Samling

20120913 09:27:23
1. mødedag, lørdag den 14. december 2002, kl. 11:00

Fortryk

 

 

 

 

 

 

Punkt 1.

Mødets åbning.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 2.

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 3.

Redegørelse for valget.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 4.

Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om de valgte medlemmers valgbarhed.

(Udvalg til valgs prøvelse)

 

 

Punkt 5.

Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om valgbarhed for de eventuelt foreslåede lands­styremedlemmer, som ikke er medlem af Landstinget.

(Udvalg til valgs prøvelse)

 

 

Punkt 6.

Valg af Formand for Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 7.

Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand samt suppleanter til Landstingets Formandskab.

(Landstingets Aldersformand)

 

 

Punkt 8.

Valg af Landsstyreformand.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Punkt 9.

Valg af Landsstyre.

(Landsstyreformanden)

 

 

Punkt 10.

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Punkt 11.

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Punkt 12.

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs¿ og Sikkerhedspolitisk Udvalg.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat/Landstingets Formandskab)

 


Punkt 13.

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Punkt 14.

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående Udvalg og interparla­mentariske Repræsentationer.

(Landstingets Formandskab)

Ulloq ataatsimiiffik siulleq, arfininngorneq 14. december 2002, nal. 11:00.

Naqeqqaagaq

 

 

 

 

Imm. 1.

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.
(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)
 

Imm. 2.
Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

 


Imm. 3.

Qinersineq pillugu nassuiaat.
(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)
 

Imm. 4.
Ilaasortatut qinigaasut akuersissutigineqarnissaannik Qinigaanerup Misilinneqarnissaa­nut Ataatsimiititaliap inassuteqaataa.
(Qinigaanerup Misilinneqarnissaanut Ataatsimiititaliaq)
 
 

Imm. 5.

Inatsisartuni ilaasortaanngitsut Naalakkersuisuni ilaasortassatut siunnersuutigineqartus­saajunnartut qinigaasinnaasutut akuersissutigineqarnissaat pillugu Qinigaanerup Misilin­neqarnissaanut Ataatsimiititaliap inassuteqaataa.
(Qinigaanerup Misilinneqarnissaanut Ataatsimiititaliaq)
 

Imm. 6.
Inatsisartut Siulittaasussaannik qinersineq.
(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)


Imm. 7.

Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik simaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasoqarfianni sinniisussanik qinersineq.
(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)
 
 

Imm. 8.

Naalakkersuisut siulittaasussaannik qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)
 

Imm. 9.
Naalakkersuisunik qinersineq.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat)
 

Imm. 10.
Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaanni ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)
 
 

Imm. 11.

Inatsisartut Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqartarnerannut Ataatsimiitita­liaanni ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 12.
Inatsisartut Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaanni ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)


Imm. 13.

Inatsisartut Inatsisit Atortinneqarnerannut Ataatsimiititaliaanni ilaasortassanik sinniisus­sanillu qinersineq.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)
 

 

Imm. 14.

Inatsisartut ataatsimiititaliiaasa ataavartut allat ilaasortassaannik sinniisussaannillu aamma inatsisiliortoqarfinni allani sinniisuutitanik qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)