Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 37-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 27.10.1995 kl. 13.13

 

Dagsordens punkt 37

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

Et enigt landsting tilsluttede sig ved 2. behandlingen af forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, at forslaget overgik til 3. behandling i den foreliggende form.

 

På landsstyrets vegne skal jeg derfor indstille forslaget til landstingsforordning om æn­dring af landstingsforordning om leje af boliger til endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

Da der ikke er nogen, der har bedt om ordet, kan vi gå over til afstemning om forslag til lands-tingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

 

De, der stemmer for, at forslaget bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig: 31.

D.v.s. samtlige landstingsmedlemmer vedtog loven.

 

Dagsordens punktet sluttet.