Råd og nævn


Abortankenævnet

Domsmænd til Grønlands Landsret

Ekspropriationskommissionen for Grønland

Erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser

Klageudvalget vedrørende miljøbeskyttelse

Den Grønlandske Fond

Lønningsrådet

Lønningsrådet for Grønlands Selvstyres tjenestemænd i Danmark

NunaFonden

Rådet for Politiklagesager i Grønland

Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner

Valgbarhedsnævnet

Grønlands Råd for Menneskerettigheder