Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 27-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 25. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 27.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, For­skning, og Kirken)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Ud­dannel­se, Forskning og Kirken:

Jeg skal endnu engang takke for Landstingets enstemmi­ge tilslutning til forslaget til justering af lands­tings­lov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag, og jeg skal her til 3. behandlingen indstille forslaget ende­ligt vedtaget i den foreliggende form på vegne af Landsstyret.

 

Mødeleder:

Der er ikke fremsat nogen ændringsforslag, der er heller ikke nogen fra partierne, der har bedt om ordet, derfor vil jeg anmode om, at dem der går ind for at den bliver vedtaget i den foreliggende form om at rejse sig,

 

24.

 

Således er dagsordenens punkt 27, forslag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsudannelsesbidrag vedtaget.

 

Punktet sluttet.