Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj

 

Dagsordenens punkt 18.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der og Bo­liger:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer, det er en 3. behandling.

 

Da et enigt Landsting tilsluttede sig forslaget under 2. be­hand­lingen, skal jeg her til 3. behandlingen indstille forslaget til en­delig vedtagelse i den fore­liggende form.

 

Mødeleder:

Der er ikke nogen, der har bedt om ordet.

 

Dem der går ind for, at det bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig.

 

26.

 

Punkt 18, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer er således vedtaget.

 

 

Punktet sluttet.