Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 21. april 1998 kl. 13.00

 

Dagsordens punkt 1

 

Mødets åbning.

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Siumut:

 

Inden jeg åbner samlingen, skal jeg meddele, at vi har gæster fra North West Territories i Canada. Jeg er beæret over, at de vil overvære Landstingets møde i dag. Velkommen og held og lykke med deres møderækker.

 

Mødet er åbnet.

 

Jeg beder ligeledes Landstingsmedlemmerne og Landsstyremedlemmerne hjertelig velkommen til vores anden samling i 1998, som vi har kaldt >forårssamlingen 1998=. Ved forberedelsen af denne samling, har vi i Formandsskabet været meget spændt på, hvordan samlingen kommer til at forme sig, idet nogle sager, som skulle have været forelagt i Landstinget på vores sidste såkaldte vintersamling, blev udsat til behandling i den nu igangsatte samling.

 

Lykkeligvis har jeg konstateret, at mængden af forslag fra medlemmerne og Landsstyret samt de fra vintersamlingen udsatte sager gør, at april-maj-mødet, som er fastsat til at vare en måned, ikke nødvendigvis behøver forlænges. Hvis dette mål skal kunne fastholdes, kræver det dog, at sagernes forberedelse sker indenfor de forudsatte frister. Jeg er helt sikker på, at vi alle er opsat på at gøre det.

 

Desværre er vi ikke fuldtallige i dag, idet Landstingsmedlemmerne Naimanngitsoq Petersen, Maliinannguaq Markussen Mølgaard og Jakob Sivertsen på grund af forskellige årsager, ikke kan deltage under mødet i dag.

 

I anledning af forårssamlingen, har jeg sendt hilsener til følgende; Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, Statsministeren, Folketingets formand, Formanden for Altinget i Island og Formanden for Lawtinget på Færøerne. Med disse få ord, byder jeg jer endnu engang velkommen. Og inden vi går over til næste punkt på dagsordenen, da vil jeg anmode først næstformand Finn Karlsen om at lede mødet, da jeg skal forelægge det næste punkt.

 

Punktet sluttet.