Samling

20120913 09:26:35
Oversigt vedrørende betænkninger afgivet af Landstingets udvalg til forslag behandlet under Efterårssamling 2004.

§-henvisningerne referer til Landstingets Forretningsorden.

 

 

behandlingsform:


Behanlingsdato:

Punktnummer: - Forslagstitel:

Pkt. 11:

 

 

2.beh. 9/11

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af landskassens regnskab for 2003 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

 

Pkt. 12:

 

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

 

§ 32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget pålægger landsstyret at ændre landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension med henblik på, at det offentlige fremover udbetaler en ikke differentieret alderspension og førtidspension, således at det ikke længere er afgørende, om en del af alders- og førtidspensionisterne oppebærer en biindtægt.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigit)

 

Betænkning

 

Pkt. 16:

 

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

 

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at retten til alders- og førtidspension gøres indkomst-uafhængig.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

 

Betænkning

 

Pkt. 17:

 

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

 

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, at der inden for rigsfællesskabet skabes ensartede vilkår for modtagere af offentlig pension, herunder førtidspension.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

 

Betænkning

 

Pkt. 18:

 

 

2.beh. 5/10

2.beh. 10/11

 

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at alle der opfylder optjeningsbetingelserne, uanset ægtefælles eller samlevers indtægter, får mulighed for at modtage fuld offentlig pension.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

 

Pkt. 19:

 

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

 

§ 32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at der fastsættes et minimumsbeløb for hvor meget modtagerne af offentlig pension skal have til rådighed efter dækning af faste udgifter.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

 

Pkt. 24:

 

 

1.beh. 30/9

2.beh. 28/10

3.beh. 11/11

 

§28

Forslag til landstingsfinanslov for 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

 

Pkt. 25:

 

 

1.beh. 23/9

2.beh. 22/10

3.beh. 28/10

 

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender)

 

Betænkning

 

Pkt. 26:

 

 

1.beh. 23/9

2.beh. 22/10

3.beh. 10/11

 

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

 

Pkt. 28:

 

 

1.beh. 23/9

2.beh. 22/10

3.beh. 10/11

 

§28

forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landsstyremedlemmet for familie og sundhed)

 

Betænkning

 

Pkt. 29:

 

 

1.beh. 29/9

2.beh. 20/10

3.beh. 8/11

 

§28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedlemmet for familie og sundhed)

 

Betænkning

 

Pkt. 30:

 

 

1. beh. 22/9

2. beh. 22/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til landstingslov om Landstinget og Landsstyret og om godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium.

(Landsstyreformanden)

 

Betænkning

 

Pkt. 32:

 

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 8/11

 

§28

Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Betænkning

 

Pkt. 35:

 

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 8/11

 

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om det grønlandske erhvervsregister.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

 

Betænkning

 

Pkt. 37:

 

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 8/11

 

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

 

Betænkning

 

Pkt. 38:

 

 

1.beh. 5/10

2.beh. 26/10

3.beh. 10/11

 

§28

Forslag til landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Betænkning

 

Pkt. 39:

 

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 26/10

 

§28

Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Betænkning

 

Pkt. 44:

 

 

1.beh. 5/10

2.beh. 10/11

 

§32

Beslutningsforslag om hjemmestyrets udtalelse om ikraftsættelse i grønland af lov om dansk center for internationale studier og menneskerettigheder.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

 

Pkt. 71:

 

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der regulerer forekomsten af p hthalater i grønland.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Betænkning

 

Pkt. 82:

 

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at man i forbindelse med køb af fartøj skal være i besiddelse af det antal redningsveste, som fartøjet er godkendt til, og at man på jollerne samt fritidsbådene er forpligtet til at bære en redningsvest.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

 

Betænkning

 

Pkt. 95:

 

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at indarbejde en anbringelsesgaranti i den grønlandske lovgivning i forbindelse med tvangsfjernelser af børn og unge.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Betænkning

 

Pkt. 102:

 

 

1.beh. 5/10

2.beh. 26/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre de nuværende skatteregler på pensionsområdet - indkomstskattelovens § 17 - således at der gives mulighed for at oprette privattegnede pensioner som kapitalpensioner i grønlandske pensionsselskaber og pengeinstitutter fra 1. januar 2005.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

 

Betænkning

 

Pkt. 103:

 

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde målrettet for, at sejladssikkerheden i de grønlandske farvande forbedres, således at ulykker til søs forebygges.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

 

Betænkning

 

Pkt. 104:

 

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at forbedre barsels- og forældreorloven, så barselsorloven forlænges til minimum 6 måneder og forældreorloven til minimum 3 måneder med virkning fra 1. januar 2006.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Betænkning

 

Pkt. 111:

 

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 med henblik på at forlænge barselsorloven med flere uger, herunder også at udvide kvindens barselsorlov ved fødsel af tvillinger.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

Betænkning

 

Pkt. 115:

 

 

1.beh. 6/10

2.beh. 22/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af faste priser på salg af frugt og mælkeprodukter i byer og bygder i islægsområder.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

 

Betænkning

 

Pkt. 119:

 

 

1.beh. 6/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og behandling af diabetes i grønland.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, demokraterne)

 

Betænkning

 

Pkt. 122:

 

 

1.beh. 5/10

2.beh. 10/11

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingslov om indkomstskat, således at der fra 1. januar 2005 indføres mulighed for at foretage et skattemæssigt fradrag for egne udgifter afholdt i forbindelse med alkoholafvænning, når man selv finansierer afvænningen.

(Landstingsmedlem Kalistat Lund, Siumut)

 

Betænkning

 

Pkt. 135:

 

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at lempe de ældres brugerbetaling i de offentliges ældreinstitutioner.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

 

Pkt. 136:

 

 

1.beh. 13/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at give dialysepatienter mulighed for at blive behandlet i grønland.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

 

Pkt. 138:

 

 

1.beh. 12/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret, at der i finanslovsforslaget for 2006 samt i budgetoverslagsårene 2007-2009 afsættes midler til flytning af rensdyr og moskusokser fra overfyldte landområder til andre potentielle landområder.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

 

Pkt. 141:

 

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at reglerne inden for søfartsområdet for de små fartøjer bliver skærpet, således at alle, der køber en mindre båd/jolle, fremover bliver forpligtet til at:

- eje kommunikationsudstyr,

- altid medbringe kommunikationsudstyr under sejlads,

- altid have nødraketter ombord og

- altid have årer ombord.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

 

Pkt. 142:

 

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

 

Pkt. 148:

 

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstyret pålægges at etablere en mureruddannelse i narsaq.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

 

Betænkning

 

Pkt. 152:

 

 

1.beh. 28/10

2.beh. 10/11

 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om grønlands hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.

(Landsstyreformanden)

 

Betænkning

 

 

2004-mi Ukiakkut ataatsimiinnermi Inatsisartut Ataatsimiititaliaasa isumaliutissiissutaasa allattorsimaffiat.

Inatsisartut Suleriaasiannut §-imik allannillit innersuunneqarput. 

 

Immikkoortup normua:


Suliarinninniffiup ullua:

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 11:

 

Aappass. 9/11

§32

2003-mi landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut  Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 12:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Utoqqalineq pissutigalugu pensionisiallit ilaasa siusinaartumillu pensionisiallit ilaasa saniatigut isertitaqarsinnaanerminni saniatigut isertittagaat apeqqutaatikkunnaarlugit utoqqalineq pissutigalugu pensionisiat siusinaartumillu pensionisiat pisortanit allanngorartinnagit tunniunneqartalernissaat anguniarlugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaata nr. 9-p, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 16:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Utoqqalinersiaqarsinnaanerup siusinaartumillu pensionisiaqarsinnaanerup isertitat angissusiinik aallaaveqartinneqarunnaarnissaannik Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 17:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Pisortanit utoqqalinersiutinik, taakkununngalu ilanngullugit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutinik tigusartagallit atugarisaasa naalagaaffeqatigiinnermi assigiissaariffigineqarnissaat pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 18:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Katissimasap inooqatigisalluunniit isertitai apeqqutaatinnagit pisortanit pensioninik pisinnaatitaasut tamarmik tamakkiisumik pisinnaatitaalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 19:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Aningaasartuutit aalajangersimasut akilerneqareernerini pisortanit pensionisisartut assigiimmik minnerpaaffilimmik aningaasanik tigusartagaqalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 24:

 

Siull. 30/9

Aappass. 28/10

Pingajuss. 11/11

§28

2005-mut inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 25:

 

Siull. 23/9

Aappass. 22/10

Pingajuss. 28/10

§28

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersusoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 26:

 

Siull. 23/9

Aappass. 22/10

Pingajuss. 10/11

§28

qamutit motoorillit akileraarutaat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersusoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 28:

 

Siull. 23/9

Aappass. 22/10

Pingajuss.  10/11

§28

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 29:

 

Siull. 29/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 8/11

§28

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 30:

 

Siull. 22/9

Aappass. 22/10

§32

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit inatsisartut inatsisissaannut siunnersuusiortussamik suleqatigiissitaliamik pilersitsinissaq aammalu suleqatigiissitaliamut suliassarititat akuerineqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 32:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 8/11

§28

Tupa avatangiisinillu tupatorfiunngitsunik isumannaarineq, kiisalu tupanik nioqqutissat nalunaaqutserneqartarneri pillugit inatsisartut peqqussutaannut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 35:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 8/11

§28

Inuussutissarsiummik ingerlataqartunik nalunaarsiuffik pillugu inatsisartut inatsissaat allanngortinneqarnera pillugu inatsisartut inatsisissaat siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 37:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 8/11

§28

Inuussutissarsiutit siuarsarnissaat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinnissanut pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 38:

 

Siull. 5/10

Aappass. 26/10

Pingajuss. 10/11

§28

Radiukkut TV-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 39:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 26/10

§28

Ilinniagaqarnersiutit pillugit inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 44:

 

Siull. 5/10

Aappass. 10/11

§32

Nunani tamalaani misissuisarnermik inuillu pisinnaatitaaffii pillugit danskit qitiusumik ingerlatsiviata (dansk center for internationale studier og menneskerettigheder) kalaallit nunaannut atortuulersinneqarsinnaanera pillugu namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaateqarnissaanni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 71:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Kalaallit Nunaanni phthalateqarnera pillugu maleruagassaqalernissaanut naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 82:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Angallammik pisinermut atatillugu angallammut akuersissutigineqartutut amerlassusilinnik puttaqutinik atisartakkanik peqartoqarnissaanik aammalu umiatsiaaqqani angallatinilu sunngiffimmi atorneqartartuni puttaqutinik atisartakkanik atuinissamut pisussaaffeqalernissamik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Isak Davidsen, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 95:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Meeqqanik inuusuttunillu pinngitsaaliissummik arsaarinninnermut atatillugu inissiivissaqarnerup qulakkeerneqarnissaata nunatsinni inatsiseqarnermut ilanngunneqarnissaanik naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 102:

 

Siull. 5/10

Aappass. 26/10

§32

Soraarnerussutisiaqarnermi akileraartarnikkut maleruagassani maannakkut atuuttuni, akissarsiat akileraaruserneqartarnerannut inatsisip § 17-anik, 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nunatsinni soraarnerussutisiaqarfinni aningaaserivinnilu soraarnerussutisiassanik inuttut nammineerluni pilersitanik, taamatullu soraarnerussutisiatut pisassanik pilersitsisinnaaneq ajornarunnaarsillugu naalakkersuisut allanngortitseqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 103:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatta imartaani imaatigut angallannerup isumannaatsuunerata pitsaanerulersinneqarnissaa, taamaalillunilu imaani ajunaartarnerit pinaveersimatinneqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut siunnerfilimmik suliniaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq, Enos Lyberth, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 104:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Erninermi sulinngiffeqartarneq minnerpaamik qaammatinik arfinilinnik, angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat minnerpaamik qaammatinik pingasunik sivisussuseqalersillugit 1. januar 2006 atuutilersumik sivitsorlugit, erninermut atatillugu sulinngiffeqartarnerit angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat pillugu inatsimmik pitsanngorsaaqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 111:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Erninermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata nr. 6, 11. november 2000-imeersup, sulinngiffeqartarnerup sapaatit akunnerinik arlalinnik sivitsuiffigineqarnissaa, tassungalu ilanngullugu arnat marlulisut sivitsuiffigineqarnissaat anguniarlugu allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 115:

 

Siull. 6/10

Aappass. 22/10

§32

Illoqarfinni nunaqarfinnilu sikusartuniittuni naatitanik nioqqutissanillu immunnik akulinnik nioqquteqartarnermi akit aalajangersimasut atuutilersinneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut .

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Thorleifsen, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 119:

 

Siull. 6/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatsinni sukkornermik nappaateqarnerup pinaveersaartinneqarnissaanut katsorsarneqartarnissaanullu iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 122:

 

Siull. 5/10

Aappass. 10/11

§32

Ulloq 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nammineq akiliuteqarlutik imigassanik ajornartorsiortutut katsorsartittut katsorsartinnerminnut atatillugu nammineerlutik aningaasartuutaat akileraarutaasussanit ilanngaatigineqarsinnaalersillugit periarfissamik pilersitsisoqarnissaa pillugu akissarsiat akileraaruserneqartarat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Kalistat Lund, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 135:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Utoqqaat utoqqaat illuini najugaqarnerminnut akiliutigisartagaannik oqilisaavigineqarnissaat sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 136:

 

Siull. 13/10

Aappass. 27/10

§32

Tartuluttut nunatsinni katsorsarneqarsinnaanissaat siunertaralugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 138:

 

Siull. 12/10

Aappass. 27/10

§32

Tuttut umimmaallu nunaminertanit amerlavallaarfigisaannit nunaminertanut allanut nuunneqarsinnaanerat siunertaralugu 2006-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi ukiunilu missingersuusiorfiusuni 2007-imiit 2009-mut aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaanik sulissuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 141:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Mikinerusunik umiatsiaatillit aquuteralalertakkanillu umiatsiaaraatillit pisaarniartullu siunissami

  • attaveqarnissamut atortorissaarutinik peqartussanngorlugit,
  • angalanermi attaveqarnissamut atortorissaarutinik nassataqartuaannartussanngorlugit,
  • ajutuulernermi kalerrisaarutinik qummoroortartunik peqartussanngorlugit nassartu-aannartussanngorlugillu, aammalu
  • umiatsiami iputeqartuaannartuaannartussanngorlugit

pisussaaffeqalersinneqarnissaat sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 142:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§35

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 148:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Narsami qarmaasunut ilinniarnermik pilersitsiniaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing Petersen, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 152:

 

Siull. 28/10

Aappass. 10/11

§32

Kalaallit Naalakkersuisuisa naalagaaffiit akornanni inatsisitigut pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu pillugit isumaqatigiissuteqartarnissaat pillugu inatsissatut siunnersuummut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaannut inatsisartunut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut