Samling

20120913 09:27:23
Dagsordenspunkter og behandlingsdato

 

Optagne dagsordenspunkter og behandlingsdato

 

 

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:      

Forslagstitel

 

Pkt. 1

 

Beh. 5/4-2002 

Mødets åbning.
(Landstingets Formandskab) 

Pkt. 2

 

Beh. 5/4-2002

Redegørelse for dagsordenen.  
(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3

 

Beh. 5/4-2002

Fastsættelse af tidspunkt for Efterårssamlingen 2002.
(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4

 

Beh. 5/4-2002

Valg til Udvalg, Råd, Nævn og Repræsentationer.

Lukket møde.
(Landstingets Formandskab)

Pkt. 5

1. beh.

2. beh.

Afventer Landsstyrets beslutningsforslag vedrørende personaleboliger ved Sana.
(Landsstyreinedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Pkt. 6

 

1. beh. 17/4-2002
2. beh. 10/5-2002
3. beh. 15/5-2002

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.
(Landstyreformanden)

Pkt. 7

 

Beh. 8/4-2002

 

Redegørelse om Erhvervsfremme.
(Landsstyreformanden)

Pkt. 8

 

1. beh. 17/4-2002
2. beh. 10/5-2002

Beslutningsforslag om omstrukturering af Great Greenland.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 9

 

Beh. 15/4-2002

Politisk-Økonomisk Beretning 2002. 
(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Pkt. 10

 

1. beh 29/4-2002
2. beh 10/5-2002
3. beh 13/5-2002

Forslag til landstingslov om varetagelse af forhandlinger inden for løn- og ansættelsesområdet for Hjemmestyret og kommunerne i Grønland. 
(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Pkt. 11

 

Beh. 19/4-2002 

Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001.
(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Pkt. 12

 

Beh. 14/5-2002

Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2001.
(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Pkt. 13

 

1. beh 15/4-2002
2. beh 3/5-2002

Beslutningsforslag om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2003.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Pkt. 14

 

1. beh 8/4-2002
2. beh 6/5-2002
3. beh 13/5-2002

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift. 
(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Pkt. 15

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 6/5-2002
3. beh 13/5-2002

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om rejeafgift.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

Pkt. 16

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 6/5-2002
3. beh 13/5-2002

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri.
(Landsstyremedlemmet for fiskeri, fangst og bygder

Pkt. 17

 

1. beh 10/4-2002
2. beh 8/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om boligfinansiering.
(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Pkt. 18

 

1. beh 10/4-2002
2. beh 8/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger.
(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur

Pkt. 19

 

1. beh 10/4-2002
2. beh 8/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Pkt. 20

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 8/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om andelsboliger. 
(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Pkt. 21

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 8/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.
(Landsstyremedlemrnet for Boliger og infrastruktur)

Pkt. 22

 

1. beh 10/4-2002
2. beh 29/4-2002
3. beh 8/5-2002

Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2001.

(Landsstyremedlemmet for Økonorni)

Pkt. 23

 

1. beh. 16/4-2002
2. beh 13/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til landstlngsforordntng om folkehøjskoler. 
(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 24

 

1. beh 16/4-2002
2. beh 13/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til Landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed. 
(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 25

 

1. beh 16/4-2002
2. beh 13/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om ansættelser i kirker

(provsteansættelser). 
(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 26

 

1. beh 25/4-2002
2. beh 13/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.

(praktikstøtte)
(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 27

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 8/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands Tekniske Organisation.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

Pkt. 28

 

1. beh
2. beh 22/4-2002
3. beh 10/5-2002

Forslag til Landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

Pkt. 29

 

1. beh
2. beh 25/4-2002
3. beh 13/5-2002

Forslag til landstingsforordning om folkeskolen.

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 30

 

1. beh
2. beh 25/4-2002
3. beh 13/5-2002

Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.m. 

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Pkt. 31

 

1. beh
2. beh 12/4-2002

Beslutningsforslag om at rejeafgiften forhøjes med 2% i finanslovsforslag 2002.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 32

 

1. beh
2. beh 8/4-2002

Beslutningsforslag om etablering af et forum for udvikling af ideer vedrørende produktionsinitiativer i Grønland.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 33

Tom

Pkt. 34

 

1. beh
2. beh 17/4-2002

Beslutningsforslag om ændring af kompetencen for Revisionsudvalget.
(Landstingsmedlemmerne: (Per Rosing-Petersen, Siumut - Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit - Lars Karl Jensen, Siumut - Daniel Skifte, Atassut samt Mogens Kleist, Kattusseqatigiit)

Pkt. 35

 

1. beh
2. beh 15/05-2002

Beslutningsforslag om ændring af den dansk-amerikanske forsvarsaftale af 1951.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 36

 

1. beh. 17/4-2002
2. beh. 10/5-2002
3. beh. 15/5-2002 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelseskurser.

(Landsstyremedl. for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 37

 

Beh 25/4-2002

Forslag til forespørgselsdebat henhold til §35 om at minimere de uddannelsessøgendes stigende frafald fra de forskellige uddannelsesinstitutioner.
(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 38

 

1. beh 19/4-2002
2. beh 3/5-2002

 

Beslutningsforslag om forbedring af det økonomiske tilskud til politisk arbejde i forbindelse med landstingsarbejdet.
(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 39

 

1. beh. 17/4-2002
2. beh. 10/5-2002

 

Beslutningsforslag vedrørende anordning om loven om undersøgelseskommissioner.
(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 40

 

1. beh. 17/4-2002
2. beh. 10/5-2002

Beslutningsforslag om tilladelse af brug af dåser til øl og læskedrikke. 
(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Løsgænger)

Pkt. 41

 

1. beh 25/4-2002
2. beh 3/5-2002

 

Beslutningsforslag om ophør af beskatning af visse pensioner.

(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Løsgænger)

Pkt. 42

 

1. beh 22/4-2002

Spørgsmål til Landsstyret om revision af ældres og førtidspensionisters pensioner. 
(Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit)
Pkt. 43 Tom

Pkt. 44

 

1. beh 08/04-2002
2. beh 06/05-2002

Beslutningsforslag om, at grønlandske kommuner gives eget adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed.

(Landstingsmedlem Fra Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 45

 

1. beh 12/04-2002

 

Spørgsmål til Landsstyret ifølge §36 vedrørende mulig forbedring af forsyningsforholdene.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 46

 

1. beh 22/04-2002

 

Forslag til forespørgselsdebat i henhold til §35 om mulighed og behov for at revidere reglerne om offentlig hjælp. 
(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 47

 

1. beh 22/04-2002
2. beh 14/05-2002

 

Beslutningsforslag om genindførelse af boligsikringsordningen.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 48

 

1. beh 25/04-2002
2. beh 13/5-2002

 

Beslutningsforslag om ændring af uddannelsesstøtte.

(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 49

 

1. beh 15/4-2002
2. beh 3/5-2002

 

Beslutningsforslag om betaling af skatterestancer via bankerne.

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Pkt. 50

 

1. beh 29/4-2002

 

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende brug af påhængsmotorer.

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Pkt. 51

 

1. beh 29/4-2002
2. beh 10/5-2002

Beslutningsforslag om ændring af Landstingsloven om fangst og jagt. 

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Pkt. 52

 

1. beh 19/4-2002

 

Spørgsmål til Landsstyret om status for arbejdet vedrørende anvendelse af det grønlandske sprog og udgivelse af en opdateret ordbog. 

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Pkt. 53

 

1. beh 19/4-2002
2. beh 3/5-2002
3. beh 15/5-2002

Forslag om ændring af Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 54

 

1. beh 19/4-2002
2. beh 3/5-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udvirke, at studerende og andre, der opholder sig uden for sin hjemkommune, i forbindelse med valghandlinger portofrit kan afgive brevstemme.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 55

 

1. beh 24/4-2002
2. beh 15/5-2002

Beslutningsforslag om dækning af omkostninger ved afdødes hjemtransport til Grønland.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 56

 

1. beh 16/4-2002
2. beh 13/5-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der oprettes en grønlandsk højskole i Danmark. 

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 57

 

1. beh 16/4-2002
2. beh 13/5-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forsag om, at der på de en af de to højskoler i Grønland udbydes en ekstra linie med undervisning i grønlandsk  for grønlændere, der ikke har grønlandsk som modersmål samt en ekstra linie med undervisning i dansk for grønlændere, der ønsker at forbedre deres danskkundskaber.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 58

 

1. beh 14/5-2002

Forslag til forespørgselsdebat efter Forretningsordenens §35 om Grønlands folkeretlige status.  
(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 59

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 8/5-2002

Beslutningsforslag om at en del af de midler, der ellers fremtidig ville blive henlagt til renoveringsfonden, anvendes til etablering af et finansieringsinstitut med det formål at fremme privat ejerskab af boliger på lige vilkår overalt i Grønland.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 60

 

1. beh 19/4-2002
2. beh 15/5-2002

Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 549, §5 således at det fremover muliggøres at navngive og døbe grønlændere under anvendelse af deres grønlandske navne.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 61

 

1. beh 15/4-2002

Spørgsmål til Landsstyret om adgang til toldfri køb ved indenrigsafgange og -ankomster til Kulusuk, Narsarsuaq, Kangerlussuaq og Nuuk. 

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen. Atassut)

Pkt. 62

 

1. beh. 16/4-2002
2. beh

 

Beslutning om opgørelse af skole/uddannelsesinstitution for handicappede børn og unge i Ilulissat.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 63

 

1. beh 24/4-2002
2. beh 6/5-2002

Beslutningsforslag om at fiskere og fangere det område, som strækker sig fra Ilulissat til Uummannaq  får adgang til ESU lån.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 64

 

1. beh 19/4-2002
2. beh 3/5-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret, med det formål at det ikke længere skal være muligt at varetage hvervet som Landsstyremedlem samtidig med hvervet som Landstingsmedlem.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Pkt. 65

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 8/5-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om boligbyggeri, med det formål at muliggøre typehusgodkendelse af Illorput 2000 huse bygget med Siku Blok.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 66

 

1. beh 29/4-2002

Forespørgselsdebat om natur- og miljøstatus for Nationalparken. 
(Landstingsmedlemmerne: Ruth Heilmann, Siumut, Naimanngitsoq Petersen, Atassut, Vittus Mikaelsen, Siumut, Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit, Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 67

 

1. beh 16/4-2002
2. beh 3/5-2002

Beslutningsforslag om indarbejdelse af klausul i servicekontrakter vedrørende fuld kapacitetsudnyttelse i flytrafikken gennem væsentlig prisreduktion på restpladser udenfor turistsæsonen.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demoktaterne)

Pkt. 68

 

1. beh. 24/4-2002

Forespørgselsdebat om euforiserende stoffer. 
(Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 69

 

1. beh. 29/4-2002
2. beh. 10/5-2002

Beslutningsforslag om revurdering af  fuglebekendtgørelsen.

(Landstingsmedlem Godmand Jensen, Atassut)

Pkt. 70

 

1. beh. 24/4-2002
2. beh.

Beslutningsforslag om ansættelse af konsulenter for fangere islægsområderne.

(Landstingsmedlem Godmand Jensen, Atassut)

Pkt. 71

 

Beh. 17/4-2002

Forespørgselsdebat vedrørende Boligselskabet INI A/S.

(Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut)

Pkt. 72

 

1. beh 16/4-2002
2. beh

Beslutningsforslag om etablering af en kirke i Qaarsut, Uummannaq.

(Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut)

Pkt. 73

 

1. beh 8/4-2002

Forespørgselsdebat vedrørende fremtidig trafikstruktur.
(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 74

 

1. beh 17/4-2002
2. beh

Beslutningsforslag om etablering af en effektiv kontrolinstans, som skal føre tilsyn med hjemmestyrejede aktieselskaber.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 75

 

1. beh 12/4-2002

Forespørgselsdebat om kommunernes kompetence vedrørende anlægsbyggeri.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 76

 

1. beh 25/4-2002
2. beh

Beslutningsforslag om renovering og udvidelse af skolen i Qeqertaq.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 77

 

1. beh 8/4-2002
2. beh 6/5-2002

Beslutningsforslag om udvidelse af kommunernes adgang til erhvervsinvesteringer.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 78

 

1. beh 22/4-2002

Spørgsmål til Landsstyret om særlige beskæftigelsesskabende tiltag, med baggrund i at anlægget i Saqqaq er nedbrændt. 

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 79

 

1. beh 22/4-2002

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende kurser for socialfagligt personale.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 80

 

1. beh 22/4-2002
2. beh 10/5-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, med det formål at muliggøre bistand til etablering af selvhjælpsgrupper samt muliggøre etablering af forsøgsordninger.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 81

 

1. beh 22/4-2002
2. beh 14/5-2002

Beslutningsforslag om inflationssikring af alders- og førtidspensioner.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 82

 

1. beh 22/4-2002
2. beh 10/5-2002

Beslutningsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan vedrørende demens.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 83

 

1. beh 29/4-2002

Forespørgselsdebat om bæredygtig udvikling i Grønland. 
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 84

 

1. beh 8/4-2002
2. beh

Beslutningsforslag om at der i finansloven for 2003 afsættes midler til ansættelse af personer, som skal koordinere regionernes erhvervsudvikling.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 85

 

1. beh 8/4-2002

Spørgsmål til Landsstyret om etablering af en turistuddannelse på STI niveau.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 86

 

1. beh 29/4-2002

Forespørgselsdebat om naturbeskyttelseslovgivning.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 87

 

1. beh 14/5-2002

Forespørgselsdebat om integration.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 88

 

1. beh 16/4-2002
2. beh

Beslutningsforslag om etablering af fangerskole.

(Landstingsmedlem Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 89

 

1. beh 22/4-2002
2. beh

Beslutningsforslag om forlængelse af barselsorlov, samt om forbedrede orlovsmuligheder for forældre til for tidligt fødte barn.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 90

 

1. beh 8/4-2002
2. beh 6/5-2002

Beslutningsforslag om ændring af lov om kommunernes mulighed for at foretage erhvervsmæssige investeringer.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 91

 

1. beh 15/4-2002
2. beh 3/5-2002

Beslutningsforslag om nedsættelse af alkoholafgiften.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Pkt. 92

 

1. beh 10/4-2002
2. beh

Beslutningsforslag om at man i finansloven medregner etablering af en containerhavn i Sydgrønland.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, siumut)

Pkt. 93

 

1. beh 15/4-2002
2. beh 3/5-2002

Beslutningsforslag om fastsættelse af en nedre grænse for kommunernes skatteudskrivningsprocent.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 94

 

1. beh 12/4-2002
2. beh 8/5-2002

Beslutningsforslag om at Landstinget tilbagetager kompetencen til at fastsætte størrelsen på det offentliges udlejningsboliger.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 95

 

1. beh 24/4-2002
2. beh 6/5-2002

Beslutningsforslag om at Landsstyret skal udarbejde en årlig redegørelse for ESU lånenes fordeling.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 96

 

1. beh 15/4-2002
2. beh 3/5-2002

Beslutningsforslag om ændring af skattemæssige fradrag, evt. finansieret gennem en forhøjelse af landsskatten.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 97

 

1. beh 22/4-2002
2. beh 10/5-2002

Beslutningsforslag om beskæftigelsesfremme i vinterperioden. 

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 98

 

1. beh 22/4-2002
2. beh 14/5-2002

Beslutningsforslag om tidssvarende alders- og førtidspension.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 99

 

1. beh 24/4-2002

Spørgsmål til Landsstyret om en undersøgelse og analyse af årsagerne til kræftsygdommes udbredelse i Grønland. 

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Kattusseqatigiit)

Pkt. 100

 

 

Spørgsmål til Landsstyret, om Landsstyret vil overveje at tildele Uummannaq Seafood en hellefiskekvote på 2000 tons i 2002 og de efterfølgende år 2003 og 2004?

(Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut)

Pkt. 101

 

 

Spørgsmål til Landsstyret om ældres vilkår.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

 

 

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:                  

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 1

 

Sul. 5/4-2002 

 

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.
(Inarsisartut Siulittaasoqarfiat) 

Imm. 2

 

Sul.  5/4-2002

 

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
(Inarsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3

 

Sul. 5/4-2002

 

2002-mi Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnissaata aalajangtiftigineqarnera.
(Fra Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4

 

Sul. 5/4-2002

 

Ataatsimiititalianut, Siunnersuisoqatigiinnut, Nævninut Sinniisoqarfinnullu qinersineq. Ataatsimiinneq matoqqasoq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5

 

Siull.

Aappass.

 

Sanap inisiaatai pillugit Naalakkersuisut siunnersuutaata takkunnissaa utaqqineqarpoq
(Ineqarneirnut, Attaveqarn. Pilersuinerrnullu Naalakkersuisoq)

Imm. 6

 

Siull. 17/4-2002 
Aappass. 10/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigut, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 7

 

Sul. 8/4-2002

 

Inuussutissarsiornermik siuarsaaneq pillugu nassuiaat.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 8

 

Siull. 17/4-2002
Aappass. 10/5-2002

 

Great Greenlandip aaqqissuuteqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 9

 

Sul. 15/4-2002

 

2002-mi aningaasaqarniarnikkut ingerlatsineq pillugu nassuiaat.
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 10 

 

Siull. 29/4-2002 
Aappass. 10/5-2002 
Pingajuss. 13/5-2002

 

Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu aningaasarsiaqartitsinerup atorteqartitsinerullu iluini isumaqatigiinniartarnent isumagineqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 11

 

Sul. 19/4-2002

 

Landskarsip 2001-imi naatsorsuutaasa akuersissutigineqarnissaat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 12

 

Sul. 14/5-2002

 

Sanaartugassanut lluarsagassanullu Aningaasaateqarfik pillugu nassuiaat 2001
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 13

 

Siull. 15/4-2002
Aappass. 3/5-2002

 

2003-imut akileraarutitigut ilanngaatissat il.il aalajangersarnerat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 14

 

Siull. 8/4-2002 
Aappass. 6/5-2002 
Pingajuss. 13/5-2002

 

Umiarsualivimmiinnermut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsjsartut inatsisissaattut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 15

 

Siull. 12/4-2002 
Pingajuss. 6/5-2002
Pingajuss. 13/5-2002

 

Raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 16

 

Siull.  12/4-2002 
Pingajuss. 6/5-2002
Pingajuss. 13/5-2002

 

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.
(Aailsarnermut, Piniarnermut Nunaqarfinnullu Naalakkersuisoq)

Imm. 17

 

Siull. 10/4-2002 
Aappass. 8/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Illuliortiternernut aningaasaletsuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik lnatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pi!ersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 18

 

Siull.  10/4-2002 
Aappass. 8/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik lnatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 19

 

Siull.  10/4-2002 
Aappass. 8/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Illuliornermut tapiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik natsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Ineqarnerniut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 20

 

Siull. 12/4-2002
Aappass. 8/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Piginneqatigilluni inissiat pillugit Inalsisantut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 21

 

Siull. 12/4-2002
Aappass. 8/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataasa attartortittakkat nammineq pigisassanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Ineqarnennut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 22

 

Siull.

Aappass. 29/4-2002 
Pingajuss. 8/5-2002

 

Inatsisartut 2001-imi ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaattut siunnersuut.
(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

Imm. 23

 

Siull. 16/4-2002 
Aappass. 13/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Folkehøjskolit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 24

 

Siull.  16/4-2002 
Aappass. 13/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqartitsineq pillugit Inatsisartut peqqussutisaattut siunnersuut.
(Kultureqar., llinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 25

 

Siull.  16/4-2002 
Aappass. 13/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Ilagiinni atorfinitsitsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsjsartut peqqussutissaattut siunnersuut. (provstinik atorfinitsitsisarnerit)
(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 26

 

Siull. 25/4-2002
Aappass. 13/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Inuussutissarsiutitigut ilinniagaqarnermut sulisitsisut akiliutaat pillugit lnatsjsartut inatsisaata allanngortinneqarneranik lnatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (sungiusarluni sulinermi tapussutit)
(Kultureqar., llinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 27

 

Siull.  12/4-2002
Aappass. 8/5-2002
Pingajuss. 15/5-2002

 

Grønlands Tekniske Organisation pillugu lnatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 28

 

Siull. 
Aappass. 22/4-2002 
Pingajuss. 10/5-2002

 

Ulluunerani paaqqinnittarfiit ulluunerani angerlarsimaffiit paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 29

 

Siull. 
Aappass. 25/4-2002 
Pingajuss. 13/5-2002

 

Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 30

 

Siull.

Aappass. 25/4-2002 
Pingajuss. 13/5-2002

 

Tunngaviusumik atuarfut namminersortut aamma angerlarsimaffimmi atuartitaaneq il. il. pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.
(Kultureqar., Ilinn., Ilisima., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 31

 

Siull.
Aappass. 12/4-2002

Pingajuss.

 

2002-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi raajanut akitsuutip 2%-Inik qaffanneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 32

 

Siull.

Aappass. 8/4-2002
Pingajuss.

 

Inuussutissarsiutit siuarsamiarlugit tunisassiaasiinnaasunik nutaanik nassaersiortarfimmik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 33

Imaqanngilaq

Imm. 34

 

Siull.

Aappass. 17/4-2002 
Pingajuss. 

 

Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap oqartussaaffiisa allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortat: Per Rosing-Petersen, Siumut, Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit, Lars Karl Jensen, Siumut, Daniel Skifte, Atassut, Mogens Kleist, Kattusseqatigiit)

Imm. 35

 

Siull.

Aappass. 15/5-2002 
Pingajuss.

 

Illersornissaq pillugu 1951 -Imi danskit amerikamiullu isumaqatigiissutaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut
(Inatsisartunut ilaasortaq Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 36

 

Siull. 17/4-2002 
Aappass. 10/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinullu pikkonssartitssarnent pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnernik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Kultureqar., Ilinn., Ilisinia., Ilageeqar. Naalakkersuisoq)

Imm. 37

 

Sul. 25/4-2002

 

 

Ilinniarfinni assigiinngitsuni ilinniartut Ilinniarnerminnit taamaatiinnartartut amerliartuinnarnerisa  ikinnerpaaffimmiitinniarneqarnissaa pillugu §35 naapertorlugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Imm. 38

 

Siull. 19/4-2002

Aappass. 3/5-2002

 

Inatsisartuni sulinermut atatillugu naalakkersuinermik suliaqarnermi aningaasatigut  tapiissutigineqartartut pitsanngorsaavigineqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 39

 

Siull. 17/4-2002 
Aappass. 10/5-2002

 

Misissuisussatut ataatsimiititaliat pillugit inatsisip kunngip eqqussutaatigut atuutsilersinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 40

 

Siull. 17/4-2002 
Aappass. 10/5-2002

 

Immiaaqqanut imeruersaatinullu qillertuusat atorneqartalernissaasa akuersissutigineqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Steenholdt, Attaviitsoq)

Imm. 41

 

Siull. 15/4-2002

Aappass. 3/5-2002 

 

Pensionit ilaasa akileraarutaasarunnaarnissaat pillugu aaiajangiiffigisassat siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Steenholdt, Attaviitsoq)

Imm. 42

 

Sul. 22/4-2002

 

Utoqqaat siusinaartumillu pensionisiallit pensionisiaasa aaqqiivigineqarnissaat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit)
Imm. 43 Imaqanngilaq

Imm. 44

 

Siull. 8/4-2002

Aappass. 6/5-2002

 

Kalaallit Nunaanni kommunit inuussutissarsiutitigut ingerlatanut aningaasaliisinnaanerisa annertusarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 45

 

Sul. 12/4-2002

 

Pilersuinikkut pissutsit pitsanngorsaavigineqarsinnaanerat pillugu §36 naapertorlugu Naalakkersuisunut apeqqut
(Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 46

 

Sul. 22/4-2002

 

Pisortanit ikiorsussutit pillugit malittansassat aaqqiivigineqarnissaannut periartissat pisariaqartitsinerlu pillugit §35 naapertarlugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 47

 

Siull. 22/4-2002

Aappass. 14/5-2002

 

Ineqarnermut tapiissutinik aaqqissuussinerup atuutilerseqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 48

 

Siull. 25/4-2002

Aappass. 13/5-2002

 

llinniartuunersiutit allanngortinneqarnissaat pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm. 49

 

Siull. 15/4-2002

Aappass. 3/5-2002

 

Aningaasenviit aqqutigalugit akileraarntinut akiitsunik akiliisarnissaq pillugu  aalajangiiftigisassatut siunnersuut
(Inatsisartunut ilaasortaq Lars Karl Jensen, Siumut)

Imm. 50

 

Sul. 29/4-2002

 

Aquuteralaat atugaanerannut tunngasumik Naalakkersuisunut apeqqut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Lars Karl Jensen, Siumut)

Imm. 51

 

Siull. 29/4-2002

Aappass. 10/5-2002

 

Piniarneq aallaaniarneriu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnI.ssaa pillugu aalajangiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Lars Karl Jensen, Siumut)

Imm. 52

 

Sul. 19/4-2002

 

Kalaallit oqaasiisa atugaaneri pillugit suliap killiffia aammalu oqaasilenssutinik nutartikkanik saqqummiinissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lars Karl Jensen, Siumut)

Imm. 53

 

Siull. 19/4-2002

Aappass. 3/5-2002 
Pingajuss. 15/5-2002

 

Kommunalbestyrelsit aamma nunaqarfinni aqulsisut il.iI. pillugit lnatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu sjunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 54

 

Siull. 19/4-2002 
Aappass. 3/5-2002

 

IIinniagaqartut allallu kommunip angerlarsmaffigisamik avataaniittut qinersinernut atatillugu allakkat nassiunnerannut akiliuteqaratik allakkatigut qinersisinnaatitaanissaannik sulissuteqarnissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu lnatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 55

 

Siull. 24/4-2002 
Aappass. 15/5-2002

 

Toqukkut qimaguttut KalaaIlit Nunaannut assartorneqarneranni aningaasartuutit akilerneqartarnissaat pitlugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 56

 

Siull.  16-04-2002 
Aappass. 13/5-2002

 

Naalakkersuisut Danmarkimi kalaallinut højskolirnik pilersitsinssaq pillugu siunnersuummik saqqummiussinissamut Inalsisartunit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 57

 

Siull. 16-04-2002 
Aappass. 13/5-2002

 

Naalakkersuisut nunatsinni højskolit marluusut arlaanni kalaallinik inunnguuseralugu kalaallisut oqaaseqanngitsunik kalaallisut jmmikkut ilinniartitsisalernissamik kiisalu kalaallinik danskisut piginnaasaminnik annertusaarusuttunik danskisut immikkut ilinniartitsisalernissamik pilersitsinissaq pillugu Inatsisartunit siunnersuusioqquneqarnissaannik Inalsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 58

 

Sul. 14/5-2002

 

Kalaallit Nunaanni inuiattut inissisimaneq pillugu Suleriaatsimi §35 naapertorlugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 59

 

Siull.  12/4-2002
Aappass. 8/5-2002

 

Aningaasat iluarsaassinermut aningaasaateqarfimmut siunissami ikineqartussaagaluit ilaasa, inigisamik nammineq piginnittuunerup Kalaallit Nunaanni tamani assigummik atuutilernissaata siuarsarneqarnissaa siunertaralugu, aningaasalersuisarfimmik pilersitsinissamut atorneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 60

 

Siull. 19/4-2002
Aappass. 15/5-2002

 

Kalaallit kuisinneqarnerminni atertaartinneqarnerminnilu kalaalljsut taaguuserlugit siunissami  atserneqartalersinnaanerat periartissinniarlugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 549-mi, §5-ip allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 61

 

Sul. 15/4-2002

 

Nunatsinni angalanermi tikinnermut aallarnermullu atatillugu Kulusummi, Narsarsuarmi, Kangerlussuarmi Nuummilu akitsuusigaanngitsunik pisisinnaanissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 62

 

Sul. 16-04-2002

 

Meeqqanut inuusuttunullu Ilulissanlittunut atuartimmiklilinniarfimmik sanaartomissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 63

 

Siull. 24/4-2002 
Aappass. 6/5-2002

 

llulissaniit Uummannaq tikillugu aalisartut piniartullu ESU aqqutigalugu taarsigassarsisinneqarsinnaalemissaat piilugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 64

 

Siull. 19/4-2002 
Aappass. 3/5-2002

 

Inatsisartuni ilaasortaajutigaluni Naalakkersuisuni jlaasortaasarnerup taamaatinneqarnissaa siunertaralugu lnatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqamissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Simon Olsen, Siumut)

Imm. 65

 

Siull.  12/4-2002
Aappass. 8/5-2002

 

Siku Blok atorlugu Illorput 2000-ip sanaartomeqarsinnaalernissaata akuenneqarnissaa siunertaralugu inissialiomeq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqamissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 66

 

Sul. 29/4-2002

 

Nunami eqqissisimatitami pinngortitamut avatangiisinullu tunngasumik inissisimaneq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortat: Ruth Heilmann, Siumut, Naimanngitsoq Petersen, Atassut, Vittus Mikaelsen, Siumut, Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit, Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 67

 

Siull. 16-04-2002
Aappass. 3/5-2002

 

Takornariaqanngiffiani timmisartumi inissat atarneqanngitsut akikillerujussuarneqarnerlsigut timmisartuussinermi inissanik tamakkiisumik atuinissamik imaqartumik kiffartuussinissamik isumaqatigiissutini piumasaqaammik ilanngussisoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 68

 

Sul. 24/4-2002

 

Ikiaroornartoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm. 69

 

Siull. 29/4-2002 
Aappass. 10/5-2002

 

Timmissat piltugit peqqussutip naliliiffigineqaqqinnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Jensen, Atassut)

Imm. 70

 

Sul. 24/4-2002

 

Sikusartumi piniartunut siunnersortinik atortinitsitsisoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Jensen, Atassut)

Imm. 71

 

Sul. 17/4-2002

 

A/S lnissiaatileqatigiiffik INI pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mikael Petersen, Siumut)

Imm. 72

 

Sul. 16-04-2002

 

Uummannap eqqaani Oaarsuni oqaluffiliornissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mikael Petersen, Siumut)

Imm. 73

 

Sul. 8/4-2002

 

Siunissami angallassinerup aaqqissuussaanissaa pillugu apeqquteqaat allaavigalugu  oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 74

 

Sul. 17/4-2002

 

Nakkutilliisoqarfimmik aktiaateqalluni piginneqatiguffinnik Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartunit sukumlisumik nakkutiginnittussamik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 75

 

Sul. 12/4-2002

 

Sanaartornermi kommunit oqartussaassuseqarnerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 76

 

Sul. 25/4-2002

 

Qeqertami atuarfiup iluarsartuunneqarnissaa ilaneqarnissaalu pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 77

 

Siull. 8/4-2002 
Aappass. 6/5-2002

 

Kommunit inuussutissarsiornermut aningaasaliisinnaassuseqarnerisa annertusarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 78

 

Sul. 22/4-2002

 

Saqqami tunisassiorfiup ikuallanera tunngavigalugu suliffissaqartitsinikkut immikkut iliuuseqartoqarnissaa piltugu Naalakkersuisunut apeqqut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 79

 

Sul. 22/4-2002

 

Isumaginninnikkut suliaqartut pikkonssartinneqartamerat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 80

 

Siull. 22/4-2002 
Aappass. 10/5-2002

 

Inuttut imminut ikiorsernissaq siunertaralugu ikioqatigiI'nnik aammalu misiliutitut aaqqissuussinernik pilersitsinermi tapersimissamut penarfissiinissaq siunertaralugu pisortanit ikiorsussutit pillugit lnatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 81

 

Siull. 22/4-2002 
Aappass. 14/5-2002

 

Utoqqat siusinaartumillu pensionisiallit pensionisiaasa naleerukkiartunnginnissaannik qulakkeerinninnissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 82

 

Siull. 22/4-2002
Aappass. 10/5-2002

 

Utertunut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiortoqarnissaa pitlugu aalajangiiffgisassatut sunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 83

 

Sul. 29/4-2002

 

Nungusaataanngitsumik atorluaanissamik Kalaallit Nunaanni siuarsaanissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 84

 

Sul. 8/4-2002

 

Nunap immikkoortuini jnuussutissarsiornikkut ineriartortitsinermi sulisunik ataqatigiissaarisussanik atortjnitsitsinissamut 2003-imut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaa piltugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 85

 

Sul. 8/4-2002

 

STI-mi ilinnjartitaanertulli qaftasissuseqartumik iljnniartitsinermik takornariaqarnermut tunngasumik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 86

 

Sul. 29/4-2002

 

Pinngortitamik illersuinermi inatsisit pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 87

 

Sul. 14/5-2002

 

Nunanit allameersut akulerutsinneqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 88

 

Sul. 16-04-2002

 

Piniartutut atuartimmik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 89

 

Sul. 22/4-2002

 

Erninermi sulinngiffeqartarnerup sivitsorneqarnissaa aammalu meeqqanut inunngujaartunut angajoqqaat sulinngiffeqarsinnaanermut periarfissaasa pitsanngorsarneqarnissaat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 90

 

Siull. 8/4-2002

Aappass. 6/5-2002

 

Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliisinnaanetat pillugu inatsissap allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 91

 

Siull. 15/4-2002

Aappass. 3/5-2002

 

Imigassanut akitsuutip appartinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Simon Olsen, Siumut)

Imm. 92

 

Sul. 10/4-2002

 

Kujataani containennut umiarsualiviornissap aningaasanut inatsimmut ilanngunneqarnissaa pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, siumut)

Imm. 93

 

Siull. 15/4-2002

Aappass. 3/5-2002

 

Kommunit akileraarusiisarnerisa minnerpaaffilerneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 94

 

Siull. 12/4-2002

Aappass. 8/5-2002

 

Pisortat inissiaataasa attartortittakkat angissusilerneqarnissaanni oqartussaassutsip InatsIsartunut uterteqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 95

 

Siull. 24/4-2002

Aappass. 6/5-2002

 

ESU-mit taarsigassarsiaritinneqartut agguataarnerisa ukiumoortumik  nalunaarusianneqartarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 96

 

Siull. 15/4-2002

Aappass. 3/5-2002

 

Nuna tamakkerlugu akileraarutip jlaatigut affanneqarneratigut akileraarutitigut ilanngaatit allanngortinneqarsinnaanerat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 97

 

Siull. 22/4-2002

Aappass. 10/5-2002

 

Ukiuunerani suliffissaqartitsisarnerup siuarsarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold; Kattusseqatigiit)

Imm. 98

 

Siull. 22/4-2002

Aappass. 14/5-2002

 

Utoqqaat siusinaartumillu pensionisiallit ullutsinnut naleqquttumik pensionisiaqartinneqarnissaat pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold; Kattusseqatigiit)

Imm. 99

 

Sul. 24/4-2002

 

Nappaatip kraeftip Kalaallit Nunaanni atugaanerujussuanut pissutaasut misissorneqarlutillu misissuiffigeqqissaarneqarnissaat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 100

Uummannaq Seafood-ip qaleralinnik ukiumut 2000 tons-inik ukioq manna 2002-mi, ukiunilu tulliuttuni marlunni tassa 2003-mi 2004-milu pisassinneqarnissaa Naalakkersuisunit isumaliutigineqalersaarnersoq  Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Mikael Petersen, Siumut)

Imm. 101

Utoqqaat atugarisaat pillugit Naalakkersuisunut apeqquteqaat.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)