Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 17-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 24. april 1996

 

Dagsordenens punkt 17:

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender og boliger).

3. behandling

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets formand.

 

Og nu skal vi have en 3. behandling af dagsordenens punkt 17, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

 

Der er ikke andre, der har bedt om ordet, og derfor vil jeg gerne bede om, at dagsordenens punkt 17, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter, at dem, der vedtager her til 3. behandling, bedes rejse sig.

 

Afstemning:

Stemmer for: 28.

 

Det er så samtlige tilstedeværende, der har vedtaget dette.

 

Punktet slut.