Samling

20120913 09:23:40
Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Landstingets Bureau

 

Titler på dagsordenspunkter til FM 2009

 

                                                                                                       Ajourført 27. marts 2009

                                                                                           J.nr. 01.25.01/09FM-LABU-00002

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:

Forslagstitler:

 

 

Pkt. 1:

 

Beh.:  17/4

 

 

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskab)

 

Pkt. 2:

 

 

 

 

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

Tom

Pkt. 4:

Tom

Pkt. 5:

Tom

 

Pkt. 6:

 

1. beh.  14/3-2008

 

(FM08/59-EM08/14)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret om at tage initiativ til at tilpasse og implementere boligsikringen for at formindske byrden for lejere med Lavindkomst der forsørger én eller flere børn, samt uddannelsessøgende og pensionister.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Pkt. 7:

 

1. beh.  14/3-2008

 

(FM08/65-EM08/20)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indgå forhandlinger med Kommunerne med henblik på at forbedre boligsikringsvilkår for førtids- og alderspensionister.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Pkt. 8:

 

1. beh.  6/5-2008

 

 

(FM08/66-EM08/21)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimalt tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering af vore ældste.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Pkt. 9:

 

1. beh.  5/11-2008

 

(FM08/85-EM08/34)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre, at ventetiden fra beslutning om tvangsfjernelse af børn og unge til anbringelse udenfor hjemmet aldrig overstiger 14 dage.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Pkt. 10:

 

1. beh.  15/5-2008

 

(FM08/86-EM08/35)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at anmode Justitsministeren om at fremsætte forslag om indførelse af en bestemmelse i kriminalloven, som sikrer, at sager om seksuelt misbrug af børn ikke kan forældes.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Pkt. 11:

 

1. beh.  14/10-2008

 

(FM08/97-EM08/41)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at der indføres obligatorisk undervisning om seksuelt misbrug i børnehaven og folkeskolen fra skoleårets start 2009, så alle børn bliver bevidste om, hvordan de selv kan undgå at blive ofre.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

Pkt. 12:

 

1. beh.  14/5-2008

2. beh.  4/11-2008

 

(FM08/117-EM08/52)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om Videnscenter for Børn og Unge, således at MIPIs hovedopgave bliver at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge, således at MIPI indgår i Ilimmarfik som selvstændig institution og således at der gennem opnormering og etablering af stilling som centerleder skabes entydige rammer for MIPI¿s organisation og politiske uafhængighed.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 13:

 

1. beh.  26/11-2008

 

 

(EM08/83)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremlægge et forslag, der som forebyggende indsats mod tvangsfjernelse hjemler behandling af forældre, der har børn i deres varetægt, mod misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

 

Pkt. 14:

 

1. beh.  19/11-2008

 

 

(EM08/84)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at unge psykisk handicappede, ligesom andre befolkningsgrupper, tilbydes et uddannelsesforløb.

(Siumuts Landstingsgruppe)

 

Pkt. 15:

 

1. beh.  24/11-2008

 

 

(EM08/89)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret inden udløbet af indeværende valgperiode pålægges at fremsætte forslag til landstingslov om en grønlandsk almen sygeforsikringsordning.

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Pkt. 16:

 

1. beh.  26/11-2008

 

 

(EM08/90)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne og behovet for at revidere de gældende regler om tjenestemandspensioner. 

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Pkt. 17:

 

1. beh.  17/10-2008

 

 

(EM08/92)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremkomme med forslag, der har til formål at fremme unges muligheder for udlands- og sprogophold.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Pkt. 18:

 

1. beh.  5/11-2008

 

 

(EM08/93)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indgå forhandlinger med rejseselskaber om uddannelsesfrirejser.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Pkt. 19:

 

1. beh.  17/10-2008

 

 

(EM08/94)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med ændringsforslag til Landstingsforordning om alderspension, med henblik på at fjerne biindtægtsgrænsen.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Pkt. 20:

 

1. beh.  8/10-2008

 

 

(EM08/103)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der sikrer, at senildementes forhold og rettigheder styrkes.  

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 21:

 

1. beh.  7/10-2008

 

 

(EM08/110)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde regler, der forbedrer kørestolsbrugeres mulighed for at få adgang til forretninger, kontorer og offentlige institutioner.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 22:

 

1. beh.  11/11-2008

 

(EM08/113)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Revisionsudvalgets sekretariat erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af Landstingets Revisionsudvalg fremover udpeges for hele den aktuelle valgperiode, og at udvalget omdøbes til Landstingsrevisorerne.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 23:

 

1. beh.  12/11-2008

 

(EM08/118)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland. 

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Pkt. 24:

 

1. beh.  5/11-2008

 

 

(EM08/122)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til en Landstingsforordning, som på vilkår tilsvarende BSU-ordningen giver mindrebemidlede familier mulighed for at erhverve egen bolig.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Pkt. 25:

 

1. beh.  11/11-2008

 

 

 

(EM08/130)

 

 

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering at sikre, at de vestnordiske fiskeriministre en gang årligt på et fælles møde som fast programpunkt diskuterer vestnordisk fiskeri og fangst i forhold til den Europæiske Union. Vestnordisk Råd anmoder ministrene om, at en årlig redegørelse for denne diskussion tilgår Vestnordisk Råd i forbindelse med Rådets årsmøde, således, at Vestnordisk Råd kontinuerligt holdes opdateret om de vestnordiske regeringers synspunkter på sager af fælles interesse i forhold til EU.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

 

Pkt. 26:

 

1. beh.  24/11-2008

 

 

(EM08/131)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning á la sygesikring, for at kunne finansiere familiemedlemmers følgeskab i forbindelse med patienters behandling udenfor landet.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 27:

 

1. beh.  18/11-2008

 

(EM08/132)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at der skal ydes en bevilling til dokumentation af vore forfædres viden om lægeurter i vort land, samt om tilberedelse af specielle fødevareprodukter i vor langstrakte kyst, som er ved at gå i tabt.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 28:

 

1. beh.  19/11-2008

 

(EM08/133)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at førtidspensionister, som på grund af deres handicap ikke kan arbejde på fuld tid samt alderspensionister, som føler at de stadig er arbejdsdygtige, får mulighed for arbejde på arbejdspladser, hvor der kan arbejdes på deltid.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 29:

 

1. beh.  26/11-2008

 

(EM08/134)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover bliver aktuel forventet skattepligtig indkomst, og derudover, at den nedre indkomstgrænse hæves fra de nuværende 180.000 kr.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 30:

 

1. beh.  12/11-2008

 

(EM08/135)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 31:

 

1. beh.  7/10-2008

 

(EM08/137)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandindvinding af grundvand.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Pkt. 32:

 

1. beh.  11/11-2008

 

(EM08/138)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret arbejder for, at Grønland ratificerer Stockholm-konventionen.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Attaviitsoq)

 

Pkt. 33:

 

1. beh.  12/11-2008

 

(EM08/142)

 

 

Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre og den islandske regering til at aftale, at landene opretter officielle konsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer også Færøernes Landsstyre og Grønlands Landsstyre til at oprette repræsentationskontorer i hinandens lande. Landene opfordres til i videst muligt omfang at benytte fælles kontorfaciliteter ved oprettelsen af disse.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

 

Pkt. 34:

 

1. beh.  8/10-2008

 

(EM08/143)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af merit uddannelse inden for læreruddannelsen.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Pkt. 35:

 

1. beh.  11/11-2008

 

(EM08/144)

 

Vestnordisk Råd støtter bæredygtig udnyttelse af alle levende naturressourcer heriblandt fugle, fisk og pattedyr. Vestnordisk Råd opfordrer derfor Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering til, at tage initiativer som har til formål, at styrke koordineringen mellem de vestnordiske lande med henblik på at fremme aftaler, som sikrer en bæredygtig udnyttelse af de vestnordiske bestande af fugle, fisk og pattedyr. Vestnordisk Råd finder, at der er en sammenhæng mellem de biologiske naturressourcers udvikling og den globale klimaændring. Vestnordisk Råd noterer sig derfor med tilfredshed, at der gennem de senere år er iværksat nye initiativer indenfor klimaforskningen i alle de vestnordiske lande. Rådet skal i denne forbindelse opfordre til, at regeringerne sikrer, at der til stadighed foregår en udveksling af studerende og undervisere mellem de vestnordiske forskningsmiljøer.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

 

Pkt. 36:

 

1. beh.  26/11-2008

 

(EM08/145)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette et videnscenter på ældreområdet.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 37:

 

1. beh.  12/11-2008

 

(EM08/146)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret i samarbejde med Tele Greenland pålægges at reducere de studerendes udgifter til internettet.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

 

Pkt. 38:

 

1. beh.  12/11-2008

 

(EM08/147)

 

Vestnordisk Råd henstiller til Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre, at de står for afholdelse af en Vestnordisk dag den sidste fredag i august og fejrer dagen hvert år i alle de vestnordiske lande fra og med 2010. Vestnordisk Råd opfordrer landenes myndigheder til at tilrettelægge dagen i samarbejde med Vestnordisk Råd, vestnordiske generalkonsulater og konsulater, hovedstæder, turistråd og kulturinstitutioner i de enkelte lande samt lederne af de nordiske huse.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

 

 

Pkt. 39:

 

 

(EM08/150)

 

 

Redegørelse om bankvirksomhed i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat

 

Pkt. 40:

 

1. beh.  27/9-2007

 

(EM07/40-FM08/8)

 

 

Forslag til landstingslov om fiskeri.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

 

Pkt. 41:

 

1. beh. 8/5-2008

 

(EM07/128-FM08/27)

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at der igangsættes en forfatningsforberedende proces og at Landstinget derfor træffer beslutning om, at der nedsættes en grundlovskommission for Grønland.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 42:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gøre gældende, at salg af fangst til spisesteder samt fra kommunale brætter kun må foretages ved forevisning af gyldigt erhvervsfangerbevis.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

 

 

Pkt. 43:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at ændre affattelsen af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 28. oktober 1993 om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer, således procentandelen af besætningsmedlemmer, der skal opfylde bestemmelserne i § 2 stk. 1. nr 1. og nr. 2 hæves fra 60 % til 80 %. 

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

 

 

Pkt. 44:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativer til at fåreholdere igennem ESU-ordningen kan få finansiering til at etablere installationer, der kan producere strøm på baggrund af vedvarende energi, herunder vandkraft, vindmøller samt solcelleanlæg.

Dette som et supplement og alternativ til den nuværende ordning hvor tilskud det alene kan gives til dieseldrevne el-generatorer.

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Pkt. 45:

Tom

Pkt. 46:

Tom

 

Pkt. 47:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til at tage initiativ til at oprette en certificeret turismeuddannelse, der i sit uddannelsesmæssige sigte også tilbyder muligheder for opkvalificering via kurser af aktive turismeoperatører, herunder outfittere, slædekuske og lign.

(Landstingsmedlem, Aleqa Hammond, Siumut)

 

 

Pkt. 48:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at der i pensum til uddannelsen til socialarbejder implementeres obligatorisk undervisning i håndtering af svært handikappede og forståelse for forskellige handikapformer.

(Landstingsmedlem, Aleqa Hammond, Siumut)

 

 

Pkt. 49:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette kulturerhvervet som den fjerde bærende økonomiske søjle i erhvervspolitikken.

(Landstingsmedlem, Aleqa Hammond, Siumut)

 

 

Pkt. 50:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til at tage initiativ til at oprette et behandlingscenter for seksuel misbrugte.

(Landstingsmedlem, Aleqa Hammond, Siumut)

Pkt. 51:

Tom

 

Pkt. 52:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret, at udarbejde et forslag til en samlet lovgivning for overdragelsen af anlægsområdet til kommunerne, således at det fulde lovkompleks kan være vedtaget og implementeret inden Hjemmestyrets anlægsmidler overdrages til kommunernes forvaltning.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 53:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret skal iværksætte arbejde for at styrke tilsynet med arbejdet for børn og unge, der bliver anbragt udenfor hjemmet.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 54:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering et råd for socialt udsatte i Grønland.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 55:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med ændringsforslag til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med senere ændringer samt ændring til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. november 2003 om erhvervsjagtbeviser, således at det ikke længere skal være indkomstgrundlaget der er afgørende for besiddelse af erhvervsjagtbevis, men et krav om at mindst halvdelen af et indkomstår bliver brugt til erhvervsfangst.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 56:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

Pkt. 57:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte udredningsarbejde der skal belyse mulighederne for privatisering af de offentligt ejede virksomheder der drives som aktieselskaber.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 58:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges fra og med EM 09 at afgive årlige redegørelser til Landstinget om Landsstyrets varetagelse af Hjemmestyrets ejerinteresser i de helt eller delvist Hjemmestyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om Landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 59:

 

 

 

Forslag til forespørgselsdebat: Skal det grønlandske samfund fortsat have to nationalsange?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 60:

 

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er Landsstyret nået med arbejdet for at forbedre vilkårene for uddannelsessøgende med børn?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 61:

 

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke konkrete tiltag har Landsstyret iværksat for at løse problemerne omkring manglende biltilsyn i Grønland?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 62:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at indtage en ledende rolle i forbindelse med etableringen af et rådgivende organ i overvågningen af Det Arktiske Ocean i et samarbejde mellem de stater, der grænser op til Det Arktiske Ocean og de oprindelige folk i Arktis.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 63:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at Landstingets vedtagelse i 1988 vedrørende forbud mod uranudvinding i Grønland bliver opretholdt.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 64:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges i samarbejde med NUSUKA, Grønlands Arbejdsgiverforening og Foreningen af Tekniske Rådgivere (TSP) at udarbejde et certifikat med det formål at realisere, at alene certificerede anlægsvirksomheder, som kan sikre at arbejdet udføres efter faste kvalitetskrav og opfyldelse af nærmere fastlagte miljøkrav kan få adgang til at deltage i licitationsrunder vedrørende boligbyggeri for det offentlige, de offentligt ejede virksomheder samt offentlige institutioner.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 65:

 

 

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan uddannelsesmulighederne bliver udnyttet og anvendt for vore børn, bl.a. teleundervisning, til at sikre uddannelsesniveauet uanset hvor de i Grønland de bor.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 66:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremlægge forslag til, at der gives vaccination til børn mod sygdommen hebatetis B i forbindelse med de ordinære vaccinationer af børn. 

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 67:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at foretage sig for at vise mere forståelse og bedre servicering af de døve?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 68:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 19 til 23 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om udvidet efterværn. 

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 69:

 

 

Forslag til: Landstingsforordning nr. XXX af XXX 2009 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.

(Vilkår for offentlige finansieringslån om lejefastsættelsen ved låntagers udlejning af boligen til juridiske personer)

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 70:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremlægge ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 3 af den 7. maj 2007 om alderspension, hvor det foreslås, at der i forbindelse med et dødsfald hos et pensionistpar fremlægges forslag om at den efterladte modtager afdødes pension de efterfølgende to måneder efter dødsfaldet.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 71:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremkomme med forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 således, at der gives mulighed for kommunerne for at anlægge specialskoler til elever der kræver specialundervisning.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 72:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte et arbejde, der skal resultere i en national kræftplan senest i 2011.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Pkt. 73:

Tom

 

Pkt. 74:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret i tæt samarbejde med kommunerne pålægges at forbedre og forenkle dagligdagen for personer med vidtgående handicap.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 75:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at få igangsat en undersøgelse af, hvilke fordele/ulemper der er forbundet med, at få opsat solvarme- og solenergianlæg på samtlige bygninger, som ejes og drives af Grønlands Hjemmestyre.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 76:

 

 

Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt der bør fastsættes en landsdækkende maksimumpris for, hvad det må koste at have et barn i en dagsinstitution.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 77:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre førstehjælp som obligatorisk fag i folkeskolen fra 6. klassetrin og opefter.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 78:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere fordele og ulemper ved et grønlandsk medlemskab af EU.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 79:

 

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udbyde en idrætslinje på mindst en af de nuværende GU-uddannelser.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

 

Pkt. 80:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde en redegørelse over behovet for almennyttige boliger således, at også de mindrebemidlede i vort samfund kan få tag over hovedet.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 81:

 

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at der bliver oprettet folkekøkkener i alle byer i Grønland.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Pkt. 82:

 

 

 

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad der kan gøres for at mindske sukkerindtaget blandt børn i førskolealderen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 83:

Tom

 

Pkt. 84:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre vederlagsloven på følgende måde:

  • Den maksimale periode, hvori et Landsstyremedlem og et Landstingsmedlem kan modtage eftervederlag sættes ned fra tolv til fire måneder.
  • For hvert påbegyndt funktionsår man er medlem af Landstinget eller Landsstyret optjenes ret til en måneds eftervederlag.
  • Minimums-eftervederlagsperioden sænkes fra de nuværende 3 måneder til en måned.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Pkt. 85:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre afgifterne for indførsel af køretøjer, så det bliver afgiftsfrit at indføre motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer.

(Landstingsmedlem, Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

Pkt. 86:

Tom

Pkt. 87:

Tom

Pkt. 88:

Tom

Pkt. 89:

Tom

Pkt. 90:

Tom

Pkt. 91:

Tom

 

Pkt. 92:

 

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer påtager Landsstyret sig vedrørende løn- og arbejdsforhold for sundhedsvæsenets personale?

  • Og hvad er status på initiativerne?
  • Hvilke forbedringer agter man at opnå indenfor tidsrammen?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Pkt. 93:

 

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at foretage sig for, langsigtet, at sikre indhandlingssteder for torsk, krabber og stenbiderrogn på kysten?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Pkt. 94:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer har eller påtænker Landsstyret at igangsætte, for at forebygge fangst af for små hellefisk?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Pkt. 95:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer har Landsstyret indenfor deres familiepolitik, med henblik på at genskabe styrke, samhørighed, tillid hos familier?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Pkt. 96:

 

 

 

Landsstyret pålægges at fremsætte forslag, der har til formål at forenkle og smidiggøre reglerne om offentlige hjælp.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Pkt. 97:

Tom

 

Pkt. 98:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte initiativer til at etablerer en særskilt præsteuddannelse for kateketer for at afhjælpe præstemanglen.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Pkt. 99:

Tom

 

Pkt. 100:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte initiativer til at menighedsrepræsentanter som alle andre folkevalgte kan oppebære vederlag.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Pkt. 101:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af pensionsreglerne for alders- og førtidspensionister, således at disses pensioner tildeles uafhængigt af husstandens indkomst.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Pkt. 102:

 

 

 

Udenrigspolitisk Redegørelse 2008.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Pkt. 103:

 

 

 

Politisk-økonomisk Beretning 2009.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Pkt. 104:

 

 

2. beh.  EM 2009

 

 

Landskassens Regnskab 2008.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Pkt. 105:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2010 fastsættes således:

1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)

2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst.............kr.   5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige........kr.   1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat....................6%

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Pkt. 106:

Tom

 

Pkt. 107:

 

 

 

Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2008.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Pkt. 108:

Tom

 

Pkt. 109:

 

 

 

Forslag til Landstingslov om sprogpolitik.

(Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Pkt. 110:

 

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder.

(kulturarvsbeskyttelse af kulturhistoriske områder)

(Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 111:

 

 

 

Forslag til Landstingslov om teater.

(Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Pkt. 112:

 

Beh. 17/4

 

Forslag til landstingslov om ekstraordinært valg til Grønlands Landstings.

(Landsstyreformanden)

Forelæggelsesnotat

Betænkning

Ændringsforslag

 

 

Pkt. 113:

 

 

 

Forslag til Ændringsforslag til loven om fiskerifinansieringspulje.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

Pkt. 114:

 

 

 

Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. 2009 om erhvervsfremme af landbrug.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Pkt. 115:

Reserveret til Landsstyret

 

Pkt. 116:

 

 

 

Landstingsforordning nr. xx af xx om børnetilskud.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

(Landsstyremedlem for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 117:

 

 

 

Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy 2008 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Pkt. 118:

 

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.

(Mulighed for at Hjemmestyret eller kommunen kan yde hele det offentlige lån på op til 40 procent af de samlede opførelsesudgifter, samt mulighed for yderligere lån til lavenergihuse og energibesparende foranstaltninger, m.v.)

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 119:

 

 

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om førtidspension.

(Landsstyremedlem for Familie og Sundhed)

 

 

Pkt. 120:

 

 

 

Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. 2009 om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 121:

 

 

 

Forslag til Landstingsforordning om forskellige ændringer som følge af omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 122:

 

 

 

Forslag til landstingslov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 123:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 124:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 125:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 126:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 127:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 128:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 129:

Reserveret til Landsstyret

 

Pkt. 130:

 

 

 

Forslag til landstingslov om Nunaoil A/S.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 131:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 132:

Reserveret til Landsstyret

 

Pkt. 133:

 

 

 

Forslag til landstingsforordning nr. xx om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp.

(Landsstyremedlem for Familie og Sundhed)

 

Pkt. 134:

 

 

 

Forslag til landstingsforordning nr. xx om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedlem for Familie og Sundhed)

 

Pkt. 135:

 

 

 

Forslag til landstingsforordning nr. xx om ændring af landstingsforordning om hjælp personer med vidtgående handicap.

(Landsstyremedlem for Familie og Sundhed)

 

Pkt. 136:

 

 

 

Redegørelse vedrørende klimareduktionsstrategi.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

Pkt. 137:

 

 

 

Redegørelse vedrørende Strategiplanen for Nationalparken/Biosfæreområdet i Nord- og Østgrønland.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

Pkt. 138:

 

 

 

Redegørelse for Anlægs- og Renoveringsfonden 2008.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

Pkt. 139:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 140:

Reserveret til Landsstyret

Pkt. 141:

Reserveret til Landsstyret

 

Pkt. 142:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret, at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. april 2002 om tilskud til produktudvikling inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv samt konvertering af lån inden for turismeerhvervet således, at der ved produktudvikling indenfor landbaseret erhverv i bygderne, kun tages højde for produktets nyhedsværdi i det pågældende område, og ikke om produktet findes andre steder i Grønland.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 143:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og det grønlandske politi omkring bekæmpelsen af brug af og handel med euforiserende stoffer i Grønland.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 144:

 

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af en National Kunst- og Teaterskole i Grønland.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 


Pkt. 145:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning: Landsstyret pålægges at nedsætte en tænketank, som hurtigst muligt skal udarbejde forslag til en sammenhængende og helhedsorienteret national handlingsplan til bekæmpelse af børnefattigdom. Landsstyret pålægges endvidere straks at tage konkrete initiativer til at øge den økonomiske støtte til børnefamilier med knap økonomi for at beskytte ethvert barn mod de negative følger af at vokse op i fattigdom. Forslag og initiativer skal udarbejdes i overensstemmelse med anvisningerne i beslutningsforslagets bilag.   

(Landstingsgrupperne: Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiit Partiiat, Demokraterne)

 

 

Pkt. 146:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret begynder forhandlinger med den danske regering med henblik på skærpelse af domme for seksuelt misbrug af børn og voldtægtsforbrydere samt indførelse af behandlingmålrettede kriminalpræventive tiltag, herunder behandling, sdomme for de dømteunder afsoning af anstaltsdomme.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 147:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte midler på finansloven således der kan gives tilskud til 5 ekstra stipendiater til forskeruddannelser samt at Grønland får sit eget uafhængige forskningsråd.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 148:

 

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette et støttecenter for ofre for seksuel misbrug.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 149:

 

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremlægge handlingsplaner mod bekæmpelse af vold.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 150:

 

 

 

Forslag til forespørgselsdebat hvor Landsstyret og Landstingets medlemmer evaluerer Grønlands medlemskab i IWC.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 151:

 

 

Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, ændres til: Beregning af udlejningsejendomme som ønskes erhvervet i henhold til lejer til ejerordningen skal i forbindelse med overdragelsen skal ske udfra en teknisk- økonomisk vurdering, foreslås det, at Landsstyret pålægges at fremsætte beslutningsforslag herom.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 152:

Tom

 

Pkt. 153:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret påtaget sig initiativer for rettelse af priser på grønlandske madvarer i butikkerne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Pkt. 154:

Tom

Pkt. 155:

Tom

Pkt. 156:

Tom

Pkt. 157:

Tom

 

Pkt. 158:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer har Landsstyret igangsat for at implementere affaldshandlingsplanen 2010-2013?

(ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 159:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke overvejelser har Landsstyret om fremtidige prisstrukturer på energiområdet?

(ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 160:

 

 

Spørgsmål til landsstyret: Hvilke tiltag har Landsstyret igangsat i henhold til Landstingets beslutning om at der bliver iværksat udredningsarbejde omkring plejefamilieforholdene i Grønland?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 161:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke erfaringer har Landsstyret omkring åbningstider på salg og udskænkning af alkoholholdige drikke? Har Landsstyret overvejelser om at få ændret åbningstiderne?

(ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 162:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår fremkommer Landsstyret med forslag til byggelov i Grønland?

(ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

Pkt. 163:

Tom

 

Pkt. 164:

 

 

Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke planer har Landsstyret for en stærkere indsats med hensyn til vores samarbejde med andre lande og i internationale fora, og hvilke mål agter Landsstyret at forfølge i dette arbejde?

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 165:

 

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland.

(LandstingsmedlemJuliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 166:

 

 

 

Forslag til at Landsstyret pålægges at fremkomme med forslag til ophævelse af børneopsparingen og flytte midlerne til skolebespisning.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Pkt. 167:

 

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at udarbejde en redegørelse til Landstinget om behovet for almennyttige boliger i de 4 største byer i perioden 2010-2020. Redegørelsen skal fremlægges på FM10.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Pkt. 168:

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde et forslag til ændring af landstingslov om afgift på motorkøretøjer, således af afgiften, som i dag opkræves efter en vægtdifferentieret skala til også fremover beregnes efter motorkøretøjets alder.

(Landstingsmedlem Anemarie Schmidt Hansen)

 

 

Pkt. 169:

 

 

Spørgsmål til Landsstyret: Har landsstyret udfra status planer om samme serviceniveau i forbindelse med transport af passagerer til og fra bygderne?

(Landstingsmedlemmer: Olga P. Berthelsen og Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Ullormut oqaluuserisassat oqaluuserineqarfissaasalu ullui

Inatsisartut Allattoqarfiat

 

UPA 2009-imi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

 

                                                                                                                               Ajourført 27. marts 2009

                                                                                                              J.nr. 01.25.01/09FM-LABU-00002

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:

Siunnersuutit qulequtaat:

 

 

Imm.  1:

 

Sul.:  17/4

 

 

Ataatsimiinerup ammarneqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm.  2:

 

 

 

 

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Imm.  3:

Imaqanngilaq

Imm.  4:

Imaqanngilaq

Imm.  5:

Imaqanngilaq

 

Imm.  6:

1. beh.  14/3-2008 

 

 

(FM08/59-EM08/14)

 

Najugaqartut akissaatikitsut meeqqamik ataatsimik arlalinnilluunniit pilersugaqartut, aamma ilinniagaqartut utoqqalinersiuteqartullu oqilisaanniarlugit boligsikringimik tapiiffineqarsinnaanerup nutaamik nalilersorneqarnissaa atortuulersinneqarnissaalu anguniarlugit Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 


Imm.  7:

 

Siull.:  14/3-2008

 

(FM08/65-EM08/20)

 

Inissiani attartortittakkani tapiissutisisinnaanermut siusinaartumik aammalu utoqqalinermik pissuteqartumik pensionisialinnut ineqarnermut tapiissutisisinnaanermut periarfissat pitsanngorsarneqarnissaat siunertaralugu nunatsinni Kommuninut isumaqatigiinniarnermik Naalakkersuisut aallaartitseqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  8:

 

Siull.:  6/5-2008

 

 

 

(FM08/66-EM08/21)

 

 

Utoqqaat utoqqaat illuini sullinneqarnerat aammalu nakorsaasersorneqarnerat pillugu nakkutilliinerup annertusineqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  9:

 

Siull.:  5/11-2008

 

(FM08/85-EM08/34)

 

 

Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut, qularnaarumallugu meeqqanik inuusuttuaqqanillu a-ngerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq ullut 14-it qaangerneqartannginnissaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Imm.  10:

 

Siull.:  15/5-2008

 

 

(FM08/86-EM08/35)

 

Suliassat meeqqanik kinguaassiuutitigut atornerluinermut tunngasut pisoqalisinnaannginnerannik qulakkeerisumik pinerluttulerinermik inatsimmi aalajangersakkamik ilanngussisoqarnissaanik siunnersuummik saqqummiusseqqullugu Justitsministerip qinnuigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 


Imm.  11:

 

Siull.:  14/10-2008

 

(FM08/97-EM08/41)

 

Nammineq eqqugaanissaq qanoq iliornikkut pinngitsoortinneqarsinnaanersoq meeqqanit tamanit ilisimaneqalersinnaaqqullugu meeqqerivinni aammalu meeqqat atuarfianni ukiumi 2009-mi atuarnerup aallartinneraniit atuutilersussamik kinguaassiutitigut atornerluisarneq pillugu pinngitsoorani atuuttussamik ilinniartitsisalernissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

 

Imm.  12:

 

 

Siull.:  14/5-2008

Aappass.:  4/11-2008

 

(FM08/117-EM08/52)

 

Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut; meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasanik inuiaqatigiinnut naleqquttunik/pisariaqartunik pilersitsisarnissaq ingerlatitseqqiisarnissarlu MIPI-mit sallersaatillugit suliassarineqaleqqullugit, aammalu MIPI Ilimmarfimmi suliffeqarfittut namminerisaminik ingerlatsisutut ilanngunneqarsinnaaqqullugu, kiisalu MIPI-mi pisortamik atorfinitsitinikkut MIPI-p aaqqissuussaanikkut politikikkullu arlaannaannulluunniit pituttorsimanngitsumik ingerlatsinissaa paatsuugassaanngitsumik tunngavissinneqaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  13:

 

Siull.:  26/11-2008

 

(EM08/83)

 

Meeqqat angerlarsimaffimminniit pinngitsaaliinikkut arsaarinnissutigineqartarnerat pinngitsoortinniarlugu, angajoqqaat imigassamik ikiaroornartumillu atuisut katsorsarneqartalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

 

 

Imm.  14:

 

Siull.:  19/11-2008

 

(EM08/84)

 

Inuusuttut isumaliortaatsimikkut innarluutillit, nunatsinni innuttaasutut allatuulli ilinniagaqarnissamut malittarisaqarnissamik periarfissinneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitat)

 

 

Imm.  15:

 

Siull.:  24/11-2008

 

(EM08/89)

 

 

Qinigaaffiup massuma naanginnerani napparsimalersinnaanermut sillimmasernissamut inatsisiliornissamik Naalakkersuisut siunnersuussioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Imm.  16:

 

Siull.:  26/11-2008

 

(EM08/90)

 

 

Atorfillit soraarnerussutisiaanut inatsisip atuuttup allanngortinnissaanut pisariaqartitsineq periarfissanillu misissuinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut suleqatigiisitaliornissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Imm.  17:

 

Siull.:  17/10-2008

 

(EM08/92)

 

Inuusuttut meeqqat atuarfiannit qimaguterlaat nunani allaniinnissaannut oqaatsinillu ilinniariartornissaannut siuarsaasoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  18:

 

Siull.:  5/11-2008

 

(EM08/93)

 

Ilinniagaqartut angalasarnerinut atatillugu angalatitsiveqatigiinnut isumaqatigiissuteqarsinnaaneq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissutiginninnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Imm.  19:

 

Siull.:  17/10-2008

 

(EM08/94)

 

Utoqqaat pisortanit pensionisiallit saniatigut isertitsisinnaanerisa killeerutsinneqarnissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Imm.  20:

 

Siull.:  8/10-2008

 

(EM08/103)

 

Puigortarneq pillugu pinaveersaartitsinermik suliniuteqarnissaq kiisalu puigortunngorsimasunut atugassarititaasut piginnaatitaaffiisalu nukittorsarneqarnissaannik qulakkeerisuusunik maleruagassanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm.  21:

 

Siull.:  7/10-2008

 

(EM08/110)

 

Pisiniarfinnut, allaffinnut pisortallu suliffeqarfiutaannut kaassuartakkanik atuisut ajornannginerusumik isernissamut periarfissaannik pitsanngorsaataasussanik maleruagassanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  22:

 

Siull.:  11/11-2008

 

 

 

(EM08/113)

 

Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap allattoqarfia Nuna tamakkerlugu Kukkunersiuisoqarfimmit Nuna tamakkerlugu Kukkunersiuisumit aqunneqartumit taarserneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, soorlu Naalagaafeqatigiinnerup iluani allami, tassa  Savalimmiuni Nuna tamakkerlugu kukkunersiuisoqartoq Danmarkimilu naalagaaffik kukkunersiuisoqarluni. Ilanngullugu Inatsisartut Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliaani ilaasortat siunissami qinersivik pineqartoq tamaat atuuttussanngorlugit  toqqarneqartassasut, ataatsimiititaliarlu taaguutaa ¿Inatsisartut Kukkunersiuisui¿-nngorlugu siunnersuutigineqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Imm.  23:

 

Siull.:  12/11-2008

 

(EM08/118)

 

 

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut pisortatigoortumik Kalaallit Nunaanni piitsuussutsimut killiliisoqarnissaanut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Imm.  24:

 

Siull.:  5/11-2008

 

(EM08/122)

 

 

BSU-mik aaqqissuussinermi atugassarititaasut assinginik atugassaqartillugit ilaqutariit pissakinnerusut namminneq initaarnissaannik periarfissiisumik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Imm.  25:

 

Siull.:  11/11-2008

 

 

(EM08/130)

 

 

EU-mut atatillugu nunat avannarliit killiit aalisarnerisa pisaqartarnerisalu nunani avannarlerni killerni aalisarnermut naalakkersuisuinit ataatsimoorussamik ukiumut ataasiartumik ataatsimiinnermi pilersaarummi immikkoortutut aalajangersimasutut oqallisigineqartarnissaat qulakkeeqqullugu Savalimmiuni, Kalaallit Nunaanni Islandimilu naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattussavai. Suliani EU-mut atatillugu ataatsimoorullugit soqutigineqartuni nunani avannarlerni killerni naalakkersuisut isumaat pillugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat ingerlaavartumik malinnaasinnaaqqullugu siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik ataatsimiinnerannut atatillugu oqallinnernut taakkununnga ukiumoortumik nalunaarut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannut tunniunneqartassasoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata naalakkersuisut qinnutigaa.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

 

 

Imm.  26:

 

Siull.:  24/11-2008

 

(EM08/131)

 

 

Napparsimasoqartillugu napparsimasullu nunagisani qimallugu kattorsartikkiartussatillugu ilaqutaasunit ilaqartinneqartarnissaa aningaasassaqartinniarlugu Kalaallit Nunatsinni sygesikring-imut assingusumik aaqqissuussisoqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  27:

 

Siull.:  18/11-2008

 

(EM08/132)

 

 

Nunatta naasuinik siulitta nakorsaasiarisartagaannik ilisimasat aammalu nunatsinni sineriassuarmi nerisassioriaatsit immikkuullarittut ilaat tammaannalersut allattorneqarnissaanut aningaasaliisoqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm.  28:

 

Siull.:  19/11-2008

 

(EM08/133)

 

Naalakkersuisut peqquneqassassasut pisortat suliffeqarfiutaani siusinaartumik innarluuteqalersimanertik pissutigalugu ilivittumik suliffeqarsinnaajunnaarsimasut kiisalu utoqqalinersiuteqalersimasut sulili sulisinnaasutut misigisimasut ullup ilaannaani suliffiulersinnaasunik inissaqartitsisoqarnissaa siunertaralugu suliaqaqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  29:

 

Siull.:  26/11-2008

 

 

 

(EM08/134)

 

Ineqarnermut tapiissutit pillugit maleruaqqusat atuuttut allanngortinneqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni siunissami ukiumut isertitassatut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqartaleqqullugit taassumalu saniatigut tapiissutisisarnissamut isertitatigut 180.000 kr-imik ammut killissarititaasoq aamma qaffanneqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  30:

 

Siull.:  12/11-2008

 

(EM08/135)

 

 

Nunatsinni piitsuussutsip qanoq ililluni sutigullu killeqartilersinnaanerata pisortatigoortumik aalajangersaasoqarnissaa siunertaralugu qulaajaasoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm.  31:

 

Siull.:  7/10-2008

 

(EM08/137)

 

 

Nunap iluanit imermik qalluineq atorlugu imermik pilersuisinnaanerup aqqutissiuunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Imm.  32:

 

Siull.:  11/11-2008

 

(EM08/138)

 

 

Stockholm-konvention Kalaallit Nunaannut atortussanngortinneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartunut aaliangiussassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Attaviitsoq)

 

Imm.  33:

 

Siull.:  12/11-2008

 

 

(EM08/142)

 

Savalimmiut Islandilu illuatungimik nunaanni naalagaaffiit aallartitaqarfiattut qaffasissuseqartunik aallartitaqarfinnik pilersitsinikuupput. Nunat illuatungimik nunaanni naalagaaffiit aallartitaqarfiattut qaffasissuseqartumik pisortatigoortumik aallartitaqarfimmik pilersitsinissamik isumaqatigiissuteqarnissaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata Kalaallit Nunaanni aammalu Islandimi naalakkersuisunut kaammattuutigaa. Taamatullu illuatungimik nunaanni sinniisoqarfittut allaffeqarfinnik pilersitseqqullugit Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannit kaammartorneqarput. Taakku pilersinneqarnissaanni ataatsimoorussamik allaffiit sapinngisamik annertunerpaamik atorneqartarnissaat nunanut kaammattuutigineqarpoq.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

 

 

Imm.  34:

 

Siull.:  8/10-2008

 

(EM08/143)

 

 

Sivikillisaaffigineqarluni ilinniartitsisunngorniartalersinnaanerup eqqunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Imm.  35:

 

Siull.:  11/11-2008

 

 

 

(EM08/144)

 

Pinngortitami pisuussutit uumassusillit taakku ilagalugit timmissat, aalisakkat miluumasullu nungusaataanngitsumik illersorneqarsinnaasumik piujuartitsinissamik tunngaveqarluni atorneqartarnissaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata tapersersorpaa. Taamaattumik nunat avannarliit killiit akornanni isumaqatigiissutit siuarsarneqarnissaat siunertaralugu ataqatigiissaarinerup nukittorsarneqarnissaa tunaartaralugu nunani avannarlerni killerni timmissanik, aalisakkanik miluumasunillu nungusaataanngitsumik illersorneqarsinnaasumik piujuartitsinissamik tunngaveqarluni atuinissamik qulakkeerisuusunik suliniutinik aallartitseqqullugit Savalimmiuni Kalaalillu Nunaanni aammalu Islandimi naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannit kaammattorneqarput. Uumasoqassutsikkut pinngortitamik pisuussutit ineriartornerisa aamma nunarsuarmi silap allanngoriartornerata akornanni ataqatigiissoqartoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat isumaqarpoq. Taamaattumik ukiuni kingullerni nunani avannarlerni killerni tamani silap ilisimatusarfigineqarnerani suliniutinik nutaanik aallartitsisoqartarsimanera Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata naammagisimaarlugu maluginiarpaa. Tassunga atatillugu nunani avannarlerni ilisimatusarnermik suliaqartut akornanni ilinniartunik ilinniartitsisunillu ataavartumik paarlaasseqatigiittoqartarnera naalakkersuisut qulakkiissagaat siunnersuisoqatigiiffimmit kaammattuutigineqassaaq.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

 

 

Imm.  36:

 

Siull.:  26/11-2008

 

(EM08/145)

 

 

Utoqqaat pillugit ilisimasanik katersiffissamik pilersitsinissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm.  37:

 

Siull.:  12/11-2008

 

(EM08/146)

 

 

Ilinniagaqartut internetimik atuinerminni akikillisaavigineqarnissaat anguniarlugu Tele peqatigalugu suliniuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

 

Imm.  38:

 

Siull.:  12/11-2008

 

 

 

(EM08/147)

 

2010 aallarnerfigalugu nunani avannarlerni killerni tamani ukiut tamaasa qaammatip augustip naanerani tallimanngornermi kingullermi Nunat Avannarliit Killiit ulluata Islandimi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunit ingerlanneqartarnissaata isumagineqartalernissaa Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata innersuussutigissavaa. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat, nunani avannarlerni killerni pingaarnertut aallartitaqarfiit aamma aallartitaqarfiit atorfilittaqarfiusut, illoqarfiit pingaarnersaat, takornariaqarnermik siunnersuisoqatigiit aammalu nunani ataasiakkaani kulturikkut ingerlatsiviit kiisalu nunani avannarlerni illuutini pisortat suleqatigalugit nunami oqartussaasut ullormik pilersaarusiornertik ingerlattassagaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattuutigissavaa.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

 

 

Imm.  39:

 

 

(EM08/150)

 

 

Kalaallit Nunaanni aningaaseriveqarneq pillugu nassuiaat.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm.  40:

 

Siull.: 27/9-2007

(EM07/40-FM08/8)

 

 

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

 

Imm.  41:

 

Siull.:  8/5-2008

 

(EM07/128-FM08/27)

 

 

Inatsisit tunngaviusut piareersarlugit suliarineqarnissaat aallarnisarneqalereeqqullugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaattumillu Kalaallit Nunaat namminerisamik tunngaviusunik inatsiseqalernissaat siunertaralugu Isumalioqatigiissitamik pilersitsinissaq Inatsisartut aalajangiutissagaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm.  42:

 

 

 

Piniarnermik aalisarnermillu inuussutissarsiuteqartutut allagartaqartut kisimik suliffeqarfinnut nerisaqarfiusunut tunisisarnissaannik, aammalu Kalaalimineerniarfinni Kommunit ingerlataanni taakkua kisimik tuniniaasinnaanissaannut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

 

 

Imm.  43:

 

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaata nr. 35-ip, 28. oktobari 1993-imeersup, §2 imm.1. nr.1-ip nr.2-llu kalaallit aalisariutaasa inuttalersorneqartarnerani killiliussap 60%-imiit 80%-imut qaffanneqarluni allanngortinneqarnissaanik  Naalakkersuisut  peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

 

 

Imm.  44:

 

 

Savaatillit ESU aqqutigalugu taperneqarsinnaanngorlugit, ataavartumik nukissiuutinik soorlu ukuninnga: erngup nukinganik, anorisaatinik seqernullu nukinganik sarfaliuutinik sarfalersorsinnaanngornissaannik periarfissinneqarnissaat pillugu, taakku diesel atorlugu sarfaliuutit taperneqarsinnaanerannut periarfissatut ilanngullugit Naalakkersuisut peqqu-neqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Imm.  45:

Imaqanngilaq

Imm.  46:

Imaqanngilaq

 

Imm.  47:

 

 

Takornarissat tikillugit sullissinermik inuussutissarsiuteqalerusuttunut inuussutissarsiuteqareersunullu ilinniarfimmik pilersitsinissamut, soorlu: outfitteritut, qimussiussisartutut il.il. naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aleqa Hammond, Siumut)

 

 

Imm.  48:

 

 

Inulerisunngorniarluni ilinniarfinni annertuumik innarluuteqartunut passussisinnaanermik innarluuteqariaatsinillu assigiinngitsunik atuartitsissutini pinngitsoorani ilinniartitsinermik atuutitilernissamik naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aleqa Hammond, Siumut)

 

 

Imm.  49:

 

 

Kulturikkut inuussutissarsiuteqarneq aningaasarsiornikkut ingerlatsinermi sukarsuit sisamaattut inissinneqaqqullugu kultureqarnermilu ingerlatsineq inuussutissarsiornermut naalakkersuisoqarfimmit isumagineqaleqqullugu naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aleqa Hammond, Siumut)

 

 

Imm.  50:

 

 

Kinguaassiuutitigut atornerlunneqarsimasunut katsorsaavissamik pilersitsinissamut naalakkersuisut suliaqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aleqa Hammond, Siumut)

 

Imm.  51:

Imaqanngilaq

 

Imm.  52:

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat sanaartornermut aningaasaliuttagaasa kommuninut ingerlatassanngorlugit tunniunneqannginnerini sanaartornermut inatsisit ataatsimoortut naammassineqarsimanissaat atuutsinneqalersimanissaallu siunertaralugu sanaartornermut inatsisissatut siunnersuummik ataatsimoortumik saqqummiussinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  53:

 

 

 

Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartut sullinneqarnerisa nakkutigineqarnerat sukateriffineqaqqullugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  54:

 

 

 

Nunatsinni isumaginninnikkut ajornartorsiuteqartut pillugit siunnersuisoqatigiinnik pilersitsisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  55:

 

 

 

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pigineqarsinnaanerinut ukiumut isertitat aalajangiisuujunnaartinneqarnissaat, ukiumulli minnerpaamik ukiup affaata piniarnermut atorneqarsimanissaanik piumasaqaateqartoqalernissaa siunertaralugu Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 29. oktober 1999-imeersup allanngortinneqarnissaanik tamatumalu malitsigisaanik inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 20, 27. november 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  56:

 

 

 

Kalaallit Nunatsinni atornerluisunut katsorsaanermut ilinniarfimmik pilersitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  57:

 

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutaasa ingerlatseqatigiiffittut ingerlasut namminersortunngorsarneqarsinnaanerat pillugu qulaajaasoqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  58:

 

 

 

Inatsisartut 2009-mi ukiakkut ataatsimiinerat aallarnerfigalugu Namminersornerullutik Oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaasa aammalu ingerlatseqatigiiffiit piginneqataaffigisaasa aningaasatigut ingerlanneqarneri taamatuttaaq ingerlatseqatigiiffiit ataasiakkaat ineriartortinneqarneri pillugit aammalu pissuisusut tunngavigalugit Naalakkersuisut iliuuseriniakkatik ilanngullugit Inatsisartunut ukiumoortumik nassuiaasalernissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  59:

 

 

 

Apeqquteqaat aallaafigalugu oqallisissiaq: Inuiaqatigiit Kalaallit marlunnik inuiattut erinarsuuteqartuarsinnassappat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  60:

 

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilinniagaqartut qitornallit ilinniarnerminni atugarisaat pitsanngorsaaviginiarlugit Naalakkersuisut sulinerat sumut killippa?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  61:

 

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Qamutinik motorilinnik Kalaallit Nunaanni nakkutilliinerup unitsinneqarsimasup kingunerisaanik ajornartorsiutaasut aaqqiiviginiarlugit Naalakkersuisut sulianik qanoq ittunik ingerlataqarpat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  62:

 

 

Issittup Imavissua-ta nakkutigineqarneranut Siunnersuisoqatigiinnik naalagaaffiit Issittup Imavissuanut sineriallit issittumilu nunaqavissut ataatsimoorlutik pilersitsinissaannut, Kalaallit Nunaata siuttuunissaanut naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  63:

 

 

Inatsisartut 1988-imi nunatsinni uranitalinnik piiaasoqannginnissaanik aalajangernerata aalajangiusimaneqarnissaanik Inatsisartut isummernissaannut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  64:

 

 

 

Inissialiortiternermi sanaartornermik ingerlataqartut pitsaassutsimik aalajangersimasumik avatangiisinullu ataqqinnittumik naammassinnissimasutut uppernarsaammik allagartamik peqartut kisimik pisortat suliffeqarfiutaasalu suliarinnittussarsiuussinerini peqataasinnaalernissaat piviusunngortinneqaqqullugu naalakkersuisut NUSUKA, Grønlands Arbejdsgiverforening aamma Teknikkikkut siunnersuisartut Peqatigiiffiat peqatigalugit aalajangersagaliussasut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  65:

 

 

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqaallisissiatut siunnersuutigaara meerartatta atuartitaanikkut periarfissaasa nunatta suatungaani najugaqarneq aporfiginagu nalimmassaaviginissaat piviusunngortinniarlugu periarfissat assigiinngitsut qanoq atorneqarnersut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  66:

 

 

Hepatitis B-mut akiuussutissamik nunatsinni meeqqat akiuussutissanut allanut kapitittarnerannut ilanngullugu kapittalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqqaqqullugit peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  67:

 

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Tusilartut inuttut ataqqineqarnerulernissaat pitsaanerusumillu sullinneqalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  68:

 

 

Inuusuttut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut 19-iniit 23-inut ukioqalersimasut annertusakkamik paarineqarallarsinnaanissaminnut inatsimmik tunngavilikkamik neqeroorfigineqarsinnaanissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  69:

 

 

Illuliortitsernernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. xxx xx.xx.xx. ullulerneqarsimasup allanngortinneqarnissaannik siunnersuut.

(Pisortanit taarsigassarsilluni illunik attartortitsinermi akiliutissap naatsorsornerani najoqqutassat inatsisitigut piginnaatinneqarsimasoq attartortuutillugu).

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  70:

 

 

Naalakkersuisut utoqqalinersiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 3-p 7. maj 2007-meersup allanngortinnissaa siunertaralugu siunnersuummik saqqummiussaqaqqullugit peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut, aapparisap imaluunniit inooqatigisap toqukkut qimagunneratigut utoqqalinersiaasa qaammatini marlunni tulliuttuni aapparisamut qimataasumut tunniunneqartalernissaat siunertaralugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  71:

 

 

Inatsisartut Peqqussutaat nr. 8, 21. maj 2002-meersup iluani annertusisamik immikkut atuartitsinermik pisariaqartitsisut atuarfissaannik kommunit pilersitisinnaannissaannik sanaartorsinnaanissaanillu ilanngussinissamik Naalakkersuisut peqquneqassasut suliaqaqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  72:

 

 

 

Naalakkersuisut suliamik nuna tamakkerlugu kræfti pillugu pilersaarummik kingusinnerpaamik 2011-mi kinguneqartussamik aallartitseqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm.  73:

Imaqanngilaq

 

Imm.  74:

 

 

Naalakkersuisut kommuninik qanimut suleqateqarlutik annertuumik innarluutillit ulluinnarni atugaannik pitsanngorsaallutillu pisariillisaanissaannik Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

 

Imm.  75:

 

 

Illuutini tamani Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartuni seqernup kissaanik seqernullu nukinganik tigooraassutinik ikkussuisoqarnissaani pitsaaqutit ajoqutillu suut tamatumunnga attuumassuteqarnersut pillugit  Naalakkersuisut misissuinermik aallartitsinissaannut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

 

Imm.  76:

 

 

Meeqqanut ulluunerani paaqqinnittarfimmiittuuteqarnermi nuna tamakkerlugu akip anginerpaaffeqartinneqarsinnaanera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

 

Imm.  77:

 

 

Meeqqat atuarfianni ikiueqqaarnerup fagitut pinngitsoornani ilinniarneqartussatut atulersinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

 

Imm.  78:

 

 

Kalaallit Nunaata EU-mi ilaasortaanissaani suleqatigiissitamik pitsaaqutinik ajoqutinillu nalilersuisussamik pilersitsisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

 

Imm.  79:

 

 

Maannamut GU-mi ilinniarnertuunngorniarnermi timersornermik immikkut sammisaqarnissap neqeroorutigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm.  80:

 

 

Inissianik nalinginnaasunik pisariaqartitsinermik nassuiaasiortoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalillutik aammattaaq akissaatikinnerusut inissaqarniassammata.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

 

 

Imm.  81:

 

 

 

Kalaallit Nunaanni illoqarfinni tamani innuttaasut igaffiinnik pilersitsinissamut inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.  

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Imm.  82:

 

 

Meeqqat suli atualinngitsut sukkutorpallaarnerisa millisarnissaannut iliuusissat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Imm.  83:

Imaqanngilaq

 

Imm.  84:

 

 

Naalakkersuisut qinikkat akissaateqartinneqarnerat pillugu inatsimmik imatut allannguinissaannut inatsisartut aalajangiiffigissassaattut siunnersuuteqarpunga:

  • Naalakkersuisut inatsisartuniluunniit ilaasortat tunuareernermi kingorna akissarsiaqartinneqartarnerat sivikillineqassaaq qaammatinik aqqaneq-marlunniit qaammatinut sisamanut.
  • Inatsisartuni Naalakkersuisuniluunniit ilaasortat atuuffiup nutaap aallartinneri atuunnertik, tunuareernerup kingorna qaammammi ataatsimi akissarsiaqaatigisassavaat.
  • Tunuareernerup kingorna akissarsiaqartitaaffissap sivikinnerpaaffia apparneqassaaq qaammatini pingasuniit qaammammut ataatsimut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

 

Imm.  85:

 

 

Qamutit motorillit eqqunneqartarneranni akitsuutit allanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalillutik qamutit motorillit ikummatissanik atuisuunngitsut akitsuuteqarunnaarsinneqarlutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Imm.  86:

Imaqanngilaq

Imm.  87:

Imaqanngilaq

Imm.  88:

Imaqanngilaq

Imm.  89:

Imaqanngilaq

Imm.  90:

Imaqanngilaq

Imm.  91:

Imaqanngilaq

 

Imm.  92:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Peqqinnissaqarfimmi atorfillit akissarsiaasa sulinikkullu atungarisaat pillungit naalakkersuisut qanoq ittunik suliniuteqarpat?

  • Suliallu sumut killippat?
  • Piffissaliussap iluani suut pitsanngorsaatissat angoreerneqassappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Imm.  93:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Saarullinnut, saattuanut nipisaallu suaannut tunitsivissaqarniarneq, siunissaq ungasinnerusoq isigalugu qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Imm.  94:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarpat imaluunniit suliniuteqassamaarpat qaleralinnik mikivallaartunik qalluisarnerup minnerpaaffissaaniitinniarlugu?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Imm.  95:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilaqutariit nukittuut, ataqatigiissut tatigeqatigiissullu pilerseqqinneqarnissaannut, ilaqutariinnermut politikkip iluani, naalakkersuisut qanoq suliniuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

 

 

Imm.  96:

 

 

 

Pisortanit ikiorsiissutinut malittarisassat eqaalisarneqarnissaat paasiuminarsarnissaannullu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm.  97:

Imaqanngilaq

 

Imm.  98:

 

 

Palasissaaleqineq ikiorsiiviginiarlugu maannakkut ajoqioreersut palasinngornissamut soqutiginnittut immikkut ittumik ilinniartitsineq atorlugu periarfissi nneqarnissaat pillugu suliniuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aaliangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Imm.  99:

Imaqanngilaq

 

Imm.  100:

 

 

Ilagiit sinniisaattut qinikkat qinikkatulli allatuut ajunngitsorsiassaqartinneqarnissaat pillugu suliniuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aaliangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm.  101:

 

 

Utoqqalinersiallit siusinaartumilli soraarnerussusiallit tigusartagaqalernissaat inoqutigiit aningaarsasiaat apeqqutaatinnagit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm.  102:

 

 

 

 

Nunanut Allanut politikki pillugu Nassuiaat 2009.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Imm.  103:

 

 

 

2009-mi Aningaasaqarnikkut Ingerlatsineq pillugu Nalunaarut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

 

Imm.  104:

 

 

Aappass.:  EM 2009

 

 

Nunatta karsiata 2008-mut naatsorsuutai.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Imm.  105:

 

 

2010-mi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inat­si­sar­­tut aalajangiinissaannik siunnersuut, tak. suleriaasissani § 32, imm. 6, 2:

1. Inummut ilanngaat.....................¿¿¿¿¿¿...kr. 48.000 (ukiumut)

2. Ilanngaat aalajangersimasoq...........¿¿¿¿¿.kr. 10.000 (ukiumut)

3. Aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut kr.   5.000 (ukiumut)

4. Killilimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat kr.   1.000 (ukiumut)

5. Kommuninut ataatsimut akileraarut¿¿..........................................6%

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Imm.  106:

Imaqanngilaq

 

Imm.  107:

 

 

 

 

Inatsisartut ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaannut siunnerssuut 2008.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Imm.  108:

Imaqanngilaq

 

Imm.  109:

 

 

 

Oqaatsinut politikki pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  110:

 

 

Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 18, 19. november 2007-imeersup allanngortinneranik inatsisartut inatsisissaattut nr. xx, uu. Qq 2009-meersumut siunnersuut.

(sumiiffiit kulturikkut oqaluttuarisaanermut pingaarutillit allatigut kulturikkut kingornussatut illersorneqarnerat)

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  111:

 

 

 

Isiginnaartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunenrsuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  112:

 

 Sul.:  17/4

 

 

Kalaallit Nunaata Inatsisartuinut immikkut qinersisoqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Saqqummiussissut

Isumaliutissiissut

Allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm.  113:

 

 

 

Aalisarnermut aningaasaliissutinut immikkoortitat pillugit inatsimmut allannguutissatut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

Imm.  114:

 

 

 

Nunalerinermik inuussutissarsiornerup siuarsarneqarnissaa pillugu Inatsisartut peqqus­sutissaattut siunnersuut nr. xx 2009-imeersoq.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm.  115:

Imaqanngilaq

 

Imm.  116:

 

 

 

Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. xx, xx. -imeersoq.

Suliassaqartitsiniarnermik inunnillu isumaginninnermik Kalaallit Nunaannut inatsimmi nr. 580-imi 29. november 1978-imeersumi § 2 tunngavigalugu makku aalajangersarneqarput:

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  117:

 

 

 

Uunga siunnersuut: Sanaartornermi neqerooruteqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, yy 2008-meersoq.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  118:

 

 

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Sanaartornermi aningaasartuutit tamarmiusut 40 procentii tikillugit pisortanit taarsigassarsiarititat tamaasa Namminersornerullutik Oqartussanit kommuninilluunniit tunniunneqarsinnaanerat, kiisalu illunik nukissamik atuinikitsunik aammalu nukissamik sipaarniarluni iliuuseqarnissamut il.il. taarsigassarsititsinissamut periarfissat)

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Imm.  119:

Imaqanngilaq

 

Imm.  120:

 

 

 

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut nr. xx, xx 2009-meersussatut siunnersuut

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  121:

 

 

 

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnerata malitsigisaanik allannguutit assigiinngitsut pillugit Inatsisartut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  122:

 

 

 

Erngup nukingata nukissiornermut atorneqartarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut ¿ kingusinnerusukkut nalunaarutigineqassaaq.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm.  123:

Imaqanngilaq

Imm.  124:

Imaqanngilaq

Imm.  125:

Imaqanngilaq

Imm.  126:

Imaqanngilaq

Imm.  127:

Imaqanngilaq

Imm.  128:

Imaqanngilaq

Imm.  129:

Imaqanngilaq

 

Imm.  130:

 

 

 

Nunaoil A/S pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Imm.  131:

Reserveret til Landsstyret

Imm.  132:

Reserveret til Landsstyret

 

Imm.  133:

 

 

 

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaata nr. xx allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutaat.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq

 

Imm.  134:

 

 

 

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. xx allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutaat.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Imm.  135:

 

 

 

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqusutaat nr .xx.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Imm.  136:

 

 

 

Silap pissusaani gassinik silaannarmik kissatsitsisartunik appartitsiniarluni suliniuteqarnermi periaasissat pillugit nassuiaat.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Imm.  137:

 

 

 

Tunup Avannaarsuani Nunamut allanngutsaaliugassatut eqqissisimatitamut/Uummassusilinnik najorneqartumut tunngatillugu Periaasissat pillugit nassuiaat.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

 

Imm.  138:

 

 

 

Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik pillugu 2008-imut nassuiaat.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Imm.  139:

Reserveret til Landsstyret

Imm.  140:

Reserveret til Landsstyret

Imm.  141:

Reserveret til Landsstyret

 

Imm.  142:

 

 

Takornariaqarnermut nunamilu inuussutissarsiutinik ingerlatsinermi tunisassianik ineriartortitsinissamut aammalu takornariaqartitsinermi inuussutissarsiuteqarnerup iluini aningaasanik attartuinermut tunngassuteqartuni allanngortitsinerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 9, 5. april 2002-meersup, nunaqarfinni nunami inuussutissarsiutinik ingerlatsinermi tunisassianik ineriartortitsisoqartillugu nunatsinni sumiffinni allani nassaassaanera pinnagu, taamaallat sumiiffimmi pineqartumi tunisassiap nutaaliatut pingaaruteqarnera siunertaralugu allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  143:

 

 

Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuutigaara, Nunatsinni naalakkersuisut Qallunaat Nunaanni naalakkersuisunut isumaqatigiinniarnermik aallartitsissasut, nunatsinni ikiaroornartup atugaaneranut tuniniarneqartarneratalu akiorniarneqarneranut, Qallunaat Nunaanni nunatsinnilu politiit suliniutinut annertusaanissamik suleqatigiinnissaat siunertaralugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  144:

 

 

Siunnersuutigaara inatsisartut aalajangissagaat Naalakkersuisut peqquneqassasut Inuiaqatigiinni Eqqumiitsuliornermut Isiginnaartitsinermullu Ilinniarfimmik nunatsinni pilersitsisoqarnissaa siunertaralugu suliaqarnissaannik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 


Imm.  145:

 

 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut: Naalakkersuisut peqquneqassasut isumalioqatigiissitanik pilersitsissasut meeqqat akornanni piitsuussuseq akiorniarlugu ataqatigiissumik tamakkiisumillu isiginneriaaseq aallaavigalugu nuna tamakkerlugu piaarnerpaamik iliuusissanut pilersaarusiornissamut siunnersuusiortussanik. Naalakkersuisut aamma peqquneqassapput meeqqat tamaasa pissakilliorlutik alliartorini ajoqutaasunut illersorniarlugit ilaqutaariinnut meerartalinnut pissakilliortunut aningaasarsiornikkut tapiissutit annertusineqarnissaannut tigussaasumik suliniuteqapallannissamut. Siunnersuutit suliniutissallu suliarineqassapput aalajangiiffigisassatut siunnersuutip ilanngussartaani inassuteqaatit naapertorlugit.

(Inatsisartunut ilaasortaatitat: Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiit Partiiat, Demokratillu gruppii.)

 

 

Imm.  146:

 

 

Meeqqanik kinguaassiutitigut atornerluinermut pinngitsaaliillunilu atoqatiginninnernut atatillugu pineqaatissiissutit sukannernerulernissaat aammalu pineqaatissinneqarsimasut pineqaatissinneqarnerminnut atatillugu katsorsarneqartalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut Qallunaat Nunaanni Naalakkersuisunut isumaqatigiinniarnermik aallartitsissasut Inatsisartunit peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  147:

 

 

Stipendiatinik tallimanik naalakkersuisut ukiut tamaasa Aningaasanut Inatsit aqqutigalugu ilisimatuusutsikkut misissuinernut qinnutigineqarsinnaasunik atugassanik kiisalu Kalaallit Nunaanni namminerisamik ilisimatuusutsikkut siunnersuisoqatigiinnik peqalernissamik siunnersuummik saqqummiussaqarnissaannik inatsartunit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  148:

 

 

Kinguaassiutitigut atornerlunneqarsimasunut katsorsaavimmik pilersitsinissaq siunertaralugu naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  149:

 

 

Persuttaasarnerup akiorneqarnissaanut nuna tamakkerlugu pilersaarummik Naalakkersuisut saqqummiussinissaannik peqquneqaqqullugit Inatsisartut aaliangiiffigissaattut siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  150:

 

 

Kalaallit nunaata IWC-mi ilaasortaanera pillugu Naalakkersuisunit Inatsisartunilu ilaasortanit nalilersuisoqassasoq apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik sunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  151:

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 19. november 2007-imeersup ima allannguuteqartinneqarnissaanik: Inissiap attartortittakkap, inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tiguneqartussatut kissaatigineqartup tunineqarnerani, teknikkikkut akiusoq naapertorlugit aalajangerneqassasoq Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Imm.  152:

Imaqanngilaq

 

Imm.  153:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaalimerngit pisinarfinni akiisa iluarsineqarnissaat pillugu naalakkersuisut arlaatingut sunik suliniuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Imm.  154:

Imaqanngilaq

Imm.  155:

Imaqanngilaq

Imm.  156:

Imaqanngilaq

Imm.  157:

Imaqanngilaq

 

Imm.  158:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Eqqagassalerineq pillugu pilersaarut 2010-2013 piviusunngortinniarlugu Naalakkersuisut iliuutsinik qanoq ittunik aallartitsippat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  159:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Nukissiuuteqarnerup iluani akit qanoq ittut siunissami pilersinneqassanersut Naalakkersuisut isumaliutigisaat suuppat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  160:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilaqutariit meeqqanik inuusuttunillu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartunik tigusisartut pillugit qulaajaasoqarnissaanik Inatsisartut aalajangernerat tunngavigalugu Naalakkersuisut suliniutinik sunik ingerlataqarpat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  161:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqartarnerup sassaallertarnerullu ammasarfii pillugit misilittakkat qanoq innerinik Naalakkersuisut qanoq naliliisinnaappat? Ammasarfiit allanngortissallugit Naalakkkersuisut isumaliuteqarpat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  162:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Sanaartornermut inatsisissatut siunnersuummik Naalakkersuisut qaqugu saqqummiussissappat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

 

Imm.  163:

Imaqanngilaq

 

Imm.  164:

 

 

Nunatta nunanut allanut nunallu tamalaat akornanni suleqatigiiffinnut attaveqarneratigut annertusaanissamik Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarpat, suleqateqarnermilu suut anguniagassatut takorloorneqarat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  165:

 

 

Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanerup Ulluanik aalajangiussinissamik Naalakkersusisut peqquneqarnissaat siunertaralugu siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  166:

 

 

Meeqqanut ileqqaagaqartitsineq atorunnaarsillugu aningaasartaasa meeqqat atuarfianni nerisaqartitsinermut nuunneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartut oqaluuserisassaattut siunnersut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  167:

 

 

Illoqarfinni anginerni sisamani attartortitakkanik naliginnaasumik attartortittakkanik inissialiortitserinissamik ukiuni 2010-mit 2020-imut pisariaqartinneqartut pillugit Naalakkersuisut saqqummiussaqarnissaannik Inatsisartut aalajangiussinissaannik siunnersuut. Nassuiaat upernaakkut 2010-mi saqqummiunneqassaaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  168:

 

 

Qamutit motoorillit akitsuusigaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaata ullumikkut  oqimaassuseq malillugu immikkoortiterlugit akitsuusiisarnerup siunissami qamutip motoorillip pisoqaassusia malillugu akitsuusiisaarnermut ilanngullugu naatsorneqartalernissaannut Naalakkersuisut siunnersuusiornissamik peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anemarie Schmidt Hansen, Attaviitoq

 

 

Imm.  169:

 

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinnut aamma nunaqarfinnit ilaasunik angallassineq killiffiusoq pillugu naalakkersuisut pissutsit atuuttut assigiinnerulernissaannik pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortat: Olga P. Berthelsen aamma Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)