Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 28-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

23. mødedag, lørdag den 11. november 2000

Punkt 28. Forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

3. behandling.

 

Lise Skifte Lennerts, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Under 2. behandlingen af lovforslaget besluttede Landstinget, at forslaget skulle overgå til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Som følge af det af Landstingets Formandsskab fremsatte forslag til ny vederlagslov ikke blev vedtaget, så er der behov for at få foretaget en konsekvensrettelse af en enkelt bestemmelse i forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

 

I det oprindelige forslag § 7 er det anført, at der ydes medlemmers af Tipsmiddelnævnet og disses suppleanters vederlag samt godtgørelse for merudgifter under rejser i forbindelse med deltagelse i  Landstingslov om Vederlag m.v. til medlemmer af Landsting og Landsstyre m.v.

I bemærkningerne til bestemmelsen er det anført og jeg citerer ”Bestemmelsen er affattet under forudsætning af vedtagelse af forslag til landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. (vederlagsloven) som Landstingets Formandskab har fremsat til behandling på denne landstingssamling”, citat slut.

 

Landsstyret foreslår som følge af forslaget til den nye vederlagslov ikke blev vedtaget, at der i bestemmelsen i stedet henvises til den gældende vederlagslov, hvilket er Landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v.

 

Landsstyret fremsætter som følge heraf vedlagte ændringsforslag, og skal med denne ændring indstille forslaget vedtaget. Tak.

 

Ole Lynge, Landstingsformand.


Der er ikke flere der har bedt om ordet, så kan vi gå direkte til afstemning. Landsstyret har fremsat et ændringsforslag til forslaget. Landsstyrets ændringsforslag er omdelt til Landstingets medlemmer den 10. november 2000, og fristen i Forretningsordenens § 33, stk. 4 er således overholdt.

 

Efter Forretningsordenens § 30 stk. 2 kommer ændringsforslag til afstemning først. Og jeg vil anmode de der stemmer for Landsstyrets ændringsforslag om at rejse sig. 30. Samtlige tilstedeværende. Der er ikke nogen der er imod, ligesom der heller ikke er nogen der har undladt at stemme.

 

Vi stemmer herefter nu om forslaget i den nu foreliggende form. De der stemmer for forslaget i den nu foreliggende form bedes rejse sig. Jeg skal gentage, at jeg vil anmode dem der stemmer for forslaget i den nu foreliggende form om at rejse sig. Samtlige tilstedeværende. der er ikke nogen der stemmer imod, ligesom der heller ikke er nogen der har undladt at stemme.

 

Således er behandlingen af punkt 28, færdigt.