Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 09-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 15. oktober 1993

 

 

Dagsordenens punkt 9.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om etablering af selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer.

(Landsstyreformanden)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der og Boliger, på vegne af landsstyreformanden:

Under Landstingets 2. behandling af ovennævnte forslag til landstingslov gik samtlige medlemmer af Landstinget ind for at forslaget skulle overgå til 2. behandling i uændret form.

 

Mødeleder:

Eftersom der ikke er fremkommet ændringsforslag til 3. be­handling, skal jeg hermed opfordre samtlige medlemmer om at stemme for forslaget.

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut:

Det er korrekt, at dette er 3. behandling. Vi er glade for, at samtlige partier har været enige lige fra starten, således at Nuna Oil også får bredere mulig­heder. Jeg vil blot takke for denne enighed, og vil opfordre til, at forslaget bliver vedtaget ved 3. behandlingen.

 

 

 

 

Mødeleder:

Der er ikke andre, der har bedt om ordet, og derfor skal jeg bede dem, der går ind for forslaget i sin nuværende form om at rejse sig:

 

23.

 

Forslaget godkendt og vedtaget.

 

Punktet sluttet.