Samling

20120913 09:26:57
Oversigt vedrørende betænkninger afgivet af Landstingets udvalg til forslag behandlet under Forårssamling 2004.

 

 

Punkt nummer:

 

Behandlingsdato:

 

 

Punkttitler:

Pkt. 11:

 

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ratifikation af Sikkerhedsaftale vedrørende beskyttelse og udveksling af klassificeret informationer i Det Europæiske Rumforskningssamarbejde (ESA).

(Landsstyreformanden)

 

Betænkning

Pkt. 12:

 

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ratifikation af Aftale af 9. september 2002 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Straffedomstol.

(Landsstyreformanden)

 

Betænkning

Pkt. 17:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 18/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2003.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

Pkt. 18:

 

 

1. beh. 23/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

Pkt. 19:

 

 

1. beh. 23/4

2. beh. 18/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(DIS-registrering for krydstogtsejlads samt særligt fradrag for visse lærlinge)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

Pkt. 21:

 

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ændring i anvendelsesområdet for FN-konventionen af 1980 om særligt skadevoldende konventionelle våben. (CCW)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

Pkt. 23:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 13/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskeri, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssig landbrug.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)

 

Betænkning

Pkt. 29:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 11/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

 

Betænkning

Pkt. 30:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 11/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

 

Betænkning

Pkt. 31:

 

 

1. beh. 28/4

2. beh. 11/5

§ 32

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om Anordning om ændring af Anordning om ikrafttræden af lov om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

 

Betænkning

Pkt. 32:

 

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om Anordning om ikraftsættelse for Grønland af Lov om ændring af Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug)

 

Betænkning

Pkt. 34:

 

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse om ratifikation af den valgfri protokol til FN-konvention om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Betænkning

Pkt. 35:

 

 

1. beh. 27/4

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ændring af Anordning om ikraftsættelse for Grønland af ny aktieselskabslov og ny årsregnskabslov.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug)

 

Betænkning

Pkt. 36:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 13/5

3. beh. 17/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Betænkning

Pkt. 37:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 12/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om museumsvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Betænkning

Pkt. 38:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 12/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Betænkning

Pkt. 40:

 

 

1. beh. 22/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse vedrørende anordning om ikrafttræden for Grønland af visse ændringer i lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

(Landsstyreformanden)

 

Betænkning

Pkt. 48:

 

 

1. beh. 20/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at åbne for begrænset fangst af mos-kusokserne på Svartenhukhalvøen.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

 

Betænkning

Pkt. 70:

 

 

1. beh. 21/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indstifte en Natur- og Miljøpris med bredest mulig målgruppe.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Betænkning

Pkt. 78:

 

 

1. beh. 5/5

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at udarbejde konkrete planer for nedbringelse af antallet af selvmord i Grønland ved forebyggende arbejde, herunder oplysningskampagner i samarbejde med kommunerne samt at afsætte de nødvendige midler på finansloven til planernes gennemførelse.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

 

Betænkning

Pkt. 80:

 

 

1. beh. 29/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ansættelse af flere toldere samt for at forhandle med den danske regering med henblik på større politibemanding der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

Pkt. 84:

 

 

1. beh. 21/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, i finansieringsmæssig samarbejde med de grønlandske kommuner, at ansætte jagt- og fiskeribetjente, så der bliver en fyldestgørende grad af dækning med hensyn til jagt- og fiskerikontrol på alle jagt- og fiskeriområder langs den grønlandske kyst.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

Pkt. 86:

 

 

1. beh. 30/4

2. beh. 12/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 10. af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, således at landbrugsstøtten bliver udskilt fra forordningen og fremover bliver varetaget af konsulenttjenesten for landbrug.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

Pkt. 91:

 

 

1. beh. 23/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at forhøje person- og standardfradragene for 2005, uden at forhøje landsskatten og den fælleskommunale skat.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

Pkt. 92:

 

 

1. beh. 30/4

2. beh. 12/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ændring af Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 med senere ændringer, således at der etableres pris- og avancekontrollør under Grønlands Hjemmestyre.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Betænkning

Pkt. 94:

 

 

1 beh. 3/5

2. beh. 19/5

§ 32

Med henblik på at afdække om der eksisterer muligheder for, at fangere kan overgå til erhvervsmæssigt fiskeri eller oppebære en supplerende indtægt ved fiskeri, fremsættes forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for iværksættelse af biologiske undersøgelser af uudnyttede fiskearter i fangerområder.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

 

Betænkning

Pkt. 98:

 

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Med henvisning til de ændrede fangstforhold, der er forårsaget af ændrede klimatiske forhold, der igen har ændret fangstdyrenes livsmønstre, fremsættes hermed forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret bemyndiges til at foranledige, at forskellige regler vedr. fangstreguleringer ændres på et hensigtsmæssigt grundlag.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Betænkning

Pkt. 104:

 

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at iværksætte en undersøgelse af, i hvilke former der her i landet mest hensigtsmæssigt vil kunne etableres rådgivnings- og behandlingstilbud til voldelige mænd, med henblik på etablering af sådanne regionalt dækkende tilbud inden udgangen af 2006.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Betænkning

Pkt. 105:

 

 

1. beh. 27/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at tage initiativ til en revision af den gældende landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Betænkning

Pkt. 111:

 

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Beslutningforslag om at Landstinget pålægger Landsstyret at tage initiativ til ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle, således at der åbnes for jagt på ride, edderfugl og lomvie fra Kangaatsiaq kommune og nordover til og med Upernavik kommune i perioden fra 1. marts til og med 15. juni med samme fastsatte antal, dog således at fritidsjægere kun må nedlægge i alt fem fugle på en fangstdag.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

 

Betænkning

Pkt. 114:

 

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om brugen af det grønlandske sprogs placering ved reklamer, brugen af sproget i direktorater samt uddannelsesinstitutioner.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Betænkning

Pkt. 118:

 

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at ændre gældende regler om beskyttelse af fugle, således at der åbnes mulighed for fangst af lomvier og edderfugle indtil 1. juni i Upernavik Kommune.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut.)

 

Betænkning

Pkt. 129:

 

1. beh.

 

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en revision af reglerne om fordeling af tips- og lottomidler, således at fordelingen fremover bliver:

50,45 % til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,

9,55 % til talent- og eliteidræt,

20 % til børne- og ungdomsformål, og

§ 20 % til andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsfor mål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.

(Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut)

 

Betænkning

Pkt. 130:

 

 

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges årligt at udarbejde en redegørelse til Landstinget for status i det havgående rejefiskeri, som også omfatter penge strømsanalyser, ejerstrukturer, bestyrelsessammensætninger, analyser af kapitalakkumulation, medarbejderforhold m.m.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

 

Betænkning

 

2004-mi Upernaakkut ataatsimiinnermi Inatsisartut Ataatsimiititaliaasa isumaliutissiissutaasa allattorsimaffiat.

 

Immikkoortup normua:

 

Suliarinninniffiup ullua:

Immikkoortup taaguuta:

 

Imm. 11:

 

Siull. 3/5

Aappass. 18/5

§ 32

Europami Silaannarsuup ilisimatusarfigineqarnera pillugu suleqatigiiffimmi (ESA) paasissutissat isertugassat illersorneqarnissaat paarlaateqatigiittarnerallu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut Inatsisatut aalajangiiffigsassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 12:

 

Siull. 3/5

Aappass.. 18/5

§ 32

Nunat tamalaat pineqaatissiisarluni eqqartuussiviannut suliassanngortitsisinnanermut immikkut pisisinnaatitsinerit unnerluutigineqaarsinnaannginnerillu pillugit isumaqatigiissutip 9. september 2002-meersup atuutilersinneqarneranut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 17:

 

Siull. 30/4

Aappass. 18/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

2003-mi ilassutitut aningaasaliissutinut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 18:

 

Siull. 23/4

Aappass. 18/5

§ 32

2005-imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 19:

 

Siull. 23/4

Aappass. 18/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Umiarsuit takornarianik angallassissutit DIS-imut nalunaarsorneqarnerat aamma ilinniartut ilaannut immikkut ittumik ilanngaateqartitsineq)

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 21:

 

Siull. 3/5

Aappass. 18/5

§ 32

Sakkut akuutissartaqanngitsut immikkut ajoqusiisinnaasut pillugit FN-ip isumaqaigiissutaata 1980-imeersup allannguuteqartinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 23:

 

Siull. 27/4

Aappass. 13/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Inuussutissarsiutigalugu aalisartut, inuussutissarsiutigalugu piniartut inuussutissarsiutigalugulu nunalerinermik ingerlataqartut aallarteqqinnissamut tapiiffigineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aalisaranermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 29:

 

Siull. 21/4

Aappass.. 11/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 30:

 

Siull. 28/4

Aappass.. 11/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Imaani avatangiisit illersugaanissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutissaatut Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 31:

 

Siull. 28/4

Aappass. 11/5

§ 32

Imaani avatangiisit illersugaanissaa pillugu peqqussutikkut atortuulersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqatissaannut siunnersuutip aalajangiiffiginissaanut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 32:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaata Kalaallit Nunaannut atulersinneqarnissa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut aalajangiiffissatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 34:

 

Siull.. 3/5

Aappass. 18/5

§ 32

Naalliutsitsisarnermut aamma peqqarniitsumik, inuppalaanngitsumik imaluunniit nikanarsaalluni iliuutsinut imaluunniit pillaasarnermut tunngasut pillugit FN-ip isumaqatigiissutaata atsiorneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqarnissaannut Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 35:

 

Siull. 27/4

Aappass. 19/5

§ 32

Aktieselskabit pillugit inatsisip nutaap ukiumoortumillu naatsorsuusiortarneq pillugu inatsisip nutaap allannguutaata peqqussutikkut Kalaallit Nunaannut atortuulersinnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut siunnersuummut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 36:

 

Siull. 21/4

Aappass. 13/5

Pingajuss. 17/5

§ 28

Ulluunerani paaqqinnittarfiit, ulluunerani angerlarsimaffimmi paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsi-sartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 37:

 

Siull.. 22/4

Aappass. 12/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutissaattut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 38:

 

Siull. 22/4

Aappass. 12/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 40:

 

Siull. 22/4

Aappass. 19/5

§ 32

Taarsiissuteqarnissamut akisussaaneq pillugu inatsimmi aamma pinerluttuliorfigineqartut naalagaaffimmit taarsiiffigineqarnissaat pillugu inatsimmi allannguutissat assigiinngitsut Kalaallit Nunaannut peqqussutissap atortuulersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 48:

 

Siull. 20/4

Aappass. 17/5

§ 32

Siggummi umimmaat killilimmik piniarneqarsinnaanerisa ammaanneqarnissaanik Naalakkersui-sut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 70:

 

Siull. 21/4

Aappass. 11/5

§ 32

Pinngortitamut Avatangiisinullu nersornaammik sapinngisamik siamasinnerpaamik tunniunneqarsinnaasumik Naalakkersuisut pilersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 78:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni pinaveersaartitsinermik suliaqarnikkut imminortarnerit ikilisinneqarnissaasa aalajangersimasumik pilersaarusiorneqarnissaanik, tassungalu ilanngullugu kommunit suleqatigalugit paasisitsiniaanernik ingerlatsinissamik kiisalu pilersaarutit piviusunngortinneqarnissaannut aningaasanut inatsisikkut aningaasaliissutinik pisariaqartunik aningaasaliisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 80:

 

Siull. 29/4

Aappass. 17/5

§ 32

Ilanngaaserisunik amerlanerusunik atorfinitsitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik aammalu politiinik ikiaroornartulerisunut akiuiniartunik amerlanerusunik atorfinitsitsinissaq siunertaralugu Naalagaaffimmut isumaqatigiinniarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannut, taamaalilluni ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaanik sulineq annertusisinnaaqqullugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 84:

 

Siull. 21/4

Aappass. 17/5

§ 32

Nunatsinni piniariartarfinni aalisarfinnilu tamani naammattumik nakkutilliisoqalernissaa qulakkeerneqarsinna aqqullugu aningaasartuutissatigut kommuninik suleqateqarnikkut piniarnermut aalisarnermullu nakkutilliisunik amerlanerusunik atorfinitsitsisoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 86:

 

Siull. 30/4

Aappass. 12/5

§ 32

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 10. 12. november 2001-imeersup allanngortinneqarnissaa siunertaralugu, taamaalilluni nunalerinermut tapersiisarneq immikkoortinneqalerluni nunalerineq pillugu siunnersuisarfimmit ingerlanneqalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 91:

 

Siull. 23/4

Aappass. 18/5

§ 32

Nuna tamakkerlugu akileraarut aammalu kommuninut ataatsimoortumik akileraarut qaffannagit 2005-imit inummut ilanngaat aammalu tunngaviusumik ilanngaat qaffanneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 92:

 

Siull. 30/4

Aappass. 12/5

§ 32

Namminersornerullutik Oqartussat ataanni akinik iluanaarutinillu nakkutilliisumik pilersitsisoqarnissaa siunertaralugu Inatsisartut inatsisaata nr. 10-ip, 13. november 1986-imeersup kingusinnerusukkullu allanngortinneqartup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 94:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

§ 32

Piniartut inuussutissarsiutigalugu aalisarnermut ikaarsaarsinnaanerat periarfissaqarnersoq, aalisarnermiluunniit tapertanik isertitaqartoqarsinnaanersoq, qulaajaavigisinnaajumallugu piniartoqarfinni aalisakkat assigiinngitsut iluaqutiginiarneqanngitsut aalisagaqassutsikkut misissuivigineqarnissaat aallartinniarlugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquteqqarnissaannik Inatsisartut aalajagiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 98:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Nunatsinni piniarnermik inuutissarsiuteqartut eqqarsaatigalugit silaannaap allangoriartornera tunngavigalugu piniakkat nikittarnerisa allanngoriartornerisa kingunerisaanik, piniagassanut killilersuutit pillugit nalilersueqqinnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajanngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 104:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

2006 naatinnagu nunap immikkoortuini angutinut angutaasertartunut siunnersuisarfittut katsorsaavittullu neqeroorutinik qanoq ilusilikkanik pilersitsisinnaanerup naleqqunnerpaanerata misissorneqarluni aallartinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 105:

 

Siull. 27/4

Aappass. 18/5

§ 32

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata atuuttup iluarsiivigineqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 111:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Taateraat, mitit appallu Kangaatsiap kommunianiit avannamut Upernaviup kommunia ilanngullugu 1. marsimiit 15. juni ilanngullugu timmissat taakku piniarneqarsinnaanerat ammaallugu, taamaattorli tapertaralugu aallaaniartartunut piniarnermi ataatsimi timmissat tallimat taamaallaat pisarineqarsinnaasunngorlugit, Timmissat illersorneqarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaataata nr. 1, 21. januar 2004-imeersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 114:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

Kalaallit oqaatsitta ussassaarutitigut, pisortaqarfinni ilinniartoqarfinnilu atorneqarnerannut siunnersuusiortussanik suliaqartoqarnissaanik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 118:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Upernaviup kommuniani appanik miternillu 1. juni tikillugu piniartoqarsinnaalernissaa ammaanniarlugu timmissat illersorneqarnerat pillugu maleruagassat atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqquullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

 

Isumaliutissiissut

 

Imm. 129:

 

Aappass. 17/5

§ 32

Tipserluni lottorlunilu eqquiniaanermit isertitat agguaanneqartarnerinut malittarisassat allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni siunissami agguaasarneq ima pisalissalluni:

50,45 % timersornermut tunngasunut, innarluutillit utoqqaallu agguagarsiani ilaatinneqalutik

9,55 % pimoorullugu timersornermut ingerlataqartunut

20 % meeqqanut inuusuttuaqqanullu suliniutinut

20 % Siunertanut kultureqarnermut tunngasunut, siunertanut nappaatit akiorniarneqarnerannut pinaveersaartisinermullu tunngasunut, siunertanut isumaginninnermut tunngasunut, siunertanut asiarnernut ilisimatusarnernullu tunngasunut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jensine Berthelsen, Atassut)

 

Isumaliutissiissut

Imm. 130:

 

 

Aappass. 17/5

§ 32

Aningaasat ingerlaarnerannik misissueqqissaarnermik, piginnittut aaqqissuussaanerannik, siulersuisut katitigaanerannik, aningaasaatigineqartut amerliartornerannik misissueqqissaarnermik, sulisunut tunngasunik il.il. imaqartumik avataasiorluni raajarniarnerup killiffia pillugu Naalakkersuisut ukiumoortumik Inatsisartunut nassuiaasiortarnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Dorph, Siumut)

 

Isumaliutissiissut