Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 36-3

1. behandling 2-1. behandling 2-2. behandling 3. behandling

Onsdag den 12. maj kl. 13.00.

 

Dagsordenens punkt 36.

 

 

Forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug samt Peter Ostermann, Nikolaj Heinrich og Atassut).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Mødet er åbnet. I dag onsdag den 12. maj er den dags­orden der blev givet meddelelse om i går, blevet ændret lidt. Det er punkt 46, som ved 2. behandling ved af­stemning blev nedstemt og det skal dermed ikke behand­les videre. Afstemningen var på 16, 8, og mødelederen havde den gang nævnt, at det ville blive videreført til 3. behandling, men det er blevet afslået på et tidlige­re tidspunkt.

 

Vedrørende punkt 5, ønsker Landsstyret, at komme med en udtalelse til forelæggel­ses­notatet og den ikke er klar og derfor udgår dette dagsordenspunkt. Man vil omdele dette skriftligt og det er godkendt.

 

Så går vi i gang med punkt 36, som er forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte og det er en 3. behandling.

 

Er der nogen, der har nogen ændringsforslag. Nej, det er der ikke. Er der nogen, der vil kommentere det. Nej.

 

 

 

 

Dem, der går ind for, at det bliver vedtaget i sin foreliggende form, bedes rejse sig.

 

24.

 

Af samtlige tilstedeværende, er det herved blevet vedtaget. Der er ikke nogen, der stemte imod og heller ingen, der undlod at stemme.

 

Således er forslag til landstingsforordning om er­hvervs­støtte og dens ændringsforslag hermed blevet vedtaget.

 

Punktet sluttet.