Samling

20120913 09:26:56
Dagsordenspunkter og behandlingsdato

14. maj 2004                                                                                                                    FM/2004

 

 

Punkt nummer:

 

Behandlingsdato:

 

 

Punkttitler:

Pkt. 1:

 

Beh. 16/4

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskabet)

Pkt. 2:

Beh. 16/4

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskabet)

Pkt. 3:

Beh. 16/4

Fastsættelse af tidspunkt for Efterårsamlingen 2004.

(Landstingets Formandskabet)

Pkt. 4:

 

Beh. 19/5

Valg af repræsentanter til FNs Generalforsamling.

(Landstingets Formandskabet)

Pkt. 5:

Beh. 16/4

Indstilling fra Udvalg til Valgsprøvelse.

Pkt. 10:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning m Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ratifikation af Tillægsprotokol til Traktat om ikke-spredning af kernevåben.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 11:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ratifikation af Sikkerhedsaftale vedrørende beskyttelse og udveksling af klassificeret informationer i Det Europæiske Rumforskningssamarbejde (ESA).

(Landsstyreformanden)

Pkt. 12:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ratifikation af Aftale af 9. september 2002 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Straffedomstol.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 13:

 

1. beh. 17/5

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland (Børnepornografi).

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Justitsområdet samt Råstoffer)

Pkt. 14:

 

Beh. 30/4

§ 34

Politisk Økonomisk beretning 2004.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 15:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 18/5

§ 32

Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse om regeringens forslag til lov om bloktilskud til Grønlands Hjemmestyre 2005-2007.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 16:

1. beh. 17/5

2. beh. EM04

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2003 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 17:

1. beh. 30/4

2. beh. 18/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2003.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 18:

 

1. beh. 23/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 19:

 

1. beh. 23/4

2. beh. 18/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(DIS-registrering for krydstogtsejlads samt særligt fradrag for visse lærlinge)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 20:

 

Beh. 3/5

§ 34

Udenrigspolitisk redegørelse 2004.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 21:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ændring i anvendelsesområdet for FN-konventionen af 1980 om særligt skadevoldende konventionelle våben. (CCW)

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 22:

 

Beh. 16/4

§ 34

Redegørelse om Landsstyrets mål og strategier 2004-2013 for eksport af is og vand.

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre, Justitsområdet samt Råstoffer)

Pkt. 23:

1. beh. 27/4

2. beh. 13/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingslov om genetableringsstøtte til erhvervsfiskeri, erhvervsfangere og udøvere af erhvervsmæssig landbrug.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)

Pkt. 24:

 

1. beh. 11/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig, at der arbejdes mod fremlæggelse af et projektforslag på EM 2004 til en etapevis udbygning af Hjemmestyrets centraladministration incl. ny landstingssal, og at finansieringen af arbejdet mod fremlæggelse af et projektforslag sker ved at nedsætte bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve med 500.000 kr., og at bevillingen på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer forhøjes tilsvarende.

(Landstingets Formandskab og Landsstyret)

Pkt. 25:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om elektroniske signaturer.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

Pkt. 26:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af søloven.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

Pkt. 27:

 

Beh. 19/5

§ 34

Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2003.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

Pkt. 28:

 

Beh. 18/5

§ 34

Redegørelse om telekommunikation.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

Pkt. 29:

1. beh. 21/4

2. beh. 11/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

Pkt. 30:

1. beh. 28/4

2. beh. 11/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

Pkt. 31:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 11/5

§ 32

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om Anordning om ændring af Anordning om ikrafttræden af lov om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø)

Pkt. 32:

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om Anordning om ikraftsættelse for Grønland af Lov om ændring af Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug)

Pkt. 33:

 

1. beh. 11/5

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 34:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 18/5

§ 32

Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse om ratifikation af den valgfri protokol til FN-konvention om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 35:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ændring af Anordning om ikraftsættelse for Grønland af ny aktieselskabslov og ny årsregnskabslov.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv og Landbrug)

Pkt. 36:

1. beh. 21/4

2. beh. 13/5

3. beh. 17/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 37:

1. beh. 22/4

2. beh. 12/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om museumsvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 38:

1. beh. 22/4

2. beh. 12/5

3. beh. 19/5

§ 28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 39:

 

Beh. 11/5

§ 34

Kulturredegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 40:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse vedrørende anordning om ikrafttræden for Grønland af visse ændringer i lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 41:

 

Beh. 18/5

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om at planlægge muligheden for mobiltelefoni i bygderne i fremtiden, især med tanke på at kunne lægge en prioritering af forbindelserne for de største bygder.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 43:

 

Beh. 20/4

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke kriterier der bør gælde for tildeling af licenser i forbindelse med den kommende rensdyrjagt i 2004.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 44:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at ændre Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension med henblik på, at det offentlige fremover udbetaler en ikke differentieret alderspension og førtidspension, således at det ikke længere er afgørende, om en del af alders- og førtidspensionisterne oppebærer en biindtægt.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 45:

 

Beh. 28/4

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Er de meget forskellige vilkår for ældre og børn i rigsfællesskabet i strid med menneskerettighederne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 46:

 

Beh. 17/5

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om Air Greenlands servicering af Østgrønland. Såfremt Air Greenland ikke hurtigt retter op på servicen af transporten af passagerer samt post og pakker så det kommer op på niveau med servicen på vestkysten, må denne service tilbydes til andre luftfartselskaber, eksempelvis de islandske luftfartselskaber.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 47:

 

Beh. 5/5

 

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. april 2002 om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, således at det bliver muligt at konvertere restlån på BSU-hus til rente- og afdragsfri lån?

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 48:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at åbne for begrænset fangst af mos-kusokserne på Svartenhukhalvøen.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 49:

 

1. beh. 27/4

2. beh. EM 2004

3. beh. EM 2004

§ 28

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Ændrede regler om fortsættelse af lejemål i forbindelse med samlivsophævelse, separation eller skilsmisse)

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex og Per Berthelsen, Demokraatit)

Pkt. 50:

 

Trukket af for-slagsstiller

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Vil der efter Landsstyrets opfattelse være noget til hinder for at fremsætte forslag om, at medlemmer af Landstinget, kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser, som er valgt for et politisk parti/kandidat-forbund, skal udtræde, hvis de i valgperioden melder sig ud af det pågældende parti/kandidatforbund?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 52:

 

Beh. EM 2004

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om at det skal kunne betale sig at have arbejde, uddannelse og kompetencegivende kursus, herunder at sociale ydelser skal udbetales som trangsbestemt hjælp.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 53:

 

1. beh. 18/5

2. beh. 19/5

§32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at tage initiativ til forøgelse af de på finansloven afsatte midler til sæsonledighedsbekæmpelse for at afhjælpe de negative konsekvenser af ophævelsen af bestemmelsen om supplerende takstmæssig hjælp, i forbindelse med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 15 af 12. november 2001 om takstmæssig hjælp. Dette ændringsforslag skal gælde indtil en ny arbejdsmarkedsordning træder i kraft pr. 1. januar 2006.

(Erhvervsudvalgsmedlemmerne: Ole Dorph, Ane Hansen, Kalistat Lund, Finn Karlsen og Per Skaaning)

Pkt. 54:

 

Beh. 28/4

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om forbedring af offentlig pension.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 55:

 

Beh. 5/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret konkrete planer om at forlænge barselsorloven i Grønland, så den bliver på f.eks. 9 måneder som det kendes fra visse lande i Skandinavien? Har Landsstyret konkrete planer om, at iværksætte en undersøgelse der vil kunne afdække de samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved en forlængelse af den nuværende barselsorlov?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 57:

 

Beh. 20/4

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om nødvendigheden af en snarlig strukturtilpasning i fangererhvervet. Dette med henblik på, at tilpasse antallet af fangere, således at princippet om bæredygtighed kan efterleves, samtidig med, at det er rentabelt for både fangerne og for samfundet.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 58:

 

Beh. 5/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret overveje at indgå et samarbejde med kommunerne om afholdelse af forældre-kurser?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Pkt. 59:

 

Beh. 21/4

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret konkrete planer om, at udvide den eksisterende jagt- og fiskeribetjentordning i Grønland? Har Landsstyret konkrete planer om, at iværksætte undersøgelser, der vil belyse de biologiske, samfundsøkonomiske og erhvervsmæssige fordele og ulemper ved en udvidelse af den nuværende normering af jagt- og fiskeribetjente?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 60:

 

Beh. 5/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende krisecentrenes børneomsorg.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Pkt. 61

 

Beh. 5/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at oprette en rådgivningsenhed, som er målrettet til de familier, der har en ung person, som er psykisk syg?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Pkt. 62:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre reglerne for uddannelsesstøtte således, at stipendierne årligt pristalsreguleres.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 63:

 

Beh. 19/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke målrettede initiativer er der iværksat i forhold til den gruppe af personer, som har været udsat for vold?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraatit)

Pkt. 64:

 

Beh. 6/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landstyret: Kan Landsstyret fortælle, hvorfor A/S INI har nægtet at udlevere informationer om vaskerier, som INI har lukket, til personer med interesse i at overtage vaskerierne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 65:

 

Beh. 5/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke arrangementer agter Landsstyret at foretage i Grønlands Familieår 2004?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 66:

 

Beh. 29/4

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret for at sikre, at alle unge der forlader folkeskolen modtager et relevant tilbud om uddannelse eller beskæftigelse, samt at disse tilbud udnyttes optimalt?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 67:

 

Beh. 11/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår agter man at opfylde kravet om etableringen af Kanal 2? Og hvornår vil man lægge planer for at man på Grønland kan følge Landstingets møder direkte på TV?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 68:

 

Beh. 13/5

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan omfanget af ulovligt fravær på arbejdspladserne kan nedbringes?

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

Pkt. 69:

 

Beh. 12/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende de samfundsmæssige omkostninger ved samlivsvold her i landet.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Pkt. 70:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indstifte en Natur- og Miljøpris med bredest mulig målgruppe.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 71:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at retten til alders- og førtidspension gøres indkomst-uafhængig.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 72:

 

Beh. 20/4

 

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om de kvalitative krav, herunder dokumentationskrav man bør stille til den viden, der fremkommer fra brugere og fangere, og ikke mindst fra disses organisationer i relation til vurdering af bestandsstørrelser og af en bæredygtig udnyttelse af disse.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 73:

 

Beh. 20/4

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om på hvilken måde vi skal beskytte vores levende ressourcer, naturen og miljøet.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 74:

 

Beh. 5/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre for at lette de økonomiske vilkår for ejere af BSU-huse og for at afhjælpe behovet for renovering af BSU-huse?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 75:

 

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag har Landsstyret på handicapområdet med hensyn til handicappolitik?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 76:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for, at der inden for Rigsfællesskabet skabes ensartede vilkår for modtagere af offentlig pension, herunder førtidspension.

(Landstingsmedlem Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 77:

 

Beh. 20/4

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om hjælp til erhvervsfangere i Grønland.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 78:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at udarbejde konkrete planer for nedbringelse af antallet af selvmord i Grønland ved forebyggende arbejde, herunder oplysningskampagner i samarbejde med kommunerne samt at afsætte de nødvendige midler på finansloven til planernes gennemførelse.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 79

 

1. beh. 30/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret at opretholde det gældende ensprissystem i indeværende Landstingsperiode.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 80:

 

1. beh. 29/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ansættelse af flere toldere samt for at forhandle med den danske regering med henblik på større politibemanding der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 81:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser, således at der uanset forældrenes indkomst kan udbetales uddannelsestilskud til samtlige folkeskolelever i de ældste klasser.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 82:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for handlingsplan for privatisering af indhandlings- og produktionssteder i bygderne.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 83:

 

1. beh. 3/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at der på finansloven bliver afsat midler til indhandlingstilskud for skind af større sæler.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 84:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, i finansieringsmæssig samarbejde med de grønlandske kommuner, at ansætte jagt- og fiskeribetjente, så der bliver en fyldestgørende grad af dækning med hensyn til jagt- og fiskerikontrol på alle jagt- og fiskeriområder langs den grønlandske kyst.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 86:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 12/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 10. af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, således at landbrugsstøtten bliver udskilt fra forordningen og fremover bliver varetaget af konsulenttjenesten for landbrug.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 87:

 

Beh. 18/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan går det med forsøgene omkring Billedtelefon? Hvordan forestiller man sig, at apparatet kan komme hørehæmmede og handicappede til gavn? Forestiller man sig, at apparatet kan sælges til hørehæmmede til almindelig telefonpris?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 88:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at alle der opfylder optjeningsbetingelserne, uanset ægtefælles eller samlevers indtægter, får mulighed for at modtage fuld offentlig pension.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 89:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at der fastsættes et minimumsbeløb for hvor meget modtagerne af offentlig pension skal have til rådighed efter dækning af faste udgifter.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 90:

 

1. beh. 22/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af en efterskole i Grønland.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 91:

 

1. beh. 23/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at forhøje person- og standardfradragene for 2005, uden at forhøje landsskatten og den fælleskommunale skat.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 92:

 

1. beh. 30/4

2. beh. 12/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ændring af Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 med senere ændringer, således at der etableres pris- og avancekontrollør under Grønlands Hjemmestyre.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 93:

 

1. beh. 5/5

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for tilvejebringelse af lovgivningsmæssig grundlag for dannelse af et kreditinstitut for boligbyggeri.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 94:

 

1 beh. 3/5

2. beh. 19/5

§ 32

Med henblik på at afdække om der eksisterer muligheder for, at fangere kan overgå  til erhvervsmæssigt fiskeri eller oppebære en supplerende indtægt ved fiskeri, fremsættes forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for iværksættelse af biologiske undersøgelser af uudnyttede fiskearter i fangerområder.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 95:

 

Beh. 6/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er man nået med hensyn til at gøre administrationen mindre? Foretages der også undersøgelse af hvordan man kan formindske det offentliges udgifter?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 96:

 

1. beh. 29/4

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for ny tidsramme for prioriteringsplanen for renovering og udvidelse af folkeskolerne, således at arbejdet kan afvikles hurtigere end den eksisterende plan, samt at Landstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre, at den besluttede tidsramme så vidt som muligt bliver overholdt.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen)

Pkt. 97:

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for et sundhedspolitisk forlig med henblik på at realisere en langsigtet handlingsplan for Grønlands sundhedsvæsen.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 98:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Med henvisning til de ændrede fangstforhold, der er forårsaget af ændrede klimatiske forhold, der igen har ændret fangstdyrenes livsmønstre, fremsættes hermed forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret bemyndiges til at foranledige, at forskellige regler vedr. fangstreguleringer ændres på et hensigtsmæssigt grundlag.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 99:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 13/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre gældende regler om hjælp fra det offentlige med henblik på at hindre udeblivelse fra anvist arbejde.

(Landstingsmedlem Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 100:

 

1. beh. 18/5

2. beh. EM 2004

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte et særligt lovforslag om Anlægs- og renoveringsfonden, og at fremsætte forslag om ændring af Budgetloven således, at reguleringen af Anlægs- og renoveringsfonden udtages af Budgetloven.

(Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut)

Pkt. 101:

 

Beh. 19/5

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat vedr. mulighed for at etablere familierådgivningscentre.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 102:

 

Beh. 12/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke erfaringer har Landsstyret gjort sig i forbindelse med stramningen af reglerne af § 4 & 5 i Landstingsforordning nr. 3 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, og kan Landstinget forvente, at Landsstyret kommer med ændringsforslag, i givet tilfælde, hvilke ændringsforslag påtænker Landsstyret?

(Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut)

Pkt. 103:

 

Beh. 22/4

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om muligheden for at oprette en international højskole i Grønland.

(Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 104:

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at iværksætte en undersøgelse af, i hvilke former der her i landet mest hensigtsmæssigt vil kunne etableres rådgivnings- og behandlingstilbud til voldelige mænd, med henblik på etablering af sådanne regionalt dækkende tilbud inden udgangen af 2006.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Pkt. 105:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 18/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at tage initiativ til en revision af den gældende landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 106:

 

Beh. 6/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret med henblik på at udvikle GU¿s pensum i Grønland, især med hensyn til at kunne tilbyde grundigere undervisning i Grønlands historie, Inuit-kulturen og Arktisk miljø?

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 107:

1. beh.17/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag om at børn ikke misbruges seksuelt ved brug af internet, blade m.v.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 108:

 

Beh. 12/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer for strukturen på fiske-, reje- og krabbefabrikker i Grønland?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 109:

 

Beh. 18/5

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at forsyne de mindre byer og bygder i yderdistrikterne med flere TV-kanaler.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 110:

 

1. beh. 17/5

2. beh. 19/5

§ 32

Beslutningsforslag om snarlig lovgivning vedrørende voksnes seksuelle misbrug af børn samt børns deltagelse i pornografiske reklamer.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 111:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Beslutningforslag om at Landstinget pålægger Landsstyret at tage initiativ til ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 21. januar 2004 om beskyttelse af fugle, således at der åbnes for jagt på ride, edderfugl og lomvie fra Kangaatsiaq kommune og nordover til og med Upernavik kommune i perioden fra 1. marts til og med 15. juni med samme fastsatte antal, dog således at fritidsjægere kun må nedlægge i alt fem fugle på en fangstdag.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 112:

 

Beh. 11/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag har Landsstyret iværksat med henblik på udarbejdelse af en teaterlov for Grønland, og hvornår kan et konkret forslag forventes fremlagt i Landstinget?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 113:

 

Beh. 30/4

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder har Landsstyret for, i samarbejde med private og hjemmestyreejede selskaber, at fremme forædling af grønlandske produkter og dermed øge eksport af færdigvarer.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 114:

 

1. beh. 12/5

2. beh. 19/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om brugen af det grønlandske sprogs placering ved reklamer, brugen af sproget i direktorater samt uddannelsesinstitutioner.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 115:

 

Beh. 29/4

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om tildeling af økonomiske midler til oversættelse af dansksprogede lærebøger på Bygge- og Anlægsskolen og Socialpædagogisk Seminarium til grønlandsk, og hvad anslår Landsstyret, at det vil koste at sikre, at alt undervisningsmateriale på uddannelsesinstitutionerne foreligger på grønlandsk?

(Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 116:

 

Beh. 29/4

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Har landsstyret, i denne valgperiode, planlagt konkrete initiativer med hensyn til det omfattende renoveringsefterslæb på folkeskoleområdet? I så fald, hvornår forventes disse udmøntet?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 117:

 

Beh. 30/4

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Finder Landsstyret det formålstjenligt, at der i regi af Sulisa A/S også oprettes en servicefunktion, hvor  iværksættere og små erhvervsvirksomheder i en nærmere afgrænset tidsperiode kan modtage personlig rådgivning, hjælp og instruktion fra Sulisa til bogholderi og udarbejdelse af regnskab?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraatit)

Pkt. 118:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 11/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at ændre gældende regler om beskyttelse af fugle, således at der åbnes mulighed for fangst af lomvier og edderfugle indtil 1. juni i Upernavik Kommune.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut.)

Pkt. 119:

 

Beh. 6/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at foretage for yderligere at fremme antallet af flere dobbeltsprogede ledere inden for Grønlands Hjemmestyre, i kommunerne og offentlige selskaber og institutioner?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 120:

 

Beh. 19/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Børn og unge udgør halvdelen af borgerne i bygden Kullorsuaq. På den baggrund ønsker jeg oplyst, hvilke tiltag Landsstyret planlægger for bygdens udvikling med hensyn til erhvervsområdet, uddannelser, boliger og fritidsbeskæftigelser?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 121:

 

Trukket af forslagsstiller

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage tiltag som sikrer livsgrundlaget for folk, der flytter fra bygder og bosteder med ringe fremtidsudsigter til steder med bedre fremtidsmuligheder.

(Landstingsmedlem Kalistat Lund, Siumut)

Pkt. 122:

 

Beh. 5/5

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag har Landsstyret foranstaltet angående tidligere forespørgsel og opfordring fra Landstinget om at føre oplysningskampagne i EU-lande og i andre lande om levevilkårene blandt de grønlandske fiskere og fangere?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 123:

 

Beh. 22/4

§ 35

Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes Landsstyret planlægger at forbedre erhvervsuddannelserne og lette vilkårene for de uddannelsessøgende.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 124:

 

2. beh. 6/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en oprydning af den nedlagte kulmineby Qullissat.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 126:

 

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbejde med vore stammefrænder.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 127:

 

Trukket af forslagsstiller

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelsen af identitetskort for alle fastboende i Grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 128:

 

Trukket af for-slagsstiller

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at foretage en boligtælling i Grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 129:

 

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en revision af reglerne om fordeling af tips- og lottomidler, således at fordelingen fremover bliver:

50,45 % til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt,

9,55 % til talent- og eliteidræt,

20 % til børne- og ungdomsformål, og

§         20 % til andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsfor mål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål.

(Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut)

Pkt. 130:

 

2. beh. 17/5

§ 32

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges årligt at udarbejde en redegørelse til Landstinget for status i det havgående rejefiskeri, som også omfatter penge strømsanalyser, ejerstrukturer, bestyrelsessammensætninger, analyser af kapitalakkumulation, medarbejderforhold m.m.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

 

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

14. maj 2004 - FM/2004

 

 

Immikkoortup normua:

 

Suliarinninniffiup ullua:

Immikkoortup taaguuta:

 

Imm. 1:

Sul. 16/4

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 2:

Sul. 16/4

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:

Sul. 16/4

2004-mi Inatsisartut Ukiakkut Ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4:

Sul. 19/5

FN-ip Ataatsimeersuarneranut sinniisuutitassanik qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:

Sul. 16/4

Qinigaasinnaanerup Misilinneqarnissaanut Ataatsimiititaliap inassuteqaataa.

 

Imm. 10:

 

Siull. 3/5

Aappass. 18/5

§ 32

Atomi atorlugu sakkussiat siaruatsaaliorneqarnissaat pillugu Ilassutitut Isumaqatigiissutip atsiorneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 11:

 

Siull. 3/5

Aappass. 18/5

§ 32

Europami Silaannarsuup ilisimatusarfigineqarnera pillugu suleqatigiiffimmi (ESA) paasissutissat isertugassat illersorneqarnissaat paarlaateqatigiittarnerallu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut Inatsisatut aalajangiiffigsassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 12:

 

Siull. 3/5

Aappass.. 18/5

§ 32

Nunat tamalaat pineqaatissiisarluni eqqartuussiviannut suliassanngortitsisinnanermut immikkut pisisinnaatitsinerit unnerluutigineqaarsinnaannginnerillu pillugit isumaqatigiissutip 9. september 2002-meersup atuutilersinneqarneranut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat )

Imm. 13:

 

Siull.. 17/5

Aappass. 19/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsisip allannguutissaatut inatsimmut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut (Meeqqat peqataatillugit pornoliorneq).

(Namminersornermut, Aatsitassanut Inatsisinillu atortsitsinermut Naalakkersuisoq )

Imm. 14:

 

Sul. 30/4

§ 34

2004-mi aningaasaqarnikkut ingerlatsineq pillugu nalunaarut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 15:

 

Siull. 30/4

Aappass. 18/5

§ 32

Danskit naalakkersuisuisa Namminersornerullutik Oqartussanut 2005-imit 2007-imut ataatsimoortumik tapiissutit pillugit siunnersuutaat pillugu Inatsisartut oqaaseqaatissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq )

Imm. 16:

 

Siull. 17/5

Aappass. EM04

§ 32

2003-mi Landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 17:

Siull. 30/4

Aappass. 18/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

2003-mi ilassutitut aningaasaliissutinut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 18:

 

Siull. 23/4

Aappass. 18/5

§ 32

2005-imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 19:

 

Siull. 23/4

Aappass. 18/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Umiarsuit takornarianik angallassissutit DIS-imut nalunaarsorneqarnerat aamma ilinniartut ilaannut immikkut ittumik ilanngaateqartitsineq)

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 20:

 

Sul. 3/5

§ 34

2004-mi nunanut allanut tunngasumik nassuiaat.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 21:

 

Siull. 3/5

Aappass. 18/5

§ 32

Sakkut akuutissartaqanngitsut immikkut ajoqusiisinnaasut pillugit FN-ip isumaqaigiissutaata 1980-imeersup allannguuteqartinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 22:

 

Sul. 16/4

§ 34

Naalakkersuisut sermimik imermillu avammut nioqquteqalernissamut ukiuni 2004-imit 2013-mut anguniagassatut aammalu iliuusissatut siunniussaannut nalunaarusiaq.

(Namminersornermut, Aatsitassanut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 23:

Siull. 27/4

Aappass. 13/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Inuussutissarsiutigalugu aalisartut, inuussutissarsiutigalugu piniartut inuussutissarsiutigalugulu nunalerinermik ingerlataqartut aallarteqqinnissamut tapiiffigineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aalisaranermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 24:

 

Siull. 11/5

Aappaass. 19/5

§ 32

Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfiata, Inatsisartut ataatsimiittarfissaat nutaaq ilanngullugu, immikkoortukkuutaamik annertusarneqarnissaanut UKA 2004-mi suliassatut siunnersuummik saqqummiussinissap sulissutiginissaata Inatsisartunit akuersissutigineqarnissaanut, aammalu suliassatut siunnersuummik saqqummiussinissamik suliap aningaasalersorneqarnerata kontumi pingaarnermi 80.00.01.-imi Nuussinissanut sillimmatit, aningaasaliissutit 500.000 kr.-inik ikilinerisigut pinissaanik, aammalu kontumi pingaarnermi 80.00.80-imi Aningaasat suliniutinik aallartitsinissamut sillimmatit, amerlaqataannik amerlineqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat aamma Naalakkersuisut)

Imm. 25:

 

Siull. 21/4

Aappass. 11/5

§ 32

Qarasaasiatigut ilisarnaatit pillugit inatsisip peqqussutikkut Kalaallit Nunaannut atortussanngortinneqarnissaanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 26:

 

Siull. 21/4

Aappass. 11/5

§ 32

Umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaata Peqqussutikkut Kalaallit Nunaannut atulersinneqarnissaanut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 27:

 

Sul. 19/5

§ 34

2003-mut Sanaartornermut Nutaanngorsaanermullu aningaasaateqarfik pillugu nassuiaat.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 28:

 

Sul. 18/5

§ 34

Tele atorlugu attaveqarneq pillugu nassuiaat.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 29:

Siull. 21/4

Aappass.. 11/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 30:

Siull. 28/4

Aappass.. 11/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Imaani avatangiisit illersugaanissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutissaatut Inatsisartut peqqussutissaannut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 31:

 

Siull. 28/4

Aappass. 11/5

§ 32

Imaani avatangiisit illersugaanissaa pillugu peqqussutikkut atortuulersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqatissaannut siunnersuutip aalajangiiffiginissaanut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 32:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisit pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaata Kalaallit Nunaannut atulersinneqarnissa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut aalajangiiffissatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 33:

 

Siull. 11/5

Aappass.. 19/5

§ 32

Namminersornerullutik Oqartussat misissuisussatut ataatsimiititaliat pillugit inatsisip allanngortinneqarnera pillugu inatsimmut oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 34:

 

Siull.. 3/5

Aappass. 18/5

§ 32

Naalliutsitsisarnermut aamma peqqarniitsumik, inuppalaanngitsumik imaluunniit nikanarsaalluni iliuutsinut imaluunniit pillaasarnermut tunngasut pillugit FN-ip isumaqatigiissutaata atsiorneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqarnissaannut Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 35:

 

Siull. 27/4

Aappass. 19/5

§ 32

Aktieselskabit pillugit inatsisip nutaap ukiumoortumillu naatsorsuusiortarneq pillugu inatsisip nutaap allannguutaata peqqussutikkut Kalaallit Nunaannut atortuulersinnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaannut siunnersuummut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 36:

Siull. 21/4

Aappass. 13/5

Pingajuss. 17/5

§ 28

Ulluunerani paaqqinnittarfiit, ulluunerani angerlarsimaffimmi paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsi-sartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 37:

Siull.. 22/4

Aappass. 12/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allannguutissaattut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 38:

Siull. 22/4

Aappass. 12/5

Pingajuss. 19/5

§ 28

Tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allan-ngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 39:

 

Sul. 11/5

§ 34

Kultureqarneq pillugu nassuiaat.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 40:

 

Siull. 22/4

Aappass. 19/5

§ 32

Taarsiissuteqarnissamut akisussaaneq pillugu inatsimmi aamma pinerluttuliorfigineqartut naala-gaaffimmit taarsiiffigineqarnissaat pillugu inatsimmi allannguutissat assigiinngitsut Kalaallit Nunaannut peqqussutissap atortuulersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 41:

 

Sul. 18/5

§ 35

Mobiltelefonit siunissami nunaqarfinni atugaalersinnaanerinut, minnerunngitsumik nunaqarfinni anginerni attaveqaasiinissaq pingaarnerutillugu, pilersaarusiornissamut periarfissaqarnersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 (Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 43:

 

Sul. 20/4

§ 35

2004-mi tuttunniarnissamut atatillugu pisassiissutinik tunniussinermi suut tunngavigineqartariaqarnerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 44:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Utoqqalineq pissutigalugu pensionisiallit ilaasa siusinaartumillu pensionisiallit ilaasa saniatigut isertitaqarsinnaanerminni saniatigut isertittagaat apeqqutaatikkunnaarlugit utoqqalineq pissutigalugu pensionisiat siusinaartumillu pensionisiat pisortanit allanngorartinnagit tunniunneqartalernissaat anguniarlugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 9-p, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 45:

 

Sul. 28/4

§ 36, stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalagaaffeqatigiinnerup iluani meeqqat utoqqaallu assigiinngil-luinnartunik atugaqarnerat inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsinerua?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 46:

 

Sul. 17/5

§ 35

Air Greenlandip Tunumi kiffartuussinera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissatut siunnersuut. Air Greenlandip ilaasunut, allakkanut poortukkanullu atatillugu kiffartuussinera piaartumik kitaanisulli pitsaassuseqalersinneqanngippat kiffartuussineq taanna timmisartuutileqatigiinnut allanut, soorlu islandimiut timmisartuutileqatigiivinut, neqeroorutigineqartariaqarpoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 47:

 

 

Sul. 5/5

 

§ 36, stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Akiliutissat akiligassanngortut taarsigassarsiallu amiakkuisa isumakkeerinnissutigineqarnissaat pillugu qinnuteqaatinik aqutsineq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaata nr. 10, 18. april 2002-meersup allanngortinneqarnissaa, taamaalillunilu BSU-mit taarsigassarsiat amiakkuisa BSU-mit taarsigassarsiatut ernialersugaanatillu taarsersugassaanngitsutut nuunneqarnissaat ajornarunnaarsinniarlugu Naalakkersuisut pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 48:

 

Siull. 20/4

Aappass. 17/5

§ 32

Siggummi umimmaat killilimmik piniarneqarsinnaanerisa ammaanneqarnissaanik Naalakkersui-sut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 49:

 

Siull. 27/4

Aappass. UKA 2004

Pingajuss. UKA 2004

§ 28

Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut. (Inooqatigiinnerup atorunnaarsinneqarneranut, averusernermut avinnermulluunniit atatillugu inissiamik attartornerup ingerlaannarnissaa pillugu maleruagassat allanngortinneqarnerat)

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex aamma Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 50:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Inatsisartunut, kommunalbestyrelsinut nunaqarfinnilu aqutsisunut ilaasortat naalakkersuinikkut partii/kattusseqatigiit tunuliaqutaralugit qinigaasut partiimit/kattus-seqatigiinnit pineqartumit qinigaaffiup ingerlanerani tunuarnermik kingorna ilaasortaajunnaar-nissaat pillugu siunnersuuteqarnissaq Naalakkersuisut isumaat malillugu akornutissaqassava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 52:

 

 

Sul. UKA 2004

§ 35

Suliffeqarnerup aammalu ilinniagaqarsimanerup pikkorissarsimanerullu imminut akilersinnaasuusariaqarnerat tassungalu tunngatillugu isumaginninnikkut ikiorsiissutit pisariaqartitsineq tunngavigalugu tunniunneqartarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 53:

 

Siull. 18/5

Aappass. 19/5

 

Ilassutitut annertussusileriikkanik ikiorsiisarneq pillugu aalajangersakkap atorunnaarsinneqarneratigut pitsaanngitsumik kinguneqaatissat aaqqiiviginiarlugit Annertussusileriikkamik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12. november 2001-imeersup, akuersissutigineqarneranut atatillugu suliffissaarukkallartarnermik akiuiniarnermut aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutigineqartartut amerlineqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Allannguutissatut siunnersuut una suliffeqarnikkut aaqqissuusseqqinnissap nutaap 1. januar 2006-mi atuutilernissaata tungaanut atuutissaaq.

(Inatsisartut Inuussutissarsiornermut Ataatsimiititaliaani ilaasortat Ole Dorph, Ane Hansen, Kalistat Lund, Finn Karlsen og Per Skaaning)

Imm. 54:

 

Sul 28/4

§ 35

Pisortanit utoqqalinersiutit pitsanngorsaavigineqarnissaat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 55:

 

Sul. 5/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaanni erninerup nalaani sulinngiffeqarallartarneq sivitsorniarlugu Naalakkersuisut sukumiisunik pilersaaruteqarpat, taamaalilluni assersuutigalugu Nunani Avannarlerni nunat ilaanni ilisimaneqartutulli qaammatinik qulingiluanik sivisussuseqalersillugu? Erninerup nalaani sulinngiffeqartarnerup maannakkut atuuttup inuiaqatigiit aningaasaqarniarnerannut pitsaaqutaasa akornutaasalu qulaajaavigineqarnissaat Naalakkersuisut sukumiisunik pilersaarutigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 57:

 

Sul. 20/4

§ 35

Piniartutut inuussutissarsiuteqarnerup ilusiligaanermigut sapinngisamik piaartumik naleqqussarneqartariaqarnera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut. Taamaa-liornikkut nungusaataanngitsumik iluaquteqarniarnermik tunngaviusoq malinneqarsinnaaqqul-lugu, tamatumalu peqatigisaanik piniartunut inuiaqatigiinnullu akilersinnaasumik piniartut amerlassusiisigut naleqqussaasoqarluni.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 58:

 

Sul. 5/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Angajoqqanik pikkorissaanermik ingerlatsinissamut tunngatillugu Naalakkersuisut kommuninik suleqateqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 59:

 

Sul. 21/4

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaanni piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliineq pillugu aaqqissuussineq maannakkut atuuttoq annertusiniarlugu Naalakkersuisut sukumiisumik pilersaaruteqarpat? Piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisut maannakkut amerlassusiligaanerisa annertusineqarneratigut uumasoqassutsikkut, inuiaqatigiit aningaasaqarniarneratigut inuussutissarsiutitigullu iluaqutaasussanik akornutaasussanillu Naalakkersuisut sukumiisumik qulaajaasuusumik misissuilersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 60:

 

Sul. 5/5

§ 36 stk. 2

Qimarnguviit meeqqanik isumassuisarnerat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 61

 

Sul. 5/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilaqutariit tarnimigut nappaatilimmik inuusuttortallit siunnersorneqartarfissaannik pilersitsinissamik Naalakkersuisut pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 62:

 

Siull. 22/4

Aappass. 13/5

§ 32

Ilinniagaqarnermi tapiissutit ukiumoortumik iluarsiivigineqartalerlutik ilinniagaqarnersiutinut maleruagassat allanngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 63:

 

Sul. 19/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuit angutaaserfigineqarsimasut pillugit iliuusissanik anguniagaqarfiusunik sunik aallartitsisoqarsimava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 64:

 

Sul. 6/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Errorsisarfiit INI¿mit matuneqartut pillugit inunnut errorsisarfinnik tiguserusuttunut paasissutissanik INI sooq tunniussimanngila?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 65:

 

Sul.  5/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaata Ilaqutariinnut ukiorititaani 2004-mi Naalakkersuisut sunik aaqqissuussissamaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 66:

 

Sul. 29/4

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttut meeqqat atuarfiannit anisut tamarmik naleqquttumik ilinniagaqarnissamik suliffeqalernissamilluunniit neqeroorfigineqartarnissaat, neqeroorutillu taakku tamakkiisumik atorneqarnissaat qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 67:

 

Sul. 11/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: KNR-ip kanal 2-mik pilersitsinissaanik kissaateqarneq qaqugu piviusunngortinneqarniarpa? Aammalu nunatsinni KNR-tv-kkut toqqaannartumik ataatsimiinnermik malittarinnissinnaalernissaq qaqugumut pilersaarutigineqarpamita?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 68:

 

Sul.  13/5

§ 35

Suliffeqarfinni unioqqutitsilluni sulinngitsoortarnerup annertussusaata qanoq annikillisinneqarsinnaanera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnisamik siunnersuut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 69:

 

Sul.  12/5

§ 36 stk. 2

Inooqatigiinnermi nunatsinni angutaasernermut inuiaqatigiinnit aningaasartuutigineqartartut pillugit Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 70:

 

Siull. 21/4

Aappass. 11/5

§ 32

Pinngortitamut Avatangiisinullu nersornaammik sapinngisamik siamasinnerpaamik tunniunne-qarsinnaasumik Naalakkersuisut pilersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 71:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Utoqqalinersiaqarsinnaanerup siusinaartumillu pensionisiaqarsinnaanerup isertitat angissusiinik aallaaveqartinneqarunnaarnissaannik Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 72:

 

 

Sul. 20/4

 

§ 35

Piniagassanik peqassuseq taakkunanngalu nungusaataanngitsumik iluaquteqarniarsinnaaneq naliliiviginiarneqartillugit atuisut piniartullu, minnerunngitsumillu taakku kattuffiisa ilisimasaasa pitsaassusiisa naliliivigineqartarnissaat, taakkununngalu ilanngullugu uppernarsaaserneqartarnissaannik piumasaqaateqarnissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 73:

 

Sul. 20/4

§ 35

Uumassusilinnik isumalluutitta, pinngortitap avatangiisillu qanoq illersorneqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 74:

 

Sul. 5/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: BSU-mit illuutillit aningaasaqarniarnikkut atugarisaat Naalakkersuisut qanoq oqilisaaviginiarpaat BSU-millu illut iluarsaanneqartariaqartut qanoq iliuuseqarfiginiarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 75:

 

Allakkatigut akineqassaaq

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Innarluutilinnut politikeqarnermut tunngatillugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 76:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Pisortanit utoqqalinersiutinik, taakkununngalu ilanngullugit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutinik tigusartagallit atugarisaasa naalagaaffeqatigiinnermi assigiissaariffigineqarnissaat pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 77:

 

Sul. 20/4

§ 35

Nunatsinni piniarneriinnarmik inuussutissarsiuteqartut ikiorsiivigineqarsinnaanerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 78:

 

Siull. 5/5

Aappass. 17/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni pinaveersaartitsinermik suliaqarnikkut imminortarnerit ikilisinneqarnissaasa aalajangersimasumik pilersaarusiorneqarnissaanik, tassungalu ilanngullugu kommunit suleqatigalugit paasisitsiniaanernik ingerlatsinissamik kiisalu pilersaarutit piviusunngortinneqarnissaannut aningaasanut inatsisikkut aningaasaliissutinik pisariaqartunik aningaasaliisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 79

 

Siull. 30/4

Aappass. 18/5

§ 32

Assigiimmik akeqartitsinermik atuuttumik Naalakkersuisut uani qinigaaffimmi attassiinnarnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 80:

 

Siull. 29/4

Aappass. 17/5

§ 32

Ilanngaaserisunik amerlanerusunik atorfinitsitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik aammalu politiinik ikiaroornartulerisunut akiuiniartunik amerlanerusunik atorfinitsitsinissaq siunertaralugu Naalagaaffimmut isumaqatigiinniarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannut, taamaalilluni ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaanik sulineq annertusisinnaaqqullugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 81:

 

Siull. 22/4

Aappass. 13/5

§ 32

Meeqqat atuarfianni atuartut angajulliit tamarmik atuarnermut tapiissutinik pissarsisalersinnaaqqullugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 5-ip, 28. oktober 1982-imeersup allanngortinneqarnissaataa sulissutigineqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 82:

 

Siull. 30/4

Aappass. 13/5

§ 32

Nunaqarfinni tunitsiviit aammalu tunisassiorfiit namminersortunngorsarneqarnissaat siunertara-lugu Naalakkersuisut pilersaarummik suliaqartinneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 83:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

§ 32

Puisit anginerusut amiisa tapiissuteqalernissaat Inatsisartut aningaasanut inatsisaatigut qulakkeerneqaqqullugu Naalakkersuisut sulissutiginneqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 84:

 

Siull. 21/4

Aappass. 17/5

§ 32

Nunatsinni piniariartarfinni aalisarfinnilu tamani naammattumik nakkutilliisoqalernissaa qulakkeerneqarsinna aqqullugu aningaasartuutissatigut kommuninik suleqateqarnikkut piniarnermut aalisarnermullu nakkutilliisunik amerlanerusunik atorfinitsitsisoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 86:

 

Siull. 30/4

Aappass. 12/5

§ 32

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 10. 12. november 2001-imeersup allanngortinneqarnissaa siunertaralugu, taamaalilluni nunalerinermut tapersiisarneq immikkoortinneqalerluni nunalerineq pillugu siunnersuisarfimmit i-ngerlanneqalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 87:

 

Sul. 18/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Oqarasuaatip assiliartallip (Billedtelefon) misilerarneqarnera qanoq ingerlava, qanorlu tusilartunut, innarluutilinnullu atorneqarsinnaanera takorloorneqarpa? Takorloorneqarpa tusilartunut innersuussutigineqarsinnaasasoq oqarasuaatitut nalinginnaasutut akilerlugu atorneqarsinnaasunngorsinnaasoq?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 88:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Katissimasap inooqatigisalluunniit isertitai apeqqutaatinnagit pisortanit pensioninik pisinnaatitaasut tamarmik tamakkiisumik pisinnaatitaalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 89:

 

Siull. 28/4

Aappass. 19/5

§ 32

Aningaasartuutit aalajangersimasut akilerneqareernerini pisortanit pensionisisartut assigiimmik minnerpaaffilimmik aningaasanik tigusartagaqalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 90:

 

Siull. 22/4

Aappass. 13/5

§ 32

Kalaallit Nunaanni efterskolimik pilersitsinissamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 91:

 

Siull. 23/4

Aappass. 18/5

§ 32

Nuna tamakkerlugu akileraarut aammalu kommuninut ataatsimoortumik akileraarut qaffannagit 2005-imit inummut ilanngaat aammalu tunngaviusumik ilanngaat qaffanneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 92:

 

Siull. 30/4

Aappass. 12/5

§ 32

Namminersornerullutik Oqartussat ataanni akinik iluanaarutinillu nakkutilliisumik pilersitsisoqarnissaa siunertaralugu Inatsisartut inatsisaata nr. 10-ip, 13. november 1986-imeersup kingusinnerusukkullu allanngortinneqartup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 93:

 

Siull. 5/5

Aappass. 18/5

§ 32

Nunatsinni sanaartornermut taarsigassarsiniartarfimmik pilersitsisoqarsinnaanissaanut inatsisitigut tunngavissiisoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 94:

 

Siull. 3/5

Aappass. 19/5

§ 32

Piniartut inuussutissarsiutigalugu aalisarnermut ikaarsaarsinnaanerat periarfissaqarnersoq, aalisarnermiluunniit tapertanik isertitaqartoqarsinnaanersoq, qulaajaavigisinnaajumallugu piniartoqarfinni aalisakkat assigiinngitsut iluaqutiginiarneqanngitsut aalisagaqassutsikkut misissuivigineqarnissaat aallartinniarlugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquteqqarnissaannik Inatsisartut aalajagiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 95:

 

Sul. 6/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Allaffissorneq annikillisarniarlugu misissuineq sumut killippa? Allaffissornerup annikillisinnissaa kisiat pinnagu aamma aningaasartuutikillisaanissaq ilanngullugu misissorneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 96:

 

Siull. 29/4

Aappass. 19/5

§ 32

Meeqqat atuarfiisa iluarsartuunneqarnissaat allilerneqarnissaallu pillugit tulleriaarinerup piffissalersorneqarnerata allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu, taamaalilluni pilersaarummit atuuttumit pilertornerusumik iluarsartuussineq allilerinerlu ingerlanneqarsinnaaqqullugit, taamatullu piffissaliussat sapinngisamik naapertorlugit suliat ingerlanissaat pillugu qularnaarinninnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen)

Imm. 97:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

Peqqinnissaq pillugu politikkikkut isumaqatigiissusiortoqarnissaa taamaalillunilu peqqinnissaqarfik pillugu ungasinnerusoq isigalugu anguniagassanik siunniussaqartoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 98:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Nunatsinni piniarnermik inuutissarsiuteqartut eqqarsaatigalugit silaannaap allangoriartornera tunngavigalugu piniakkat nikittarnerisa allanngoriartornerisa kingunerisaanik, piniagassanut killilersuutit pillugit nalilersueqqinnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajanngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit).

Imm. 99:

 

Siull. 27/4

Aappass. 13/5

§ 32

Suliffissaminnik innersuunneqaraluarlutik suliumanngitsut pisortanit ikiorsiissutisisarnerannut maleruagassat atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 100:

 

Siull. 18/5

Aappass. UKA 2004

§ 32

Sanaartornermut Iluarsaanermullu Aningaasaateqarfiup immikkut inatsisiliuunneqarnissaanik, taamaalilluni Sanaartornermut Iluarsaanermullu Aningaasaateqarfiup maleruagassatigut aalajangersaavigineqarnera Missingersuutinut inatsimmit peerlugu Missingersuutinut inatsisip allannguutissaatut siunnersuummik Naalakkersuisut saqqummiusseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jensine Berthelsen, Atassut)

Imm. 101:

 

Sul. 19/5

§ 35

Ilaqutariinni ineriartorneq pillugu siunnersuisarfinnik pilersitsisoqarsinnaaneranik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 102:

 

Sul. 12/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Inissianik attartorneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 15. april 2003-meersumi § 4 aamma 5-ip sukaterneqarnerinut atatillugu misilittagaalersut pillugit Naalakkersuisut qanoq misilittagaqalersimappat, taamatuttaaq paaserusunnarpoq Inatsisartut naatsorsuutigisinnaaneraat Naalakkersuisut allannguutissanik siunnersuuteqassamaarnersut, taamaassimappallu suut siunnersuutaassanersut Inatsisartut naatsorsuutigisinnaavaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jensine Berthelsen, Atassut)

Imm. 103:

 

Sul. 22/4

§ 35

Kalaallit Nunaanni nunanit tamalaaneersunik ilinniartulimmik højskolimik pilersitsinissamut periarfissaqartoqarnersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 104:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

2006 naatinnagu nunap immikkoortuini angutinut angutaasertartunut siunnersuisarfittut katsorsaavittullu neqeroorutinik qanoq ilusilikkanik pilersitsisinnaanerup naleqqunnerpaanerata misissorneqarluni aallartinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 105:

 

Siull. 27/4

Aappass. 18/5

§ 32

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata atuuttup iluarsiivigineqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 106:

 

Sul. 6/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Minnerunngitsumik Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera, Inuit kulturiat Issittumilu avatangiisit sukumiinerusumik atuartitsissutigineqarsinnaanerat neqeroorutigisinnaajumallugu Kalaallit Nunaanni ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitsissutissat inerisaavigineqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 107:

 

Siull.17/5

Aappass. 19/5

§ 32

Qarasaasiaq aamma quppersakkat il.il. atorlugit meeqqat kinguaasiuutitigut atornerlunneqartannginnissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 108:

 

Sul. 12/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni aalisakkanik, raajanik saattussanillu tunisassiornikkut suliffissuit aaqqissuussaanerat Naalakkersuisut pilersaaruteqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 109:

 

Sul. 18/5

§ 35

Isorliunerusuni illoqarfiit mikinerit nunaqarfiillu TV-kanalinik amerlanerusunik pilersorneqarnissaannut periarfissat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 110:

 

Siull. 17/5

Aappass. 19/5

§ 32

Piaarnerpaamik meeqqat inersimasunit kinguaassiutitigut takoqqusaaruteqartarnermi pornomi akuutinneqarlutillu atornerlunneqartarnerat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 111:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Taateraat, mitit appallu Kangaatsiap kommunianiit avannamut Upernaviup kommunia ilanngullugu 1. marsimiit 15. juni ilanngullugu timmissat taakku piniarneqarsinnaanerat ammaallugu, taamaattorli tapertaralugu aallaaniartartunut piniarnermi ataatsimi timmissat tallimat taamaallaat pisarineqarsinnaasunngorlugit, Timmissat illersorneqarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaataata nr. 1, 21. januar 2004-imeersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 112:

 

 

Sul. 11/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaata isiginnaartitsisarneq pillugu inatsiseqalernissaanik suliaqarnissaq pillugu Naalakkersuisut suliniutinik sunik ingerlatsippat, siunnersuummillu tigussaasumik Inatsisartunut qaqugu saaqqummiussisoqassasoq naatsorsuutigineqarsinnaava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 113:

 

 

Sul. 30/4

§ 36 stk. 2

Nalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut suut periarfissaraat suliffiit namminersortunit taamatullu Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartut suleqatigalugit tunisassiat pitsanngorsarnissaanut siuarsaanissamik taamatullu avammut nioqqutigineqartarnissaanut qaffassaasumik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 114:

 

Siull. 12/5

Aappass. 19/5

§ 32

Kalaallit oqaatsitta ussassaarutitigut, pisortaqarfinni ilinniartoqarfinnilu atorneqarnerannut siunnersuusiortussanik suliaqartoqarnissaanik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 115:

 

Sul. 29/4

 

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Sanaartornermik Ilinniarfimmi Perorsaanermillu Ilinniarfimmi atuakkat ilinniutit qallunaatuut kalaallisuumut nutserneqarnissaat anguniarlugu aningaasaliinissamut Naalakkersuisut pilersaaruteqarpat, ilinniarfinnilu atuakkat illinniutit tamarmik kalaallisuujunissaat qulakkeerneqassappat tamanna qanoq akeqassasoq Naalakkersuisut naatsorsuutigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 116:

 

Sul. 29/4

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Qinigaaffimmi matumani meeqqat atuarfiinut tunngatillugu iluarsagassarparujussuarnik kinguaattoorutit Naalakkersuisut tigussaasumik iliuuseqarfigaat? Taamaattoqarsimappat, taava tamanna qaqugu piviusunngortinneqassasoq naatsorsuutigineqarsinnaava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 117:

 

Sul. 30/4

 

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Aallarnisaasartut inuussutissarsiutinullu sulliveeqqat piffissami erseqqinerusumik killilikkami inuttut siunnersorneqarnissamik, naatsorsuuserinermut naatsorsuusiornermullu ikiorneqarnissamik ilitsersorneqarnissamillu pisariaqartitsisut Sulisa A/S-imit sullinneqartarfissaannik pilersitsinissaq Naalakkersuisut naleqquttutut isigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 118:

 

Siull. 20/4

Aappass. 11/5

§ 32

Upernaviup kommuniani appanik miternillu 1. juni tikillugu piniartoqarsinnaalernissaa ammaanniarlugu timmissat illersorneqarnerat pillugu maleruagassat atuuttut allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqquullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut.)

Imm. 119:

 

Sul. 6/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersornerullutik Oqartussani, kommunini, suliffeqarfinnilu pisortat pigisaanni ingerlataannilu allaffinni pisortat marluinnik oqaasillit amerlisarneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqaqqilersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 120:

 

 

Sul. 19/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfimmi Kullorsuarmi meeqqat inuusuttullu innuttaasut avinnerai, tamanna tunngavigalugu Naalakkersuisut Kullorsuarmi ineriartortitsinissaq eqqarsaatigalugu inuussutissarsiornermut, ilinniartitaanermut, ineqarnermut, sunngiffimmilu sammisassaqartitsinermut tunngasunik qanoq iliuusissanik siunertaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 121:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

§ 32

Inuit nunaqarfinni inoqarfinnilu ineriartoqqinnissamut periarfissaqarfiunngitsuniittut allani periarfissaqarfiunerusuni inuunermik nangitsiinnarnissamut periarfissiissutissanik, Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kalistat Lund, Siumut)

Imm. 122:

 

Sul. 5/5

§ 36 stk. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni aalisartut piniartullu inuuniarnikkut atugarisaasa EU-mi nunanilu allani paasisitsiniutigineqarnissaannik apeqquteqaatigineqartartut Inatsisartunillu kaammattuutaasartut Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 123:

 

Sul. 22/4

 

§ 35

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit pitsaanerulersinniarlugit ilinniagaqartullu atugarisaat oqilisaaviginiarlugit Naalakkersuisut pilersaaruteqarnersut pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 124:

 

Aappass. 6/5

§ 32

Aamaruutissarsiorfiup Qullissat takujuminarsarneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqul-lugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 126:

 

Aappass. 17/5

§ 32

Naggueqatitsinnik suleqateqalernissaq siunertaralugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiata Inuit (issittormiut) siunnersuisoqatigiiffiannik Inatsisartutigoortumik pilersitsinissamik peqquneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 127:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

§ 32

Kalaallit Nunaanni inuit kinaassutsimut uppernaarsaammik allagartaqalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqulugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 128:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq

§ 32

Kalaallit Nunaanni illut inissiallu aammalu inuit najugaqartut amerlassusaannik misissuinissamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqqunneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 129:

 

Aappass. 17/5

§ 32

Tipserluni lottorlunilu eqquiniaanermit isertitat agguaanneqartarnerinut malittarisassat allan-ngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni siunissami agguaasarneq ima pisalissalluni:

50,45 % timersornermut tunngasunut, innarluutillit utoqqaallu agguagarsiani ilaatinneqalutik

9,55 % pimoorullugu timersornermut ingerlataqartunut

20 % meeqqanut inuusuttuaqqanullu suliniutinut

20 % Siunertanut kultureqarnermut tunngasunut, siunertanut nappaatit akiorniarneqarnerannut pinaveersaartisinermullu tunngasunut, siunertanut isumaginninnermut tunngasunut, siunertanut asiarnernut ilisimatusarnernullu tunngasunut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jensine Berthelsen, Atassut)

Imm. 130:

 

 

Aappass. 17/5

§ 32

Aningaasat ingerlaarnerannik misissueqqissaarnermik, piginnittut aaqqissuussaanerannik, siulersuisut katitigaanerannik, aningaasaatigineqartut amerliartornerannik misissueqqissaarnermik, sulisunut tunngasunik il.il. imaqartumik avataasiorluni raajarniarnerup killiffia pillugu Naalakkersuisut ukiumoortumik Inatsisartunut nassuiaasiortarnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

 (Inatsisartunut ilaasortaq Ole Dorph, Siumut)