Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 19-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj

 

Dagsordenens punkt 19.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anlig­gen­der og Bo­liger:

Det er ellers en meget kort bemærkning. Da et enigt Landsting til­sluttede sig forslaget under 2. behand­lingen, skal jeg her til 3. behandlingen indstille forslaget til endelig vedtagelse i den fo­religgende form.

 

Mødeleder:

Der er ikke nogen, der har bedt om ordet. Derfor vil jeg anmode dem, der går ind for, at den vedtages i sin foreliggende form om at rejse sig.

 

26.

 

Således er punktet vedtaget.

 

Vi går videre til næste dagsordenspunkt. Det er punkt 35.

 

Punktet sluttet.