Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 54-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 22. april 1993

 

Dagsordenens punkt 54.

 

 

Forslag til landstingslov om optagelse af lån i ud­lan­det.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Bo­liger)

(3. behandling)

 

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Vi går nu over til det sidste punkt på dagsordenen. Det er dags­ordenspunkt 54, og det er 3. behandlingen.

 

Under 2. behandlingen blev der fremsat ændrings­forslag, som dog blev trukket tilbage efter behandling. Da der ikke er fremsat nogen ændrin­ger, vil jeg spørge, hvem der går ind for, at forsla­get ved­tages i sin forelig­gende form ved 3. behandling.

 

For stemmer 26 medlemmer, og således er forslag til lands­tings­lov om op­tagel­se af lån i ud­landet vedtaget af samtlige til­stede­værende.

 

Punktet sluttet.