Atorfiit


Atorfiit siusinnerusukkut inuttassarsiuunneqartut

Inatsisartunut Siulittaasoq allatsissaanik sapinngisamik piaarnerpaamik sulilersussamik pissarsiorput