Samling

20120913 09:26:34
Dagsordenspunkter og behandlingsdato

Titler på dagsordenspunkter til FM 2005Punktnmmer:

Behanlingsdato:

           Forslagstitel:

Pkt. 1:

Beh. 15/4

Mødets åbning.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 2:

Beh. 15/4

Redegørelse for dagsordenen. (VED ÆNDRINGER)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

udgår

Pkt. 4:

Beh. 15/4

Valg af medlemmer til Skatterådet og KNR's bestyrelse.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 5:

 

Beh. 15/4

Anmodning fra landsstyremedlemmet for Selvstyre, Råstoffer og Justitsområdet om at udtræde af Landsstyret og valg af nyt landsstyremedlem.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 6:  

Trukket

Pkt. 7:

 

2. beh. 28/4

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at fremsætte lovforslag, som regulerer detailbutikkers åbningstider.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 8:

 

1. beh. 21/4

2. beh. EM 2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fjerne § 1, stk. 2 litra 7 samt § 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark, således at tilskud til efterskoleophold ikke afhænger af elevens forventede faglige udbytte.

(landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 9:

 

1. beh. 21/4

2. beh. EM 2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark, således at det efter nærmere objektive omstændigheder præciseres, at såfremt eleven vælger at afbryde efterskoleopholdet i utide, skal forældre eller værger selv betale returrejsen til Grønland.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 10:

 

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at kræve fremlæggelse af udskrift fra kriminalregistret i forbindelse med ansættelse af medarbejdere inden for børne- og ungeområdet.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 11:

 

2. beh. 28/4

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemføre en evaluering og revision af gældende ferielov, herunder særligt § 4 om beregningsmåden af optjent ferie, således at optjening og afvikling af ferie beregnes i dage, og at alle lønmodtagere tilsikres ret til 25 dages ferie om året.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 12:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende oplysnings- og dialogkampagne om omsorgssvigtede børn i 2005.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 13:

 

Beh. 3/5  

Forslag til forespørgselsdebat vedrørende udvikling af en grønlandsk presseetik og moral.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 14:

 

1. beh. 9/5

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning om videreførelse af Formandskabets planer om udvidelse af Landstingssalen og partisekretariaternes kontor- og mødefaciliteter med henblik på et økonomisk A-overslag til indarbejdelse i Landstingsfinansloven for 2006.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 15:

1. beh. 20/4

2. beh. 4/5

3. beh. 9/5

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 16:

1. beh. 20/4

2. beh. 2/5

3. beh. 10/5

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2004.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 17:

1. beh. 21/4

2. beh. 2/5

3. beh. 10/5

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 18:

1. beh. 21/4

2. beh. 2/5

3. beh. 10/5

Forslag til landstingslov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse af fordringer.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 19:

1. beh. 18/4

2. beh. 4/5

3. beh. 9/5

Forslag til landstingsforordning om lægemidler.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

Pkt. 20:

1. beh. 18/4

2. beh. 9/5

3. beh. 10/5

Forslag til landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 21:

1. beh. 18/4

2. beh. 4/5

3. beh. 9/5

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 22:

1. beh. 20/4

2. beh. 4/5

3. beh. 9/5

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 23:

1. beh. 18/4

2. beh. 9/5

3. beh. 10/5

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 24:

- udgår

Pkt. 25:

 

Beh. 3/5

Redegørelse fra arbejdsgruppen til udarbejdelse af "Forslag til landstingslov om Landsting og Landsstyre".

(Landsstyreformanden)

Pkt. 26:  

Beh. 15/4

Politisk-Økonomisk beretning 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 27:  

1. beh. 10/5

2. beh. EM 2005

Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2004 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 28:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2), om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2006 fastsættes således:

1. Personfradrag                                  kr. 48.000 (år)

2. Standardfradrag                               kr. 10.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst       kr. 5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige     kr. 1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat                            6%.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 29:

 

Beh. 9/5

Udenrigspolitisk Redegørelse 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 30:

 

1. beh. 18/4

2. beh. 9/5  

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om anordning om ikrafttræden for Grønland af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke (Lov nr. 53 af 31. januar 2001).

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 31:  

1. beh. 10/5

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til Betænkning om det grønlandske retsvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre, Råstoffer og Justitsområdet)

Pkt. 32:

 

Beh. 3/5

Redegørelse om Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre, Råstoffer og Justitsområdet)

Pkt. 33:

- Udgår

Pkt. 34:

- udgår

Pkt. 35:

- udgår

Pkt. 36:

Beh. 10/5

Redegørelse om Anlægs- og renoveringsfonden.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 37:

1. beh. 25/4

2. beh. 4/5

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 38:

1.beh.27/4

2.beh.2/5

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om Grønlands Landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 39:

1.beh.9/5

2.beh.9/5

Forslag til landstingsbeslutning om ændring af kommissoriet for arbejdsgruppen til udarbejdelse af forslag til landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 40:

tom

Pkt. 41:

1. beh. 26/4

2. beh. 2/5

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at stramme op på lovgivningen omkring afholdelse af bingo med kontantpræmier.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 42:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende en fleksibel ordning vedrørende borgerligt ombud.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 43:

 

Beh. 20/4

Forslag til forespørgselsdebat om manglen på praktikpladser for de uddannelsessøgende.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 44:

1. beh. 20/4

2. beh. 4/5

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for forbedring af forholdene for de uddannelsessøgende, der er i praktik.

(Landstingsmdlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 45:

 

1. beh. 29/4

2.beh.EM 2005

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, at huslejebetalinger for enlige uddannelsessøgende med børn indrettes efter de huslejebetalinger, der gælder for uddannelsessøgende familier.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 46:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til landsstyret: Hvornår kan vi forvente tildeling af tilstrækkelige midler til børne- og ungdomsorganisationerne?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 47:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til landsstyret: Har Landsstyret planer om en revision af lovgivningen omkring den private dagpleje med henblik på en styrkelse af kravene til denne?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 48:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til landsstyret: Hvad er status for Meeqqerivitsialak?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 49:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 2/5

 

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre elevernes og de studerendes ret til at anvende deres eget sprog ved eksamen i Atuarfitsialak eller ved andre uddannelser uafhængig af, om læreren eller censoren er dansksproget eller benytter et andet sprog.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 50:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Er ordblindhed anerkendt som et handicap? Har Landsstyret overvejet at udarbejde en speciel lovgivning, der officielt anerkender ordblindhed som et handicap?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 51:

 

1. beh. 20/4

2. beh. 2/5

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre en ydelse af tilskud til børn af mindrebemidlede forældre, så de gives mulighed for at rejse på uddannelse i udlandet.

(Landstingsmdlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 52:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)  

Spørgsmål til landsstyret: Hvad er størrelsen af KAF¿s udgifter ved benyttelse af private udlejningsejendomme og hvilke regler gælder i forbindelse hermed.

Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 53:

1. beh. 28/4

2. beh.EM2005

 

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at der indrettes særlige rygerområder på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o.lign.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 54:

1. beh. 29/4

2. beh. 9/5

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at der i finansloven afsættes midler til Sorlak Højskole.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 55:

 

1. beh. 20/4  

Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at det engelske sprog indføres som det andet sprog i undervisningen.

(Landstingsmdlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 56:

1. beh. 21/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at den grønlandske selskabsskat, som i en årrække har andraget 37% sænkes til 20%.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 57:

 

IS/FM

Forslag til landtingsbeslutning om nedsættelse af et bygdeudvalg med henblik på at skabe en udvikling i bygderne og for at kunne følge konsekvenserne af afskaffelsen af ensprissystemet.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 58:

 

Beh. 3/5

Forslag til forespørgselsdebat om Landsstyrets muligheder for iværksættelse af en reform af skattesystemet og administrationen heraf med henblik på at opnå større fleksibilitet og et mere retfærdigt system, herunder en omlægning således at biindkomster beskattes lavere end den faste indkomst fra hovedarbejdsgiveren.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Pkt. 59:  

1. beh. 29/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for etablering af en regional lufthavn i Qaqortoq.

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Pkt. 60:

 

1. beh. 29/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, med tanke på mange hjemmehjælpere, som i dag arbejder med ældre, førtidspensionister og handicappede, og med den fremtidige tilgang af sådant personale, at der udarbejdes ordnede uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder, som skal give adgang til erhvervelse af et certifikat som bevis for gennemført uddannelse, samt løse løn- og arbejdsforholdene for de nævnte personaleområder.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 61:

 

1. beh. 20/4

2. beh.EM2005

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret som en del af den igangsatte reform for ændring af den gymnasiale uddannelse pålægges at sikre, at de grønlandsksprogede elever får tilbud om ekstraundervisning i dansk eller gradueret danskundervisning allerede fra skoleåret 2006-07.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 62:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilket grundlag eksisterer for den passus fra rapporten Grønlands drikkevandsforsyning - Et datagrundlag for en vandforsyningsstrategi - side 61 i den danske udgave, om en fremtidig reduktion af indbyggerne i Napasoq og bemærkningen om affolkning af bygden i år 2020.

(Landstingsmdlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 63:

 

1. beh. 21/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret gennem ydelse af tilskud at åbne mulighed for de ansøgere om efterskoleophold, som har fået afslag, således at flere kan opnå godkendelse til et efterskoleophold.

(Landstingsmdlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 64:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til landsstyret: Har landsstyret taget initiativer til ændring af lovgivningen og forskellige forordninger omkring ressortomlægning af Meeqqerivitsialak-projektet fra Direktoratet for Sociale Anliggender til Direktoratet for Kultur og Undervisning, og har landsstyret i den forbindelse udarbejdet et landsdækkende projekt i lighed med Atuarfitsialak?

(Landstingsmdlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 65:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for ophævelse af den faste grænse for pensionisters og førtidspensionisters indtægter ud over den fulde pension for både ægtepar og enlige.

(Landstingsmdlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 66:

 

1. beh. 19/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for at fremlægge en målrettet og realistisk planlægning for de aktuelle behov for opførelse af nye alderdomshjem og planlagte anlægsopgaver på området samt opførelse af særlige bosteder for mennesker, som er blevet psykisk handicappede på grund af misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 67:

 

Beh. 27/4

Efter forlydender vil man på baggrund af krav stillet af EU, gå bort fra brugen af joller, der i dag anvendes af fiskere og fangere.

Under bygdekonferencen i Kangerlussuaq i 2003, blev der afgivet tilsagn om økonomisk hjælp til udskiftning af disse.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen. Siumut)

Pkt. 68:

 

Beh. 18/4

Forslag til forespørgselsdebat om at pålægge landsstyret at arbejde for at sikre forholdene for enlige mødre og fædre med børn og de mennesker, der på grund af skilsmisse bliver alene med deres børn, samt at sikre muligheden for erhvervelse af egen bolig.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 69:

 

1. beh. 25/4

Forslag til forespørgselsdebat om ændring af landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 med det formål at sikre, at medlemmer af menighedsrådene på samme måde som andre folkevalgte kan oppebære et månedligt vederlag.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 70:

 

1. beh. 29/4

2. beh.EM2005

 

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at reglerne vedrørende påbud om brug af redningsveste bliver strammet op for alle, der færdes på vandet, og at det påbydes at medbringe flydedragter som sikkerhed ved ulykkestilfælde.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 71:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til landsstyret: Hvorledes agter landsstyret at finde en løsning på det forhold, at KNI A/S i enkelte bygder har stoppet for afbetalingsordninger for køb af joller, påhængsmotorer og fangstudstyr?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 72:

 

1. beh. 21/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for afsættelse af flere midler til efterskoleophold i årene 2006 og 2007 i betragtning af, at to årgange afgangsklasser forlader folkeskolen i 2008.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 73:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder har Landsstyret for at sikre, at det bliver muligt at indhandle hajer og fiskeaffald til NUKA A/S og vil Landsstyret udnytte sådanne muligheder?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 74:

 

Beh.EM2005

Spørgsmål til Landsstyret: Som bekendt gør nogen af de ældre godt brug af deres pensionsordning mht. betaling af husleje, idet beløbet trækkes automatisk og denne fremgangsmåde værdsættes af disse. Men hvorfor stiger regningen med 7 kr. hos A/S Inissiaatileqatigiiffik INI, når denne ordning tages i brug?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 75:

IS/FM

1.beh.EM2005

2.beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Ungdomsparlamentet afholder årlige samlinger fremover.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 76:

 

Beh.EM2005

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer har Landsstyret taget med henblik på snarest nøje at tilrettelægge og planlægge oprydningsarbejdet efter amerikanernes miljøforurening på forskellige steder i Grønland og hvorledes bliver det sikret, at hjemmehørende virksomheder og arbejdskraft får størst muligt udbytte af oprydningsarbejdet?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 77:

 

Beh.EM2005

Forslag til forespørgselsdebat om hvile tiltag Landsstyret planlægger for at forbedre levevilkår og erhvervsmuligheder for fiskere og fangere.

(Landstingsmdlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 78:

1. beh. 20/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte tiltag for at starte engelskundervisning tidligere i folkeskolen end det et tilfældet i dag.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 79:

1. beh.EM2005

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tilvejebringe et rabatsystem for rejsende unge (ungdomsrabat).

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 80:

 

1. beh.EM2005

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte arbejdet for at sikre, at pensionsordninger vedrørende ældre, handikappede og førtidspensionister for fremtiden bliver pristalsreguleret.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 81:

 

1. beh. 21/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til EM2005 om at ændre Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, § 1, så sukkervarer under nr. 1 ¿ nr. 2 og nr. 4 - nr. 6 i loven får en markant afgiftsforhøjelse.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 82:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til landsstyret: Hvor langt er landsstyret kommet med arbejdet med tilpasningen af fuglebekendtgørelsen, set i lyset af landets vidtstrakte kyst? Og hvorledes agter man at udforme bekendtgørelsen?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 83:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes vil landsstyret sikre en snarlig udvidelse af kirken i Atammik samt udskiftning af varmeanlægget og kirkebænkene, og hvorledes indgår disse opgaver i Landsstyrets samlede prioritering?

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 84:

1. beh. 21/4

2. beh.EM2005

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret hæver tilskuddet til efterskolerne for årene 2008 og 2009.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 85:

1. beh. 19/4

2. beh.FM2006

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for oprettelse af psykiatrisk pleje/ældrehjem.

(Landstingsmdlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 86:

 

Beh. 27/4

Forespørgselsdebat: Kan det være sandt, at vi skal forskelsbehandle vore pensionister fordi de er gift?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 87:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret se på proceduren vedr. ansættelse af forebyggelseskonsulenter.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 88:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at pålægge A/S Boligselskabet INI at orientere socialforvaltningen, før lejere udsættes pga. manglende huslejebetaling?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 89:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre for, at Paarisa kan blive mere tydelig og synlig på kysten.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 90:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår agter man at rette op på besparelsen af merituddannelsen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 91:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Er der stadig planer om at regionalisere sundhedsvæsenet og i givet fald, hvor langt er man nået i planerne.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 92:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Er forhandlingerne på plads vedr. professionelle plejeforældres løn og i givet fald, hvilke aftaler har man indgået og med hvilke organisationer.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 93:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret udviklet planer om at opkvalificere både støttepersonalet og andre medarbejdere indenfor omsorg og pleje for de multihandicappede, således at flere får bedre mod på at arbejde indenfor disse institutioner.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 94:

 

Beh.EM2005

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår agter Landsstyret at gøre det muligt for andelsboligejere at bruge deres indskud til garantistillelse for andre lån eller lignende?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 95:

 

Beh.EM2005

Spørgsmål til Landsstyret: Landsstyret har lovet landstingsmedlemmerne ved EM 2004, at der vil komme en status over undersøgelserne vedr. forslag til barselsorloven. Hvad er status og har Landsstyret et forslag klar til en ny barselsorlov.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 96:

 

Beh.EM2005

Forespørgselsdebat: At høre Danmarks Radio på nettet i Grønland er en oplevelse, men hvad med at kunne høre grønlandske radioprogrammer i hele verden?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 97:

 

Beh.EM2005  

 

Forespørgselsdebat: Hvordan kan vi i Grønland, i øget grad blive økonomisk selvbårne? Hvilke tiltag skal der til for, at gøre Grønland fuldstændigt økonomisk selvbårent?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 98:

 

1. beh.EM2005

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremlægge en strategi for, hvorvidt og hvorledes trofæjagt på isbjørne kunne realiseres på en bæredygtig måde og med størst økonomisk indtægt til fangererhvervet/lokalsamfundet til følge.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 99:

1. beh. 25/4

2. beh.EM2005

3. beh.EM2005

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 100:

 

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke erfaringer har Landsstyret gjort med praktiseringen af den landsdækkende anvisning af arbejde, som medfører skift af bopæl og hvilke muligheder har kommunerne og de unge under uddannelse for udnyttelse af denne bestemmelse i kombination med kommunernes pligt til at iværksætte særlige beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige tilbud til unge under 25 år, f.eks. når disse vil have job som turistguide?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 101:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for opgørelser over ansøgninger om tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft som turistguide i de forskellige kommuner?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 102:

 

Beh. 3/5

Forslag til forespørgselsdebat: Hvorledes kan man få Grønland til at være en større aktiv medspiller på den globale scene med hensyn til erhverv?

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Pkt. 103:

1.beh. 25/4

2.beh.EM2005

3. beh.EM2005

Forslag til landstingslov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 104:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret om Qaarsut lufthavn.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 105:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Er der i gældende regler for Grønland noget til hinder for, at private - virksomheder eller eksempelvis kommuner anvender eller udvinder/producerer ferskvand fra en ferskvandsgenerator placeret på land eller på et skib?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 106:

 

1. beh. 28/4

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, således at det bliver forbudt at lade unge under 18 år at sælge alkoholholdige drikke.

(Landstingsgruppen fra Atassut: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 107:

 

Beh. 4/5

 

Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at lave lovgivning omkring rettigheder til at lave filmproduktion her i Grønland, med henblik på beskyttelse dels af mennesker, der bliver berørt i produktionen, og dels med henblik på at beskytte de eksisterende filmproducenter her i Grønland.

(Landstingsgruppen fra Atassut: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 108:

 

1. beh. 28/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at lave uddannelsesprogram for rent grønlandsksprogede borgere.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 109:

 

1. beh. 28/4

2. beh.EM

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der etableres en basisuddannelse for kunst i Grønland.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 110:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er arbejdsgruppen der udarbejder forslag til Landstingslov om Landstinget og Landsstyret nået? Kan arbejdskommissoriet tilføjes et krav om Landstingsmedlemmers udvalgsplaceringer, således at medlemmer af Landstingets Finansudvalg fremover ikke kan bestride formandspost i andre Landstingsudvalg?

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 111:

 

1. beh. 28/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der nedsættes et udvalg, der skal fremkomme med forslag om, hvilken grønlandsk litteratur eleverne i den gode skole skal have læst i grønlandskundervisningen, inden de afslutter deres skolegang.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 112:

 

1. beh. 27/4

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at der fastsættes et minimumsbeløb for, hvor meget modtagerne af offentlig pension skal have til rådighed efter dækning af faste udgifter.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 113:

 

1. beh. 21/4

2. beh. 2/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for effektivisering af den grønlandske indkomstskattelov, således at det sikres:

At samtlige borgere i Grønland bliver behandlet ens i henhold til indkomstskatteloven

At stadfæste, at A-skatterne ikke kan bruges som kassekredit af arbejdsgiverne

At samtlige kommuner, der står for ligningsarbejdet af skatteindtægterne, har ensartede arbejdsgange.

At der hvert år udarbejdes og offentliggøres skatterestanceforhold.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 114:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke sikkerhedsnetværk er der for unge mennesker der opholder sig på børnehjem, men som må udskrives efter at de har nået myndighedsalderen ?

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 115:

Trukket

Pkt. 116:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre for at undgå salg af alkohol og tobaksvarer til unge under 18 år?

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 117:

 

1. beh. 18/4

2. beh. 4/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, med det formål at sikre:

Nedbringelse af rentesatserne for boligstøttelåntagere (BSU).

Indarbejde bestemmelse om, at boligstøttelåntagerne betaler månedsvis.

Tilpasning af tilbagebetalingerne på baggrund af det reelle indkomstgrundlag hos låntagerne.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Pkt. 118:

 

1. beh. 6/5

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at pædagoger og socialrådgivere løbende tilbydes kompetencegivende efter- og videreuddannelser.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 119:

 

1. beh. 18/4

2. beh. 4/5

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, således at maksimumtilskuddet i §21b fastsættes til mindst 100.000 kr.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 120:

 

1. beh. 27/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at jollefiskere og fangere får mulighed for at modtage takstmæssig hjælp i de perioder, hvor de ikke kan udøve deres erhverv på grund af vejrmæssig ustabilitet.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 121:

§ 36, stk. 1

(Skriftligt)

Landsstyret bedes oplyse, om der er om det er korrekt, at mange af de socialt dårligt stillede har været nødsaget til at flytte til Danmark, for primært at søge hjælp. Samtidig bedes det oplyst, om Landsstyret har planer om at tage initiativ til bedre information og forskning omkring disse forhold.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 122:

1. beh. 28/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indføre obligatorisk skolemadsordning i folkeskolen i hele Grønland.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 123:

1. beh. 25/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at landet igen inddeles i flere landstingsvalgkredse.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 124:

 

Beh. 4/5

Forslag om forespørgselsdebat om foranstaltninger til imødegåelse af konsekvenserne af klimaforandringerne.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 125:

Beh. 2/5

Forslag til forespørgselsdebat vedrørende Grønlands repræsentation ved FN.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 126:

1. beh. 26/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at stifte en fond med det formål, at fremme de unges udvikling.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 127:

 

1. beh. 26/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at lave planer for byggeri af mindre energiforsyningsanlæg baseret på vedvarende energi med det formål at udvikle bygdernes energiforsyning.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 128:

1. beh. 25/4

2. beh. 4/5

Beslutningsforslag om, at det pålægges Landsstyret at iværksætte en ændring af valgloven, således at unge der er fyldt 16 år får valg- og stemmeret.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 129:

 

1. beh. 26/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for en opfølgning af ikke-registrerede unge arbejdsløse samt at sikre en måde, hvorved de kan komme videre.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 130:

 

Beh.EM2005

 

Forslag til forespørgselsdebat om at begrænse importen og fremme erhvervsudviklingen i Grønland ved at arbejde for etablering af en produktionsvirksomhed til fremstilling og mangfoldiggørelse af CD¿er produceret i Grønland.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 131:

 

1. beh. 18/4

2. beh. 9/5

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at INI A/S og kommunerne ved boliganvisning i boligblokke så vidt muligt tager hensyn til aldersfordelingen.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 132:

 

1. beh. 28/4

2. beh.EM2005

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der på finansloven øremærkes midler evt. fra efteruddannelsespuljen til at finansiere psykodramauddannelsen.

(Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliaat: Inatsisartunut ilaasortat Doris Jakobsen, Georg Olsen, Ole Thorlaifsen, Ellen Christoffersen, Astrid Fleischer Rex)

Pkt. 133:

 

1. beh. 2/5

2. beh. 10/5

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret at sikre, at alle kommuner fremover har pligt til at afsætte relevante minimumbeløb efter § 52, stk. 3, i den kommunale styrelseslov med henblik på øget indflydelse til bygdebestyrelserne.

(Inatsisartuni ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 134:

Trukket

Landstingets Bureau

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

UPA 2005-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

 

 

 

 

 

Immikkoortup normua:


Suliarineqarnissaata ullua:

 

 

Siunnersuutip qulequtaa

Imm. 1:

 

Sul. 15/4

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 2:

 

Sul. 15/4

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

 

(ALLANNGUISOQARAANGAT)


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:

Peerpoq

Imm. 4:

Sul. 15/4

Akileraartarneq pillugu Siunnersuisoqatigiinnut kiisalu KNR-ip siulersuisuinut ilaasortassanik qinersineq.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:

Sul. 15/4

Namminersornermut, aatsitassanut inatsisinillu atortitsinermut naalakkersuisup naalakkersuisunit tunuarnissamik qinnuteqaataa aammalu naalakkersuisumik nutaamik toqqaaneq.


(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Imm. 6:

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: kalaallit immikkut erfalasuat pillugu inatsit nr. 222, 6. juni 1985-imeersoq, § 3, imm. 2-mi allassimasoq, danmarkimit imaalillugu allanngortinneqartariaqannginnersoq; inuinnaat nunami kalaallit erfalasuat kisiat atorsinnaavaat.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 7:

Siull.

Aappass. 28/4

pisiniarfiit ammasarfiisa malittarisassiuunneqarnissaannik inatsisissamik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 8:

Siull. 21/4

Aappass. UKA2005

efterskolertunut tapiissuteqartarnermi ilinniartut ilinniakkaminnit pissarsiaat apeqqutaatinnagit tapiissuteqartalernissaq namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaanni nr. 26, 16. januar 2004-meersumi § 1 imm. 2 litra 7-ip aamma § 3-p peerneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 9:

Siull. 21/4

Aappass. UKA 2005

Atuartup nammineerluni efterskolernermi nalaani piffissaq sioqqullugu efterskolernini maanannaaq unitsissallugu toqqarpagu, angajoqqaajusut angajoqqaatulluunniit oqartussaasut nammineerlutik atuartup kalaallit nunaanut angerlarneranut akiliisalernissaat anguniarlugu toqqammavissat aalajangersimasut erseqqinnerusut aalajangersarneqarsiinnaaqqullugit danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 16. januar 2004-imeersoq allanngortinneqaqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 10:

Siull.

Aappass. 10/5

Nunatsinni meeqqanik inuusuttuaqqanillu sullissisunik atorfinitsitsinermi pineqaatissinneqarsimanermik nalunaarsuutip nuutinneqarneranik takutitsisoqartalernissaata piumasaqaatigineqartalernissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 11:

 

Siull.

Aappass. 28/4

Sulisartut tamarmik ukiumut ulluni 25-ni sulinngiffeqartalernissaat qulakkeerneqaqqullugu, tassungalu ilanngullugu § 4 immikkut pillugu sulinngiffeqarnissamut katersat sulinngiffeqarnerillu ullunut naatsorsorneqartalersillugit feriarneq pillugu inatsimmik atuuttumik nalilersuinissamik iluarsiinissamillu ingerlatseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 12:


Siull. 20/4

Aappass. 10/5

Meeqqat sumiginnarneqarsimasut pillugit ukioq 2005-mi nuna tamakkerlugu qaammarsaanermik ingerlatsinissamik oqallitsitsinernillu aallartitseqqullugit.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 13:

Sul. 3/5


 

Nunatsinni tusagassiornikkut pissuserinnissamik ileqqorinnissamillu ineriartortitsisoqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 14:

Siull. 9/5

Aappass. 10/5

Inatsisartut ataatsimiittarfiata partiillu allatseqarfiisa allaffiisa ataatsimiittarfiisalu alli-neqarnissaannik siulittaasoqarfiup pilersaarutaasa ingerlateqqinnissaannut 2006-imut inatsisartut aningaasanut inatsisissaanni aningaasatigut a-tut takussutissiap ilanngun-neqarnissaa siunertaralugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 15:

Siull.  20/4

Aappass. 4/5

Pingajuss. 9/5

Naalakkersuinikkut sulinermut aningaasatigut tapiissuteqartarneq pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanut inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 16:

Siull. 20/4

Aappass. 2/5

Pingajuss.10/5

2004-mi ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 17:

Siull. 21/4

Aappass. 2/5

Pingajuss.10/5

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 18:

Siull. 21/4

Aappass. 2/5

Pingajuss.10/5

Kommunit akiligassiissutinik akiligassiisarneq akiliisitsiniartarnerlu pillugit suleqatigiinnissaat pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 19:

Siull. 18/4

Aappass. 4/5

Pingajuss. 9/5

Nakorsaatit pillugit inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 20:


Siull. 18/4

Aappass. 9/5

Pingajuss.10/5

Inissianik attartorneq pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 21:

Siull. 18/4

Aappass. 4/5

Pingajuss. 9/5

Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 22:

Siull. 20/4

Aappass. 4/5

Pingajuss. 9/5

Ulluunerani paaqqinnittarfiit, ulluunerani angerlarsimaffimmi paaqqinniffiit il.il. pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 23:

Siull. 18/4

Aappass. 9/5

Pingajuss.10/5

Atuakkanik atorniartarfeqarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaa pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 24:

Peerpoq

Imm. 25:

Sul. 3/5

¿Inatsisartut naalakkersuisullu pillugit inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut¿-mik suliarinninnermi suleqatigiissitamit nassuiaat.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 26:

Sul. 15/4

2005-mi aningaasaqarnikkut ingerlatsineq pillugu nalunaarut.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 27:

Siull. 10/5

Aappass. UKA2005

2004-mi landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 28:

Siull. 21/4

Aappass. 10/5

2006-imi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik inatsisartut aalajangiinissaannik siunnersuut, tak. suleriaasissani § 32, imm. 6, 2):


1. inummut ilanngaat                                                      kr. 48.000 (ukiumut)


2. ilanngaat aalajangersimasoq                                        kr. 10.000 (ukiumut)


3. aningaasarsiat b-t akileraaruteqaataasussaanngitsut  kr.  5.000 (ukiumut)


4. killlimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat           kr.  1.000 (ukiumut)


5. kommuninut ataatsimut akileraarut                                    6%.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 29:


Sul. 9/5

2005-mi nunanut allanut tunngasumik nassuiaat.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 30:

Siull. 18/

Aappass. 9/5


 

Danmarkimi avammut niuernermi siunnersuisoqatigiit (danmarks eksportråd) suliaasa (inatsit nr. 53, 31. januar 2001-imeersoq) ilaasa kalaallit nunaannut atuutilersinneqarnissaat pillugu namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaataat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 31:

Siull. 10/5

Aappass. UKA2005

Kalaallit Nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu isumaliutissiissummut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Namminersornermut, Aatsitassanut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 32:

Sul. 3/5

kalaallit nunaanni uuliamik gassimillu misissueqqissaarnerup qalluinerullu atorluaanerullu inuiaqatigiinnut attuumassutai pillugit nassuiaat.


(Namminersornermut, Aatsitassanut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 33:

Peerpoq

Imm. 34:

Peerpoq

Imm. 35:

Peerpoq

Imm. 36:

Sul. 10/5

2004-mut sanaartornermut nutaanngorsaanermullu aningaasaateqarfik pillugu nassuiaat.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 37:

Siull. 25/4

Aappass. 4/5

Folketingip ombudsmandia pillugu inatsisip allanngortinneqarneranik inatsisissatut siunnersuut pillugu namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaataat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 38:


Siull. 27/4

Aappass. 2/5

Kalaallit Naalakkersuisuisa Naalagaaffiit akornanni inatsisitigut pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu pillugit isumaqatigiissuteqartarnissaat pillugu inatsisissatut siunnersuummut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaannut inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 39:

 

Siull. 9/5

Aappass. 9/5

Naalakkersuisut inatsisartullu pillugit inatsisartut inatsisissaattut siunnersuummik suliaqarnissamik suleqatigiissitat suliassaasa allanngortinneqarnissaannut inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 40:

Imaqanngilaq

Imm. 41:

Siull. 26/4

Aappass. 2/5

Nunatsinni aningaasanoorluni bingortarnerup sukanganerusumik inatsisitigut sukateriffigineqarnissaa pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 42:


§ 36, imm.1

Qinikkatut sulinerup siamasissumik aaqqiivigineqarnissaa pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 43:


Sul. 20/4


 

Ilinniartut suliffimmik sungiusarfissaaleqisarnerat pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 44:


Siull. 20/4

Aappass. 4/5


 

Ilinniartunut suliffimmi sungiusartunut atugassarititaasut pitsanngorsarneqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 45:

 

Siull. 29/4

Aappass. UKA2005

Ilinniartunut ilaqutariinnut inissiat akiisa, ilinniartunut kisimiittunut meeralinnut nalimmassarneqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 46:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: meeqqat inuusuttullu suliniaqatigiiffiinut sunniutilimmik aningaasatigut qaqugu annertusaasoqassava?


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 47:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: piumasaqaatinik sukaterinissaq siunertaralugu ulluunerani angerlarsimaffinni meeqqanik namminersorlutik paaqqinnittartut pillugit inatsisinik nutarterinissamik naalakkersuisut pilersaaruteqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 48:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: meeqqerivitsialak sumut killippa?

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 49:

Siull. 21/4

Aappass. 2/5


 

Atuarfitsialammi ilinniarfinnilu soraarummeernerni ilinniartitsisup censorilluunniit qallunaajunera allatulluunniit oqaaseqarnera apeqqutaatinnagu, atuartut ilinniartulluunniit namminneq oqaatsitik atorlugit misilitsinnissaannut pisinnaatitaaffiat qulakkeerniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunner­suut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 50:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: nappaatigalugu naqinnernik paarlaassisarneq innarluutaasutut akuerineqarsimava? nappaatigalugu naqinnernik paarlaassisarneq innarluutaasutut pisortatigoortumik akuerineqarsinnaaqqullugu immikkut inatsisiliornissaq naalakkersuisunit isumaliutigineqarsimava?


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 51:


Siull. 20/4

Aappass. 2/5

Angajoqqaat pissakinnerusut meerartaasa nunanut allanut ilinniariartortalersinnaanerat anguniarlugu tapiisalernissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 52:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: namminersorlutik inissianik attartortitsisartunut kaf-ip atuinerata annertussusaa, iliuuserisassallu pillugit apeqquteqaat.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 53:


Siull. 28/4

Aappass.UKA2005

Inuit tamat ornittagaanni soorlu café-ni, neriniartarfinni assigisaannilu immikkut pujortartarfeqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 54:


Siull. 29/4

Aappass. 9/5

Sorlak højskole-p finanslovimit tapiiffigineqartalernissaa anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 55:


1. beh. 20/4

Nunatsinni tuluit oqaasiisa pingaarnerit aappaattut atuartitsissutigineqartalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 56:


Siull. 21/4

Aappass.UKA2005

kalaallit nunaani ingerlatseqatigiiffiit sinneqartoorutaasa akileraarusersorneqarnerata ukiuni kingullerni arlaqalersuni 37% -imik annertussuseqartinneqartup 20%-imut appartinneqarnissaanik naalakkersuisusut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Dorph, Siumut)

Imm. 57:

 

IS/FM2005

nunaqarfiit ineriartortinneqarnissaat anguniarlugu assigiimmillu akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnerata sunniutai malittariniarlugit inatsisartutigut nunaqarfinnut ataatsimiititaliamik pilersitsisoqarnissaa pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 58:


 


Sul. 3/5

saniatigut isertitat pingaarnertut sulisitsisumit aalajangersimasumik isertitanit appasinnerusumik akileraaruserneqartalersillugit allanngortitsinissaq ilanngullugu aaqqissuussinerup eqaannerulernissaa naapertuilluarnerulernissaalu siunertaralugu akileraartarnikkut aaqqissuussinermik taassumalu aqutsivigineqarneranik aaqqissuusseqqinnermik ingerlatsinissamik naalakkersuisut periarfissaat pillugit apeqquteqaat aallavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Simon Olsen, Siumut)

Imm. 59:


Siull. 29/4

Aappass.UKA2005

nunap immikkoortuanut timmisartunut mittarfimmik qaqortumi pilersitsinissaq naalakkersuisunit sulissutigeneqaqqullugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Imm. 60:

Siull. 29/4

Aappass.UKA2005

angerlarsimaffinni ikiortit amerlasuut utoqqarnut, siusinaarlutik suliunnaarnersiutisialinnut innarluutilinnullu tapersersortinut ullumikkut maanna sulisinneqartunut, siunissamilu taamatut suliffeqalertussat eqqarsaatigalugit aaqqissuussamik pikkorissaanikkut ilinniaqqitsitaanikkullu ingerlatsisoqalernissaanik, pikkorissarsimanerannik ilinniarsimanerannilu uppernarsaatitalimmik allagartaqalertitsisumik takussutissartalimmik. taamalu aningaasarsiaannut atorfeqartitaanerannillu pitsanngoriaataasumik kingunilimmik iliuuseqarfigineqarnissaannik piaartumik angusaqarfiusumik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 61:

Siull. 20/4

Aappass.UKA2005

ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitaaneq allanngortinniarlugu nutarterinerup maanna ingerlanneqartup ilaatut ilinniartut kalaallisuinnaq oqaasillit qallunaatut immikkut ittumik ilinniartinneqarnissamik imaluunniit piginnaasat naapertorlugit agguataarlugit qallunaatut ilinniartinneqarnissamik ukioq atuarfiusoq 2006-07 aallarnerfigalugu neqeroorfigineqarnissaannik qulakkeerinneqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 62:


§ 36, imm.1

naalakkersuisunut apeqqut: ¿kalaallit nunaanni imermik pilersuineq ¿ imermik pilersuinissamik pilersaarusiornermi paasissutissat tunngaviusut¿ pillugit nalunaarutip kalaallisuuani quppernermi 65-imi napasumi innuttaasut ikiliartornissaannik nunaqarfiullu 2020-mi inuerunnissaanik oqaatiginninnernut suut tunngavigineqarpat.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 63:

 

Siull. 21/4

Aappass.UKA2005

efterskolernissamut amerlanerusut akuerineqarsinnaaqqullugit efterskolernissamut qinnuteqarsimasunut itigartinneqarsimasunulli tapiissuteqarnermikkut naalakkersuisut periarfissanik ammaassinissamik peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 64:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: meeqqerivitsialaap isumaginninnermiigunnaarluni kultureqarnerup atuartitaanerullu ataanut inissillugu inatsisikkut maleruagassaliorfiginissaa nuna tamakkerlugu atuuttussamik soorlu atuarfitsialammik pilersitsisimanermut iliuuserineqartunut assingusumik naalersuisut tassuunakkut suliniuteqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 65:

 

Siull. 27/4

Aappass. 10/5

Aappariinnut kisimiittunullu tamakkiisumik pensionisiat saniatigut pensionisiallit siusinaartumillu pensionisiallit isertitarisinnaasaannut aalajangersimasumik killigitinneqartup atorunnaarsinneqarnissaata sulissutiginissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 66:

Siull. 19/4

Aappass.UPA2006

Utoqqaat illuinik sanaartorneq sanaartornissallu aammalu imigassamik ikiaroornartumillu atornerluisimallutik nappaateqartut eqqarsartaatsimikkullu innarluuteqalersimasut eqqarsaatigalugit immikkoortillugit angerlarsimaffissaannik qanoq sanaartornikkut pilersaarusiorfigineqarnissaasa tunaartassamik piviusorsiortumillu naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 67:

Sul. 27/4

EU-p piumasaqaataa tunngavigalugu tusarsaaleraluttuinnarpoq piniartut aalisartullu umiatsiaaqqanik angallateqartut angallatit atugaat siunissami atorneeruttussaasut.

kangerlussuarmi nunaqarfiit 2003-mi pillugit ataatsimeersuarnermi taakku taarsersorneqarnissaannut aningaasatigut ikiorsiinissaq neriorsuutigineqarpoq.


(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen. Siumut)

Imm. 68:

Sul. 18/4

Nunatsinni anaanat ataatallu kisimiittut meerallit, aammalu avinnikkut qimagaasartut meeraallu ikiorserneqartarnerannut tunngasuni, kiisalu inissaqartinneqartarnerisa sukumiisumik ikiorsiinikkut atugassaqartitaanissaat eqqarsaatigalugu siunissami naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 69:

 

Siull. 25/4

Nunatsinni ilagiit sinniisaasa qinikkatut allatulli qaammammut aningaasarsiaqartitaasalernissaat siunertaralugu inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 28. oktober 1993-meersup allanngortinneqarnissaa anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 70:

 

Siull. 29/4

Aappass.UKA2005


 

Imaatigut angalanermi puttaqutinik atuisussaatitaanerup kikkunnut tamanut imaatigut angalasunut atugasanngortillugu sukateriffigineqarnissaa, kiisalu attallaanik puttassisinnaasunik aammalu imaatigut angallannermi ajutuulernermi sillimmatitut nassarneqarsinnaasut tunngavigalugit inatsisip sukateriffigineqarnissaa piumasaralugu naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit inatsisartut aalianiiffigisassaatut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 71:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: KNI A/S-ip nunaqarfinni ataasiakkaani umiatsianik, aquuteralannik piniutinillu allanik taarsigassarsiniartarnermik atorunnaarsitsisimanera naalakkersuisut qanoq aaqqiiviginiarpaat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 72:

Siull. 21/4

Aappass.UKA2005

2008-imi atuaqatigiiaat ukioqatigiit marluk meeqqat atuarfiannit soraarummeertussaanerat tunngavigalugu 2006-imi 2007-imilu efterskolenut annertunerusumik aningaasaliinissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartunut aalajangingassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 73:


§ 36, imm.1


 

Naalakkersuisunut apeqqut: eqalussuit aamma aalisakkat perlukui nuka a/s-imut tunisassiassatut nioqqutigineqalernissaat naalakkersuisut qanoq qulakkeerniarsinnaavaat, periarfissallu taamaattut naalakkersuisut atorniarpaat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 74:

Sul. UKA2005

Naalakkersuisunut apeqqut: utoqqaat ilaasa ineqarnermut akiliuteqartarnermi utoqqalinersianiit ilanngaatsinni atortarpaat, taamatullu periuseqarneq aamma ilaatigut iluarineqarpoq, kisianni sooq a/s inissiaatileqatigiiffik ini-miit akiligassaq qaammammut 7,-  kr-imik immikkoortortaqarfiit ilaanniit taamaalisoqartillugu ilaneqartarpa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 75:

 

IS/FM

Inuusuttut inatsisartuisa ukiut tamaasa ukiumut ataasiarlutik ataatsimiittalernissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 76:

Sul.ÚKA2005


 

Naalakkersuisunut apeqqut: kalaallit nunatsinni amerikamiut mingutsitaasa salinneqarnissaat piaartumik kalaallinit pilersaarusiorluakkamik suliarineqarnissaat pillugu naalakkersuisut suliniutinik sunik aallartitsisimappat maanilu sulliviit sulisorisallu saliinermi pissarsisinneqarnissaat annertunerpaamik qanoq qulakkeerneqassava.


(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 77:


 


Sul.UKA2005

Aalisartut piniartullu inuuniarnikkut inuussutissarsiornikkullu atugaat pitsanngorsaaviginiarlugit iliuutsinik qanoq ittunik naalakkersuisut pilersaaruteqarnersut pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 78:

 

Siull. 20/4

Aappass.UKA2005

Tuluit oqaasiisa meeqqat atuarfianni piaarnerusumik ilinniartitsissutigineqartalernissaat pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 79:

 

Siull.UKA2005

Aappass.UKA2005

Inuusuttut kikkuungaluartulluunniit angalanermut tapiiffigineqartalernissaat (ungdomsrabat) pillugu naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 80:

 

Siull.UKA2005

Aappass.UKA2005

Utoqqaat, innarluutillit kiisalu siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutillit tigusartangaasa naliginnaasumik akit qaffakkiartortarnerat malillugu qaffanneqartalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut suliniuteqarnissaamik peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 81:

 

Siull. 21/4

Aappass.UKA2005

Nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit inatsisartut nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1 allanngortinneqassasoq, taamaalilluni sukkunik nioqqutissat suulluunniit nr. 1-p, nr. 2-p aamma nr. 4-p ¿ nr. 6-p ataani inatsimmiittut malunnaateqarluartumik akitsuutaasa qaffaavigineqarnissaat pillugu naalakkersuisut upa 2005-imi siunnersuummik saqqumiussinissamik peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 82:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: timmissanut nalunaarutip nunatsinnut isorartoqisumut naleqqussaaviginiarneqarnera sumut killippa? aamma qanoq ilusilersorneqarniarpa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 83:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: atammimmi oqaluffiup allilerneqarnissaata kiisalu kiassaataata aammalu issiaviisa piaartumik tarserneqarnissaat naalakkersuisut qanoq qulakkeertinniarpaat, taakkulu naalakkersuisut tamakkiisumik tulleriaarineranni qanoq inissisimassappat?


(inatsisartunut ilaasortaq isak davidsen, siumut)

Imm. 84:

 

Siull. 21/4

Aappass.UKA2005

Efterskolenut ukiuni 2008 aamma 2009-mi tapiissutinik naalakkersuisut qaffaanissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 85:

 

Siull. 19/4

Aappass.UPA2006

Tarnimikkut ajuutillit katsorsartarfiannik /utoqqarnut angerlarsimaffinnik pilersitsinissamut periarfissanik misissuinissamik naalakkersuisut pisussaaffilerneqarnissaannik inatsisartunut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 86:

Sul. 27/4

Apeqquteqaat: utoqqalinersialittagut katissimaneri piinnarlugit assigiinngitsumik iliorfigisassagigut ilumoorsinnaanerpa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 87:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: pitsaaliuinermut siunnersortinik atorfinitsitsisarnernut tunngatillugu suleriaaseq naalakkersuisut misissorniarpaat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 88:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: naalakkersuisut inissianik attartortut ineqarnermut akiliinngitsoornertik peqqutigalugu anisitaasussat isumaginninnermik ingerlatsivimmut nalunaarutigisarnissaannik a/s inissiaatileqatigiiffik ini pisussaaffilerniarnerpaat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 89:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: paarisa sinerissami ersarinnerulernissaa malunnarnerulernissaalu anguniarlugit naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 90:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: piginnaanngorsarluni ilinniartitaanermut sipaarniutit qaqugu iluarsiniarneqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 91:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqquteqaat: peqqinnissaqarfiup sinerissap immikkoortuinut siammartinnissaa suli pilersaarutigineqarpa, taamaassappallu pilersaarutit sumut killippat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 92:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: inuussutissarsiutigalugu angajoqqaarsiat akissarsiassaat pillugit isumaqatigiinniarnerit iluarsineqarpat, taamaassappallu suut isumaqatigiissutaasimappat kattuffillu sorleq isumaqatigiissuteqarfigineqarsimava?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 93:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: annertuumik innarluutinnik isumassuinermik paaqqutarinninnermillu sulisut ikorfartuutaasut sulisullu allat piginnaanngorsarneqarnissaannik pilersaarutinik naalakersuisut ineriartortitsisimappat, taamaalilluni angerlarsimaffinni taamaattuni amerlanerit sulilernissaminnut kajuminnerulersinniarlugit?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 94:

 

Sul.UKA2005

Naalakkersuisunut apeqquteqaat: piginneqatigiilluni inissianik piginnittut siumut akiliutaat allanik taarsigassarsinernut assigisaannullu qularnaveeqqutitut atorsinnaalernissaannik naalakkersuisut qaqugu periarfissiiniarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 95:

 

Sul.UKA2005

naalakkersuisunut apeqqut: naalakkersuisut inatsisartunut ilaasortat uka 2004-mi neriorsorpaat erninermut atatillugu sulinngiffeqarnermut siunnersuut pillugu misissuinerit sumut killissimanersut nalunaaruteqassallutik. sumut killittoqarpa aammalu erninermut atatillugu sulinngiffeqarnermut naalakkersuisut siunnersuummik nutaamik piareersimasuuteqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 96:

 

Sul.UKA2005

Oqallisissiaq: kalaallit nunaanni internetikkut danmarks radio tusarnaarlugu nuanneqaaq, qanorli radiokkut aallakaatitassiat kalaalisoortut nunarsuaq tamaat tusarnaartillugu?


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 97:

Sul.UKA2005

Apeqquteqaat: qanoq ilisukkut kalaallit nunaanni aningaasaqarnikkut imminut napatinnerulersinnaavugut? suliniutit suut aqqutigalugit kalaallit nunaata tamakkiisumik aningaasaqarnikkut imminut napatilersinnaava?


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 98:

 

Siull. UKA2005

Aappass. UKA2005

Tammajuitsussatut nannunniartarnerup nungusaataanngitsumik piniarnermillu inuussutissarsiuteqartunut/najugaqarfinnut sapinngisamik annertunerpaamik isertitsissutaasumik qanoq pivisunngortinneqarsinnaanera pillugu periusissamik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara.


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 99:

Siull.25/4

Aappass. UKA2005

Pingajuss. UKA2005

Sulisartunik kalaallit nunaannut tikisitsisarnerup aqunneqarnissaa pillugu inatsisartut inatsisaannut allannguutissatut siunnersuut


(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 100:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: nuna tamakkerlugu suliffissamik innersuussisarnerup najukkamit allamut nuunnermik kinguneqartartup atuutsinneqarneranit naalakkersuisut sunik misilittagaqarpat aammalu inuusuttut ilinniartut assersuutigalugu takornarianut angallassisartutut suliffeqarnissamik kissaateqarpata kommunit inuusuttunut 25-it inorlugit ukiulinnut suliffissaqarnikkut ilinniartitaanikkullu immikkut neqerooruteqartussaatitaanerannut ilanngullugu aalajangersakkap taassuma atornissaanut kommunit inuusuttullu ilinniagaqartut qanoq periarfissaqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 101:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: kommuneni assigiinngitsuni takornarissanik angallassisutut sulisussanik avataaneersunik atorfinitsitsinissamut qinnuteqaatit pillugit nalunaarsuutit sumut killiffeqarpat?

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 102:

 

Sul. 3/5

Oqallisissiatut siunnersuut: qanoq ilinikkut kalaallit nunaat nunarsuarmi inuussutissarsiorneq eqqarsaatigalugu peqataanerulersinneqarsinnaava?


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 103:

 

Siull. 25/4

Aappass.

Pingajuss. UKA2005

Inuinnaat partiinut tapiisarnerat politikkikkullu partiit naatsorsuutinik tamanut saqqummiussisarnerat pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 104:


§ 36, imm.1

Qaarsut mittarfiat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 105:


§ 36, imm.1

Namminersorlutik suliffeqarfiit imaluunniit assersuutigalugu kommunit nunamut umiarsuarmulluunniit inissitamik immamik tarajuiaat atorlugu imiliortarnissaat/tunisassiornissaat maannakkut nunatsinni maleruagassanik atuuttuni ajornartinneqarpa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 106:

 

Siull. 28/4

Aappass. 10/5

Imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqartarneq sassaallertarnerlu pillugit inatsisartut inatsisaata nr. 11, 11. november 2000-imeersup allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni inuusuttut 18-it inorlugit ukiullit tuniniaasinnaatitaanerat inerteqqutaalersinnaaqqullugu.


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 107:

 

Sul. 4/5


 

Nunatsinni filmiliorniartut pisinnaatitaaffissaat pillugit inatsisissamik siunnersuusiornissamut periarfissaqarnersoq pillugu, taamaalilluni inuit filmiliornermi inuttaritinniarneqartut illersorneqarsinnaanissaat anguniarneqaqqullugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 108:

 

Siull. 28/4

Aappass.UKA2005

Innuttaasut kalaallisuinnaq oqaasillit ilinniartitaanissamut periarfissaannik aaqqissuussinissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 109:

 

Siull. 28/4

Aappass.UKA2005

Eqqumiitsuliornermut tunngaviusumik nunatsinni ilinniarfiliortoqarnissaa pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 110:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: inatsisartut naalakkersuisullu pillugit inatsisinik allannguisoqarnissaa siunertaralugu suleqatigiissitaliat suliartik sumut killippaat? inatsisartuni ilaasortat inatsisartut ataatsimiititaliaanni ilaasortaasarnerat pillugu siunnersuummik ilanngussisoqarsinnaava, taamaalilluni inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaani ilaasortat inatsisartut ataatsimiititaliaani allani siulittaasuusinnaajunnaartinneqarnissaat sulissutigineqarluni?


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 111:

 

Siull. 28/4

Aappass.UKA2005

Atuarfitsialammi atuartut atuarnerminnik naammassinnitsigatik kalaallit atuakkiortut atuakkiaat sorliit atuarsimasariaqarneraat pillugu siunnersuusiortussanik ataatsimiititalioqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 112:

 

Siull. 27/4

Aappass. 10/5

Aningaasartuutit aalajangersimasut akilerneqareernerini pisortanit pensionisisartut assigiimmik minnerpaaffilimmik aningaasanik tigusartagaqalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 113:

 

Siull. 21/4

Aappass. 2/5

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsisip sunniuteqarluarnerulluni malinneqalernissaanik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut, taamaaliornikkut makku qulakkeerneqaqqullugit:

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsitsit naapertorlugit kalaallit nunaanni innuttaasut tamarmik assigiimmik pineqarnissaat

Akileraarutit a-t sulisitsisunit aningaasatut tigoriaannartut atorneqarsinnaannginnerat naqissuserneqassasoq


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 114:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: inuusuttut imminut oqartussaaffigilertut, taamaalillutillu meeqqanut ulloq unnuarlu angerlarsimaffimminniinnissaminnut ukioqqortuallaalerlutik qimaguttariaqalersut pillugit isumaginninnikkut sillimmartaarutit suut atuutsinneqarpat?


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 115:

TUNUARTIPPOQ

Imm. 116:


§ 36, imm.1

Naalakkersuisunut apeqqut: inuusuttunut 18-it ataallugit ukiulinnut imigassanik aalakoornartulinnik tupanillu tuniniaasoqartarnera unitsinniarlugu naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniarpat?


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 117:

 

Siull. 18/4

Aappass. 4/5

Inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaat pillugu inatsisartut inatsisaata nr. 1, 9. april 1992-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaaliortoqarneratigut qulakkeerneqaqqullugit:


Inissialiornermut taarsigassarsiniarnermi (bsu) ernialiunneqartartut appartinneqarnissaat.

Inissialiornermut taarsigassarsiallit qaammatikkaartumik akilersuisalernissaat.

Taarsigassarsisimasut isertitaat aallaavigalugit taarsersuineq ingerlanneqalissasoq.


(Atassut-ip inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 118:

 

Siull.

Aappass. UKA2005

Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuuteqarpunga, naalakkersuisut peqquneqassasut perorsaasut isumaginninnikkullu siunnersortit, periarfissinneqassasut atorfimminni qaffassinnaanissaq siunertaralugu ilinniaqqissinnaasarnissaminnut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 119:

 

Siull. 18/4

Aappass. 4/5


 

Siunnersuutigaara naalakkersuisut peqquneqassasut, inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 9. april 1992-meersoq, illuliornermi tapiissuteqartarnermut tunngasoq, taamaasilluni tapiissuteqartarnermi qummut killigititaq § 21b-mi aalajangersaavigineqarsimasoq, qaffanneqassaasoq minnerpaamik 100.000 kr.-ninngorlugu.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 120:

 

Siull. 27/4

Aappass.

UKA2005

Silap allanngorarneranik pissuteqartumik umiatsiaararsorlutik aalisartut piniartullu inuussutissarsiutiminnik ingerlatsisinnaanngiffimminni annertussusileriikkamik ikiorsiissutinik pissarsisarnissamut periarfissinneqarnissaat pillugu siunnersuummik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 121:


 


§ 36, imm.1

Naalakkersuisut qinnuvigaakka akeqqullugu ilumoornersoq kalaallit ulluinnarni atukkamikkut ajornartorsiutilippassuit danmarkimut nuuttariaqartarnersut ikiorserneqarnissartik pinerullugu. ilanngullugu paaserusunnassooq naalakkersuisut tamakkununnga tunngasutigut qaammarsaasoqarnissaanik imaluunniit sukumiinerusumik ilisimatuussutsikkut misissuisoqarnissaanik pilersaaruteqarnersut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 122:

 

Siull. 28/4

Aappass.UKA2005

Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfinni tamani pinngitsoorani atuartut nerisinneqartarnissaat anguniarlugu suliniuteqaqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 123:

 

Siull. 25/4

Aappass. UKA2005

Inatsisartunut qinersisoqartarnerani qinersiviit amerlanerulersinneqaqqinnissaan-nik aalajangernissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 124:

 

Sul. 4/5

Silaannaap allanngoriartornerata kinguneranik sillimmaartaarnissaq pillugu apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 125:


 

Kalaallit nunaata FN-imi aallartitaqarnerata apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisigineqarnissaanik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 126:

 

Siull. 26/4

Aappass.UKA2005

Inuusuttut ineriartornerannik siuarsaanissaq siunertaralugu aningaasaateqarfimmik pilersitseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 127:

 

Siull. 26/4

Aappass.UKA2005

Nunaqarfinni nukissiuuteqarnerup ineriartortinneqarnissaa siunertaralugu nukissiorfeeqqanik nukinnik ataavartunik ingerlatilinnik sanaartornissamut pilersaarusioqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 128:

 

Siull. 25/4

Aappass.4/5

Inuusuttut 16-inik ukioqalereersimasut qinigassanngortillutillu taasisinnaaleqqullugit qinersisarnermut inatsisip allanngortinneqarnissaa aallarnisaqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 129:

 

Siull. 26/4

Aappass.UKA2005

Inuusuttuaqqat inuusuttullu pisortatigoortumik nalunaarsorneqaratik suliffeqanngitsut nakkutigineqalernissaat aammalu inuttut ingerlariaqqinnissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 130:


 


Sul. UKA 2005


 

Avataanit eqqussuinerup killilerneqarnissaa kalaallillu nunaanni inuussutissarsiutitigut ineriartorneq siuarsarumallugu nuuteeqqanik saqqummersitsinermi naqititerisarfimmik pilersitsisoqarsinnaanersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 131:

Siull. 18/4

Aappass. 9/5

Ukioqqortussutsimut agguataarinninneq sapinngisamik annertunerpaamik mianeralugu ini a/s kommunillu inissiarsuarnut inimik innersuussisarnissaat sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 132:


Siull. 28/4

Aappass. UKA2005

Aningaasanut inatsimmit aningaasanik aalajangersimasunik aningaasaliissutinik soorlu ilinniartitaaqqinnermut aningaasaliissutininngaanniit psykodramamik ilinniartitaanerup aningaasaliiffigineqarnissaa sulissutugeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliaat: Inatsisartunut ilaasortat Doris Jakobsen, (S), Georg Olsen, (IA), Ole Thorlaifsen,(S), Ellen Christoffersen, (A) Astrid Fleischer Rex, (D))

Imm. 133:

 

Siull. 2/5

Aappass. 10/5

Nunaqarfinni aqutsisut pisinnaatitaaffiisa annertusarneqarnissaat siunertaralugu kommunit tamarmik kommunini aqutsineq pillugu inatsimmi § 52, imm. 3, naapertorlugu aningaasanik minnerpaaffilikkanik siunissamik immikkoortitsisarnissaannik qulakkeerinneqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 134:

TUNUARTIPPOQ

 

Inatsisartut Allattoqarfiat