Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 34-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 19. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 34.

 

 

Forslag til landstingsforordning om Misissueqqaarnerit.

(Landsstyremedlemmet for Offentlige Anliggender og Trafik)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, formand Lands­tingets Tekniske Udvalg:

Det er meget kort:

 

Teknisk Udvalg afholdt møde den 7. oktober 1993.

 

Udvalget har udarbejdet denne betænkning vedrørende forslag til landstingsfor­ordning om Mis­issueqqaarnerit (Grønlands forundersøgelser).

 

Ved denne landstingssamling blev "Forslag til lands­tingsforordning om Mis­issueqqaarnerit" 1. behandlet.

 

Et enigt udvalg skal herved uden yderligere bemærk­ninger indstille, at forslaget til landstingsforordning om Misissueqqaarnerit overgår til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Udvalget har følgende medlemmer:

Jonathan Motzfeldt og Ussarqak Qujakitsoq, Siumut,

 

Jakob Sivertsen, Atassut,

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partii­a og

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Mødeleder:

I forbindelse med 2. behandling af forslaget til lands­tingsforordning om Mis­issueqqaarnerit er der ikke fremkommet ændringsforslag. Derfor vil jeg bede dem, der stemmer for, at det overgår til 3. behandling i sin foreliggende form, om at rejse sig.

 

25,

 

Således overgår det til 3. behandling i sin fore­liggen­de form.

 

Punktet sluttet.