisisoqarsinnaanissaanik periarfissat siuarsaavigineqarnissaanik sulissuteqaqqullugit, taamaaliornikkut Namminersornerullutik Oqartussat aqqutigalugit illuutinut ingerlatsinermut atorneqartartunut, uumasuutinut, maskiinanut aammalu nunaminertamik atuinissamut pisinnaatitaaffimmut ilanngullugu illumut taarsigassarsiat pisisussamut ingerlateqqinneqarsinnaalernissaat aqqutissiuunneqaqqullugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)  

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 105:

 

Siull. 22/10

Aappass. UPA2008

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu siunnersuusiornissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu siunnersuut, taamaaliornikkut inissianik attartortut ilaatigut aningaasatigut atugarisamikkut ajornerulersumik inissisimalerneq pissutigalugu ineqarnermut, imermut kiassarnermullu kinguaattoorsimasut kinguaattoorutiminnik naafferartumik akilersuisinnaanissaat pillugu periarfissaqartitsisoqaqqilernissaa qulakkeerneqaqqullugu.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat (naqqiut)

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 106:

Tunuartinneqarpoq

Imm. 107:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Umiarsuit nunanit allaneersut nunatsinni umiarsualivinnut tulannissaat isumannaannerpaaqqullugu nunatsinni umiarsualivinnut tulanniarnermi sillimaffigisassanik ilisimasalinnik aquttoqartussaatitaasalersinnaanerat Naalakkersuisut qanoq nalilersinnaavaat?

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Akissuteqaat

Imm. 108:

 

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqarpoq

Erngup nukinga atorlugu nukissiuuteeraliornissamut aningaaserivinnut taarsigassarsiniarnermi Namminersornerullutik Oqartussanit qularnaveeqqusiisoqarsinnaanera siuarsarniarlugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 109:

 

Ulloq 25/10 Tunuartinneqarpoq 

Nunatsinni angallannikkut atugassarititaasut ajorseriaateqarsimanerat aaqqivineqarsinnaaqqullugu imaatigut ilaasunik angallassiveqatigiit isumaqatigiinniarfigineqarnissaat pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 110:

 

Siull. 22/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqanngilaq 

Nunatta kitaani tunumilu saarullinnut, saattussanut nipisaallu suaannut tunitsiviit amerlineqarnissaannut qulakkeerinnilluarnissaq pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 111:

 

Siull. 22/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqanngilaq 

Naalakkersuisut aalisarnermut piniarnermillu kattuffik peqatingalungu suleqatingiissitamik pilersitsissasut qilalungarniartarneq nannunniartarneq timmiarniartarnerlu pillungit malittarisassanik naleqqussaasussanik,inatsisartut aalajangiiffingisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 112:

 

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqanngilaq 

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsisartut inatsisaata nr. 12, 2. November 2006-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu siunertaralugit:

a) angajoqqaat meerartallit 20.000 kr-inik meeqqamut ataatsimut akileraarutitigut ilanngaavigineqartalernissaat,

b) ilaqutariit inoqutigiit iluanni nappaamik perulunnartumik eqqorneqarsimatillugit 50.000 kr-inik akileraarutitigut ilanngaavigineqartalernissaat, kiisalu

c) suliffeqarfiit ilinniartunik tigusinerisigut akileraarutitigut 30.000 kr-inik ilinniartumut ataatsimut ilanngaavigineqartalernissaat pillugit naalakkersuisut allannguutissanik siunnersuuteqarnissaannik peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut,

d) utoqqaat siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutillit 30.000,- kr-inik ataatsimut ilanngaavigineqartalernissaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 113:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaanaami sakutuungorniarfimmik ilinniarfiusinnaasumik pilersitsisoqarsinnaanera naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Akissuteqaat

Imm. 114:

 

Siull. 25/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq 

Avannaani ilinniarnertuunngorniarfiup Aasianniittup Ilulissani immikkoortortaqarfeqalernissaa pillugu, Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 115:

 

Siull. 24/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq 

Kalaallit Nunatsinni inatsisartunut qinersisarneq pillugu inatsisip allan-gortinneqarnissaa pillugu, inatsisartuni ilaasortat amerlanerpaamik 25-inngorlugit amerlassulernissaat pillugu, Naalakkersuisut allannguutissanik suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 116:

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

Akuerineqanngilaq 

Illoqarfinni takornariaqarfiusuni nannunut uumasuusiveqalernissaq anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm. 117:

 

Siull. 8/11

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunalerinermik ilinniartitaanermik Kalaallit Nunaanni ingerlatsineq ullutsinni piumasaqaatinut naapertuuttuusoq, nunalerinikkullu ineriartornermut periarfissatut naatsorsuutigisanik eqquutitsisuusoq, tassungalu ilanngullugu maannakkut ilinniartitaaneq qanorpiaq imaqartinneqartoq ilisimatitsissutigineqassasoq, kiisalu ilinniartut qassit ukiuni kingulerpaani ilinniarnerminnik naammassinnissimasut Naalakkersuisut isumaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Akissuteqaat

Imm. 118:

 

Siull. 9/11

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq 

Upernaviup kommuneqarfiani Nuussuarmi oqaluffiup tamakkiinerusumik iluarsaanneqarnissaa aammalu allineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 119:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommunerujussuanngornissamut suliaqarnermi Qaanaap kommunalbestyrelse-ata tamakkiinerusumik peqataatinneqarnissaa anguniarlugu, avannaata kommunerujussuassaanut ataatsimiinnernut

  1. Qaanaap kommunalbestyrelse-ata tamatigut peqataatinneqarnissaanut landskasse-miit akilerneqartumik pisassappat naalakkersuisut tamanna qanoq isumaqarfigaat?  imaluunniit
  2. tamanna pillugu naalakkersuisut qanoq isumaliuutersuuteqarpat?
  3. Qaanaap qularnangilarlumi kommune-t ataasiakkaat allat landskasse-mut akiligassallit kommunerujussuit atuutilerneranni taakku landskasse-mut akiligassaat qanoq pineqassappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Akissuteqaat

Imm. 120:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Kilisaatini nunatsinni angerlarsimaffeqartuni inuttat nettolønsordning atorlugu akissaasersorneqarsinnaanerat sunik aporfeqarpa? Aamma Kilisaatini nunatsinni angerlarsimaffeqartuni inuttat nunat tamat imartaaniitsillutik akitsuuteqanngitsunik kilisaammi pisisinnaalersinnaanerat sunik aporfeqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 121:

 

Siull. 17/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqarpoq

Periarfissaq siulleq atorlugu naalakkersuisut sulissutigissagaat Islandip aamma nunatta akornanni silaannakkut angallannikkut assartuinikkullu isumaqatigiissutip "Open Skies Agreement"-ip Islandip aamma Kalaallit Nunaata naalakkersuisa akornanni atsioqatigiissutiginissaanut Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 122:

 

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqanngilaq 

Naalakkersuisut peqquneqassasut periarfissaq siulleq atorlugu isertitaqqortussuseq najoqqutaralugu akileraartitseriaaseq siunnersuusiussagaat Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Akissuteqaat

Imm. 123:

 

Siull. 22/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqarpoq

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 15, 20. november 2006-imeersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni illerfiit angallanneqarnerannut aningaasartuutinut kommunit matussussiisinnaanissaannut aalajangersagaliortoqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 124:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissutigisartagaat, qularnaveeqqusiuttagaat, tapiissutigisartagaat il.il. pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6, 7. april 2004-meersumi § 2 naapertorlugu Kommuni sunaluunniit suliniummut 350.000 kr. sinnnerlugu aningaasartalimmut aningaasaliinissamut qularnaveeqqusiinissamullu pisussaatissanngilaq Naalakkersuisunit akuersissummik peqqaarsimatinnani.

Naalakkersuisut qaqugu killigititaasoq annertusiniarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 125:

 

Sul. 9/11

Silaannaap allanngoriartornerata kinguneranik isumalluutitsinnik uumassusilinnik aqutsinerput naleqqussartariaqannginnersoq kiisalu isumalluutitta uumassusillit siammasinnerusumik agguataarnerusariaqannginnerigut pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 126:

 

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

Akuerineqanngilaq 

Nersutaateqarnermi nunalerinermilu inerisaanermut nalimmassaanermullu aningaasaateqqarfimmik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 127:

 

Sul. UPA2008

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Naalakkersuisut isumaqarpat utoqqalinermi pensionisiat pillugit aaqqissuusseqqinneq utoqqalinermi pensionisialiannut tamanut iluatsitiffiusimanersoq?

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 128:

 

Siull. UPA2008 

Aappass.

Inatsisit tunngaviusut piareersarlugit suliarineqarnissaat aallarnisarneqalereeqqullugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaattumillu Kalaallit Nunaat namminerisamik tunngaviusunik inatsiseqalernissaat siunertaralugu Isumalioqatigiissitamik pilersitsinissaq Inatsisartut aalajangiutissagaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 129:

 

Siull. 10/10

Aappass. UPA2008

Kikkulluunniit ornittagaanni inini pujortaqusinngilluinnarnerup 01.01.2009 aallarnerfigalugu atuutilernissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut; pineqarput kikkulluunniit iserfigisinnaasaat, soorlu neriniartarfiit, kaffisorniartarfiit, pisiniarfiit, suliffeqarfiit, assartuissutit il.il. Taamatuttaaq pineqarput suliffeqarfiit namminersortut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 130:

Imaqanngilaq

Imm. 131:

Imaqanngilaq

Imm. 132:

 

Sul. 8/11

Naalaakkersuisunut apeqquteqaat suliartunngitsoortarnerit pillugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Akissuteqaat

Imm. 133:

 

Siull. 24/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut pimoorullugu Uperneviup Kommuunia isumaqatiginiaqqullugu Upernavimmi illoqarfiliorfissap nutaartaata nunagissarnissaanut iluaqutaasussamik, tassunga ilanngullugu aqqusinniornissamut, taamaaliornikkut Naalakkersuisut aningaasaliissutissat Aningaasanut Inatsisissamut 2009-mut immikkoortitsisoqarsinnaaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 134:

 

Siull. 9/11

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiivissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaaffilerneqassasut ataatsimut tapiissutissat isumaqatigiissutiginiarneranni KANUKOKAp Namminersornerullu akornanni sulissutigeqqullugu tamakkiisumik akisussaaffigisaq oqaluffiit nutarterneqartarnerannut aserfallatsaalinerannullu kommuuninut tunniunneqassasoq ilaqartinneqassallunilu ataatsimut tapiissutinik aalajangersakkanik isumaqatigiinniutigereerneranni. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 135:

 

Siull. 25/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut KNI A/S-imik piginnittuusut pisussaatinneqassasut KNI A/S-imi amigartoorutit  nunaqarfiit aaqqissuussiffigeqarneranneersut nunaqarfiinnarnut Pilersuisumi ulluinnarni nioqqutaasut akitsuiffiginerisigut matusiniarnerat pinngitsoortinneqaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 136:

 

Siull. 22/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiivigisassaatut siunnersuut, Naalakkersuisut malittarisassanik atulersitsinissaannik peqquneqassasut, taamaalilluni tunisassiorfittut suliffeqarfiit avataaniit eqqussuinermik killilersimaarinnittut aamma avammut tunisassiornermik siuarsaasut innaallagissamut, imermut kiassarnermullu akikillisaavigineqarlutik ullumikkut taamaallaat aalisakkanik tunisassiorfinnut atuutitinneqartutulli.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 137:

 

Siull. 23/10

Aappass. 14/11

 

Allannguutit ilanngullugit akuerineqarpoq

Naalakkersuisut inuit Herstedvesterimi inissinneqarsimasut pineqaatissinneqarnermik kingorna qanoq ingerlasimanerannik misissuinissamik suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 138:

Imaqanngilaq

Imm. 139:

 

Siull. 24/10

 

Aappass. UPA2008

Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut, Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UPA 2008-mi peqquneqassasut sanaartukkat innarluutillit iserfigisinnaasaat atortorissaarutillu atorsinnaasaat qulakkeerneqarsimanngitsut tamarmik nalunaarusiornerannik saqqummiussinissaannik peqquneqassasut, innarluutillit maannakkut pisortat illuutaannut iniutaannullu isersinnaanissaannik qulakkeerutaasussamik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 140:

 

Sul. UPA2008

Meeqqat inuusuttuaqqallu timiminnik aalatitsinerulernissaannut qanoq kajumissaarisinnaanissarput pillugu apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

Saqqummiussissut

Imm. 141:

 

Siull. 16/10

Aappass. UPA2008

Naalakkersuisut pinngortitap pissusaanut avatangiisinullu tunngatillugu videncenterimik nunat tamat atorsinnaasaannik Naalakkersuisut pilersitsinisaannik Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 142:

 

Siull. 17/10

Aappass.  14/11

Akuerineqanngilaq

Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut, Naalakkersuisut Qaarsuni Qaanaamilu nunap immikkoortuani mittarfinnik matusinissaannik peqquneqassasut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 143:

 

Siull. 22/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqanngilaq

Ilinniarfissuarmi kalaallisut qallunaatullu ilinniartitsinerup qaffasissusilersorlugu agguataarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 144:

 

Tunuartinneqarpoq ulloq 12/11

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Sumiiffinni tamani inunnit ornigarneqarsinnaasuni tupatortarnerup annikillisinneqarsinnaanera siunertaralugu tupa pillugu inatsisit sukaterneqarnissaat aqqutissaasinnaava? Tupatortarnerup annikillisinneqarnissaanut aqqutissat allat suusinnaappat?

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Imm. 145:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Efterskolet avatangiisinik pinngortitamillu ilinniarfiit il.il. pillugit apeqqut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Akissuteqaat

Imm. 146:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Amerikamiut sakkutooqarfigisimasaanni, illoqarfinni, nunaqarfinni savaateqarfinnilu atortukut savimerngit katersornerqarnissaannik suliniut sumut killippa?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Akissuteqaat

Imm. 147:

 

Siull. 24/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqanngilaq

Kalaallit Nunatsinni inatsisartunut qinersisarneq pillugu inatsisip allan-gortinneqarnissaa pillugu, Qaanaap Ittoqqortoormiit-llu kommuneqarfiisa qinikkanik inatsisartuni sinniisuóqalernissaat qulakkeerniarlugu, Naalakkersuisut allannguutissanik suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu,  inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 148:

 

Siull. 19/10

Aappass. 12/11

 

Akuerineqanngilaq

Sinerissap avataani qaleralinniarnermi qalerallit mikivallaat qallorneqartarnerisa sapinngisamik pinaveersimatinniarlugu, Naalakkersuisut malittarisassanik sukatereqqullugit suliniuteqarnissaannik peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Imm. 149:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: A/S INI-nip inissianik attartortittagaani najungaqartut, iluarsartuussinerlu tunngavigalugu allamut nuutikkallarneqarsimasut, inigisatoqqaminnut uteqqissinnaanerminnut pisinnaatitaaffeqarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Akissuteqaat

Imm. 150:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilumut Naalakkersuisut pissusissamiisoortutut isigaat? Pisortat ingerlataasa ilaasa ingerlatsinerliorneq pissutigalugu amigartoorutaasartut atuisunut akilersinneqartarnerat? Ulluinnarni pisortat ingerlataanni ingerlatsinerliorneq pissutigalugu amingartoortarnerit akisussaasunut sunniuteqartinneqartarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Akissuteqaat

Imm. 151:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Unammilleqatigiinnerup aqqani ammeriviit namminersortut Great Greenland-itulli tapiiffigineqarnissamut qanoq periarfissaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Akissuteqaat

Imm. 152:

Imaqanngilaq

Imm. 153:

Imaqanngilaq

Imm. 154:

 

Siull. 10/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqarpoq

Ikiaroornartumik akiuiniarnermi pinaveersaartitsinermillu suliaqarnermi ikiaroornartup kingunipiluinik atuarfiit ilinniarfiillu aqqutigalugit immikkut ittumik sukumiisumik paasisitsiniaanerup sakkortusarneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 155:

 

Siull. 17/10

Aappass.  25/10

 

Akuerineqanngilaq

Ilimmarfiup University Charter-imik qinnuteqaataata akuerineqarnissaanut aningaasat pisariaqartinneqartut Aningaasanut Inatsimmi 2008-mi immikkoortinneqarnissaannut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut   -  Ilanngussaq1  - Ilanngussaq2

Imm. 156:

 

Sul. UPA2008

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiaq Kalaallit Nunaanni ilageeqarnerup aaqqissugaanerata nalileqqinneqartariaqarnera pillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 157:

Siull. 25/10

Aappass. Tunuartinneqarpoq

Kulturimut aningaasaliissutit 2 mio. kr.-nik amerlineqaqqullugit Inatsisartut aaliangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 158:

 

Siull. 25/10

Aappass. UPA2008

Filmiliortarnerup inuussutissarsiutitut siuarsarneqarnissaanik Inuussutissarsiutit pillugit siuarsagassanut ilanngunneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 159:

 

Siull. 3/10

Aappass. 19/10

 

Akuerineqanngilaq

 

Atugarissaarnissaq pillugu isumalioqatigiissitap pilersinnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Isumaliuutissiissut aappassaaneerneqarnerani

Ilanngussaq 1

Ilanngussaq 2

Ilanngussaq 3

Ilanngussaq 4

Imm. 160:

 

Siull. UPA2008

Aappass.

Meeqqanut ileqqaakkat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 2. november 2006-imeersup allannguuteqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaaliornikkut inuusuttut maani najugaqartut 14-it 16-illu akornanni ukiullit ukiumut ataatsimut ileqqaakkanik pisinnaatitaanerat isumaqatigiissuteqarneq tunngavigalugu inuiaqatigiinnut iluaqutaasumik nal. ak.-ni 80-ini sulinermik piumasaqarfiussasoq, immikkulli ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanissaa periarfissaassalluni.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 161:

 

Siull. 25/10

Aappass. 14/11

 

Akuerineqarpoq

Illissap paavatigut kræftilernissamut ulorianartorsiorsinnaaneq annikillisinniarlugu /kræfteqalernissap pinaveersaartinniarlugu akiuussutissiisalernissamut ammaassinissaq Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 162:

 

Sul. UPA2008

Eqqarsartaatsimikkut nappaatillit kiffartuunneqarnerisa killiffissiornissaat siunissamilu aaqqissugaanissaat taakkununngalu neqeroorutinik inerisaaqqinnissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 163:

 

Sul. UPA2008

Kommunerujussuit pilersinnissaannut atatillugu pisortat sullissinerisa pitsaassutsillu qaffassissusii  kiisalu naalunaarsuineq - inunnik isumaginninnerup iluani - pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuseritikkumasaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 164:

 

Sul. 8/11

Naalakkersuisunut apeqqut: Qalasersuup eqqaatalu sikuijuitsup avannarliup pilerngunneqaleruttornerani Naalakkersuisunut apeqqutigissavara nunatta soqutigisai illersorniarlugit Naalakkersuisut sunik suliniuteqarnersut aamma sunik allanik pilersaaruteqarnersut? Aamma tassunga atatillugu apeqqutigissavara imartatsinni umiarsuarsuit amerlanerit angallatilernissaannut tunngasunik piarersartoqarnersoq, pingaartumik umiarsuit angalalersussat sunik useqarnerannik useqaqqusaanerannilluunniit, sukkut ingerlaqqusaanerannut allatigullu isumannaallisaaanikkut piumasaqaatissat eqqarsaatigalugit?

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 165:

 

Sul. 12/11

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut, ilisimatusarneq Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit pisariaqartitaat aallaavigalugit ingerlanneqarnersoq?

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Akissuteqaat

Imm. 166:

 

Sul. UPA2008

Pisortat sullississutaanni pingaarnerni sulisussanik pisarsinniartarnermut sulisullu sulisoriinnarnissaannut tunngatillugu unammilligassat pillugit apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 167:

 

Siull. 16/10

Aappass. 7/11

 

Akuerineqanngilaq

Akileraartarnermut inatsimmi ilaqutariit meerartaat amerliartornerat aallaavigalugu ilanngaatit alliartortinneqartarnissaannut inatsimmik allannguutissatut siunnersuummik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 168:

 

Siull. 23/10

Aappass. UPA2008

Dysleksi-rtunut nunatsinni immikkut atuarfimmik pilersitsinissaq anguniarlugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Siullermeernerani akissuteqaat

Imm. 169:

 

Siull. 10/10

Aappass. UPA2008

Inuit tamat ornittagaanni soorlu café-ni, neriniartarfinni assigisaannilu immikkut pujortartarfeqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. (naqqiut2)

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Siullermeernerani akissuteqaat

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Aappassaaneernerani akissuteqaat

Imm. 170:

 

Sul. 12/11

Suliffeqarfinni pisortaqarfinnilu meeqqanut politikkeqarnissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Akissuteqaat

Imm. 171:

 

Siull.  28/9

Aappass. 28/9

 

Akuerineqarpoq

Inatsisartut aalajangigassaattut siunnersuut Naalakkersuisut qallunaat aamma savalimmiormiut Naalakkersuisui suleqatigalugit Burmami/Myanmarimi sakkutuut kisermaassisutut naalakkersuinerat akuerisinnaanngilluinnarlugu nalunaarutigissallugu peqquneqassasut, taamaaliornikkut inuiaat burmamiut demokratiimik kissaateqarnerat tapersersorlugu.

(Demokraatit Inatsisartuni gruppeat)

Siullermeernerani aappassaaneerneranilu akissuteqaat