Hovedpunkter i formandskabets arbejds- og ansvarsområder


Repræsentation af Inatsisartut udadtil, inklusive

koordinationsopgaver i forhold til Naalakkersuisut,
koordinationsopgaver i forhold til Rigsfællesskabets parlamentariske repræsentationer,
værtskab ved inden- og udenlandske delegationers besøg,
repræsentative opgaver i forbindelse med inden- og udenlandske invitationer,
repræsentation i forhold til fagforbund og organisationer.

 

Opgaver i henhold til Forretningsorden for Inatsisartut, inklusive

udarbejdelse og fremsendelse af fortegnelse over de emner der er fremsendt til beslutning eller udtalelse, samt de spørgsmål der forventes at komme til behandling,
offentliggørelse af fortegnelsen over emner og spørgsmål,
ledelse af møder i Inatsisartut,
fungere som Udvalg for Forretningsorden (suppleret iflg. forretningsordenen),
behandling af sager der i henhold til forretningsordenen forelægges formandskabet,
behandling af sager af principiel betydning for Inatsisartut og dets medlemmer.

 

Drage omsorg for at Inatsisartut og udvalgenes arbejde tilrettelægges og afvikles forsvarligt, herunder

driften af Inatsisartut og dets tekniske faciliteter,
fordeling af mødetidspunkter og lokaler,
tilsikring af kvalitetsbetjening af udvalg ved tolke, oversættere og udvalgssekretærer,
specifikation og gennemførelse af udredningsopgaver,
tilsikring af professionel understøttelse af anvendelsen af IT og moderne kommunikation,
stillingtagen til udvalgsrejser,
tilrettelæggelse og gennemførelse af udvalgsrejser,
administrative og praktiske opgaver i forbindelse med inatsisartutsmedlemmers rejser og ophold i og omkring samlinger.

 

Administration af Vederlagsloven i forhold til medlemmer af Inatsisartut og tidligere medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut.

 

Specifikke opgaver i henhold til Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut omfatter

meddelelse til rette vedkommende om udfaldet af behandling i Inatsisartut af Landstingslov- og Landstingsforordningsforslag m.v.,
offentliggørelse af forhandlinger i Inatsisartut på grønlandsk og dansk,
opbevaring og bevarelse af arkivalier af Inatsisartut.

 

Til udførende opgaver betjenes formandskabet af administrationen for Inatsisartut. Formandskabet ansætter og afskediger medarbejdere i 39. eller højere lønramme, medens Formand for Inatsisartut ansætter og afskediger øvrige ansatte. På politisk og parlamentarisk niveau betjenes formandskabet af generalsekretæren, der har det overordnede ledelsesansvar for administrationen af Inatsisartut.