Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 69-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 69.

Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge, således at der indføjes bestemmelser, der præciserer nogle opfølgningsbestemmelser i forlængelse af et barns eller ungt menneskes ophold på en døgninstitution,

2. behandling.

 

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Og da mit svarnotat allerede er blevet omdelt skal jeg blot henvise til det, og skal nævne at Landsstyret er enig med Socialudvalget i, at der både skal ske en omfattende undersøgelse og konsekvensberegning før en endelig revision af lovgivningen.

 

M.h.t. Landsstyrets forslag til finanslovsforslag 2001 om afsættelse af midler til kurser og efteruddannelse af kommunaltansatte ......., og igangværende ansættelse af personer til at arbejde med lovrevisionen tager Landsstyrets udvalgets betænkning til efterretning, idet Landsstyret vil medtage udvalgets indstillinger i arbejdet med den kommende lovrevision.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke andre der har bedt om ordet. Hvorfor vi nu kan gå til afstemningen. Og Landstingets Socialudvalg har i enighed indstillet, at Landstinget stemmer for beslutningsforslaget, hvorfor jeg gerne vil anmode de medlemmer der stemmer for forslaget om at rejse sig. 29. Det er samtlige tilstedeværende.