Samling

20120913 09:23:58
Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Landstingets Bureau

 

 

Titler på dagsordenspunkter til FM 2008

 

 

 

Ajourført 21. april 2008

J.nr. 01.25.01/08FM-LABU-00002

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:

 

Forslagstitel

 

Pkt. 1:

 

Beh. 4/3

 

Mødets åbning.

 

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 2:

 

Beh. 4/3

 

Redegørelse for dagsordenen.

 

(Landstingets Formandskab)

 

Pkt. 3:

Tom

 

Pkt. 4:

 

Beh. 4/3

 

 

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg og repræ­sentationer.

 

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 5:

 

Beh. 4/3

 

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Lukket møde)

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 6:

 

1. beh. 9/5

2. beh. 15/5

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at vedtage, at Landstinget, i samarbejde med det færøske Lagting og det islandske Alting fra og med 2009 finansierer Vestnordisk Råds Jubilæumsfond med et årligt bidrag fra Grønland på 87.500 kr.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 7:

 

1. beh. 11/10-2006

2. beh. 22/4

 

 

(FM 2007/14)

(EM 2006/94)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret skal arbejde for etablering af et dataindsamlingssted for observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.  - Bilag 1

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 8:

 

1. beh:  27/9-2007

2. beh: FM 2009

3. beh: FM 2009

(EM 2007/40)

 

Forslag til landstingslov om fiskeri.

 

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 9:

 

1. beh. 23/3-2007

2. beh. 5/3

 

(FM 2007/103)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativer til: at praktikplads mangel ikke længere skal være begrundelse for ikke at blive optaget på en uddannelse, at alle erhvervsdrivende pålægges at optage praktikanter og oprette praktikpladser samt at der i licitationsloven indføres krav om optagelse af praktikanter i forbindelse med renoverings- og anlægsopgaver.

 

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh. - Bilag 1 - Bilag 2

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 10:

 

Beh.  12/3

 

(FM 2007/109)

 

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den allerede eksisterende læreruddannelse.

 

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 11:

 

1. beh. 27/9-2007

2. beh. 5/3

 

 

(EM 2007/27)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem redningstjenesterne og bjergningskorpsene til søs og til lands i de tre lande og yde støtte til et sådant samarbejde.

 

(Delegationsformanden)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 12:

 

1. beh: 26/9-2007

Trukket

 

 

(EM 2007/43)

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.

Bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

 

 

 

Pkt. 13:

 

1. beh: 12/10-2007

2. beh: 5/3

 

(EM 2007/75)

 

Beslutningsforslag om, at Landsstyret senest til Landstingets Efterårssamling 2008 fremsætter et lovforslag om, at der kræves varselspligt i forbindelse med planer om masseafskedigelser.

 

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 14:

 

1. beh: 25/10-2007

2. beh: 5/3

 

 

(EM 2007/54)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

 

Lovforslaget

 

Notat

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.  - Bilag A. - Bilag B. - Bilag C.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag

 

 

Pkt. 15:

 

1. beh: 9/5

2. beh: EM 2008

3. beh: EM 2008

 

(EM 2007/55)

 

Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond.

 

Bemærkninger

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

 

Pkt. 16:

 

1. beh. 9/10-2007

Trukket

 

 

(EM 2007/59)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til EM 2008 at fremsætte forslag til landstingsforordning om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab, samt fremlæggelse af "Redegørelse om omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab" og "Strategi- og handlingsplan for energiområdet 2008-2015".

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

 

Pkt. 17:

 

1. beh: 19/10-2007

2. beh: 5/3

3. beh: 30/4

 

 

(EM 2007/62)

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

(Udvidelse af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbindelse med kurser på erhvervsuddannelsesområdet, regler om praktikløn og præciseringer som følge af ressortændringer)

 

Bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.  -   Bilag.

 

Ændringsforslag

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh. (fra Landsstyret)

 

Svarnotat 3. beh. (rettelsesblad)

 

Ændringsforslag 3. beh. (fra udvalget)

 

 

Pkt. 18:

 

1. beh: EM 2007 10/10

2. beh: 5/3

 

(EM 2007/76)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret senest til Landstingets Efterårssamling 2008 fremlægger et lovforslag om ansættelsesbrev i forbindelse med ansættelse.

 

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 19:

 

Beh. 7/3

 

(EM 2007/77)

 

Forslag til forespørgselsdebat om forbedring af kommunernes muligheder for at yde økonomisk bidrag til erhvervsudvikling m.m.

 

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 20:

 

1. beh. 27/9-2007

2. beh. EM 2008 

 

(EM 2007/80)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 8/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at støtte finansieringen af en arbejdsgruppe, som via Vestnordisk Råds præsidium og sekreteriat skal udarbejde forslag til oprettelsen af nordiske højskoler i Island, Grønland og Færøerne.

 

(Delegationsformanden)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 21:

 

1. beh: 25/10-2007

2. beh: EM 2008

 

 

(EM 2007/94)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte penge til en forsøgsordning således, at langtidssyge i 2008 og 2009 får mulighed for ledsagelse af en nærtstående under langvarig sygdomsbehandling uden for hjemkommunen.

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 22:

 

1. beh: 25/10-2007

2. beh: 13/5

 

(EM 2007/97)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der sætter grænseværdier for udledninger af forurenende stoffer fra industrien.

 

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarbrev

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 23:

 

1. beh: 23/10-2007

2. beh: 7/3

 

(EM 2007/101)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med sammenhængende handlingsplan til oplysningskampagne for de skolesøgende børn om livets værdier.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 24:

 

Beh. 12/3

 

(EM2007/156)

 

Forslag til forespørgselsdebat om fornyelse af Kirkens organisation.

 

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 

 

 

Pkt. 25:

 

1. beh: 22/10-2007

2. beh: 7/3

 

 

(EM 2007/105)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at fremkomme med ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, således at lejere, der bl.a. på grund af forringelse af økonomiske forhold, er kommet bagud med betaling af husleje, vand og varme, gives mulighed for at kunne indgå aftale om afdrag på restancer.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag

 

 

Pkt. 26:

 

Beh: 14/3

 

(EM2007/127)

 

Forslag til forespørgselsdebat: Mener Landstinget at pensionsreformen har været vellykket for alle alderspensionister?

 

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit) 

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 27:

 

1. beh. 8/5

2. beh. FM 2009

 

(EM2007/128)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at der igangsættes en forfatningsforberedende proces og at Landstinget derfor træffer beslutning om, at der nedsættes en grundlovskommission for Grønland.

 

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh. (rettelse)

 

 

Pkt. 28:

 

1. beh: 10/10-2007

2. beh: 15/5

 

 

(EM 2007/129)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at der pr. 01.01.2009 indføres total rygeforbud i alle offentlige rum, alle indendørs områder, hvor offentligheden har adgang, såsom restauranter, cafeer, forretninger, skoler, institutioner, transportmidler mm. Dette gælder desuden for private virksomheder og arbejdspladser.

 

(Landstingsmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag

 

Tillægsbetænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 29:

 

1. beh: 25/10-2007

2. beh: EM 2008

 

(EM 2007/158)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med henblik på fremme af filmproduktion drager omsorg for, at filmproduktion optages på listen over erhvervsfremmende initiativer.

 

(Landstingsmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 30:

 

1. beh: 24/10-2007

2. beh: 6/5

 

 

(EM 2007/139)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret senest til FM 2008 pålægges at fremlægge en opgørelse over alle de offentlige bygninger, der ikke sikrer handicappede adgang og mulighed for anvendelse af faciliteter, og at der samtidig redegøres for finansieringsbehovet, der skal tilsikre, at handicappede gives adgang til alle eksisterende offentlige bygninger og faciliteter.

 

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 31:

 

Beh: 13/3

 

EM2007/140

 

Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive.

 

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 32:

 

1. beh: 16/10-2007

2. beh: 13/5

 

(EM 2007/141)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette et internationalt videncenter om klima og miljø.

 

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 33:

 

Beh: 14/5

 

Hvilke tiltag agter Landsstyret at tage for at ændre 65 års pensionsalderen, for at give folk chance for selv at kunne være medbestemmende for at fortsætte deres arbejde på deres arbejdsplads.

 

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 34:

 

Beh: 13/3

 

(EM2007/162)

 

Forslag til forespørgselsdebat om status på psykiatrien og principdebat om den fremtidige organisering og udvikling at tilbud til psykiatriske patienter.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat.

 

 

Pkt. 35:

 

Beh: 12/3

 

(EM2007/166)

 

Forslag til forespørgselsdebat om de store udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse af personale, der varetager offentlige kerneydelser.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 36:

 

Beh: 12/3

 

(EM2007/163)

 

Forespørgselsdebat om service- og kvalitetsniveau og dokumentation vedrørende de offentlige serviceydelser - det sociale område - set i lyset af dannelsen af de nye storkommuner.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 37:

 

1. beh: 23/10-2007

2. beh: 7/3

 

(EM 2007/168)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, etablering af en specialskole af dysleksipatienter i Grønland.

 

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh. - Bilag 1

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 38:

 

1. beh: 10/10-2007

2. beh: 15/5

 

(EM 2007/169)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at der indrettes særlige rygeområder på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o.lign.

 

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Tillægsbetænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 39:

 

1. beh: 9/10-2007

2. beh:

3. beh: 

 

(EM 2007/39)

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler om magtanvendelse)

 

Bemærkninger

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Ændringsforslag 2. beh.

Alm. bemærkninger

 

 

Pkt. 40:

 

1. beh: 5/3

2. beh: 25/4

3. beh: 30/4

 

 

Forslag til Landstinglov om tillægsbevilling for 2007.

 

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 41:

 

Beh: 13/5

 

 

Udenrigspolitisk redegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 42:

 

1. beh: 5/3

2. beh: 25/4

 

Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2009 fastsættes således:

1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)

2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr.   5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr.   1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat.....................................6%

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Bilag 1  -   Bilag 2

 

Betænkning 2. beh.  -  Bilag 1  -  Bilag 2  -  Bilag 3

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 43

 

1. beh.  25/4

2. beh.  9/5

3. beh.  13/5

 

Forslag til landstingsforordning om andelsboliger.

 

Almindelige bemærkninger

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh. 

 

Svarbrev 

 

 

Pkt. 44

 

1. beh. 5/3

2. beh. 6/5

3. beh. 13/5

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlægget i Buksefjordens forsyningsområde.
(Nukissiorfiit får mulighed for, at pålægge private og offentlige tilslutningspligt til elektrokedler)

Almindelige bemærkninger

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 45

 

Beh. 14/5

 

 

Redegørelse for Anlægs- og renoveringsfonden 2007.

 

Bilag

 

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 46

 

1. beh. 7/3

2. beh. 25/4

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Bilag

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 47

 

1. beh. 7/3

2. beh. 30/4

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om bogføring, anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde.

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 48

 

1. beh. 7/3

2. beh. 30/4

 

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktieselskaber, anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber og anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven.

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 49

 

1. beh. 29/4

2. beh. 13/5

3. beh. 15/5

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt.

 

Bemærkninger

 

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 50

 

1. beh. 7/3

2. beh. 25/4

 

Forslag til Landstingsbeslutning om Landstingets tiltræden af ændring af konventionen for Den Nordøstatlantiske Fiskerikommission (NEAFC)

Bilag 1

Bilag 2

 

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

 

Pkt. 51

 

1. beh. 22/4

2. beh. 6/5

3. beh. 9/5

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om alderspension.  (rettelse)

 

Almindelige bemærkninger

 

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 52

 

1. beh. 22/4

2. beh. 6/5

3. beh. 9/5

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp.  (rettelse)

 

Almindelige bemærkninger

 

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. (rettelse)

 

 

Pkt. 53

 

1. beh.  14/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens regnskab for 2007.

 

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

Bilag 1.  -  Bilag 2.  -  Bilag 3.  -  Bilag 4.  -  Bilag 5.

 

 

Pkt. 54

 

Beh. 13/5

 

Politisk økonomisk beretning 2008.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Ændringsforslag

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 55

 

Trukket

 

Forslag til forespørgselsdebat om, at kræftpatienter der er bosiddende i Grønland gives muligheden for ¿Eksperimentel behandling¿ i Danmark når alle gængse behandlings-metoder i Grønland er udtømt.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

 

Pkt. 56

 

1. beh. 22/4

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at de offentlige arbejdspladser etablerer en børnepolitik.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 57

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at FN¿s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen.

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 58

 

Trukket af forslagsstillerne

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at iværksætte en undersøgelse om enlige mødres, fædres og plejeforældres problemer i forbindelse med deres opdragelse- og levevilkår for at opnå bedre og lettere forhold.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 59

 

1. beh. 14/3

2. beh. EM 2008

 

(Pkt. 59 og pkt. 65 behandles i sammenhæng)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret om at tage initiativ til at tilpasse og implementere boligsikringen for at formindske byrden for lejere med Lavindkomst der forsørger én eller flere børn, samt uddannelsessøgende og pensionister.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 60

 

1. beh. EM 2008

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne "samtalepersoner" især også i bygder og yderdistrikter for at aflaste personer med svære traumer.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 61

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre forholdene for uddannelsessøgende med børn, således at disse hjælpes økonomisk ved ændring af støtteforanstaltningerne for forældre, der i tidsbegrænsede tidspunkter må tage til andre byer og må betale for pasning af deres børn på børneinstitutioner.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 62

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold i Grønland - især også kollegieforholdene i København.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 63

 

1. beh. 11/3

2. beh. EM 2008

 

(Pkt. 63 og pkt. 73 behandles i sammenhæng)

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at arbejde snarest for en udligningsordning for el og vand priser, for det steder på kysten, hvor priserne er steget efter ensprissystemets ophævelse.

 

(Lanstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh. (rettlese)

 

Pkt. 64

 

1. beh. 15/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at smidiggøre og forbedre forholdene ved ophold, kost og andre hjælpeforanstaltninger for nærmeste familie til syge under langtidsbehandling i Danmark og Grønland, således at de får mulighed for at kunne være med den syge og støtte vedkommende efter vedkommendes behov.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

 

Pkt. 65

 

1. beh. 14/3

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indgå forhandlinger med Kommunerne med henblik på at forbedre boligsikringsvilkår for førtids- og alderspensionister.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 66

 

1. beh. 6/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering af vore ældste.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 67

 

1. beh. 9/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, i samarbejde  med kommunerne, at de unge handicappede sikres handlingsplan efter endt skolegang.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 68

 

1. beh. 22/4

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at forbedre forholdene for de uddannelsessøgende, der har børn.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh. (Rettelse)

 

 

Pkt. 69

 

Beh. 30/4

 

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk-sprogede borgere, samt hvordan det grønlandske samfund kan fremme fremmedsprogedes kundskaber i det grønlandske sprog, disse i forbindelse med målsætningen om at højne befolkningens uddannelsesniveau.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Pkt. 70

 

1. beh. 11/3

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM2008 at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for Landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 71

 

1. beh. 22/4

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at tilvejebringe oversigt over resultatkontrakter samt at indføre årlige redegørelser for såvel private som offentlige institutioner samt interesseorganisationer der enten modtager offentligt tilskud eller indgår servicekontrakter med Grønlands Hjemmestyre.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 72

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på en effektivisering af bilinspektionen i Grønland, eventuelt i form af en udlægning af opgaven til en eller flere private virksomheder?

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 73

 

1. beh. 11/3

2. beh. EM 2008

 

 

(Pkt. 73 og pkt. 63 behandles i sammenhæng)

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe konsekvensbelysning for både husstande samt virksomheder, dette med henblik på at få rettet op på alvorlige negative konsekvenser som følger af afskaffelsen af ensprissystemet.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh. (rettelse)

 

 

Pkt. 74

 

1. beh. 2/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til, i samarbejde med kommunerne at undersøge behovet for ansættelse af familieplejekonsulenter, behovet for opstramning af kravene til plejefamilierne, behovet for psykologisk vurdering af, samt behovet for uddannelse af plejeforældre.

 

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 75

 

Beh. 6/5

 

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 76

 

Beh. 14/5

 

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende sletning af forældede data i offentlige registre.

 

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 77

 

1. beh. 30/4

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges i samarbejde med staten at arbejde for, at råstofloven tilpasses således, at den i Grønland fastboende befolkning skal have mulighed for at indsamle smykke og ædelsten overalt i Grønland til forarbejdning og husflid så længe en udvindingstilladelse i et givent område, ikke er udstedt.

 

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 78

 

1. beh. 22/4

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at el og vandmyndighederne skal adskilles fra Nukissiorfiit, både fysisk, administrativt og i praksis.

 

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 79

 

1. beh. 9/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at den årlige pris for udstedelse af et fangstbevis for fritidsfangst forhøjes.

 

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 80

 

Beh. 14/5

 

Spørgsmål til Landsstyret om hjemtagelse af søfartsstyrelsens synsafdeling.

 

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 81

 

1. beh. 11/3

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet til bekæmpelse af eventuelle ulykker med miljøforurenende konsekvenser i havområderne mellem Grønland og Canada samt i området mellem Grønland og Island.

 

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 82

 

1. beh. 9/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at sikre, at arrangementer omkring trofæjagter varetages af personer med certifikat til erhvervsjagt, samt at sådanne jagter bliver arangeret i samarbejde med personer med kendskab til de givne forhold her i landet.

 

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh

 

 

Pkt. 83

 

1. beh. 14/3

2. beh. 7/5

 

Forslag til Landstingsbeslutning om placering af aluminiumssmelteværk samt principbeslutning om ejerskabs- og finansieringsmodel, hvis det på et senere tidspunkt endeligt besluttes at etablere et vandkraftbaseret aluminiumsproduktion i Grønland.

 

Bilag

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2.beh.

 

 

Pkt. 84

 

1. beh. 8/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere Arnat Højskoliat.

 

(Landstingsmedlemmerne Agathe Fontain og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 85:

 

1. beh: EM 2008

2. beh: EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre, at ventetiden fra beslutning om tvangsfjernelse af børn og unge til anbringelse udenfor hjemmet aldrig overstiger 14 dage.

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Pkt. 86:

 

1. beh: 15/5

2. beh: EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at anmode Justitsministeren om at fremsætte forslag om indførelse af en bestemmelse i kriminalloven, som sikrer, at sager om seksuelt misbrug af børn ikke kan forældes.

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 87:

 

1. beh: 15/5

2. beh: EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en af Hjemmestyret betalt ledsager med sig, når de skal på sygehusophold i en anden by end deres egen. Denne ret skal gælde uanset varigheden af opholdet.

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 88:

 

1. beh: 8/5

2. beh: EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre pasningsgaranti for børn senest tre måneder efter indgivelse af ansøgning.

 

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 89:

 

1. beh: 28/3-2007

2. beh: 23/4

 

(FM 2007/51)

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret senest til Landstingets Efterårssamling 2007 pålægges at fremlægge forslag til at styrke forholdene for plejefamilier.

 

(Demokraternes landstingsgruppe)

 

Svarnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh. - Bilag 1

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 90:

 

Trukket 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremsætte et ændringsforslag til skatteloven, således at de gennemførte afgiftsforhøjelser ved Landstingslov nr. 8 og nr. 9 af den 19. oktober 2007 ophæves.

 

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 91:

 

1. beh: 23/4

2. beh: EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en Børnefamiliekommission, der har til formål at udarbejde konkrete forslag, som vil forbedre vilkårene for børnefamilier.

 

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 92:

 

1. beh: 23/4

2. beh: EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de landskassefinansierede studielån således, at det bliver mere attraktivt at færdiggøre sin uddannelse og anvende denne i Grønland.

 

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 93:

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret om hvorvidt Landsstyret på baggrund af de seneste undersøgelser om seksuelt misbrug af børn og afdækning af børnefattigdom agter at genoverveje at etablere en Børneombudsmandsinstitution eller anden enhed, der kan beskytte og tale børnenes rettigheder i større grad end idag?

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 94

 

Beh. 25/4

 

 

Redegørelse om støtte og tilskud på børne- og ungeområdet.

 

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 95:

 

1. beh: 14/5

2. beh: EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre ændringsforslag til 2. og 3. behandlingen af forslag til Finanslov straks efter ændringsforslagenes fremsendelse til Finansudvalget. Offentliggørelsen skal som minimum ske på internettet.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 96

 

1. beh: 14/3

2. beh: 14/3

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at grønlandsk hjemmehørende terminale kræftpatienter gives mulighed for at indgå i den danske second-opinion ordning for alvorligt syge, der ikke kan behandles yderligere ved de godkendte behandlingsmetoder, samt at søge bevillingen på hovedkonto 32.10.03 Patientbehandling i udlandet, Somatisk forhøjet med 7,9 mio kr. og bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven nedsat med 7,9 mio.  kr.

 

Ændringsforslag

 

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

 

Pkt. 97:

 

1. beh: EM 2008

2. beh: EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at der indføres obligatorisk undervisning om seksuelt misbrug i børnehaven og folkeskolen fra skoleårets start 2009, så alle børn bliver bevidste om, hvordan de selv kan undgå at blive ofre.

 

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 98:

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke nye tiltag agter Landsstyret at igangsætte for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn og børnefattigdom i Grønland?

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat 

 

Pkt. 99

 

1. beh. 25/4

2. beh. 14/5

 

Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs.

 

Lovforslag

 

Resume

 

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 100

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tage initiativ til at ændre Landstingsforordning nr. 8, af 21. maj 2002 om folkeskolen, således skolebørn tildeles uddybende og forbedret undervisning vedr. samfundsfag, religion og filosofi og psykologi.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 101

 

1. beh. 6/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativ til for at opnå bedre muligheder for videreudvikling af ufaglærte personer, der pga. mindre handicap eller anden årsag ikke var i stand til at udvikle sig videre på normalvis.

 

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 102

 

1. beh. 15/5

2. beh. EM 2008

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge oplysningskampagner og debatter via KNR radio og TV gennemført mindst to gange om året med deltagelse af politikere og borgere.

 

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Katusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 103

 

1. beh. 11/3

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet en gene for erhvervsudøvere og som helbredsmæssigt udgør en fare, da de roder rundt med affald i byerne, kød og fisk ophængt til tørre m.m.

 

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 104:

 

1. beh. 23/4

2. beh. EM 2008

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativer til for undersøgelse af mindre- og middel lønnedes levevilkår.

 

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 105:

 

1. beh. 15/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til sygdomsramte af kræft eller andre sygdomme, der ikke kan behandles i Grønland.

 

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 106:

 

1. beh. 22/4

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at registrere igangværende Landstingssager- og opgaver.

 

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 107:

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at der til Landstingets samlinger fremover tages bedre initiativer til at gøre mere brug af elektronisk udstyr, således kopiering så vidt muligt undgås.

 

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 108:

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. Grønlands Hjemmestyrets gevaldige administrations omkostninger ved tilkaldt arbejdskraft.

  • Hvordan kan dette begrænses uden forringelse af service niveauet for befolkningen?
  • hvilke planer har landsstyret vedrørende dette?

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 109:

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret om hvorvidt der er sat krav eller nærmere vilkår til personer, der foretager behandling af personer, der har problemer med alkohol, hash, ludomani o.l.

  • Hvad er Landsstyrets planer vedrørende disse?
  • eller hvad er kravene for at blive en behandler?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 110:

 

Trukket

 

 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. indsatsen for børn på krisecentre.

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 111:

 

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. opfølgning på Demokraternes initiativ til begrænsning af børns adgang til snifning af lightergas.

 

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Svarnotat (rettelse)

 

 

Pkt. 112:

 

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. status for implementeringen af Demokraternes forslag om forældrekurser, vedtaget af Landstinget under EM 2006.

 

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 113:

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. Grønlands manglende deltagelse i international undersøgelse om skolebørns brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer.

 

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 114:

 

1. beh: 30/4

2. beh: EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at placere en kommende fisker- og fangerskole i fysisk og administrativ tilknytning til ATI-skolen i Maniitsoq sådan som en nedsat ekspertarbejdsgruppe har anbefalet.

 

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 115:

 

Beh. 7/5

 

Forslag til forespørgselsdebat om at det offentlige medie KNR løses fra Grønlands Hjemmestyre, og omdannes til "selvejende institution".

 

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 116:

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret fremover pålægges, i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag og forordningsforslag, at redegøre for hvilke konsekvenser forslaget vil få for børns velfærd.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 117:

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om Videnscenter for Børn og Unge, således at MIPI-s hovedopgave bliver at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge, således at MIPI indgår i Ilimmarfik som selvstændig institution og således at der gennem opnormering og etablering af stilling som centerleder skabes entydige rammer for MIPI¿s organisation og politiske uafhængighed.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 118:

 

Beh. 9/5

 

Ønske om forespørgselsdebat med udgangspunkt i FN's deklaration om de oprindelige folks rettigheder.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) ´

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 119:

 

1. beh. 30/4

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret i samarbejde med staten pålægges at tage initiativ til at det gøres obligatorisk at benytte "kendtmand" for ikke hjemmehørende krydstogtsfartøjer, der besejler grønlandsk farvand. Ved begrebet "kendtmand" forstås en person med en navigationsuddannelse samt et indgående kendskab til sejlads i grønlandsk farvand. Denne forpligtigelse bør ligeledes udstrækkes til at gælde for ikke hjemmehørende undersøgelsesfartøjer, der besejler de grønlandske farvande med et videnskabeligt formål.

 

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 120:

 

1. beh. 8/5

2. beh. EM 2008

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at planlægge en øgning af forsyningen af indenlandske fødevareprodukter.

 

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh

 

Ændringsforslag fra Atassut

 

 

Pkt. 121:

 

1. beh. EM 2008

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges på efterårssamlingen 2008 at fremsætte et lovforslag, som regulerer funktionærer og tjenestemandslignende ansattes ansættelsesforhold, og dermed giver dem en retlig beskyttelse.

 

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 122:

 

Beh. 7/5

 

 

Forslag til forespørgselsdebat om udfordringerne for at sikre den fremtidige arbejdsstyrke - med særlig fokus på råstofsektoren.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 123:

 

1. beh. 15/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til på Efterårssamlingen 2008 at fremlægge en redegørelse for Landstinget vedrørende status på erfaringer i pædiatrien og en forslag til videreudviklingen af de pædiatriske tilbud.

 

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit )

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 124:

 

1. beh. 9/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning: Landsstyret pålægges at nedsætte en tænketank, som hurtigst muligt skal udarbejde forslag til en sammenhængende og helhedsorienteret national handlingsplan til bekæmpelse af børnefattigdom. Landsstyret pålægges endvidere straks at tage konkrete initiativer til at øge den økonomiske støtte til børnefamilier med knap økonomi for at beskytte ethvert barn mod de negative følger af at vokse op i fattigdom. Forslag og initiativer skal udarbejdes i overensstemmelse med anvisningerne i beslutningsforslagets bilag. 

 

(Landstingsmedlemmer: Asii Chemnitz Narup og Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, Lene Knüppel aamma Astrid Fleischer Rex, Demokratit)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 125:

 

Trukket

 

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret ud fra en økonomisk betragtning og med udgangspunkt i eksisterende IT-kommunikationsudstyr undersøgt mulighederne for i højere grad end hidtil, at gøre brug af vidio-konferencer og lignende IT-kommunikationsværktøjer kommunerne og Hjemmestyret imellem?

 

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat 

 

 

Pkt. 126:

 

Beh. 30/4

 

Forslag til forespørgselsdebat om kravene til en helhedsorienteret handicappolitik med henblik på at styrke handicapforsorgen, herunder undervisnings-, uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for handicappede.

 

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Svarnotat

 

 

Pkt. 127:

 

Beh. 7/5

 

 

Rapport om tilpasning af arbejdsstyrken til nye væksterhverv.

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Pkt. 128:

 

1. beh. 29/4

2. beh. EM 2008

3. beh. EM 2008

 

Forslag til landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

 

Bemærkninger

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 129:

 

1. beh. 8/5

2. beh. EM 2008

 

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at forstærke undervisningen af de grønlandske sprog.

 

(Landstingsgruppen Siumut)

 

Svarnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 130:

 

1. beh. 9/5

2. beh. 15/5

3. beh. 15/5

 

 

Lovforslag om folkeafstemning om indførelse af selvstyre.

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Tillægsbetænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 131

 

1. beh. 14/5

2. beh. EM 2008

3. beh. EM 2008

 

Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting.

(Mulighed for åbne samråd, mulighed for at træffe beslutning som led i behandlingen af forespørgselsdebatter og redegørelser, ændring af taletider m.v. med henblik på en mere dynamisk debat, stedfortræderes begæring om fritagelse for hvervet.)

 

(Landstingets Formandskab)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Ullormut oqaluuserisassat oqaluuserineqarfissaasalu ullui

Inatsisartut Allattoqarfiat

 

 

UPA 2008-imi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat

 

 

 

Ajourført 31. januar 2008

J.nr. 01.25.01/08FM-LABU-00002

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ul­lua:

Siunnersuutip qulequtaa: 

 

Imm. 1:

 

Sul. 4/3

 

 

Ataatsimiinerup ammarneqarnera.

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Imm. 2:

 

Sul. 4/3

 

Redegørelse for dagsordenen.

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Imm. 3:

Imaqanngilaq

 

Imm. 4:

 

Sul. 4/3

 

 

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut sinniisoqarfinnullu ilaa­sortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 5:

 

Sul. 4/3

 

Siunnersuisoqatigiinnut nævninullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qi­nersineq.

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 6:

 

Siull. 9/5

Aappass. 15/5

 

Savalimmiut Lagtingiat Islandimiullu Altingiat suleqatigalugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata Nalliuttorsiornermut aningaasaateqarfia Kalaallit Nunaannit 87.500 kr.-inik ukiumut akileeqataaffigalugu 2009-mit aallartittumik aningaasaliisalernissamik Inatsisartut akuerseqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 7:

 

Siull. 11/10-2006

Aappass. 22/4

 

 

(UKA 2007/14)

(ULA 2006/94)

 

Pinngortitap-, avatangiisit- imaluunniit uummasut pissusai pillugit ilisimasanik katersuiffimmik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 8:

 

Siull. 27/9-2007

Aapp.  UPA 2009

Pingajuss. UPA 2009

 

(UKA 2007/40)

 

 

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

Oqaaseqaatit

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

Siulermeernerani saqqummiussissut

 

Imm. 9:

 

Siull. 23/3-2007

Aappass. 5/3

 

 

(UPA 2007/103)

 

Praktikkerfissaaleqineq patsisaajunnaartariaqarpoq ilinniarfinnut isinngitsoortarnermut, tamanna qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut allatut iliuuseqarnissaminnut peqquneqarnissaat siunnersuutigaara, makku ilanngullugit: Suliffeqarfiit tamarmik praktikkertunik tigummisaqartarnissaminnut pisussaaffeqalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut aaqqissuussissasut aammalu suliariumannittussarsiuussisarneq pillugu inatsimmi sanaartugassanik iluarsagassanillu suliassaqalernermi ilinniartuuteqartarnissap piumasaqaataalernissaa eqqunneqassasoq.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  - Ilanng.1 - Ilanng.2

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 10:

 

Sul. 12/3

 

 

(UPA 2007/109)

 

Ullumikkut ilinniartitsunngorniartarnerup ingerlanneqareersup saniatigut nunatsinni ilinniartitsisussaaleqinerujussuaq akiorniarlugu piaartumik immikkut qanoq ittumik iliuuseqarfigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarnersut pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 11:

 

Siull. 27/9-2007

Aappass. 5/3

 

 

(UKA 2007/27)

 

Savalimmiuni Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Islandillu naalagaaffiata nunani taakkunani pingasuni imaatigut nunamilu annaassiniartarnerup umiarsuarmillu umiialersunik annaassiniarnerup akornanni suleqatigiinnermik aallartitsiniaqqullugit aammalu suleqatigiinnermut taamaattumut tapiissuteqaqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 4/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Aallartitat siulittaasuat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

 

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

 

 

Imm. 12:

 

Siull. 26/9-2007

 

Tunuartinneqarpoq

 

 

(UKA 2007/43)

 

 

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 

Oqaaseqaatit

 

(Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersusoq)

 

Imm. 13:

 

Siull. 12/10-2007

Aappass. 5/3

 

 

(UKA 2007/75)

 

Amerlasuunik soraarsitsinissamut ilimasaarisarnissamik piumasaqartarnissaq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Naalakkersuisut kingusinnerpaamik 2008-imi Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnissaannut siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 14:

 

Siull. 25/10-2007

Aappass.  5/3

 

 

(UKA 2007/54)

 

Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni sulisilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip atortuulersinneqarneranik peqqussutissatut siunnersuummut tunngatillugu oqaaseqaateqarnissaannik Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut.

 

Inatsisissatut siunnersuut

 

Allakkiaq

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

Ilanngussaq A  - Ilanngussaq B - Ilanngussaq C

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm. 15:

 

Siull. 9/5

Aappass. UKA 2008

Pingajuss. UKA 2008

 

(UKA 2007/55)

 

Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut. (Naqqiut)

 

Nassuiaatit (Naqqiut)

 

(Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersusoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 16:

 

Siull. 9/10-2007

Tunuartinneqarpoq

 

 

 

(UKA 2007/59)

 

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngorlugit allanngortinneqarnissaat pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuummik UKA 2008-mi saqqummiussisussanngorlugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, kiisalu "Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngorlugit allanngortinneqarnissaat pillugu nassuiaat"-ip aamma "2008-2015-imut Nukissiuuteqarnikkut iliuusissatigut suliassatigullu pilersaarut"-ip saqqummiunneqarnerinut tunngasoq.

 

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq / Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

 

Imm. 17:

 

Siull. 19/10-2007

Aappass.  5/3

Pingajuss. 30/4

 

 

 

(UKA 2007/62)

 

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinullu pikkorissartitsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 2, 31. maj 1999-imeersup allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutaatissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiutinut pikkorissartitsisarnerni tapiissuteqartarnermut inatsisini pineqartut annertusineqarnerat, sungiusaammik sulinermi akissarsianut maleruagassat, kiisalu suliassaqarfiup allanngorneranut tunngatillugu erseqqissaatit)

 

Oqaaseqaatit

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut   -  Ilanngussaq

 

Allannguutissatut siunnersuut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut (Naalakkersuisuniit)

 

Pingajussaaneernerani akissuteqaat (naqqiut)

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut (Ataatsimiititalianiit)

 

 

Imm. 18:

 

Siull. 10/10-2007

Aappass. 5/3

 

 

(UKA 2007/76)

 

Atorfininnermi allagartaq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Naalakkersuisut kingusinnerpaamik 2008-imi Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnissaannut siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 19:

 

Sul. 7/3

 

(UKA 2007/77)

 

Kommunit inuussutissarsiutini il.il. aningaasaliinermikkut inuussutissarsiutinik ineriartortitseqataanissaminnut periarfissaasa pitsaanerulernissaat pillugit Inatsisartut oqallinnissaannik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 20:

 

Siull. 27/9-2007

Aappass. UKA 2008

 

 

(UKA 2007/80)

 

Suleqatigiissitaliap Nunat Avannarliit Killiiit siulittaasoqarfiat allattoqarfiallu aqqutigalugit Islandimi, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu nunat avannarliit højskoliinik pilersinissamut siunnersuusiortussap aningaasalersorneqarneranik Savalimmiut Naalakkersuisui, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Islandillu Naalagaaffia taperseeqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 8/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Aallartitat siulittaasuat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 21:

 

Siull. 25/10-2007

Aappass. UKA 2008

 

 

(UKA 2007/94)

 

Inatsisartut aalajangiivissaattut siunnersuutigaara, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misiligummik aaqqissuussinissamut aningaasaliissuteqaqqullugit, taamaaliornikkut sivisuumik napparsimasut 2008-mi 2009-milu kommuunertik qimallugu sivisuumik nakorsartittariaqartut qanigisaminnit angalaqatigineqarsinnaanngoqqullugit.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 22:

 

Siull. 25/10-2007

Aappass. 13/5

 

(UKA 2007/97)

 

 

Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inatsisilioqqullugit, suliffissuarniit mingutsitsisumik aniatitsinerannut killiliisuusussamik.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Akissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 23:

 

Siull. 23/10-2007

Aappass. 7/3

 

 

(UKA 2007/101)

 

Inuunerup naleqassusia pillugu ataqatigiissakkamik atuarfinni paasisitsiniaasoqarnissaa siunertaralugu suliniutissanik Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 24:

 

Sul. 12/3

 

(UKA 2007/156)

 

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiaq Kalaallit Nunaanni ilageeqarnerup aaqqissugaanerata nalileqqinneqartariaqarnera pillugu.

Forslag til forespørgselsdebat om fornyelse af Kirkens organisation.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 25:

 

Siull. 22/10-2007

Aappass. 7/3

 

 

 

 

(UKA 2007/105)

 

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu siunnersuusiornissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu siunnersuut, taamaaliornikkut inissianik attartortut ilaatigut aningaasatigut atugarisamikkut ajornerulersumik inissisimalerneq pissutigalugu ineqarnermut, imermut kiassarnermullu kinguaattoorsimasut kinguaattoorutiminnik naafferartumik akilersuisinnaanissaat pillugu periarfissaqartitsisoqaqqilernissaa qulakkeerneqaqqullugu.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneerneqarnerani akissuteqaat

 

Allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm. 26:

 

Sul. 14/3

 

(UKA 2007/127)

 

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: Naalakkersuisut isumaqarpat utoqqalinermi pensionisiat pillugit aaqqissuusseqqinneq utoqqalinermi pensionisialiannut tamanut iluatsitiffiusimanersoq?

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 27:

 

Siull. 8/5

Aappass. UPA 2009

 

 

(UKA 2007/128)

 

Inatsisit tunngaviusut piareersarlugit suliarineqarnissaat aallarnisarneqalereeqqullugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaattumillu Kalaallit Nunaat namminerisamik tunngaviusunik inatsiseqalernissaat siunertaralugu Isumalioqatigiissitamik pilersitsinissaq Inatsisartut aalajangiutissagaat.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (naqqiut)

 

 

Imm. 28:

 

Siull. 10/10-2007

Aappass. 15/5

 

 

(UKA 2007/129)

 

 

Kikkulluunniit ornittagaanni inini pujortaqusinngilluinnarnerup 01.01.2009 aallarnerfigalugu atuutilernissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut; pineqarput kikkulluunniit iserfigisinnaasaat, soorlu neriniartarfiit, kaffisorniartarfiit, pisiniarfiit, suliffeqarfiit, assartuissutit il.il. Taamatuttaaq pineqarput suliffeqarfiit namminersortut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Allannguutissatut siunnersuut

 

Aappassaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

 

 

Imm. 29:

 

Siull. 25/10-2007

Aappass. UKA 2008

 

 

(UKA 2007/158)

 

 

Filmiliortarnerup inuussutissarsiutitut siuarsarneqarnissaanik Inuussutissarsiutit pillugit siuarsagassanut ilanngunneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 30:

 

Siull. 24/10-2007

Aappass. 6/5

 

 

 

(UKA 2007/139)

 

 

Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut, Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UPA 2008-mi peqquneqassasut sanaartukkat innarluutillit iserfigisinnaasaat atortorissaarutillu atorsinnaasaat qulakkeerneqarsimanngitsut tamarmik nalunaarusiornerannik saqqummiussinissaannik peqquneqassasut, innarluutillit maannakkut pisortat illuutaannut iniutaannullu isersinnaanissaannik qulakkeerutaasussamik.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 31:

 

Sul: 13/3

 

(UKA 2007/140)

 

Meeqqat inuusuttuaqqallu timiminnik aalatitsinerulernissaannut qanoq kajumissaarisinnaanissarput pillugu apeqquteqaat tunngavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 32:

 

Siull. 16/10-2007

Aappass. 13/5

 

 

(UKA 2007/141)

 

 

Naalakkersuisut pinngortitap pissusaanut avatangiisinullu tunngatillugu videncenterimik nunat tamat atorsinnaasaannik Naalakkersuisut pilersitsinisaannik Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 33:

 

Sul. 14/5

 

65-inik ukioqalerluni soraarninngortarneq allanngortinniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat, pineqartut namminneq aalajangiisinnaaneri tunngavigalugit sullivimminni sivisunerusumik sulisinnaanissaannut soraarninngortussat periarfissinneqartaleqqullugit?

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 34:

 

Sul. 13/3

 

 

UKA 2007/162

 

Eqqarsartaatsimikkut nappaatillit kiffartuunneqarnerisa killiffissiornissaat siunissamilu aaqqissugaanissaat taakkununngalu neqeroorutinik inerisaaqqinnissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 35:

 

Sul. 12/3

 

UKA 2007/166

 

Pisortat sullississutaanni pingaarnerni sulisussanik pissarsiniartarnermut sulisullu sulisoriinnarnissaannut tunngatillugu unammilligassat pillugit apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 36:

 

Sul. 12/3

 

 

UKA 2007/163

 

Kommunerujussuit pilersinnissaannut atatillugu pisortat sullissinerisa pitsaassutsillu qaffasissusii kiisalu naalunaarsuineq - inunnik isumaginninnerup iluani - pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuseritikkumasaq.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 37:

 

Siull. 23/10-2007

Aappass. 7/3

 

(UKA 2007/168)

 

 

Dysleksi-rtunut nunatsinni immikkut atuarfimmik pilersitsinissaq anguniarlugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  - Ilanng.1

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 38:

 

Siull. 10/10 -2007

Aappass. 15/5

 

 

(UKA 2007/169)

 

 

Inuit tamat ornittagaanni soorlu café-ni, neriniartarfinni assigisaannilu immikkut pujortartarfeqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

 

 

Imm. 39

 

Siull. 9/10-2007

Aappass.

Pingajuss.  

 

 

(UKA 2007/39)

 

 

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

 

(Pisariaqalerfiatigut nukinnik atuisinnaaneq pillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut tunngaviissutaasumik aalajangersagaq)

 

Oqaaseqaatit naliginnaasut

 

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

Nalinginnaasumik oqaaseqaatit

 

 

Imm.  40:

 

Siull. 5/3

Aappass. 25/4

Pingajuss. 30/4

 

 

Inatsisartut 2007-imut ilassutitut aningaasaliissutissanut inatsisissaattut siunnersuut.

 

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  41:

 

Sul. 13/5

 

 

Nunanut allanut tunngasutigut naalakkersuinikkut ingerlatsineq pillugu nassuiaat.

 

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm.  42:

 

Siull. 5/3

Aappass. 25/4

 

2009-mi akileraarutitigut ilanngaatissat il.il. imatut angissusilerneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiinissaannik iunnersuut, tak. suleriaasissani § 32, imm. 6, 2:

1. Inummut ilanngaat................................kr. 48.000 (ukiumut)

2. Ilanngaat aalajangersimasoq...................kr. 10.000 (ukiumut)

3. Aningaasarsiat B-t akileraaruteqaataasussaanngitsut..kr.              5.000 (ukiumut)

4. Killilimmik akileraartussaatitaasut ilanngaataat kr.   1.000 (ukiumut)

5. Kommuninut ataatsimut akileraarut.............................6%

 

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq )

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Ilanngussaq 1   -   Ilanngussaq 2

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  - Ilanng.1 - Ilanng.2 - Ilanng.3

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  43

 

Siull.  25/4

Aappass.  9/5

Pingajuss. 13/5

 

Piginneqatigiilluni inissiat pillugit Inatsisartut peqqussutaatissaattut siunnersuut.

 

Oqaaseqaatit naliginnaasut

 

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut 

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Allakkatigut akissut

 

 

Imm.  44

 

Siull.  5/3

Aappass.  6/5

Pingajuss.  13/5

 

Inatsisartut peqqussutaata kiassarnermi erngup nukissiorfiata Utoqqarmiut Kangerluarsunnguaniittup pilersuiffiani kiassaateqarfinnut innaallagissamit kiassarneqartunut (elektrokedler) attavilersinnissamik pisussaanermut tunngasup allannguuteqartinnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.
(Nukissiorfiit namminersortunut aamma pisortanut kiassaateqarfinnut innaallagissamik kiassarneqartunut (elektrokedler) attavilersinnissamik pisussaaffiliinissaminnik periarfissaqalissapput)

 

Oqaaseqaatit naliginnaasut

 

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  45

 

Sul. 14/5

 

 

Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik pillugu Nassuiaat 2007.

 

Ilanngussaq 

 

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm.  46

 

Siull.    7/3

Aappass.   25/4

 

Ajoqusernermi sillimmasiisarfinnut qularnaveeqqusiinermik aningaasaateqarfik pillugu Inatsisip Kalaallit Nunaannut atulersinneqarnissaa pillugu peqqussummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.    

 

Ilanngussaq 

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm.  47

 

 

Siull. 7/3

Aappass. 30/4

 

Naatsorsuutinik kukkunersiuisut naalagaaffimmit akuerisat pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarneranut peqqussummut, naatsorsuuserineq pillugu inatsisip Kalaallit nunaannut atortuulersinneqarneranut peqqussummut, sulliviit inuussutissarsiutitut ingerlatat pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarneranut peqqussummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm.  48

 

Siull.  7/3

Aappass.  30/4

 

Aktieselskabit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarneranik peqqussutissamut aamma anpartsselskabit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarneranik peqqussutissamut kiisalu ukiumoortumik naatsorsuutit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaa pillugu peqqussutissamut, Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm.  49

 

Siull.    29/4

Aappass.  13/5

Pingajuss.  15/5

 

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

 

Nassuiaatit

 

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm.  50

 

Siull.   7/3

Aappass.  25/4

 

Atlantikup avannaani kangiani aalisarneq pillugu kommissionip (NEAFC) isumaqatigiissutaata allanngortinneqarnissaata Inatsisartunit akuerineqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

Ilanngussaq 1

Ilanngussaq 2

 

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

 

 

Imm.  51

 

Siull.   22/4

Aappass.  6/5

Pingajuss.   9/5

 

Utoqqalinermi pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut. (naqqiut)

 

Oqaaseqaatit naliginnaasut

 

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  52

 

Siull.  22/4

Aappass. 6/5

Pingajuss.  9/5

 

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunenrsuut. (naqqiut)

 

Oqaaseqaatit naliginnaasut

 

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut (naqqiut)

 

 

Imm. 53

 

Siull. 14/5

Aappass. UKA 2008

 

 

Nunatta Karsiata 2007-imut naatsorsuutaasa Inatissartunit akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

Ilanng. 1.  -  Ilanng. 2.  -  Ilanng. 3.  -  Ilanng. 4.  -  Ilanng. 5.

 

 

Imm. 54

 

Sul. 13/5

 

 

Aningaasaqarnikkut ingerlatsineq pillugu nalunaarut 2008.

 

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Allannguutissatut siunnersuut

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm.  55

 

Tunuartippoq

 

Kalaallit Nunaanni kræftimik nappaatillit, nunatsinnilu katsorsaneqarnissaminnik periarfissaaruttut Danmarkimi ¿Eksperimentel behandling¿ atorlugu katsorsarneqarsinnaangorlugit periarfissinneqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm.  56

 

Siull. 22/4

Aappass.  UKA 2008

 

Pisortat suliffeqarfiutaanni meeqqanut politikeqalernissaq anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm.  57

 

Siull. 14/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaata meeqqat atuarfianni pinngitsoorani atuartitsissutaasussanut ilanngunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  58

 

Siunnersuuteqartunit tunuartinneqarpoq 

 

Kisimiillutik pilersuisut anaanat, ataatat meeravissiaqartullu eqqarsaatigalugit perorsaaniarnerminni ajornartorsiutaannik ikorfartorneqartarnissaaminnut - aammalu inuuniarnikkut atugaannik oqilisaavigineqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut misissuillutillu peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  59

 

Siull.    14/3

Aappass.  UKA 2008

 

(Imm. 59 aamma imm. 65 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Najugaqartut akissaatikitsut meeqqamik ataatsimik arlalinnilluunniit pilersugaqartut, aamma ilinniagaqartut utoqqalinersiuteqartullu oqilisaanniarlugit boligsikringimik tapiiffineqarsinnaanerup nutaamik nalilersorneqarnissaa atortuulersinneqarnissaalu anguniarlugit Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  60

 

Siull. UKA 2008

Aappass. UKA 2008

 

Inuit assigiinngitsunik nalaataqarsimasut oqaloqatigineqarnissaminnik ikorfartorneqarnisssaminnillu pisariaqartitsisut, pingaartumik aamma nunaqarfinni isorliunerusunilu eqqarsaatigalugit Sumiiffimmiittunik inunnik oqaloqatiginnittartussanik pilersitsisoqarnissaa pisariaqartinneqarluinnarmat taakkunuunatigut pikkorissartitsinernik aallartitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  61

 

Siull. 14/5

Aappass.  UKA 2008

 

Ilinniagaqartut meerallit meqqerivinniittuuteqartut najugaqarfitsik qimallugu allamukarlutik, piffissami aalangikkami, ilinniarallarnerminni meeqqamik paaritinnerannut akiliuteqarnermikkut oqalisaaffigineqarlutik tapiiffigineqartarnissaannik nutaamik aalajangersaaffigineqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

 

Imm.  62

 

Siull. 14/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Nunatsinni aamma Qallunaat Nunaanni ¿ ingammillu Københavnimi kalaallit ilinniagaqartut inissaqarnissamik ajornartorsiuteqartarnerat qaangerniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  63

 

Siull.    11/3

Aappass.  UKA 2008

 

(Imm. 73 aamma imm. 63 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Kallerup innerata erngullu sinerissami akiisa assigiittussaajunnaarnerisa kingunerisaanik akitsuiffiusimasuni akit nalimmassarneqarnissaat anguniarlugu piaartumik atuutilersussamik Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (naqqiut)

 

Imm.  64

 

Siull.    15/5

Aappass.  UKA 2008

 

Qallunaat nunaanni nunatsinnilu napparsimasut sivisunerusumik katsorsartinneqarnissaminni qaniginerpaasaminnik ilaqartinneqarnissaminnik piumasaqarfigineqarlutik pisariaqartitsisut najugaqarnissaminnut, nerisaqarnissaminnut allatigullu ikorfartorneqarnissaminnut periarfissaasa eqaannerulersinneqarlutillu pitsanngorsarneqarlutillu annertusarneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut iliuuseqarnissaannik piumasaqarfigineqarnissaannik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm.  65

 

Siull.    14/3

Aappass.  UKA 2008

 

Inissiani attartortittakkani tapiissutisisinnaanermut siusinaartumik aammalu utoqqalinermik pissuteqartumik pensionisialinnut ineqarnermut tapiissutisisinnaanermut periarfissat pitsanngorsarneqarnissaat siunertaralugu nunatsinni Kommuninut isumaqatigiinniarnermik Naalakkersuisut aallaartitseqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  66

 

Siull.    6/5

Aappass.  UKA 2008

 

Utoqqaat utoqqaat illuini sullinneqarnerat aammalu nakorsaasersorneqarnerat pillugu nakkutilliinerup annertusineqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  67

 

Siull.    9/5

Aappass.  UKA 2008

 

Nunatsinni kommunit suleqatigalugit inuusuttunut innarluuteqartunut meeqqat atuarfiannit qimaguttunut iliuusissamik pilersaarummik pilersitsisoqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  68

 

Siull. 22/4

Aappass.  UKA 2008

 

Ilinniagaqartut qitornallit atugaat pitsanngorsaavigineqaqqullugit periaasissatut aalajangersakkat nutarterneqarnissaat pitsanngorsarneqarnissaallu siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (Naqqiut)

 

 

Imm.  69

 

Sul.    30/4

 

Nunatsinni ilinniarsimassutsitta qaffassarneqarnerani innuttaasut kalaallisut oqaasillit ilinniagaqarnissamut periarfissaat suli annertusarneqarsinnaaqqullugit qanoq iliuuseqartoqarsinnaanera aammalu allamiutut oqaasillit kalaallisut ilinniartinneqarsinnaanerat annertusarniarlugu iliuuserineqarsinnaasut pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiaq.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  70

 

Siull.    11/3

Aappass.  UKA 2008

 

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik kingusinnerpaamik UKA 2008-mi Inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  71

 

Siull.    22/4

Aappass.  UKA 2008

 

Suliffeqarfinnut ingerlatsivinnullu namminersortunut aammalu pisortat pigisaannut kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit tapiissutillu pillugit angusaqarnissamut isumaqatigiissutit pillugit takussutissiornissamik aammalu kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit, Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit suliakkiutaasut, kiisalu tapiissutit pillugit ukiumoortumik nalunaarusiortoqartalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  72

 

Tunuartippoq

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilaatigut suliassap suliffeqarfimmut namminersortumut ataatsimut arlalinnulluunniit tunniunneratigut qamutinik motorilinnik Kalaallit Nunaanni nakkutilliinerup eqaallisarneqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut Naalagaaffimmi oqartussaasunut saaffiginnilersaarpat?

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

Imm.  73

 

Siull.    11/3

Aappass.  UKA 2008

 

(Imm. 73 aamma imm. 63 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

Assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnerata kingunerisaanik innuttaasut illoqutigiikkaat suliffeqarfiillu eqqugaanerlussimasut aaqqiiffigineqarnissaat siunertaralugu suligasuartussamik qulaajaasussaatitaasumik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat (naqqiut)

 

 

Imm.  74

 

Siull.    2/5

Aappass.  UKA 2008

 

Ilaqutariinnut isumaginninnikkut pisariaqartitsisunut siunnersortinik atorfissaqartitsisoqarnissaa pisariaqartinneqarnersoq, ilaqutariinnut meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartartunik tigusisartunut piumasaqaatit sukateriffigineqartariaqarnersut, piukkunnassusaat tarnip pissusaanik ilinniarsimasunit nalilerneqartalertariaqarnersut aammalu taakku ilinniarnissamut periarfissaqartinneqarnissaat pisariaqarnersoq qulaajaasoqaqqullugu Naalakkersuisut nunatsinni Kommuninik suleqateqarlutik sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  75

 

Sul.    6/5

 

 

Inatsisartut Suleriaasiata nutarterneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiaq.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  76

 

Sul. 14/5

 

 

Pisortat nalunaarsuiffiutaanni paasissutissat pisoqalisimasut piiarneqartarnerat pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  77

 

Siull.    30/4

Aappass.  UKA 2008

 

Kalaallit Nunaanni najugaqartut nuna tamakkerlugu ujaqqanik pinnersaasiassanillu katersisinnaanissamut suliarinnissinnaassallutillu piginnaatinneqarnissaat Kalalliit Nunaanni tamarmi, naak piiaanissamut immikkut akuersissummik peqanngikkaluarlutik pisuussutit uumaatsut pillugit inatsisip naleqqussarneqarnissaa anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  78

 

Siull.    22/4

Aappass.  UKA 2008

 

Imeqarnermut qullersaqarfiup Nukissiorfiillu immikkoortilluinnarneqarnissaannik suliniuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  79

 

Siull.    9/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut sunngiffimmi pinialuttartut ukiumoortumik akiliutigisartagaasa qaffanneqarnissaa pillugu.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  80

 

Sul. 14/5

 

 

Søfartsstyrelsimi Synsafdelingip nunatsinnut nuunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm.  81

 

Siull.    11/3

Aappass.  UKA 2008

 

Nunatta Canadallu aamma nunatta Islandillu akornini imartani ajutoornikkut pinngortitamik minngersaasumik pisoqarsinnaaneranut akiuinissamut atortulersuutinik nunat taaneqartut sanilerisavut peqatigalugit piareersimasuuteqarnissamik naalakkersuisut isumaqatigiinniarnissamut piumaffigineqassasut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  82

 

Siull.  9/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Takornarianik piniartitsisarnerit piniarnermik allagartalinnit ingerlanneqartarnissaannik, ilisimasallillu peqatigalugit aaqqissuussisoqarnissamik Naalakersuisut suliniuteqarnissaannik peqquneqarnissaannillu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

 

(Inatsisartuni ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  83

 

Siull. 14/3

Aappass. 7/5

 

Aluminiumimik aatsitsiviup inissiffissaa pillugu kiisalu erngup nukinga tunngavigalugu aluminiumimik tunisassiornermik Kalaallit Nunaanni pilersitsisoqarnissaanik kingusinnerusukkut inaarutaasumik aalajangiisoqassappat piginnittuunerup aningaasalersuinerullu ilusissai pillugit tunngaviusumik aalajangiinissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

Ilanngussaq

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat 

 

 

Imm.  84

 

Siull.  8/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Arnat Højskoliannik pilersitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

 

(Inatsisartunut ilaasortat Agathe Fontain Ane Hansen-ilu, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  85:

 

Siull. UKA 2008

Aappass. UKA 2008

 

 

Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut, qularnaarumallugu meeqqanik inuusuttuaqqanillu a-ngerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq ullut 14-it qaangerneqartannginnissaat.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm.  86:

 

Siull. 15/5

Aappass. UKA 2008

 

Suliassat meeqqanik kinguaassiuutitigut atornerluinermut tunngasut pisoqalisinnaannginnerannik qulakkeerisumik pinerluttulerinermik inatsimmi aalajangersakkamik ilanngussisoqarnissaanik siunnersuummik saqqummiusseqqullugu Justitsministerip qinnuigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  87:

 

Siull. 15/5

Aappass. UKA 2008

 

Inatsimmik atortuulersussamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Kinaluunniit 18-it ataallugit ukiullip Namminersornerullutik Oqartussat akiligaanik illoqarfimmi allami napparsimaveqarfinniittariaqarnermini ingiaqateqarsinnaaneranik ersersitsisumik. Tamanna pisinnaatitaaffik uninngasariaqarneq qanorluunniit sivisutigigaluarpat atuutissaaq.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  88:

 

Siull. 8/5

Aappass. UKA 2008

 

 

Meeqqanik paaqqinninnissamik qularnaveeqqummik kingusinnerpaammik qaammatit pingasut kingorna qinnuteqarnermiit tigusisinnaalernissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 89:

 

Siull. 28/3-2007

Aappass. 23/4

 

 

(UPA 2007/51)

 

 

Siunnersuut inatsisartut aalajangeeqqullugit Naalakkersuisut kingusinnerpaamik Inatsisartut Ukiakkut 2007 ataatsimiinnissaannut pisussaaffilerneqassasut siunnersuuteqaqqullugit ilaqutariit paaqqinnittuusartut atugaasa nukittorsarneqarnissaannut.

 

(Demokraatit inatsisartuni gruppiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  - Ilanng.1

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  90:

 

Siunnersuuteqartumit tunuartinneqarpoq.

 

Naalakkersuisut akileraartarnermut inatsisaannut allannguinissamik siunnersuut, akileraarutinut qaffaatit Inatsisartut inatsisaanni nr. 8 aamma nr. 9 ulloq 19. oktoberi 2007-mi ingerlanneqarsimasut atorunnaarsinneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  91:

 

Siull. 23/4

Aappass. UKA 2008

 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, Naalakkersuisut Ilaqutariit meerartallit suliniaqatigiiffeqalernissaannik peqquneqassasut, ilaqutariit meerartallit atungassarititaat pitsanngorsarniarlugit piviusorsiortunik siunnersuuteqartarnissat suliniutiginiarlugit siunertaqartumik.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  92:

 

Siull. 23/4

Aappass. UKA 2008

 

Nunatta karsianit aningaasalersorneqartumik ilinniarnermi aningaasanik atornermi utertitsilluni akilersuisarnerup allanngortinneqarnissaanik, ilinniarnerup naammassinissaanut Kalaallit Nunaannilu atorneqarsinnaaneranik pilerinarninngortitsinissaq anguniarlugu Naalakkersuisut allanngortitsinissaannut peqquneqarneranni Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  93:

 

Tunuartippoq

 

Naalakkersuisunut apeqqut, meeqqanik kinguaassiuutitigut atornerluisarneq pillugu misissukkat kingulliit tunuliaqutaralugit Naalakkersuisut eqqarsaatigeqqissimaneraat, kiisalu meeqqanik piitsoqarunnaarnissaanik suliniarnermut tunngatillugu Børneombudsmandeqalernissamik pilersitsinissaq imaluunniit suliniummik allamik, meeqqat pisinnaatitaafiinik illersuisinnaasunik ullumikkornit annertunerusumik pilersitsinissaq?

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  94

 

Sul. 25/4

 

 

Meeqqanut Inuusuttunullu tunngasuni tapersiisarneq tapiisarnerlu pillugit nassuiaat.

 

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm.  95:

 

Siull. 14/5

Aappass. UKA 2008

 

Aningaasanut Inatsisissamut siunnersuutit aappassaaneerneqarnissaanut pingajussaaneerneqarnissaanullu Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamut nassiunneqareernerata kingorna piaarnerpaamik pisortatigoortumik allannguutit saqqummiunneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaanut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Pisortatigoortumik saqqummiineq minnerpaamik nittartakkakkut saqqummiunneqassaaq.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  96

 

Siull. 14/3

Aappass. 14/3

 

Inatsisartut aalajangiiffissatut siunnersuut  Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik nunaqavissut kræftimik nappaatillit nunatsinni periarfissinneqarnissaat danskit second-opinion (periarfissaq alla) inuunermut navianaatilimmik  napparsimasut, aaqqissugaannut ilaatinneqartalernissaannut,  katsorsaaseriaatsinit akuerineqarsimasunit annerusumik katsorsartinneq-ajulersimasut aammattaaq kontumi pingaarnermi "32.10.03 Napparsimasut nunani allani katsorsarneqartarnerat, timikkut nappaatit"-mi aningaasaliissutit 7.900.000 kr.-init amerlineqarnissaat aammattaaq aningaasaliissutit kontomi pingaarnermi "20.11.50 Ingerlatsinermut sillimmatit" 7,9 mio. kr.-inik appartinneqarnissaannik.

 

Allannguutissatut siunnersuut

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

 

Imm.  97:

 

Siull. UKA 2008

Aappass. UKA 2008

 

Nammineq eqqugaanissaq qanoq iliornikkut pinngitsoortinneqarsinnaanersoq meeqqanit tamanit ilisimaneqalersinnaaqqullugu meeqqerivinni aammalu meeqqat atuarfianni ukiumi 2009-mi atuarnerup aallartinneraniit atuutilersussamik kinguaassiutitigut atornerluisarneq pillugu pinngitsoorani atuuttussamik ilinniartitsisalernissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  98:

 

Tunuartippoq

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Suut nutaat suliniutit aqqutigalugit Naalakkersuisut meeqqat kinguaassiuutitigut atornerlunneqartarnerat aammalu Kalaallit Nunaanni meeqqat piitsut pillugit akiuiniarnissamut pilersinniarpaat?

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

 

Imm. 99:

 

 

Siull. 25/4

Aappass. 14/5

 

Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisip Kalaallit Nunaannut atortussanngortinneqarnissaa pillugu peqqussutissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

 

Inatsisissatut siunnersuut

 

Eqikkagaq

 

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoqarfik)

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  100

 

Siull.  14/5

Aappass.  UKA 2008

 

Inuiaqatigiilerinermut, upperisalerinermut isumalioqqissaartarnermut tarnillu pissusaanut tunngasut atuartunut annertunerusumik pitsaanerusumillu ilinniartitsissutigineqarsinnaaqqullugit atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 8-p, 21. maj 2002-imeersup allanngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  101

 

Siull.    6/5

Aappass.  UKA 2008

 

Inuit ilaat arlaatigut akornuteqarneq pissutigalugu nalinginnaasumik ilinniagaqarsinnaanngitsutut inissisimasut ineriartoqqinnissamut pitsaanerusunik periarfissinneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  102

 

Siull.    15/5

Aappass.  UKA 2008

 

KNR radio TV-ilu atorlugit paasititsiniaanerit oqallittarnerillu innuttaasunit politikkerinillu peqataaffigineqartut minnerpaamik ukiumut marloriarluni ingerlanneqartalernissaat anguniaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  103

 

Siull.    11/3

Aappass.  UKA 2008

 

Teriannissat tulukkat naajallu assigiinngitsutigut ilaatigut inuussutissarsiornermut akornutaasarlersimasut aamma peqqinnissaq eqqarsaatigalugu illoqarfinni eqqakkanik, panertulianik assigiinngitsunillu serlersaarisorujussuanngorsimasut arlaatingut aaqqissuussiffigineqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  104:

 

Siull.   23/4

Aappass.  UKA 2008

 

Inuiaqatigiinni pissakinnerit akunnattumillu isertitaqartartut inuuniarnerminni atungassarititaasut qanoq ittuuneri pillugit misissuititsisoqarnissaa anguniarlugu naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  105:

 

Siull.    15/5

Aappass.  UKA 2008

 

Kræft-imik allamilluunniit nunatsinni katsorsarneqarsinnaanngitsumik nappaatillit ilaqutaasa napparsimasumut ingiaqataatillutik Danmark-imi najungaqarfissaannik pilersitsinissaq anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  106:

 

Siull.    22/4

Aappass.  UKA 2008

 

Inatsisartuni sulinermi suliassat suliallu nalunaarsorneqartarnerat pillungu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  107:

 

Siull. 14/5

Aappass.  UKA 2008

 

Nuutitanik amerlisaasarneq sapinngisamik pinngitsoortinneqarsinnaaqqullugu Inatsisartut ataatsimiinneranni atortorissaarutit elektroniskiusut maannamiit atorneqarnerulernissaasa sulissutigineqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  108:

 

Tunuartippoq

 

Namminersornerullutik Oqartussat Pisortaqarfiini assigiinngitsuni Nunatta avataanniit sulisussanik avataaneersunik aningaasartuuterpassuaqarfiusunik tikisitsisarneq pillugu pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

  • Qanoq ilillugu tamanna killilersimaartinneqarsinnaava innuttaasunik kiffartuussinermut akornutaanngitsumik?
  • tamanna  pillugu naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat? 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  109:

 

Tunuartippoq

 

Inunnik imigassamik, ikiaroornartumik, pinnguaatinik assigisaannilluunniit atornerluisunut katsorsaanermik suliaqartut pillugit Naalakkersuisunut apeqqut.

  • Taakku pillugit naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?
  • katsorsaasunngussangaanni suut piumasaqaataappat? 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  110:

 

Tunuartippoq

 

Naalakkersuisunut meeqqat qimarnguinnut inissinneqartarnerat pillugu apeqqut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  111:

 

Tunuartippoq 

 

Demokraatit meeqqat ikitsisit gassitaanik naamaarniartarnerat killilersorniarlugu suliniutaanut malitsissamik Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

Akissuteqaat (naqqiut)

 

 

Imm.  112:

 

Tunuartippoq

 

 

Demokraatit siunnersuutaannut angajoqqaat pikkorissartinneqartarnissaannik atuutsitsinermi killiffik, Inatsisartut UKA 2006-ip ataani pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  113:

 

Tunuartippoq

 

Naalakkersuisunut Kalaallit Nunaata nunat naalagaafiit assigiinngitsuni meeqqat atuartut imigassamik aalakoornartulimmik, tupamik aammalu ikiaroornatunik atuinerat pillugu misissuinermi amigartumik peqataaneranut apeqqut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  114:

 

Siull. 30/4

Aappass. UKA 2008

 

Aalisarnermut piniarnermullu atuarfissap timitaata allaffissornertaatalu Maniitsumi ATI atuarfianut atassuteqartumik inissinneqarnissaanut, ilisimasaqarluartut ataatsimoortumik siunnersuuteqarnerat assigalugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  115:

 

Sul.   7/5

 

"Inuiaqatigiinnut ammasumik tamanut tusagassaqartitsivik KNR Namminersornerulluni Oqartussanit pituussaarluni "imminut pigisutut" ingerlalernissaannik siunnersuut."

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  116:

 

Siull.   14/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Inatsisissatut aamma peqqussutissatut siunnersuutit suliarineqarnerini siunnersuutit meeqqat atugarissaarnerannut qanoq kinguneqarnissaannik nassuiaasiortarnissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  117:

 

Siull.  14/5

Aappass.  UKA 2008

 

Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut; meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasanik inuiaqatigiinnut naleqquttunik/pisariaqartunik pilersitsisarnissaq ingerlatitseqqiisarnissarlu MIPI-mit sallersaatillugit suliassarineqaleqqullugit, aammalu MIPI Ilimmarfimmi suliffeqarfittut namminerisaminik ingerlatsisutut ilanngunneqarsinnaaqqullugu, kiisalu MIPI-mi pisortamik atorfinitsitinikkut MIPI-p aaqqissuussaanikkut politikikkullu arlaannaannulluunniit pituttorsimanngitsumik ingerlatsinissaa paatsuugassaanngitsumik tunngavissinneqaqqullugu.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  118:

 

Sul. 9/5

 

Naalagaaffiit Peqatigiit Nunat Inoqqaavisa Pisinnaatitaaffii pillugit Nalunaarutaannik apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuserinninnissamik siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  119:

 

Siull.   30/4

Aappass.  UKA 2008

 

Angallatit takornarianik angallassisartut nunatsinni angerlarsimaffeqanngitsut nunatta imartaani ingerlaarnerminni pinngitsooratik "ilisimasortaqartalernissaasa" naalagaaffik suleqatigalugu suliniutiginissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. "Ilisimasortamik" oqarnermi pineqarput inuit sumiissusersiornermik ilinniagaqarsimallutillu nunatta imartaanik ilisimasaqarluartut. Taama pisussaaffeqarneq angallatinut misissuutinut nunatsinni angerlarsimaffeqanngitsunut ilisimatusarnermik siunertaqarlutik nuna imartaani angalasunut aamma atuutsinneqartariaqarpoq.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  120:

 

Siull.   8/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Naalakkersuisut peqquneqassasut, nunatta iluani inuussutissanik nunatta pissarititaannik pilersuinerup annertusarneqarnissaa pilersaarusioqqullugu.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

Atassummit allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm.  121:

 

Siull.  UKA 2008

Aappass.  UKA 2008

 

Atorfilittat tjenestemandimullu assingusumik atorfillit atorfeqarneranni pissutsinik maleruagassiisumik, taamaalillunilu taakku inatsisitigut illersugaalernerannik kinguneqartumik inatsisissatut siunnersuummik 2008-mi ukiakkut ataatsimiinnermi saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat 

 

 

Imm.  122:

 

Sul.   7/5

 

Aatsitassarsiorneq eqqarsaatiginerullugu siunissami sulisussat naammattumik amerlassuseqartut pigineqarnissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  123:

 

Siull.  15/5

Aappass.  UKA 2008

 

Meeqqat nakorsarneqarnerat pillugu misilitakkat killiffiinik 2008-mi ukiakkut ataatsimiinissamut Inatsisartunut nalunaarummik saqqummiussisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut aamma meeqqat nakorsarneqarnerinut neqeroorutit inerisaqqinnissaanut siunnersuusiornissaq.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  124:

 

Siull. 9/5

Aappass.  UKA 2008

 

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut: Naalakkersuisut peqquneqassasut isumalioqatigiissitanik pilersitsissasut meeqqat akornanni piitsuussuseq akiorniarlugu ataqatigiissumik tamakkiisumillu isiginneriaaseq aallaavigalugu nuna tamakkerlugu piaarnerpaamik iliuusissanut pilersaarusiornissamut siunnersuusiortussanik. Naalakkersuisut aamma peqquneqassapput meeqqat tamaasa pissakilliorlutik alliartorini ajoqutaasunut illersorniarlugit ilaqutaariinnut meerartalinnut pissakilliortunut aningaasarsiornikkut tapiissutit annertusineqarnissaannut tigussaasumik suliniuteqapallannissamut. Siunnersuutit suliniutissallu suliarineqassapput aalajangiiffigisassatut siunnersuutip ilanngussartaani inassuteqaatit naapertorlugit.

 

(Inatsisartunut ilaasortat: Asii Chemnitz Narup aamma Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, Lene Knüppel aamma Astrid Fleischer Rex, Demokratit)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm.  125:

 

Tunuartippoq

 

Naalakkersuisunut apeqqut: Isiginnaarutit attaveqaatitigullu atortorissaarutit assigisaasa kommunit Namminersornerullutillu Oqartussat akornanni annertunerusumik atorneqarsinnaanerat aningaasaqarnerup tungaanit isigalugu aammalu qarasaasiat atorlugit attaveqaatit piusut aallaavigalugit Naalakkersuisunit misissuiffigineqarsimava?

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm.  126:

 

Sul.   30/4

 

Innarluutilinnik isumaginninneq tassungalu ilanngullugit innarluutilinnik atuartitsinerup, ilinniartitaanerup sammisassaqartinneqarneranullu periarfissat patajaallisarumallugit innarluutillit pillugit ersarissumik politikeqarnissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

 

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Akissuteqaat

 

 

Imm. 127:

 

Sul. 7/5

 

Sulisartut inuussutissarsiutinut siuariartortunut nutaanut tulluussarnissaat pillugu nalunaarusiaq.

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Saqqummiussissut

 

 

Imm. 128:

 

Siull. 29/4

Aappass. UKA 2008

Pingajuss. UKA 2008

 

Suliffeqarfimmik ingerlatsinissamut tunniussisoqartillugu sulisartut inatsisit naapertorlugit inissisimanerat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

 

Oqaaseqaatit

 

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm.  129:

 

Siull.  8/5

Aappass.  UKA 2008

 

 

Kalaallisut oqaatsitta ilinniartitsissutigineqartarnerisa nukittorsarneqar-nissaat pillugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

 

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 130

 

Siull. 9/5

Aappass. 15/5

Pingajuss. 15/5

 

 

Namminersornerup eqqunneqarnissaa pillugu innuttaasunik taasititsinissaq pillugu inatsisissatut siunnersuut.

(Landsstyreformanden)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

 

 

Imm. 131

 

Siull. 14/5

Aappass. UKA 2008

Pingajuss. UKA 2008

 

Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Suleriaasiata allanngortinneqarnissaanik siunnersuut.

(Ammasumik isumasioqatigiinnissamut periarfissaqarneq, apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnerit nassuiaatinillu oqaluuserinninnerit ilaattut aalajangiinissamut periarfissaqarneq, eqeersimaarnerusumik oqallittarnissaq siunertaralugu oqaaseqarnermi piffissaliussanik il.il. allanguineq, qinikkatut sulinnginnissamik sinniisunit qinnuteqaatit.)

 

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut